EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "STOLMEN" 1953-1982   FOTOGRAFI   OPPDATERT 26.06.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1953 - 1982     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJGC etter 1929 - 1983 2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Southern Gem" 1929 - 1936 5  [P] "Skipet" 2/1982  
  6     "Suderøy VI" 1936 - 1941 6  [P] "Skipet" 2/1982  
  7     "J.05" 1941 - 1945 7    
  8     "Suderøy VI" 1945 - 1953 8  [P] "Skipet" 2/1982  
  9       "Stolmen" 1953 - 1983 9  [P] "Skipet" 2/1982  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD       The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., Port Stanley [Falklandsøyene], Storbritannia 1929 - 1936 10  [P] "Skipet" 2/1982  
  11       Hvalfanger-AS Suderøy, Haugesund 1936 - 1982 11  [P] "Skipet" 2/1982  
  12           Reidar Østenstad, Torvastad 1982 - 1983 12  [P] "Skipet" 2/1982  
 
  13  BYGGEÅR       1929   13  [P] "Skipet" 2/1982  
  14  BYGGENUMMER       903   14  [P] "Skipet" 2/1982  
  15  SKROG       Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia   15  [P] "Skipet" 2/1982  
  16  UTRUSTNING       Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia   16  [P] "Skipet" 2/1982  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG       Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19  KLASSE           19    
  20  MATERIALE           20    
  21  MASKINFABRIKANT   [1] Shields Engineering, Storbritannia [maskin], Blair & Co. Ltd, Stockton, Storbritannia [kjele] 1929 - 1953 21  [P] "Skipet" 2/1982  
  22           [2] MAK Maschinenbau, Kiel, Vest-Tyskland 1953 - 1983 22  [P] "Skipet" 2/1982  
  23  MASKIN PRODUSERT   [1] 1929 [maskin], 1926 [kjele]   23  [P] "Skipet" 2/1982  
  24           [2] 1953   24  [P] "Skipet" 2/1982  
  25  MASKIN   [1] 1 x Tripple Expansion 14-23-39x24" 3 syl. damp m/ 1 røkrørskjel 14.0x11.7" m/ 3 fyrganger 1929 - 1953 25  [P] "Skipet" 2/1982  
  26           [2] 1 x 4TEV MAK 290x420 mm 8 syl. diesel 1953 - 1983 26  [P] "Skipet" 2/1982  
  27  EFFEKT   [1] 750 ihk 1929 - 1953 27  [P] "Skipet" 1/1989  
  28     [2] 520 bhk 1953 - 1983 28  [P] "Skipet" 2/1982  
  29  FART       [1] 11.0 kn 1929 - 1953 29    
  30  FORBRUK           30    
  31  LENGDE   [1] 35.20 m 1929 - 1953 31  [P] "Skipet" 2/1982  
  32           [2] 37.92 m 1953 - 1983 32    
  33  BREDDE   [1] 07.38 m 1929 - 1953 33  [P] "Skipet" 2/1982  
  34           [2] 07.32 m 1953 - 1983 34    
  35  DYBDE   [1] 03.87 m 1929 - 1953 35  [P] "Skipet" 2/1982  
  36           [2] 04.15 m 1953 - 1983 36    
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 254 t 1929 - 1953 37  [P] "Skipet" 2/1982  
  38           [2] 361 t 1953 - 1983 38  [P] "Skipet" 2/1982  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 093 t 1929 - 1953 39  [P] "Skipet" 2/1989  
  40           [2] 185 t 1953 - 1983 40  [P] "Skipet" 1/1989  
  41  DØDVEKTTONNASJE           41    
  42  BILER   [1] 0 1929 - 1953 42  Observasjon  
  43     [2] Ja 1953 - 1983 43  Observasjon  
  44  TRAILERE       0   44  Observasjon  
  45  PASSASJERER   [1] 0 1929 - 1953 45  Observasjon  
  46     [2] 260 1953 - 1983 46  [P] "Skipet" 2/1982  
  47  MANNSKAP           47    
  48  PASSASJERLUGARER   [1] 0 1929 - 1953 48  Observasjon  
  49     [2] 2 1953 - 1954 49  [P] "Skipet" 2/1982  
  50     [3] 8 1954 - 1983 50  [P] "Skipet" 2/1989  
  51  MANNSKAPSLUGARER       Ja   51  Observasjon  
  52  DEKKSHØYDE   [1] 0 1929 - 1953 52  Observasjon  
  53           [2] Fri 1953 - 1983 53  Observasjon  
  54  AKSELTRYKK       [1] 0   54  Observasjon  
  55  TILLEGGSINFORMASJON   Styremaskin levert av Rolls Royce som nr. 2. Kjøpt tilbake av Rolls Royce ca. 2003.   55      
  56           3 salonger x 33 sitteplasser. Lastebommer: 2. Vinsjer: 2 à 3t. 1953 - 1983 56  [P] "Skipet" 2/1982  
  57  STATUS       Senket 1983 57  [P] "Skipet" 1/1983  
 
  58 09.1929   : Levert fra Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia til The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., Port Stanley (Falklandsøyene), GB som "Southern Gem" [1]. 58  [P] "Skipet" 2/1982  
  59    : Registrert som hvalfangsfartøy. Hjemmehavn: Port Stanley, GB. Satt inn i fangstrafikk, Sørishavet. 59  [P] "Skipet" 2/1982  
  60 09.1936   : Solgt til Hvalfanger-AS Suderøy, Haugesund. Omdøpt "Suderøy VI". 60  [P] "Skipet" 2/1982  
  61    : Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt inn i fangstrafikk for Suderøy-ekspedisjonene. 61    
  62 04.1940   : Overført til Nortraship. 62  [P] "Skipet" 1/1989  
  63 08.1940   : Rekvirert av The Royal Canadian Navy, Halifax, Canada. Utrustet som minesveiper. 63  [P] "Skipet" 2/1982  
  64 03.1941   : Omdøpt "J.05" og tatt i bruk. 64    
  65 11.1945   : Tilbakelevert, Halifax, CDN. Omdøpt "Suderøy VI". 65  [P] "Skipet" 2/1982  
  66    : Utrustet som hvalfangstfartøy. Satt inn i fangstrafikk, Sørishavet. 66    
  67 1951   : I bruk som bøyefartøy. Slepte hvaler til kokeriene. 67  [P] "Skipet" 2/1982  
  68 05.1952   : I opplag, Haugesund. 68  [P] "Skipet" 2/1982  
  69 02.1953   : Til Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugsund for ombygging. 69  [P] "Skipet" 2/1989  
  70 07.1953   : Ombygget til passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund [2]. Omdøpt "Stolmen". 70  [P] "Skipet" 2/1982  
  71    : Bl.a. 2 salonger på hoveddekk og 1 på båtdekk. 71    
  72 11.08.1953   : Utleid til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Bergen / Haugesund - Sauda. 72  [P] "Skipet" 2/1982 / [P] "Skipet" 2/1989  
  73 1954   : Ombygget ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. Passasjerlugarer innredet og vridbar propell montert [3]. 73  [P] "Skipet" 2/1989  
  74 09.04.1956   : Hindret det russiske skipet m/s "Alexander Matrosov" i å drive på land etter maskinstans ved Ryvarden. 74  [P] "Skipet" 2/1982  
  75 28.05.1960   : Bakket inn i fjellveggen, Lykling p.g.a. ekstremt lavvann. 75    
  76 28.05.1970   : Kolliderte i tykk tåke med det tyske lasteskipet m/s "Helvan", Sletta. Baugpartiet skadet. 76  [P] "Skipet" 2/1982  
  77 10.12.1973   : Tilbakelevert og lagt i opplag, Haugesund. 77  [P] "Skipet" 2/1982  
  78 04.1982   : Solgt til Reidar Østenstad, Torvastad. Kjøpssum: 10 000 NOK. 78  [P] "Skipet" 2/1982  
  79 03.05.1982   : Slept til Storøy for nedrigging. 79  [P] "Skipet" 2/1982  
  80 23.01.1983   : Slept av slepefartøyet "Pors" og senket, Nedstrandsfjorden på ca. 700 meters dyp. 80  [P] "Skipet" 1/1983