HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P41       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "SULDAL" 1885 - 1953     M/s "SULDAL" 1953 - 1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.11.2019  
 
 
   
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1885 - 1978   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LM2815   2  [P] "Skipet" 3/1985  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Suldal"   5  [N] sdir.no  
               
  6   Rederi / eierforhold Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik 1885 - 1983 6  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  7   Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen 1983 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8   Foreningen Suldalsdampen, Nesflaten 2006 - 2014 8  [N] sdir.no  
  9   Ryfylkemuséet, Sand 2014 - 9  [N] sdir.no  
 
  10   Byggeår 1885   10  [P] "Skipet" 2/1976  
  11   Byggenummer 10   11  [P] "Skipet" 2/1976  
  12   Skrog Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   12  [P] "Skipet" 2/1976  
  13   Utrustning Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   13  [P] "Skipet" 2/1976  
  14   Type -   14  -  
  15   Skrogutforming Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16   Klasse -   16  -  
  17   Materiale Stål   17  [P] "Skipet" 3/1991  
  18   Maskinfabrikant [1]  Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 1885 - 1926 18  -  
  19   Maskin produsert [1]  1885   19  -  
  20   [3]  1953   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1885 - 1926 21  -  
  22   [2]  1 x høytrykks damp 1926 - 1953 22  - / [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  23   [3]  1 x Union 2 syl. semidiesel 1953 - 23  [A] Stavanger Aftenblad 25.02.2006  
  24   Effekt [1]  60 bhk 1885 - 1926 24  [P] "Skipet" 3/1991  
  25   [2]  49.5 ihk 1926 - 1953 25  - / [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  26   [3]  60 bhk 1953 - 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   Fart [1]  7 kn 1885 - 1926 27  [P] "Skipet" 3/1991  
  28   [3]  8.5 kn 1953 - 28  [P] "Skipet" 3/1991  
  29   Forbruk -   29  -  
  30   Lengde [1]  18.90 m 1885 - 1953 30  [P] "Skipet" 3/1991  
  31   [3]  19.50 m 1953 (ommålt 1955) - 31  [N] sdir.no  
  32   Bredde [1]  4.11 m 1885 - 1953 32  [P] "Skipet" 3/1991  
  33   [3]  4.33 m 1953 (ommålt 1955) - 33  [N] sdir.no  
  34   Dybde [1]  2.13 m 1885 - 1953 34  [P] "Skipet" 3/1991  
  35   [3]  2.16 m 1953 (ommålt 1955) - 35  [N] sdir.no  
  36   Brutto registertonnasje [1]  41.71 t 1885 - 1924 36  [P] "Skipet" 3/1991  
  37   [3]  39.40 t 1953 (ommålt 1955) - 37  [P] "Skipet" 3/1991  
  38   Netto registertonnasje [1]  16.45 t 1885 - 1924 38  [P] "Skipet" 3/1991  
  39   [3]  21.95 t 1953 (ommålt 1955) - 39  [P] "Skipet" 3/1991  
  40   Dødtvekttonnasje 508 t   40  -  
  41   Biler 2   41  [P] "Skipet" 3/1991  
  42   Trailere 0   42  -  
  43   Passasjerer [1]  135 1885 - 1978 43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44   [4]  0 1978 - 1989 44  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989  
  45   [5]  75 1989 - 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46   Mannskap -   46  -  
  47   Passasjerlugarer 0   47  Observasjon  
  48   Mannskapslugarer -   48  -  
  49   Dekkshøyde Fri   49  Observasjon  
  50   Akseltrykk -   50  -  
  51   Tilleggsinformasjon -   51  -  
  52   Status Veteranfartøy. I opplag. 52  HMI  
 
  53 05.1885   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik som "Suldal" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 53  [P] "Fjordabådane"  
  54    : Byggekostnad: 22 000 NOK. Demontert og fraktet i deler til Suldalsosen for montering. 54  [P] "Skipet" 3/1991  
  55 13.08.1885   : Sjøsatt og gikk prøvetur. 55  [P] "Skipet" 3/1991  
  56 20.08.1885   : Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 56  [A] Stavanger Aftenblad 25.02.2006  
  57 15.07.1903   : Innført i Stavanger Skipsregister. 57  [N] sdir.no  
  58 1924   : Ombygget: styrehus montert. 58  [P] "Skipet" 3/1991  
  59 1926   : Ombygget med ny maskin [2]. 59  -  
  60 15.06.1939   : Satt i trafikk Suldalsosen - Roalkvam. 60  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
  61 pr.09.1944   : I trafikk Suldalsosen - Roalkvam. 61  [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1944"  
  62 05.1945   : Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 62  -  
  63 1947   : I opplag, Suldalsosen. 63  -  
  64 10.1953   : Ombygget: overbygg endret og ny maskin installert [3]. Kostnad: 100 000 NOK. 64  [P] "Skipet" 3/1991  
  65 29.10.1953   : Gikk prøvetur. 65  [P] "Fjordabådane"  
  66 uke 45 1953   : Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 66  [P] "Fjordabådane"  
  67 25.08.1955   : Ommålt [3]. Registrert som innsjøfartøy. 67  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  68 medio 10.1971   : Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 68  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72"  
  69 medio 01.1972   : Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 69  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72"  
  70 07.1978   : I opplag, Suldalsosen. 70  -  
  71    : Sertifikat endret [4]. 71  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989  
  72 14.06.1979   : Drift overført til Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen. 72  -  
  73 04.07.1979   : Slepte m/fe "Suldalsporten" til Lalid for senking. 73  [P] "Skipet" 4/1983  
  74 ca.1981   : Dampmaskin mottatt i gave fra Stavanger Maskinistskole, Stavanger. Tenkt installert i fartøyet. 74  -  
  75 06.12.1983   : Solgt til Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen. 75  [N] sdir.no  
  76 04.1985   : Delvis restaurert: Blant annet akterdekk oppusset. Kostnad: 340 000 NOK. 76  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1985  
  77 22.04.1985   : Arbeid med å skifte ut dekksplanker midtskips startet av Erøyvik Båtbyggeri, Erfjord. Fortsatt i opplag, Suldalsosen. 77  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1985  
  78 1985   : Registrert i Skipsmatrikkelen. Kjenningssignal: LM2815. 78  [P] "Skipet" 3/1985  
  79 04.11.1985   : Avtale om bevaring inngått mellom Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen, og Det Kongelige Miljøverndepartement. 79  [N] sdir.no  
  80 ► 07.1989   : Sertifisert [5]. 80  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  81 05.07.1989   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 81  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989  
  82 ca.09.1989   : I opplag. 82  -  
  83 ca.06.1990   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 83  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  84 ca.09.1990   : I opplag. 84  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  85 ca.06.1991   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 85  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  86 ca.09.1991   : I opplag. 86  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  87 ca.06.1992   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 87  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  88 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 88  [N] sdir.no  
  89 ca.09.1992   : I opplag. 89  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  90 04.1993   : Tildelt 95 000 NOK av Kulturutvalget, Suldal kommune for bruk til restaurering. 90  [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1993  
  91 ca.06.1993   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 91  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  92 ca.09.1993   : I opplag. 92  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  93 ca.06.1994   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 93  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  94 ca.09.1994   : I opplag. 94  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  95 ca.06.1995   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 95  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  96 ca.09.1995   : I opplag. 96  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  97 ca.06.1996   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 97  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  98 ca.09.1996   : I opplag. 98  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  99 ca.06.1997   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 99  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  100 ca.09.1997   : I opplag. 100  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  101 ca.06.1998   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 101  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  102 ca.09.1998   : I opplag. 102  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  103 ca.06.1999   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 103  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  104 ca.09.1999   : I opplag, Vågeviken. 104  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  105 ca.06.2001   : Restaurert. Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 105  [A] Stavanger Aftenblad 02.09.2002  
  106 ca.08.2001   : I opplag. 106  [A] Stavanger Aftenblad 02.09.2002  
  107 ca.06.2004   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 107  [A] Stavanger Aftenblad 26.06.2004  
  108 ca.08.2004   : I opplag. 108  [A] Stavanger Aftenblad 26.06.2004  
  109 01.06.2006   : Drift og eierskap overført til Foreningen Suldalsdampen, Nesflaten. 109  [N] sdir.no  
  110 ca.06.2006   : Satt i trafikk Kolbeinstveit - Suldalsvannet [turisttrafikk]. 110  -  
  111 ca.08.2006   : I opplag, Kolbeinstveit. 111  -  
  112 19.06.2010   : Satt i trafikk Kolbeinstveit - Suldalsvannet [turisttrafikk]. 112  [N] suldal-turistkontor.no  
  113 15.08.2010   : I opplag, Kolbeinstveit. 113  [N] suldal-turistkontor.no  
  114 06.08.2014   : Solgt til Ryfylkemuséet, Sand. 114  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau