HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P172       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "STOLMEN" 1953 - 1982   FOTOGRAFI   OPPDATERT 15.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1953 - 1982   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LJGC etter 1929 - 1983 2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Southern Gem" 1929 - 1936 5  [P] "Skipet" 2/1982  
  6   "Suderøy VI" 1936 - 1940 6  [P] "Skipet" 2/1982  
  7   "HMCS Suderoy VI" 1940 - 1941 7  [P] "Skipet" 2/2019  
  8   "J.05" 1941 - 1945 8    
  9   "Suderøy VI" 1945 - 1953 9  [P] "Skipet" 2/1982  
  10   "Stolmen" 1953 - 1983 10  [P] "Skipet" 2/1982  
             
  11  REDERI / EIERFORHOLD The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., Port Stanley [Falklandsøyene], Storbritannia 1929 - 1936 11  [P] "Skipet" 2/1982  
  12   Hvalfanger-AS Suderøy, Haugesund 1936 - 1982 12  [P] "Skipet" 2/1982  
  13   Reidar Østenstad, Torvastad 1982 - 1983 13  [P] "Skipet" 2/1982  
 
  14  BYGGEÅR 1929   14  [P] "Skipet" 2/1982  
  15  BYGGENUMMER 903   15  [P] "Skipet" 2/1982  
  16  SKROG Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia   16  [P] "Skipet" 2/1982  
  17  UTRUSTNING Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia   17  [P] "Skipet" 2/1982  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE -   20    
  21  MATERIALE -   21    
  22  MASKINFABRIKANT [1]  Shields Engineering, Storbritannia [maskin], Blair & Co. Ltd, Stockton, Storbritannia [kjele] 1929 - 1953 22  [P] "Skipet" 2/1982  
  23   [2]  MAK Maschinenbau, Kiel, Vest-Tyskland 1953 - 1983 23  [P] "Skipet" 2/1982  
  24  MASKIN PRODUSERT [1]  1929 [maskin], 1926 [kjele]   24  [P] "Skipet" 2/1982  
  25   [2]  1953   25  [P] "Skipet" 2/1982  
  26  MASKIN [1]  1 x Tripple Expansion 14-23-39x24" 3 syl. damp m/ 1 røkrørskjel 14.0x11.7" m/ 3 fyrganger 1929 - 1953 26  [P] "Skipet" 2/1982  
  27   [2]  1 x 4TEV MAK 290x420 mm 8 syl. diesel 1953 - 1983 27  [P] "Skipet" 2/1982  
  28  EFFEKT [1]  750 ihk 1929 - 1953 28  [P] "Skipet" 1/1989  
  29   [2]  520 bhk 1953 - 1983 29  [P] "Skipet" 2/1982  
  30  FART [2]  11.0 kn 1953 - 1983 30  [P] "Skipet" 2/2019  
  31  FORBRUK -   31    
  32  LENGDE [1]  35.20 m 1929 - 1953 32  [P] "Skipet" 2/1982  
  33   [2]  37.92 m 1953 - 1983 33    
  34  BREDDE [1]  7.38 m 1929 - 1953 34  [P] "Skipet" 2/1982  
  35   [2]  7.32 m 1953 - 1983 35    
  36  DYBDE [1]  3.87 m 1929 - 1953 36  [P] "Skipet" 2/1982  
  37   [2]  4.15 m 1953 - 1983 37    
  38  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  254 t 1929 - 1953 38  [P] "Skipet" 2/1982  
  39   [2]  361 t 1953 - 1983 39  [P] "Skipet" 2/1982  
  40  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  93 t 1929 - 1953 40  [P] "Skipet" 2/1989  
  41   [2]  185 t 1953 - 1983 41  [P] "Skipet" 1/1989  
  42  DØDVEKTTONNASJE -   42    
  43  BILER [1]  0 1929 - 1953 43  Observasjon  
  44   [2]  Ja 1953 - 1983 44  Observasjon  
  45  TRAILERE 0   45  Observasjon  
  46  PASSASJERER [1]  0 1929 - 1953 46  Observasjon  
  47   [2]  260 1953 - 1983 47  [P] "Skipet" 2/1982  
  48  MANNSKAP -   48    
  49  PASSASJERLUGARER [1]  0 1929 - 1953 49  Observasjon  
  50   [2]  2 1953 - 1954 50  [P] "Skipet" 2/1982  
  51   [3]  8 1954 - 1983 51  [P] "Skipet" 2/1989  
  52  MANNSKAPSLUGARER Ja   52  Observasjon  
  53  DEKKSHØYDE [1]  0 1929 - 1953 53  Observasjon  
  54   [2]  Fri 1953 - 1983 54  Observasjon  
  55  AKSELTRYKK [1]  0   55  Observasjon  
  56  TILLEGGSINFORMASJON Styremaskin levert av Rolls Royce som nr. 2. Kjøpt tilbake av Rolls Royce ca. 2003.   56    
  57   3 salonger x 33 sitteplasser. Lastebommer: 2. Vinsjer: 2 à 3t. 1953 - 1983 57  [P] "Skipet" 2/1982  
  58  STATUS Senket 1983 58  [P] "Skipet" 1/1983  
 
  59 09.1929   : Levert fra Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia til The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., Port Stanley (Falklandsøyene), GB som "Southern Gem" [1]. 59  [P] "Skipet" 2/1982  
  60    : Registrert som hvalfangsfartøy. Hjemmehavn: Port Stanley, GB. Satt inn i fangstrafikk, Sørishavet. 60  [P] "Skipet" 2/1982  
  61 09.1936   : Solgt til Hvalfanger-AS Suderøy, Haugesund. Omdøpt "Suderøy VI". 61  [P] "Skipet" 2/1982  
  62    : Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt inn i fangstrafikk for Suderøy-ekspedisjonene. 62    
  63 03.1938   : Didsponeringen overtatt av Knut Knutsen OAS, Haugesund. 63  [P] "Skipet" 2/2019  
  64 04.1940   : Overført til Nortraship. 64  [P] "Skipet" 1/1989  
  65 08.1940   : Rekvirert av The Royal Canadian Navy, Halifax, Canada. Utrustet som minesveiper. 65  [P] "Skipet" 2/1982  
  66    : Omdøpt "HMCS Suderoy VI" 66  [P] "Skipet" 2/2019  
  67 03.1941   : Omdøpt "J.05" og tatt i bruk. 67    
  68 11.1945   : Tilbakelevert, Halifax, CDN. Omdøpt "Suderøy VI". 68  [P] "Skipet" 2/1982  
  69    : Utrustet som hvalfangstfartøy. Satt inn i fangstrafikk, Sørishavet. 69    
  70 1951   : I bruk som bøyefartøy. Slepte hvaler til kokeriene. 70  [P] "Skipet" 2/1982  
  71 05.1952   : I opplag, Haugesund. 71  [P] "Skipet" 2/1982  
  72 02.1953   : Til Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugsund for ombygging. 72  [P] "Skipet" 2/1989  
  73 07.1953   : Ombygget til passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund [2]. Omdøpt "Stolmen". 73  [P] "Skipet" 2/1982  
  74    : Bl.a. 2 salonger på hoveddekk og 1 på båtdekk. 74    
  75 11.08.1953   : Utleid til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Bergen / Haugesund - Sauda. 75  [P] "Skipet" 2/1982 / [P] "Skipet" 2/1989  
  76 1954   : Ombygget ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. Passasjerlugarer innredet og vridbar propell montert [3]. 76  [P] "Skipet" 2/1989  
  77 09.04.1956   : Hindret det russiske skipet m/s "Alexander Matrosov" i å drive på land etter maskinstans ved Ryvarden. 77  [P] "Skipet" 2/1982  
  78 28.05.1960   : Bakket inn i fjellveggen, Lykling p.g.a. ekstremt lavvann. 78    
  79 28.05.1970   : Kolliderte i tykk tåke med det tyske lasteskipet m/s "Helvan", Sletta. Baugpartiet skadet. 79  [P] "Skipet" 2/1982  
  80 10.12.1973   : Tilbakelevert og lagt i opplag, Haugesund. 80  [P] "Skipet" 2/1982  
  81 04.1982   : Solgt til Reidar Østenstad, Torvastad. Kjøpssum: 10 000 NOK. 81  [P] "Skipet" 2/1982  
  82 03.05.1982   : Slept til Storøy for nedrigging. 82  [P] "Skipet" 2/1982  
  83 23.01.1983   : Slept av slepefartøyet "Pors" og senket, Nedstrandsfjorden på ca. 700 meters dyp. 83  [P] "Skipet" 1/1983  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau