EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "SULDAL" 1885-1953     M/s "SULDAL" 1953-1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1885 - 1978     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LM2815   2  [P] "Skipet" 3/1985  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Suldal"   5  [N] sjofartsdir.no  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik 1885 - 1983 6    
  7     Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen 1983 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Foreningen Suldalsdampen, Nesflaten 2006 - 2014 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           Ryfylkemuséet, Sand 2014 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       1885   10  [P] "Skipet" 2/1976  
  11  BYGGENUMMER       10   11  [P] "Skipet" 2/1976  
  12  SKROG       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   12  [P] "Skipet" 2/1976  
  13  UTRUSTNING       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   13  [P] "Skipet" 2/1976  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE       Stål   17  [P] "Skipet" 3/1991  
  18  MASKINFABRIKANT       [1] Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 1885 - 1926 18    
  19  MASKIN PRODUSERT   [1] 1885   19    
  20           [3] 1953   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MASKIN   [1] 1 x Compound 2 syl. damp 1885 - 1926 21    
  22     [2] 1 x høy– og lavtrykks damp 1926 - 1953 22    
  23           [3] 1 x Union 2 syl. semidiesel 1953 - 23  [A] Stavanger Aftenblad 25.02.2006  
  24  EFFEKT   [1] 60.0 bhk 1885 - 1926 24  [P] "Skipet" 3/1991  
  25     [2] 49.5 ihk 1926 - 1953 25    
  26           [3] 60.0 bhk 1953 - 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FART   [1] 7.0 kn 1885 - 1926 27  [P] "Skipet" 3/1991  
  28           [3] 8.5 kn 1953 - 28  [P] "Skipet" 3/1991  
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   [1] 18.90 m 1885 - 1953 30  [P] "Skipet" 3/1991  
  31           [3] 19.50 m 1953 - 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BREDDE   [1] 04.11 m 1885 - 1953 32  [P] "Skipet" 3/1991  
  33           [3] 04.33 m 1953 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  DYBDE   [1] 02.13 m 1885 - 1953 34  [P] "Skipet" 3/1991  
  35           [3] 02.16 m 1953 - 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 41.71 t 1885 - 1924 36  [P] "Skipet" 3/1991  
  37           [3] 39.40 t 1953 - 37  [P] "Skipet" 3/1991  
  38  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 16.45 t 1885 - 1924 38  [P] "Skipet" 3/1991  
  39           [3] 21.95 t 1953 - 39  [P] "Skipet" 3/1991  
  40  DØDVEKTTONNASJE       508 t   40    
  41  BILER   2   41  [P] "Skipet" 3/1991  
  42  TRAILERE       0   42    
  43  PASSASJERER   [1] 135 1885 - 1978 43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44     [4] 0 1978 - 1989 44  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989  
  45     [5] 075 1989 - 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46  MANNSKAP           46    
  47  PASSASJERLUGARER       0   47  Observasjon  
  48  MANNSKAPSLUGARER           48    
  49  DEKKSHØYDE       Fri   49  Observasjon  
  50  AKSELTRYKK           50    
  51  TILLEGGSINFORMASJON           51    
  52  STATUS       Veteranfartøy. I opplag. 52    
 
  53 05.1885   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik som "Suldal" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 53    
  54    : Byggekostnad: 22 000 NOK. Demontert og fraktet i deler til Suldalsosen for montering. 54  [P] "Skipet" 3/1991  
  55 13.08.1885   : Sjøsatt og gikk prøvetur. 55  [P] "Skipet" 3/1991  
  56 20.08.1885   : Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 56  [A] Stavanger Aftenblad 25.02.2006  
  57 15.07.1903   : Innført i Stavanger Skipsregister. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 1924   : Ombygget: styrehus montert. 58  [P] "Skipet" 3/1991  
  59 1926   : Ombygget med ny maskin [2]. 59    
  60 14.06.1939   : Reservefartøy. 60  [A] Stavanger Aftenblad 25.02.2006  
  61 05.1945   : Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 61    
  62 1947   : I opplag, Suldalsosen. 62    
  63 10.1953   : Ombygget: overbygg endret og ny maskin installert [3]. Kostnad: 100 000 NOK. 63  [P] "Skipet" 3/1991  
  64 29.10.1953   : Gikk prøvetur. 64    
  65 02.11.1953   : Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 65    
  66 07.1978   : I opplag, Suldalsosen. 66    
  67    : Sertifikat endret [4]. 67  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989  
  68 14.06.1979   : Drift overført til Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen. 68    
  69 04.07.1979   : Slepte m/fe "Suldalsporten" til Lalid for senking. 69  [P] "Skipet" 4/1983  
  70 ca.1981   : Dampmaskin mottatt i gave fra Stavanger Maskinistskole, Stavanger. Tenkt installert i fartøyet. 70    
  71 06.12.1983   : Solgt til Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 04.1985   : Delvis restaurert: Blant annet akterdekk oppusset. Kostnad: 340 000 NOK. 72  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1985  
  73 22.04.1985   : Arbeid med å skifte ut dekksplanker midtskips startet av Erøyvik Båtbyggeri, Erfjord. Fortsatt i opplag, Suldalsosen. 73  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1985  
  74 1985   : Registrert i Skipsmatrikkelen. Kjenningssignal: LM2815. 74  [P] "Skipet" 3/1985  
  75 04.11.1985   : Avtale om bevaring inngått mellom Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen, og Det Kongelige Miljøverndepartement. 75  [N] sjofartsdir.no  
  76 07.1989   : Sertifisert [5]. 76  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  77 05.07.1989   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 77  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989  
  78 ca.09.1989   : I opplag. 78    
  79 ca.06.1990   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 79  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  80 ca.09.1990   : I opplag. 80  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  81 ca.06.1991   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 81  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  82 ca.09.1991   : I opplag. 82  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  83 ca.06.1992   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 83  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  84 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 84  [N] sjofartsdir.no  
  85 ca.09.1992   : I opplag. 85  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  86 04.1993   : Tildelt 95 000 NOK av Kulturutvalget, Suldal kommune for bruk til restaurering. 86  [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1993  
  87 ca.06.1993   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 87  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  88 ca.09.1993   : I opplag. 88  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  89 ca.06.1994   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 89  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  90 ca.09.1994   : I opplag. 90  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  91 ca.06.1995   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 91  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  92 ca.09.1995   : I opplag. 92  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  93 ca.06.1996   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 93  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  94 ca.09.1996   : I opplag. 94  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  95 ca.06.1997   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 95  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  96 ca.09.1997   : I opplag. 96  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  97 ca.06.1998   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 97  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  98 ca.09.1998   : I opplag. 98  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  99 ca.06.1999   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 99  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  100 ca.09.1999   : I opplag, Vågeviken. 100  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000  
  101 ca.06.2001   : Restaurert. Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 101  [A] Stavanger Aftenblad 02.09.2002  
  102 ca.08.2001   : I opplag. 102  [A] Stavanger Aftenblad 02.09.2002  
  103 ca.06.2004   : Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 103  [A] Stavanger Aftenblad 26.06.2004  
  104 ca.08.2004   : I opplag. 104  [A] Stavanger Aftenblad 26.06.2004  
  105 01.06.2006   : Drift og eierskap overført til Foreningen Suldalsdampen, Nesflaten. 105  [N] sjofartsdir.no  
  106 ca.06.2006   : Satt i trafikk Kolbeinstveit - Suldalsvannet [turisttrafikk]. 106    
  107 ca.08.2006   : I opplag, Kolbeinstveit. 107    
  108 19.06.2010   : Satt i trafikk Kolbeinstveit - Suldalsvannet [turisttrafikk]. 108  [N] suldal-turistkontor.no  
  109 15.08.2010   : I opplag, Kolbeinstveit. 109  [N] suldal-turistkontor.no  
  110 06.08.2014   : Solgt til Ryfylkemuséet, Sand. 110  [N] sjofartsdir.no