H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "STAVANGER I" 1914 - 1949          D/s "KONG SVERRE" 1949 - 1963  
    Fortegnelse nr. P22  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     06.09.2020    
    PERIODE:     1914 - 1963 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L E Y I 1 -   1 [N] wikipedia.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Stavanger I" 4 1914 - 1940   4 [P] "Skipet" 2/1990  
  5     "Bremse" 5 1940 - 1941   5 [P] "Skipet" 2/1990  
  6     "Stavanger I" 6 1941 - 1949   6 [P] "Skipet" 2/1990  
  7     "Kong Sverre" 7 1949 - 1967   7 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 8 1914 - 1953   8 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.2006  
  9 Brødrene Anda a/s, Stavanger 9 1953 - 1967   9 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1914 10 -   10 [P] "Skipet" 2/1990  
  11 Byggenummer   159 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1990  
  12 Skrog   Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 12 -   12 [P] "Skipet" 2/1990  
  13 Utrustning   Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 13 -   13 [P] "Skipet" 2/1990  
  14 Type   - 14 -   14 -  
  15 Skrogutforming   Konvensjonelt 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   - 16 -   16 -  
  17 Materiale   Stål 17 -   17 -  
  18 Maskinfabrikant   Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 18 -   18 [P] "Skipet" 2/1990  
  19 Maskin produsert   1914 19 -   19 [P] "Skipet" 2/1990  
  20 Maskin   1 x Tripple Expansion damp 20 -   20 [P] "Skipet" 2/1990  
  21 Effekt   915 ihk 21 -   21 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  22 Fart   13.5 kn 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1990  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde   59.01 m 24 -   24 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  25 Bredde   8.53 m 25 -   25 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  26 Dybde   3.66 m 26 -   26 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  27 Brutto registertonnasje [ A ] 718 t 27 1914 - ca.1935   27 [P] "Skipet" 2/1990  
  28   [ B ] 800 t 28 ca.1935 - 1951   28 [P] "Skipet" 2/1990  
  29   [ C ] 868 t 29 1951 - 1953   29 [P] "Skipet" 2/1990  
  30 Netto registertonnasje [ A ] 351 t 30 1914 - ca.1935   30 [P] "Skipet" 2/1990  
  31   [ B ] 453 t 31 ca.1935 - 1951   31 [P] "Skipet" 2/1990  
  32   [ C ] 490 t 32 1951 - 1953   32 [P] "Skipet" 2/1990  
  33 Dødvekttonnasje   - 33 -   33 -  
  34 Bilkapasitet   0 34 -   34 HMI  
  35 Trailerkapasitet   0 35 -   35 HMI  
  36 Passasjersertifikat   425 [nattruten], 275 [kystruten] 36 1914 - 1953   36 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.2006  
  37 Mannskap   Bl.a. 6 matroser, båtsmann og romsgast 37 1914 - 1953   37 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.2006  
  38 Passasjerlugarer   Ja 38 -   38 HMI  
  39 Mannskapslugarer   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Dekkshøyde   0 40 -   40 HMI  
  41 Akseltrykk   0 41 -   41 HMI  
  42 Tilleggsinformasjon   - 42 -   42 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  43 22.07.1914     Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Stavanger I" [ A ]. 43 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.2006  
  44       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 44 HMI  
  45       Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 45 [P] "Skipet" 1/1991  
  46 ca.1935     Ombygget: Brønn i fordekket overbygget [ B ]. 46 [P] "Skipet" 2/1990  
  47 04.07.1936     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 47 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
  48 08.08.1936     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 48 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
  49 09.04.1940     I opplag, Usken. 49 [P] "Skipet" 1/1991  
  50 24.04.1940     Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Bremse". 50 [P] "Skipet" 2/1990  
  51       Tatt i bruk som losjiskip, Stavanger / Herdla. 51 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  52 19.12.1941     Tilbakelevert og omdøpt "Stavanger I". 52 [P] "Skipet" 2/1990  
  53       I opplag, Vatlandsvåg. 53 - / [P] "Fjordvegen"  
  54 11.04.1942     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 54 [P] "Skipet" 1/1991  
  55 01.1945     Satt i trafikk Haugesund - Bergen. 55 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  56 02.1945     Kolliderte med en lastebåt, Karmsundet. Stevnen slått inn. 56 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  57       I opplag samme måned, Vatlandsvåg. 57 -  
  58 01.09.1945     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 58 -  
  59 1949     Omdøpt "Kong Sverre". 59 [P] "Skipet" 2/1990  
  60 1950     Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Sandnes - Oslo. 60 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  61 høst 1951     Modernisert. 61 [P] "Skipet" 2/1990  
  62       Kjelene ombygget fra kull- til oljefyring ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [ C ]. 62 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  63 1954     Salonger på hoveddekket modernisert, samt 2.klasse-lugarer innredet forut. 63 -  
  64 1958     Tatt ut av trafikk Sandnes - Oslo. 64 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  65 25.01.1960     Grunnstøtte, Lauplandsholmen i tett tåke, på grunn av feil på radaren. 65 [A] Stavanger Aftenblad 26.01.1970 / 21.01.2006  
  66 28.01.1960     Brakt flott. Til reparasjon ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 66 [P] "Kem-ka-kor. Stavanger-regionen 1960-tallet"  
  67 ca.06.1961     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Nordfjord - Bergen.  67 [P] "Skipet" 4/1983  
  68 ca.08.1961     Tilbakelevert. 68 [P] "Skipet" 4/1983  
  69       Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 69 -  
  70 ca.06.1962     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Nordfjord - Bergen.  70 [P] "Skipet" 4/1983  
  71 ca.08.1962     Tilbakelevert. 71 [P] "Skipet" 4/1983  
  72       Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 72 -  
  73 23.12.1962     I opplag, Stavanger. 73 [P] "Skipet" 2/1990  
  74 03.1953     Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Nedrigget til lekter og brukt som kai for lekteren "Snar". 74 [P] "Skipet" 2/1990  
  75       Røkesalongen gitt til Stavanger Sjøfartsmuseum, Stavanger hvor den i dag står utstilt. 75 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  76 05.1967     Ferdig opphogget. 76 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau