HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P45       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "STRAND" 1894 - 1923     D/s "HØLEFJORD" 1923 - 1937   FOTOGRAFI   OPPDATERT 03.09.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1894 - 1937   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL HSFB   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Visedølen" 1891 - 1894 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6   "Strand" 1894 - 1923 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7   "Hølefjord" 1923 - 1942 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8   "Vrengen" 1942 8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9   "Østover" 1942 - 1959 9  [P] "Skipet" 2/1990  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD I/s Visedølen, Risør 1891 - 1894 10  [P] "Fjordvegen"  
  11   Strand & Hommersand Dampskibsselskab a/s 1894 - 1909 11  [P] "Fjordvegen"  
  12   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1909 - 1917 12  [P] "Fjordvegen"  
  13   Stavanger kommune, Stavanger 1917 - 1921 13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14   Harald Bjerklund a/s, Stavanger 1921 - 1922 14    
  15   Johannes Bergsaker, Georg Horve og Ivar Fossan, Forsand 1922 15    
  16   Høle & Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle 1922 - 1937 16  [P] "Fjordvegen"  
  17   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1937 - 1938 17  [P] "Fjordvegen"  
  18   Ingvald I. Ingvaldsen, Onarheim 1938 - 1939 18    
  19   Johan Åsen, Haugesund 1939 - 1941 19    
  20   Per Holm-Johannessen a/s, Oslo 1942 - 1942 20    
  21   Scandia Lloyd a/s, Asker 1942 - 1944 21    
  22   P/r Brødrene Økland, Håkonshella 1944 - 1951 22  - / [P] "Skipet" 2/1990  
  23   Ferdinand Pedersen, Haugesund 1951 - 1952 23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24   P/r Knut Leite & Tor Tangen Vestbø, Sandeid 1952 - 1959 24    
 
  25  BYGGEÅR 1891   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  BYGGENUMMER -   26    
  27  SKROG Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik   27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28  UTRUSTNING Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik   28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29  TYPE -   29    
  30  SKROG Konvensjonelt   30  Observasjon  
  31  KLASSE -   31    
  32  MATERIALE -   32    
  33  MASKINFABRIKANT [1]  Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik 1891 - 1939 33  [P] "Skipet" 2/1990  
  34   [5]  Lysekil Mekaniska Verkstad a/b, Lysekil, Sverige 1939 - 1945 34  [P] "Skipet" 2/1990  
  35   [7]  NV Kromhuit, Amsterdam, Nederland 1945 - 1959 35  [P] "Skipet" 2/1990  
  36  MASKIN PRODUSERT [1]  1891   36  [P] "Skipet" 2/1990  
  37   [5]  1939   37  [P] "Skipet" 2/1990  
  38   [7]  1945   38    
  39  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1891 - 1939 39  [P] "Skipet" 2/1990  
  40   [5]  1 x 2TEV Skandia 1 syl. diesel 1939 - 1945 40    
  41   [7]  1 x 2TEV 2 syl. diesel 1945 - 1959 41    
  42  EFFEKT [1]  70 ihk 1891 - 1939 42  [P] "Skipet" 2/1990  
  43   [5]  30 bhk 1939 - 1945 43  [P] "Skipet" 2/1990  
  44   [7]  100 bhk 1945 - 1959 44  [P] "Skipet" 2/1990  
  45  FART [7]  9.0 kn 1945 - 1959 45    
  46  FORBRUK     46    
  47  LENGDE 19.02 m   47  [P] "Skipet" 2/1990  
  48  BREDDE 3.90 m   48  [P] "Skipet" 2/1990  
  49  DYBDE 2.65 m   49  [P] "Skipet" 2/1990  
  50  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  47.52 t 1891 - 1896 50    
  51   [2]  47.56 t 1896 - 1918 51    
  52   [3]  47.84 t 1918 - 1939 52    
  53   [5]  51.96 t 1939 - 1943 53    
  54   [6]  49.98 t 1943 - 1945 54    
  55   [7]  49.60 t 1945 - 1959 55    
  56  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  25.01 t 1891 - 1918 56    
  57   [3]  17.18 t 1918 - 1939 57    
  58   [5]  18.52 t 1939 - 1943 58    
  59   [6]  19.19 t 1943 - 1959 59    
  60  DØDVEKTTONNASJE -   60    
  61  BILER 0   61  Observasjon  
  62  TRAILERE 0   62  Observasjon  
  63  PASSASJERER 106 før 1937 - 1937 63  [P] "Fjordvegen"  
  64   [4]  0 1937 - 1959 64  Observasjon  
  65  MANNSKAP -   65    
  66  PASSASJERLUGARER Ja   66  Observasjon  
  67  MANNSKAPSLUGARER Ja   67    
  68  DEKKSHØYDE 0   68  Observasjon  
  69  AKSELTRYKK 0   69  Observasjon  
  70  TILLEGGSINFORMASJON -   70    
  71  STATUS Forlist 1959 71    
 
  72 04.1891   : Levert fra Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik til I/s Visedølen, Risør som "Visedølen" [1].  Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Risør. Satt i trafikk Risør - Barmen. 72    
  73 04.1894   : Solgt til Strand & Hommersand Dampskibsselskab a/s. Omdøpt "Strand". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland. 73    
  74    : Salgssum: 12 000 NOK. 74  [P] "Fjordvegen"  
  75 ca.06.1894   : Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Tau / Stavanger - Rott / Stavanger - Oltesvik. 75  [P] "Fjordvegen"  
  76 08.1894   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Rott / Stavanger - Oltesvik. 76    
  77 01.1896   : Til Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger for ombygging. 77  [P] "Fjordvegen"  
  78 28.03.1896   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: forlenget og gjort bredere [2]. 78  [P] "Fjordvegen"  
  79 19.04.1909   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 79    
  80    : Salgssum: 7 500 NOK. 80  [P] "Fjordvegen"  
  81 1910   : Ombygget med ny kjele ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 81    
  82 1917   : Solgt til Stavanger kommune, Stavanger. 82  [P] "Fjordvegen"  
  83 ► 07.1918   : Opprustet [3]. 83    
  84 01.07.1918   : Satt i trafikk sentrum - Buøy, Stavanger havn. 84    
  85 31.12.1920   : I opplag, Stavanger. 85    
  86 ► 09.1921   : Solgt til Harald Harald Bjerklund a/s, Stavanger. Satt i trafikk sentrum - Buøy, Stavanger havn. 86    
  87 09.1921   : I opplag, Stavanger. 87    
  88 06.1922   : Solgt til Johannes Bergsaker, Georg Horve og Ivar Fossan, Forsand. 88    
  89 10.07.1922   : Drift og eierskap overført til Høle & Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle. 89    
  90 04.09.1922   : Satt i trafikk Stavanger - Bergevik. 90  - / [P] "Fjordvegen"  
  91 17.04.1923   : Omdøpt "Hølefjord". 91    
  92 24.05.1930   : I opplag som reservefartøy. 92  [P] "Fjordvegen"  
  93 28.04.1937   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Nedrigget med demontert kjele og maskin. Sertifikat endret [4]. 93    
  94 11.12.1938   : Solgt til Ingvald I. Ingvaldsen, Onarheim. 94    
  95 1939   : Ombygget til fraktefartøy [5]. Satt i kystfrakttrafikk. 95    
  96 14.10.1939   : Solgt til Johan Åsen, Haugesund. Samme trafikk. 96    
  97 01.07.1941   : Solgt til Lars Hauge, Haugesund. Samme trafikk. 97    
  98 31.07.1941   : Solgt til Per Holm-Johannessen a/s, Oslo. Samme trafikk. 98    
  99 22.11.1941   : Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Oslo. 99    
  100 24.08.1942   : Omdøpt "Vrengen". 100    
  101 10.09.1942   : Solgt til Scandia Lloyd a/s, Asker. 101    
  102 12.09.1942   : Omdøpt "Østover". 102    
  103 28.07.1943   : Ommålt [6]. 103    
  104 27.07.1944   : Kom i brann og sank, Laksevåg. 104  - / [P] "Skipet" 2/1990  
  105 ca.10.1944   : Solgt som vrak til P/r Brødrene Økland, Håkonshella. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 105    
  106 1945   : Hevet og ombygget ved P/r Brødrene Økland, Håkonshella [7]. Satt i kystfrakttrafikk. 106    
  107 1951   : Solgt til Ferdinand Pedersen, Haugesund. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 107  [P] "Skipet" 2/1990  
  108    : I bruk på sildeføring [vinter] og lokal sandfrakttrafikk. 108    
  109 29.03.1952   : Solgt til P/r Knut Leite & Tor Tangen Vestbø, Sandeid. Satt i lokal sandfrakttrafikk. 109    
  110 30.09.1959   : Sprang lekk og sank ved Vormestrand. 110  [P] "Skipet" 2/1990  
  111 1976   : Slettet fra Haugesund Skipsregister. 111    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau