A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "STAVANGER" 1950 - 1972    
  M/s "KONG SVERRE" 1972 - 1973    
       
  Fortegnelse nr.:   P55          
  Oppdatert:   22.08.2020          
  Periode:   1950 - 1973          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1943   1  [P] "Skipet" 4/1981    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   3  [P] "Skipet" 4/1981    
4  Utrustning    Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   4  [P] "Skipet" 4/1981    
             
5  Kjenningssignal    L M V Y   5  1947 - etter 1973   5  [P] "Skipet" 4/1981    
                     
7  IMO-nummer    5339262   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "USS PCE-829"   9  1943   9  [P] "Skipet" 4/1981    
10      "HMS Kilchatten"   10  1943 - 1946   10  [P] "Skipet" 4/1981    
11      "USS PCE-829"   11  1946 - 1947   11  -    
12      "HMS Kilchatten"   12  1947 - 1950   12  [P] "Skipet" 4/1981    
13      "Stavanger"   13  1950 - 1972   13  [P] "Skipet" 4/1981    
14      "Kong Sverre"   14  1972 - 1973   14  [P] "Skipet" 2/1982    
15      "Capricorne"   15  1973 - 1980   15  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
16  Rederi / eierforhold    US Navy, USA   16  1943 - 1947   16  [P] "Skipet" 4/1981    
17      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   17  1947 - 1973   17  [P] "Skipet" 1/1991    
18      Compagnie de Navigation du Capricorne, Port Louis, Mauritius   18  1973 - 1980   18  [P] "Skipet" 1/1991    
19      Sognnes Offshore Service   19  1980   19  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
20  Type    -   20  -   20  -    
                     
21  Skrogutforming    Konvensjonelt   21  -   21  HMI    
                     
22  Klasse    -   22  -   22  -    
                     
23  Materiale    Stål   23  -   23  [P] "Frå krigsskip til flaggskip"    
                     
24  Maskinfabrikant    General Motors Corporation, La Grange, USA   24  -   24  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
25  Maskin produsert    1943   25  -   25  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
26  Maskin    2 x 2TEV GM DM 12 syl. diesel   26  -   26  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
27  Effekt    1800 bhk   27  -   27  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
28  Fart    17.0 kn   28  -   28  [P] "Skipet" 4/1981    
                     
29  Forbruk    -   29  -   29  -    
                     
30  Lengde A  56.24 m   30  1943 - 1950   30  [P] "Skipet" 1/1991    
31   B  65.53 m   31  1950 - 1980   31  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
32  Bredde A  10.06 m   32  1943 - 1950   32  [P] "Skipet" 1/1991    
33   B  10.09 m   33  1950 - 1980   33  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
34  Dyptgående A  2.90 m   34  1943 - 1950   34  [P] "Skipet" 1/1991    
35   C  4.33 m   35  1950 - 1980   35  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
36  Brutto registertonn A  903 t   36  1943 - 1950   36  [P] "Skipet" 2/1982    
37   C  1315 t   37  1950 - 1980   37  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
38  Netto registertonn C  698 t   38  1950 - 1980   38  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
39  Dødvekttonn    -   39  -   39  -    
                     
40  Bilkapasitet A  0   40  1943 - 1950   40  HMI    
41   C  9 [dekk 4]   41  1950 - 1980   41  -    
                     
42  Trailerkapasitet    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Passasjersertifikat A  0   43  1943 - 1950   43  HMI    
44   C  850 [lokaltrafikk] - 525 [kysttrafikk]   44  1950 -  før 1980   44  [P] "Fjordabåtene"    
                     
45  Mannskap A  94   45  1943 - 1947   45  [P] "Skipet" 2/1982    
46   C  Kaptein, 2 styrmenn, to loser, båtsmann, dagmann, 6 matroser,   46  1950 - 1973   46  [P] "Fjordabåtene"    
47   C  3 maskinister, 3 motormenn, restauratør, kokk, byssegutt, lugarpiker   47  1950 - 1973   47  [P] "Fjordabåtene"    
                     
48  Passasjerlugarer A  0   48  1943 - 1950   48  HMI    
49   C  80 [171 køyplasser   49  1950 - 1980   49  [P] "Fjordabåtene"    
                     
50  Mannskapslugarer    0   50  -   50  HMI    
                     
51  Dekkshøyde    Fri   51  -   51  HMI    
                     
52  Tillatt akseltrykk    -   52  -   52  -    
                     
53  Tilleggsinformasjon A  Utrustning: 2 x 40mm kanoner, 2 x 20mm kanoner, 1 x 3" kanon,   53  1943 - 1947   53  [P] "Skipet" 2/1982    
54   A  4 x dypvannsbombekastere   54  1943 - 1947   54  [P] "Skipet" 2/1982    
55   C  Lasteromskapasitet: 1 stk. à 15 000 ft³   55  1950 - 1980   55  [P] "Skipet" 1/1991    
56   A  Deplasement: 795 t   56  1943 - 1947   56  [P] "Frå krigsskip til flaggskip"    
       
       
57   27.05.1943   Sjøsatt og ferdigstilt. 57 [P] "Skipet" 1/1991    
58   18.08.1943   Levert fra Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA til US Navy, USA som "USS PCE-829" [A]. 58 [P] "Skipet" 4/1981    
59       Klassifisert som eskortefartøy og U-båtjager. Utlånt til The Royal Navy, Storbritannia. Omdøpt "HMS Kilchatten". 59 [P] "Frå krigsskip til flaggskip"    
60       Kjennetegn: BEC 3. 60 [P] "Frå krigsskip til flaggskip"    
61   12.1943   Utrustet på Bermuda. 61 [N] wikipedia.no    
62   17.01.1944   Tilsluttet 50st Anti-Submarine Escort Group, Trinidad og Tobago. 62 [N] wikipedia.no    
63   06.1944   Stasjonert i Freetown, Sierra Leone. 63 [N] wikipedia.no    
64   12.07.1945   I opplag, Sheerness, Storbritannia. 64 [N] wikipedia.no    
65   1946   Tilbakelevert US Navy, USA. 65 [P] "Skipet" 1/1991    
66       Fortsatt i opplag, Sheerness, GB. Omdøpt "USS PCE-829". 66 [N] wikipedia.no    
67   1947   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 67 [P] "Skipet" 1/1991    
68       Omdøpt "HMS Kilchatten". 68 -    
69   ► 02.1950   Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: Nytt baug– og akterparti, blant annet krysserhekk, samt forlenget [B]. 69 [N] wikipedia.no    
70   02.1950   Ombygget til passasjerfartøy ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [C]. Kostnad for kjøp og ombygging: 3.6 mill NOK. 70 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
71   ca.03.1950   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 71 HMI    
72   04.03.1950   Døpt "Stavanger" av fru konsul Ragnvald Bjelland. 72 [P] "Fjordabåtene"    
73       Kjenningssignal. LMVY. 73 [P] "Skipet" 4/1981    
74   18.03.1950   Gikk prøvetur. 74 [P] "Skipet" 1/1991    
75   19.03.1950   Gikk presentasjonstur Stavanger - Bergen. 75 [P] "Fjordabåtene"    
76   22.03.1950   Satt i trafikk Sandnes [last] / Stavanger - Bergen. 76 [P] "Skipet" 1/2010 / [P] "Fjordabåtene"    
77   30.09.1972   I opplag, Stavanger. 77 [P] "Skipet" 1/2010    
78   10.1972   Omdøpt "Kong Sverre". 78 [P] "Skipet" 2/1990    
79   09.1973   Solgt til Compagnie de Navigation du Capricorne, Port Louis, Mauritius. Omdøpt "Capricorne". Salgssum: 1,3 mill NOK. Fortsatt i opplag, Stavanger. 79 [P] "Skipet" 1/1991    
80   09.1973 ►   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 80 HMI    
81   05.03.1980   Solgt på tvangsauksjon til Sognnes Offshore Services på vegne av Harminan Laivaromu OY, Helsinki, Finland for opphogging. Salgssum: 200 000 NOK. 81 [P] "Frå krigsskip til flaggskip" / [P] "Skipet" 1/1991    
82   03.04.1980   Forlot Stavanger under slep. 82 [P] "Skipet" 1/1991    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau