HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P55       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "STAVANGER" 1950 - 1972     M/s "KONG SVERRE" 1972 - 1973   FOTOGRAFI   OPPDATERT 01.09.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1950 - 1973   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LMVY 1947 - etter 1973 2  [P] "Skipet" 4/1981  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "USS PCE-829" 1943 5  [P] "Skipet" 4/1981  
  6   "HMS Kilchatten" 1943 - 1946 6  [P] "Skipet" 4/1981  
  7   "USS PCE-829" 1946 - 1947 7    
  8   "HMS Kilchatten" 1947 - 1950 8  [P] "Skipet" 4/1981  
  9   "Stavanger" 1950 - 1972 9  [P] "Skipet" 4/1981  
  10   "Kong Sverre" 1972 - 1973 10  [P] "Skipet" 2/1982  
  11   "Capricorne" 1973 - 1980 11  [P] "Skipet" 2/1982  
               
  12  REDERI / EIERFORHOLD US Navy, USA 1943 - 1947 12  [P] "Skipet" 4/1981  
  13   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1947 - 1973 13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14   Compagnie de Navigation du Capricorne, Port Louis, Mauritius 1973 - 1980 14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15   Sognnes Offshore Service 1980 15    
 
  16  BYGGEÅR 1943   16  [P] "Skipet" 4/1981  
  17  BYGGENUMMER -   17    
  18  SKROG Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   18  [P] "Skipet" 4/1981  
  19  UTRUSTNING Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   19  [P] "Skipet" 4/1981  
  20  TYPE -   20    
  21  SKROG Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22  KLASSE -   22    
  23  MATERIALE -   23    
  24  MASKINFABRIKANT General Motors Corporation, La Grange, USA   24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25  MASKIN PRODUSERT 1943   25    
  26  MASKIN 2 x 2TEV GM DM 12 syl. diesel   26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27  EFFEKT 1800 bhk   27  [P] "Skipet" 2/1982  
  28  FART 17.0 kn   28  [P] "Skipet" 4/1981  
  29  FORBRUK -   29    
  30  LENGDE [1]  56.24 m 1943 - 1950 30  [P] "Skipet" 1/1991  
  31   [2]  65.53 m 1950 - 1980 31  [P] "Skipet" 1/1991  
  32  BREDDE [1]  10.06 m 1943 - 1950 32  [P] "Skipet" 1/1991  
  33   [2]  10.09 m 1950 33  [P] "Skipet" 1/1991  
  34  DYBDE [1]  2.90 m 1943 - 1950 34  [P] "Skipet" 1/1991  
  35   [3]  4.33 m 1950 35  [P] "Skipet" 1/1991  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  903 t 1943 - 1950 36  [P] "Skipet" 2/1982  
  37   [3]  1315 t 1950 37  [P] "Skipet" 2/1982  
  38  NETTO REGISTERTONNASJE [3]  698 t 1950 - 1980 38  [P] "Skipet" 1/1991  
  39  DØDVEKTTONNASJE -   39    
  40  BILER [1]  0 1943 - 1950 40  Observasjon  
  41   [3]  9 [dekk 4] 1950 - 1980 41    
  42  TRAILERE 0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER [1]  0 1943 - 1950 43  Observasjon  
  44   [3]  850 [lokaltrafikk] [1950], 525 [kysttrafikk] 1950 - etter 1973 44  [P] "Fjordabåtene"  
  45  MANNSKAP [1]  94 1943 - 1947 45  [P] "Skipet" 2/1982  
  46   [3]  Kaptein, 2 styrmenn, to loser, båtsmann, dagmann, 6 matroser, 3 maskinister, 3 motormenn, 1950 - 1973 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47   restauratør, kokk, byssegutt, lugarpiker 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48  PASSASJERLUGARER [1]  0 1943 - 1950 48  Observasjon  
  49   [3]  80 [171 køyplasser] 1950 - 1980 49  [P] "Fjordabåtene"  
  50  MANNSKAPSLUGARER Ja   50  Observasjon  
  51  DEKKSHØYDE [1]  0 1943 - 1950 51  Observasjon  
  52   [3]  Fri 1950 - 1980 52  Observasjon  
  53  AKSELTRYKK 0   53  Observasjon  
  54  TILLEGGSINFORMASJON Utrustning: 2 x 40mm kanoner, 2 x 20mm kanoner, 1 x 3" kanon, 4 x dypvannsbombekastere. 1943 - 1947 54  [P] "Skipet" 2/1982  
  55   Lasteromskapasitet: 1 stk. à 15 000 ft³. 1950 - 1980 55  [P] "Skipet" 1/1991  
  56  STATUS Opphogget 1980 56    
 
  57 27.05.1943   : Sjøsatt og ferdigstilt ved Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA. 57  [P] "Skipet" 1/1991  
  58 18.08.1943   : Levert fra Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA til US Navy, USA som "USS PCE-829" [1]. 58  [P] "Skipet" 4/1981  
  59    : Klassifisert som eskortefartøy og U-båtjager. Utlånt til The Royal Navy, Storbritannia. Omdøpt "HMS Kilchatten". 59    
  60 01.1944   : Utrustet på Bermuda. 60    
  61 17.01.1944   : Tilsluttet 50st Anti-Submarine Escort Group, Trinidad og Tobago. 61    
  62 06.1944   : Stasjonert i Freetown, Sierra Leone. 62    
  63 12.07.1945   : I opplag, Sheerness, Storbritannia. 63    
  64 1946   : Tilbakelevert US Navy, USA. 64  [P] "Skipet" 1/1991  
  65    : Fortsatt i opplag, Sheerness, GB. Omdøpt "USS PCE-829". 65    
  66 1947   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 66  [P] "Skipet" 1/1991  
  67    : Omdøpt "HMS Kilchatten". 67    
  68 ► 02.1950   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: nytt baug– og akterparti, blant annet krysserhekk, samt forlenget [2]. 68    
  69 02.1950   : Ombygget til passasjerfartøy ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [3]. Kostnad for kjøp og ombygging: 3.6 mill NOK. 69  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  70 ca.03.1950   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 70    
  71 04.03.1950   : Døpt "Stavanger" av fru konsul Ragnvald Bjelland. 71  [P] "Fjordabåtene"  
  72    : Kjenningssignal. LMVY. 72    
  73 18.03.1950   : Gikk prøvetur. 73  [P] "Skipet" 1/1991  
  74 19.03.1950   : Gikk presentasjonstur Stavanger - Bergen. 74  [P] "Fjordabåtene"  
  75 22.03.1950   : Satt i trafikk Sandnes [last] / Stavanger - Bergen. 75  [P] "Skipet" 1/2010 / [P] "Fjordabåtene"  
  76 30.09.1972   : I opplag, Stavanger. 76  [P] "Skipet" 1/2010  
  77 10.1972   : Omdøpt "Kong Sverre". 77  [P] "Skipet" 2/1990  
  78 09.1973   : Solgt til Compagnie de Navigation du Capricorne, Port Louis, Mauritius. Omdøpt "Capricorne". Salgssum: 1,3 mill NOK. Fortsatt i opplag, Stavanger. 78  [P] "Skipet" 1/1991  
  79 09.1973 ►   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 79  Observasjon  
  80 11.03.1980   : Solgt på tvangsauksjon til Sognnes Offshore Services på vegne av Harminan Laivaromu OY, Helsinki, Finland for opphogging. Salgssum: 200 000 NOK. 80  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  81 03.04.1980   : Forlot Stavanger under slep. 81  [P] "Skipet" 1/1991  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau