EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "STRAND" 1894-1923     D/s "HØLEFJORD" 1923-1937   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.12.2013  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1894 - 1937     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       HSFB   2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Visedølen" 1891 - 1894 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6     "Strand" 1894 - 1923 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7     "Hølefjord" 1923 - 1942 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8     "Vrengen" 1942 8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9       "Østover" 1942 - 1959 9  [P] "Skipet" 2/1990  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD       I/s Visedølen, Risør 1891 - 1894 10    
  11       Strand & Hommersand Dampskibsselskab a/s 1894 - 1909 11    
  12       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1909 - 1917 12    
  13       Stavanger kommune, Stavanger 1917 - 1921 13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14       Harald Bjerklund a/s, Stavanger 1921 - 1922 14    
  15       Johannes Bergsaker, Georg Horve og Ivar Fossan, Forsand 1922 15    
  16       Høle & Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle 1922 - 1937 16    
  17       Brødrene Anda a/s, Stavanger 1937 - 1938 17    
  18       Ingvald I. Ingvaldsen, Onarheim 1938 - 1939 18    
  19       Johan Åsen, Haugesund 1939 - 1941 19    
  20       Per Holm-Johannessen a/s, Oslo 1942 - 1942 20    
  21       Scandia Lloyd a/s, Asker 1942 - 1944 21    
  22       P/r Brødrene Økland, Håkonshella 1944 - 1951 22  - / [P] "Skipet" 2/1990  
  23       Ferdinand Pedersen, Haugesund 1951 - 1952 23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24           P/r Knut Leite & Tor Tangen Vestbø, Sandeid 1952 - 1959 24    
 
  25  BYGGEÅR       1891   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  BYGGENUMMER           26    
  27  SKROG       Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik   27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28  UTRUSTNING       Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik   28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29  TYPE           29    
  30  SKROG       Konvensjonelt   30  Observasjon  
  31  KLASSE           31    
  32  MATERIALE           32    
  33  MASKINFABRIKANT   [1] Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik 1891 - 1939 33  [P] "Skipet" 2/1990  
  34     [5] Lysekil Mekaniska Verkstad a/b, Lysekil, Sverige 1939 - 1945 34  [P] "Skipet" 2/1990  
  35           [7] NV Kromhuit, Amsterdam, Nederland 1945 - 1959 35  [P] "Skipet" 2/1990  
  36  MASKIN PRODUSERT   [1] 1891   36  [P] "Skipet" 2/1990  
  37     [5] 1939   37  [P] "Skipet" 2/1990  
  38           [7] 1945   38    
  39  MASKIN   [1] 1 x Compound 2 syl. damp 1891 - 1939 39  [P] "Skipet" 2/1990  
  40     [5] 1 x 2TEV Skandia 1 syl. diesel 1939 - 1945 40    
  41           [7] 1 x 2TEV 2 syl. diesel 1945 - 1959 41    
  42  EFFEKT   [1] 070 ihk 1891 - 1939 42  [P] "Skipet" 2/1990  
  43     [5] 030 bhk 1939 - 1945 43  [P] "Skipet" 2/1990  
  44     [7] 100 bhk 1945 - 1959 44  [P] "Skipet" 2/1990  
  45  FART       [7] 9.0 kn 1945 - 1959 45    
  46  FORBRUK           46    
  47  LENGDE   19.02 m   47  [P] "Skipet" 2/1990  
  48  BREDDE       03.90 m   48  [P] "Skipet" 2/1990  
  49  DYBDE       02.65 m   49  [P] "Skipet" 2/1990  
  50  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 47.52 t 1891 - 1896 50    
  51     [2] 47.56 t 1896 - 1918 51    
  52     [3] 47.84 t 1918 - 1939 52    
  53     [5] 51.96 t 1939 - 1943 53    
  54     [6] 49.98 t 1943 - 1945 54    
  55           [7] 49.60 t 1945 - 1959 55    
  56  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 25.01 t 1891 - 1918 56    
  57     [3] 17.18 t 1918 - 1939 57    
  58     [5] 18.52 t 1939 - 1943 58    
  59           [6] 19.19 t 1943 - 1959 59    
  60  DØDVEKTTONNASJE           60    
  61  BILER   0   61  Observasjon  
  62  TRAILERE       0   62  Observasjon  
  63  PASSASJERER   106 før 1937 - 1937 63    
  64     [4] 0 1937 - 1959 64  Observasjon  
  65  MANNSKAP           65    
  66  PASSASJERLUGARER       Ja   66  Observasjon  
  67  MANNSKAPSLUGARER       Ja   67    
  68  DEKKSHØYDE       0   68  Observasjon  
  69  AKSELTRYKK       0   69  Observasjon  
  70  TILLEGGSINFORMASJON           70      
  71  STATUS       Forlist 1959 71  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  72 04.1891   : Levert fra Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik til I/s Visedølen, Risør som "Visedølen" [1].  Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Risør. Satt i trafikk Risør - Barmen. 72    
  73 04.1894   : Solgt til Strand & Hommersand Dampskibsselskab a/s. Omdøpt "Strand". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland. 73    
  74 ca.06.1894   : Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Tau / Stavanger - Rott / Stavanger - Oltesvik. 74    
  75 ca.08.1894   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Rott / Stavanger - Oltesvik. 75    
  76 03.1896   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: forlenget og gjort bredere [2]. 76    
  77 19.04.1909   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 77    
  78 1910   : Ombygget med ny kjele ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 78    
  79 1917   : Solgt til Stavanger kommune, Stavanger. 79  [P] "Skipet" 2/1990  
  80 ► 07.1918   : Opprustet [3]. 80    
  81 01.07.1918   : Satt i trafikk sentrum - Buøy, Stavanger havn. 81    
  82 31.12.1920   : I opplag, Stavanger. 82    
  83 ► 09.1921   : Solgt til Harald Harald Bjerklund a/s, Stavanger. Satt i trafikk sentrum - Buøy, Stavanger havn. 83    
  84 09.1921   : I opplag, Stavanger. 84    
  85 06.1922   : Solgt til Johannes Bergsaker, Georg Horve og Ivar Fossan, Forsand. 85    
  86 10.07.1922   : Drift og eierskap overført til Høle & Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle. 86    
  87 04.09.1922   : Satt i trafikk Stavanger - Bergevik. 87    
  88 17.04.1923   : Omdøpt "Hølefjord". 88    
  89 05.1930   : I opplag. 89    
  90 28.04.1937   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Nedrigget med demontert kjele og maskin. Sertifikat endret [4]. 90    
  91 11.12.1938   : Solgt til Ingvald I. Ingvaldsen, Onarheim. 91    
  92 1939   : Ombygget til fraktefartøy [5]. Satt i kystfrakttrafikk. 92    
  93 14.10.1939   : Solgt til Johan Åsen, Haugesund. Samme trafikk. 93    
  94 01.07.1941   : Solgt til Lars Hauge, Haugesund. Samme trafikk. 94    
  95 31.07.1941   : Solgt til Per Holm-Johannessen a/s, Oslo. Samme trafikk. 95    
  96 22.11.1941   : Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Oslo. 96    
  97 24.08.1942   : Omdøpt "Vrengen". 97    
  98 10.09.1942   : Solgt til Scandia Lloyd a/s, Asker. 98    
  99 12.09.1942   : Omdøpt "Østover". 99    
  100 28.07.1943   : Ommålt [6]. 100    
  101 27.07.1944   : Kom i brann og sank, Laksevåg. 101  - / [P] "Skipet" 2/1990  
  102 ca.10.1944   : Solgt som vrak til P/r Brødrene Økland, Håkonshella. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 102    
  103 1945   : Hevet og ombygget ved P/r Brødrene Økland, Håkonshella [7]. Satt i kystfrakttrafikk. 103    
  104 1951   : Solgt til Ferdinand Pedersen, Haugesund. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 104  [P] "Skipet" 2/1990  
  105    : I bruk på sildeføring [vinter] og lokal sandfrakttrafikk. 105    
  106 29.03.1952   : Solgt til P/r Knut Leite & Tor Tangen Vestbø, Sandeid. Satt i lokal sandfrakttrafikk. 106    
  107 30.09.1959   : Sprang lekk og sank ved Vormestrand. 107  [P] "Skipet" 2/1990  
  108 1976   : Slettet fra Haugesund Skipsregister. 108