H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "SULDAL" 1885 - 1953          M/s "SULDAL" 1953 - 1978  
    Fortegnelse nr. P41  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     03.07.2020    
    PERIODE:     1885 - 1978 Status for fartøyet: VETERANFARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L M 2 8 1 5 1 1985 -   1 [P] "Skipet" 3/1985  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Suldal" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik 5 1885 - 1983   5 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  6 Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen 6 1983 - 2006   6 [N] sdir.no  
  7 Foreningen Suldalsdampen, Nesflaten 7 2006 - 2014   7 [N] sdir.no  
  8 Ryfylkemuséet, Sand 8 2014 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1885 9 -   9 [P] "Skipet" 2/1976  
  10 Byggenummer   10 10 -   10 [P] "Skipet" 2/1976  
  11 Skrog   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1976  
  12 Utrustning   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 12 -   12 [P] "Skipet" 2/1976  
  13 Type   - 13 -   13 -  
  14 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som slupp 14 -   14 [P] "Fjordabådane"  
  15 Klasse   - 15 -   15 -  
  16 Materiale   Stål 16 -   16 [P] "Skipet" 3/1991  
  17 Maskinfabrikant [ A ] Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 17 1885 - 1926   17 -  
  18 Maskin produsert [ A ] 1885 18 -   18 -  
  19   [ C ] 1953 19 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp 20 1885 - 1926   20 -  
  21   [ B ] 1 x høytrykks damp 21 1926 - 1953   21  - / [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  22   [ C ] 1 x Union 2 syl. semidiesel 22 1953 -   22 [A] Stavanger Aftenblad 25.02.2006  
  23 Effekt [ A ] 60 bhk 23 1885 - 1926   23 [P] "Skipet" 3/1991  
  24   [ B ] 49.5 ihk 24 1926 - 1953   24  - / [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  25   [ C ] 60 bhk 25 1953 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Fart [ A ] 7.0 kn 26 1885 - 1926   26 [P] "Skipet" 3/1991  
  27   [ C ] 8.5 kn 27 1953 -   27 [P] "Skipet" 3/1991  
  28 Forbruk   - 28 -   28 -  
  29 Lengde [ A ] 18.90 m 29 1885 [målt 1903] - 1953   29 [P] "Fjordabådane"  
  30   [ C ] 19.50 m 30 1953 [målt 1955] -   30 [N] sdir.no  
  31 Bredde [ A ] 4.11 m 31 1885 [målt 1903] - 1953   31 [P] "Fjordabådane"  
  32   [ C ] 4.33 m 32 1953 [målt 1955] -   32 [N] sdir.no  
  33 Dybde [ A ] 2.13 m 33 1885 [målt 1903] - 1953   33 [P] "Fjordabådane"  
  34   [ C ] 2.16 m 34 1953 [målt 1955] -   34 [N] sdir.no  
  35 Brutto registertonnasje [ A ] 41.71 t 35 1885 [målt 1903] - 1924   35 [P] "Fjordabådane"  
  36   [ C ] 39.40 t 36 1953 [målt 1955] -   36 [P] "Skipet" 3/1991  
  37 Netto registertonnasje [ A ] 16.45 t 37 1885 [målt 1903] - 1924   37 [P] "Fjordabådane"  
  38   [ C ] 21.95 t 38 1953 [målt 1955] -   38 [P] "Skipet" 3/1991  
  39 Dødvekttonnasje   - 39 -   39 -  
  40 Bilkapasitet   2 40 -   40 [P] "Skipet" 3/1991  
  41 Trailerkapasitet   0 41 -   41 HMI  
  42 Passasjersertifikat [ A ] 135 42 1885 - 1978   42 [P] "Skipet" 3/1991  
  43   [ D ] 0 43 1978 - 1989   43 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989  
  44   [ E ] 75 44 1989 -   44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45 Mannskap   Ja 45 -   45 HMI  
  46 Passasjerlugarer   0 46 -   46 HMI  
  47 Mannskapslugarer   - 47 -   47 -  
  48 Dekkshøyde   Fri 48 -   48 HMI  
  49 Akseltrykk   - 49 -   49 -  
  50 Tilleggsinformasjon   - 50 -   50 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  51 05.1885     Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik som "Suldal" [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. 51 [P] "Fjordabådane"  
  52       Byggesum: 22 000 NOK. Demontert og fraktet i deler til Suldalsosen for montering. 52 [P] "Skipet" 3/1991  
  53 13.08.1885     Sjøsatt og gikk prøvetur. 53 [P] "Skipet" 3/1991  
  54 20.08.1885     Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 54 [A] Stavanger Aftenblad 25.02.2006  
  55 14.05.1903     Målt [ A ]. 55 [P] "Fjordabådane"  
  56 15.07.1903     Innført i Stavanger Skipsregister. 56 [N] sdir.no  
  57 1924     Ombygget: Styrehus montert. 57 [P] "Skipet" 3/1991  
  58 1926     Ombygget med ny maskin [ B ]. 58 -  
  59 15.06.1939     Satt i trafikk Suldalsosen - Roalkvam. 59 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
  60 05.1945     Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 60 -  
  61 1947     I opplag, Suldalsosen. 61 -  
  62 10.1953     Ombygget: Overbygg endret og ny maskin installert [ C ]. Kostnad: 100 000 NOK. 62 [P] "Skipet" 3/1991  
  63 29.10.1953     Gikk prøvetur. 63 [P] "Fjordabådane"  
  64 uke 45 1953     Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 64 [P] "Fjordabådane"  
  65 25.08.1955     Ommålt [ C ]. 65 [N] sdir.no  
  66       Registrert som innsjøfartøy. 66 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  67 18.02.1970     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 67 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970  
  68 19.03.1970     Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 68 [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1970  
  69 12.05.1970     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 69 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1970  
  70 17.07.1970     Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 70 HMI  
  71 05.10.1971     Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 71 [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1971  
  72 09.02.1972     Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 72 HMI  
  73 vår 1972     Slippsatt, Vekamoen. 73 [A] Stavanger Aftenblad 14.08.1972  
  74 07.1978     I opplag, Suldalsosen. 74 -  
  75       Sertifikat endret [ D ]. 75 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989  
  76 14.06.1979     Drift overført til Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen. 76 -  
  77 04.07.1979     Slepte m/fe "Suldalsporten" til Lalid for senking. 77 [P] "Skipet" 4/1983  
  78 ca.1981     Dampmaskin mottatt i gave fra Stavanger Maskinistskole, Stavanger. Tenkt installert i fartøyet. 78 -  
  79 06.12.1983     Solgt til Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen. 79 [N] sdir.no  
  80 04.1985     Delvis restaurert: Blant annet akterdekk oppusset. Kostnad: 340 000 NOK. 80 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1985  
  81 22.04.1985     Arbeid med å skifte ut dekksplanker midtskips startet av Erøyvik Båtbyggeri, Erfjord. Fortsatt i opplag, Suldalsosen. 81 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1985  
  82 1985     Registrert i Skipsmatrikkelen. Kjenningssignal: LM2815. 82 [P] "Skipet" 3/1985  
  83 04.11.1985     Avtale om bevaring inngått mellom Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen, og Det Kongelige Miljøverndepartement. 83 [N] sdir.no  
  84 ► 07.1989     Sertifisert [ E ]. 84 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  85 05.07.1989     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 85 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989  
  86 ca.09.1989     I opplag. 86 -  
  87 ca.06.1990     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 87 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  88 ca.09.1990     I opplag. 88 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  89 ca.06.1991     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 89 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  90 ca.09.1991     I opplag. 90 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  91 ca.06.1992     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 91 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  92 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 92 [N] sdir.no  
  93 ca.09.1992     I opplag. 93 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  94 04.1993     Tildelt 95 000 NOK av Kulturutvalget, Suldal kommune for bruk til restaurering. 94 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1993  
  95 ca.06.1993     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 95 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  96 ca.09.1993     I opplag. 96 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  97 ca.06.1994     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 97 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  98 ca.09.1994     I opplag. 98 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  99 ca.06.1995     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 99 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  100 ca.09.1995     I opplag. 100 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  101 ca.06.1996     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 101 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  102 ca.09.1996     I opplag. 102 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  103 ca.06.1997     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 103 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  104 ca.09.1997     I opplag. 104 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  105 ca.06.1998     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 105 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  106 ca.09.1998     I opplag. 106 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  107 ca.06.1999     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 107 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  108 ca.09.1999     I opplag, Vågeviken. 108 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  109 ca.06.2001     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 109 [A] Stavanger Aftenblad 02.09.2002  
  110 ca.08.2001     I opplag. 110 [A] Stavanger Aftenblad 02.09.2002  
  111 ca.06.2004     Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 111 [A] Stavanger Aftenblad 26.06.2004  
  112 ca.08.2004     I opplag. 112 [A] Stavanger Aftenblad 26.06.2004  
  113 01.06.2006     Drift og eierskap overført til Foreningen Suldalsdampen, Nesflaten. 113 [N] sdir.no  
  114 ca.06.2006     Satt i trafikk Kolbeinstveit - Suldalsvannet [turisttrafikk]. 114 -  
  115 ca.08.2006     I opplag, Kolbeinstveit. 115 -  
  116 19.06.2010     Satt i trafikk Kolbeinstveit - Suldalsvannet [turisttrafikk]. 116 [N] suldal-turistkontor.no  
  117 15.08.2010     I opplag, Kolbeinstveit. 117 [N] suldal-turistkontor.no  
  118 06.08.2014     Solgt til Ryfylkemuséet, Sand. 118 [N] sdir.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau