EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "STAVANGER" 1950-1972     M/s "KONG SVERRE" 1972-1973   FOTOGRAFI   OPPDATERT 01.09.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1950 - 1973     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LMVY 1947 - etter 1973 2  [P] "Skipet" 4/1981  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "USS PCE-829" 1943 5  [P] "Skipet" 4/1981  
  6     "HMS Kilchatten" 1943 - 1946 6  [P] "Skipet" 4/1981  
  7     "USS PCE-829" 1946 - 1947 7    
  8     "HMS Kilchatten" 1947 - 1950 8  [P] "Skipet" 4/1981  
  9     "Stavanger" 1950 - 1972 9  [P] "Skipet" 4/1981  
  10     "Kong Sverre" 1972 - 1973 10  [P] "Skipet" 2/1982  
  11       "Capricorne" 1973 - 1980 11  [P] "Skipet" 2/1982  
               
  12  REDERI / EIERFORHOLD US Navy, USA 1943 - 1947 12  [P] "Skipet" 4/1981  
  13   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1947 - 1973 13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14   Compagnie de Navigation du Capricorne, Port Louis, Mauritius 1973 - 1980 14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15           Sognnes Offshore Service 1980 15    
 
  16  BYGGEÅR       1943   16  [P] "Skipet" 4/1981  
  17  BYGGENUMMER           17    
  18  SKROG       Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   18  [P] "Skipet" 4/1981  
  19  UTRUSTNING       Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   19  [P] "Skipet" 4/1981  
  20  TYPE           20    
  21  SKROG       Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22  KLASSE           22    
  23  MATERIALE           23    
  24  MASKINFABRIKANT   General Motors Corporation, La Grange, USA   24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25  MASKIN PRODUSERT       1943   25    
  26  MASKIN       2 x 2TEV GM DM 12 syl. diesel   26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27  EFFEKT       1800 bhk   27  [P] "Skipet" 2/1982  
  28  FART       17.0 kn   28  [P] "Skipet" 4/1981  
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   [1] 56.24 m 1943 - 1950 30  [P] "Skipet" 1/1991  
  31           [2] 65.53 m 1950 - 1980 31  [P] "Skipet" 1/1991  
  32  BREDDE   [1] 10.06 m 1943 - 1950 32  [P] "Skipet" 1/1991  
  33           [2] 10.09 m 1950 33  [P] "Skipet" 1/1991  
  34  DYBDE   [1] 02.90 m 1943 - 1950 34  [P] "Skipet" 1/1991  
  35           [3] 04.33 m 1950 35  [P] "Skipet" 1/1991  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 0903 t 1943 - 1950 36  [P] "Skipet" 2/1982  
  37     [3] 1315 t 1950 37  [P] "Skipet" 2/1982  
  38  NETTO REGISTERTONNASJE       [3] 0698 t 1950 - 1980 38  [P] "Skipet" 1/1991  
  39  DØDVEKTTONNASJE           39    
  40  BILER   [1] 0 1943 - 1950 40  Observasjon  
  41     [3] 9 dekk 4 1950 - 1980 41      
  42  TRAILERE       0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER   [1] 0 1943 - 1950 43  Observasjon  
  44           [3] 850 [lokaltrafikk] [1950], 525 [kysttrafikk] 1950 - etter 1973 44  [P] "Fjordabåtene"      
  45  MANNSKAP   [1] 94 1943 - 1947 45  [P] "Skipet" 2/1982  
  46     [3] Kaptein, 2 styrmenn, to loser, båtsmann, dagmann, 6 matroser, 3 maskinister, 3 motormenn, restauratør, kokk, 1950 - 1973 46  [P] "Fjordabåtene"      
  47           byssegutt, lugarpiker   47        
  48  PASSASJERLUGARER   [1] 0 1943 - 1950 48  Observasjon  
  49     [3] 80 [171 køyplasser] 1950 - 1980 49  [P] "Fjordabåtene"  
  50  MANNSKAPSLUGARER       Ja   50  Observasjon  
  51  DEKKSHØYDE   [1] 0 1943 - 1950 51  Observasjon  
  52           [3] Fri 1950 - 1980 52  Observasjon  
  53  AKSELTRYKK       0   53  Observasjon  
  54  TILLEGGSINFORMASJON   Utrustning: 2 x 40mm kanoner, 2 x 20mm kanoner, 1 x 3" kanon, 4 x dypvannsbombekastere. 1943 - 1947 54  [P] "Skipet" 2/1982  
  55           Lasteromskapasitet: 1 stk. à 15 000 ft³. 1950 - 1980 55  [P] "Skipet" 1/1991  
  56  STATUS       Opphogget 1980 56    
 
  57 27.05.1943   : Sjøsatt og ferdigstilt ved Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA. 57  [P] "Skipet" 1/1991  
  58 18.08.1943   : Levert fra Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA til US Navy, USA som "USS PCE-829" [1]. 58  [P] "Skipet" 4/1981  
  59    : Klassifisert som eskortefartøy og U-båtjager. Utlånt til The Royal Navy, Storbritannia. Omdøpt "HMS Kilchatten". 59    
  60 01.1944   : Utrustet på Bermuda. 60    
  61 17.01.1944   : Tilsluttet 50st Anti-Submarine Escort Group, Trinidad og Tobago. 61    
  62 06.1944   : Stasjonert i Freetown, Sierra Leone. 62    
  63 12.07.1945   : I opplag, Sheerness, Storbritannia. 63    
  64 1946   : Tilbakelevert US Navy, USA. 64  [P] "Skipet" 1/1991  
  65    : Fortsatt i opplag, Sheerness, GB. Omdøpt "USS PCE-829". 65    
  66 1947   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 66  [P] "Skipet" 1/1991  
  67    : Omdøpt "HMS Kilchatten". 67    
  68 ► 02.1950   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: nytt baug– og akterparti, blant annet krysserhekk, samt forlenget [2]. 68    
  69 02.1950   : Ombygget til passasjerfartøy ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [3]. Kostnad for kjøp og ombygging: 3.6 mill NOK. 69    
  70 ca.03.1950   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 70    
  71 04.03.1950   : Døpt "Stavanger" av fru konsul Ragnvald Bjelland. 71  [P] "Fjordabåtene"  
  72    : Kjenningssignal. LMVY. 72    
  73 18.03.1950   : Gikk prøvetur. 73  [P] "Skipet" 1/1991  
  74 19.03.1950   : Gikk presentasjonstur Stavanger - Bergen. 74  [P] "Fjordabåtene"  
  75 22.03.1950   : Satt i trafikk Sandnes [last] / Stavanger - Bergen. 75  - / [P] "Fjordabåtene"  
  76 30.09.1972   : I opplag, Stavanger. 76    
  77 10.1972   : Omdøpt "Kong Sverre". 77  [P] "Skipet" 2/1990  
  78 09.1973   : Solgt til Compagnie de Navigation du Capricorne, Port Louis, Mauritius. Omdøpt "Capricorne". Salgssum: 1,3 mill NOK. Fortsatt i opplag, Stavanger. 78  [P] "Skipet" 1/1991  
  79 09.1973 ►   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 79  Observasjon  
  80 11.03.1980   : Solgt på tvangsauksjon til Sognnes Offshore Services på vegne av Harminan Laivaromu OY, Helsinki, Finland for opphogging. Salgssum: 200 000 NOK. 80  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  81 03.04.1980   : Forlot Stavanger under slep. 81  [P] "Skipet" 1/1991