A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "STOLMEN" 1953 - 1982    
       
  Fortegnelse nr.:   P172          
  Oppdatert:   15.07.2019          
  Periode:   1953 - 1982          
  Fotografi:            
  Status:   Senket          
       
       
1  Byggeår    1929   1  [P] "Skipet" 2/1982    
2  Byggenummer    903   2  [P] "Skipet" 2/1982    
3  Skrog    Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia   3  [P] "Skipet" 2/1982    
4  Utrustning    Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia   4  [P] "Skipet" 2/1982    
             
5  Kjenningssignal    L J G C   5  etter 1929 - 1983   5  [N] wikipedia.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Southern Gem"   9  1929 - 1936   9  [P] "Skipet" 2/1982    
10      "Suderøy VI"   10  1936 - 1940   10  [P] "Skipet" 2/1982    
11      "HMCS Suderoy VI"   11  1940 - 1941   11  [P] "Skipet" 2/2019    
12      "J.05"   12  1941 - 1945   12  -    
13      "Suderøy VI"   13  1945 - 1953   13  [P] "Skipet" 2/1982    
14      "Stolmen"   14  1953 - 1983   14  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
15  Rederi / eierforhold    The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., Port Stanley [Falklandsøyene], GB   15  1929 - 1936   15  [P] "Skipet" 2/1982    
16      Hvalfanger-AS Suderøy, Haugesund   16  1936 - 1982   16  [P] "Skipet" 2/1982    
17      Reidar Østenstad, Torvastad   17  1982 - 1983   17  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
18  Type    -   18  -   18  -    
                     
19  Skrogutforming    Konvensjonelt   19  -   19  HMI    
                     
20  Klasse    -   20  -   20  -    
                     
21  Materiale    -   21  -   21  -    
                     
22  Maskinfabrikant A  Shields Engineering, Storbritannia [maskin]   22  1929 - 1953   22  [P] "Skipet" 2/1982    
23   A  Blair & Co. Ltd, Stockton, Storbritannia [kjele]   23  1929 - 1953   23  [P] "Skipet" 2/1982    
24   B  MAK Maschinenbau, Kiel, Vest-Tyskland   24  1953 - 1982   24  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
25  Maskin produsert A  1929 [maskin] - 1926 [kjele]   25  -   25  [P] "Skipet" 2/1982    
26   B  1953   26  -   26  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
27  Maskin A  1 x Tripple Expansion 14-23-39x24" 3 syl. damp   27  1929 - 1953   27  [P] "Skipet" 2/1982    
28   A  m/ 1 røkrørskjel 14.0x11.7" m/ 3 fyrganger   28  1929 - 1953   28  [P] "Skipet" 2/1982    
29   B  1 x 4TEV MAK 290x420 mm 8 syl. diesel   29  1953 - 1982   29  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
30  Effekt A  750 ihk   30  1929 - 1953   30  [P] "Skipet" 1/1989    
31   B  520 bhk   31  1953 - 1982   31  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
32  Fart B  11.0 kn   32  1953 - 1982   32  [P] "Skipet" 2/2019    
                     
33  Forbruk    -   33  -   33  -    
                     
34  Lengde A  35.20 m   34  1929 - 1953   34  [P] "Skipet" 2/1982    
35   B  37.92 m   35  1953 - 1983   35  -    
                     
36  Bredde A  7.38 m   36  1929 - 1953   36  [P] "Skipet" 2/1982    
37   B  7.32 m   37  1953 - 1983   37  -    
                     
38  Dyptgående A  3.87 m   38  1929 - 1953   38  [P] "Skipet" 2/1982    
39   B  4.15 m   39  1953 - 1983   39  -    
                     
40  Brutto registertonn A  254 t   40  1929 - 1953   40  [P] "Skipet" 2/1982    
41   B  361 t   41  1953 - 1983   41  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
42  Netto registertonn A  93 t   42  1929 - 1953   42  [P] "Skipet" 2/1982    
43   B  185 t   43  1953 - 1983   43  [P] "Skipet" 1/1989    
                     
44  Dødvekttonn    -   44  -   44  -    
                     
45  Bilkapasitet A  0   45  1929 - 1953   45  HMI    
46   B  Ja   46  1953 - 1983   46  HMI    
                     
47  Trailerkapasitet    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Passasjersertifikat A  0   48  1929 - 1953   48  HMI    
49   B  260   49  1953 - 1983   49  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
50  Mannskap    Ja   50  -   50  HMI    
                     
51  Passasjerlugarer A  0   51  1929 - 1953   51  HMI    
52   B  2   52  1953 - 1954   52  [P] "Skipet" 2/1982    
53   C  8   53  1954 - 1983     53  [P] "Skipet" 1/1989    
                     
54  Mannskapslugarer    Ja   54  -   54  HMI    
                     
55  Dekkshøyde    Fri   55  1953 - 1983   55  HMI    
                     
56  Tillatt akseltrykk    -   56  -   56  -    
                     
57  Tilleggsinformasjon    Styremaskin levert av Rolls Royce som nr. 2   57  -   57  -    
58      Kjøpt tilbake av Rolls Royce ca. 2003   58  -   58  -    
59   B  3 salonger x 33 sitteplasser. Lastebommer: 2. Vinsjer: 2 à 3t   59  1953 - 1983   59  [P] "Skipet" 2/1982    
       
       
60   09.1929   Levert fra Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia til The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., Port Stanley [Falklandsøyene], GB som "Southern Gem" [A]. 60 [P] "Skipet" 2/1982    
61       Registrert som hvalfangsfartøy. Hjemmehavn: Port Stanley, GB. Satt inn i fangstrafikk, Sørishavet. 61 [P] "Skipet" 2/1982    
62   09.1936   Solgt til Hvalfanger-AS Suderøy, Haugesund. Omdøpt "Suderøy VI". 62 [P] "Skipet" 2/1982    
63       Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt inn i fangstrafikk for Suderøy-ekspedisjonene. 63 -    
64   03.1938   Disponeringen overtatt av Knut Knutsen OAS, Haugesund. 64 [P] "Skipet" 2/2019    
65   04.1940   Overført til Nortraship. 65 [P] "Skipet" 1/1989    
66   08.1940   Rekvirert av The Royal Canadian Navy, Halifax, Canada. Utrustet som minesveiper. 66 [P] "Skipet" 2/1982    
67       Omdøpt "HMCS Suderoy VI" 67 [P] "Skipet" 2/2019    
68   03.1941   Omdøpt "J.05" og tatt i bruk. 68 [N] wikipedia.no    
69   11.1945   Tilbakelevert, Halifax, CDN. Omdøpt "Suderøy VI". 69 [P] "Skipet" 2/1982    
70       Utrustet som hvalfangstfartøy. Satt inn i fangstrafikk, Sørishavet. 70 [N] wikipedia.no    
71   1951   I bruk som bøyefartøy. Slepte hvaler til kokeriene. 71 [P] "Skipet" 2/1982    
72   05.1952   I opplag, Haugesund. 72 [P] "Skipet" 2/1982    
73   02.1953   Til Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugsund for ombygging. 73 [P] "Skipet" 2/1989    
74   07.1953   Ombygget til passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund [B]. Omdøpt "Stolmen". 74 [P] "Skipet" 2/1982    
75       Bl.a. 2 salonger på hoveddekk og 1 på båtdekk. 75 -    
76   11.08.1953   Utleid til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Bergen / Haugesund - Sauda. 76 [P] "Skipet" 2/1982 / [P] "Skipet" 2/1989    
77   1954   Ombygget ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. Passasjerlugarer innredet og vridbar propell montert [C]. 77 [P] "Skipet" 2/1989    
78   09.04.1956   Hindret det russiske skipet m/s "Alexander Matrosov" i å drive på land etter maskinstans ved Ryvarden. 78 [P] "Skipet" 2/1982    
79   28.05.1960   Bakket inn i fjellveggen, Lykling p.g.a. ekstremt lavvann. 79 [N] wikipedia.no    
80   28.05.1970   Kolliderte i tykk tåke med det tyske lasteskipet m/s "Helvan", Sletta. Baugpartiet skadet. 80 [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1970    
81   10.12.1973   Tilbakelevert og lagt i opplag, Haugesund. 81 [P] "Skipet" 2/1982    
82   04.1982   Solgt til Reidar Østenstad, Torvastad. Kjøpssum: 10 000 NOK. 82 [P] "Skipet" 2/1982    
83   03.05.1982   Slept til Storøy for nedrigging. 83 [P] "Skipet" 2/1982    
84   23.01.1983   Slept av slepefartøyet "Pors" og senket, Nedstrandsfjorden på ca. 700 meters dyp. 84 [P] "Skipet" 1/1983    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau