HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P81       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "STAVANGER" 1897 - 1917     D/s "SAUDE" 1917 - 1944   FOTOGRAFI   OPPDATERT 30.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1897 - 1944   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JWRM   2  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Stavanger" 1897 - 1914 5  [P] "Skipet" 3/2015  
  6   "Saude" 1914 - 1944 6  [P] "Skipet" 3/2015  
               
  7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   7  [P] "Skipet" 3/2015  
 
  8  BYGGEÅR 1897   8  [P] "Skipet" 3/2015  
  9  BYGGENUMMER 30   9  [P] "Skipet" 3/2015  
  10  SKROG Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   10  [P] "Skipet" 3/2015  
  11  UTRUSTNING Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   11  [P] "Skipet" 3/2015  
  12  TYPE -   12    
  13  SKROG Konvensjonelt, rigget som skonnert   13  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  14  KLASSE -   14    
  15  MATERIALE Stål   15  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  16  MASKINFABRIKANT Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   16  [P] "Skipet" 3/2015  
  17  MASKIN PRODUSERT 1896   17  [P] "Skipet" 3/2015  
  18  MASKIN 1 x Tripple Expansion damp   18  [P] "Skipet" 3/2015  
  19  EFFEKT 430 ihk   19  [P] "Skipet" 3/2015  
  20  FART 10.5 kn   20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21  FORBRUK -   21    
  22  LENGDE 39.75 m   22  [P] "Skipet" 3/2015  
  23  BREDDE 6.61 m   23  [P] "Skipet" 3/2015  
  24  DYBDE [1]  2.93 m 1897 - 1928 24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25   [3]  5.12 m 1928 - 1944 25  [P] "Skipet" 3/2015  
  26  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  331.69 t 1897 - 1928 26  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  27   [3]  342.62 t 1928 - 1944 27    
  28  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  195.94 t 1897 - 1914 28  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  29   [2]  192.64 t 1914 - 1928 29    
  30   [3]  185.32 t 1928 - 1944 30    
  31  DØDVEKTTONNASJE -   31    
  32  BILER 0   32  Observasjon  
  33  TRAILERE 0   33  Observasjon  
  34  PASSASJERER 300   34    
  35  MANNSKAP -   35    
  36  PASSASJERLUGARER Ja   36  Observasjon  
  37  MANNSKAPSLUGARER Ja   37  Observasjon  
  38  DEKKSHØYDE 0   38  Observasjon  
  39  AKSELTRYKK 0   39  Observasjon  
  40  TILLEGGSINFORMASJON -    40    
  41  STATUS Forlist 1944 41    
 
  42 06.1897   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Stavanger" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 42  [P] "Skipet" 3/2015  
  43    : Byggekostnad: 119 000 NOK. 43  [P] "Skipet" 1/1991  
  44    : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / 44  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  45    : Stavanger - Sauda. 45    
  46 1909   : I opplag. 46    
  47 13.03.1914   : Omdøpt "Saude". 47  [P] "Skipet" 3/2015  
  48 20.04.1914   : Ommålt [2]. 48    
  49 20.03.1928   : Ombygget: opprustet samt brønn overbygget [3]. 49  - / [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  50 21.05.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Sauda. 50  [P] "Skipet" 1/1991 / -  
  51 09.05.1944   : Kolliderte med m/k "Lerøy", Lerøyosen. 51  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  52 13.11.1944   : Pårent av den tyske u-båten "U-1052", Vatlestraumen. 52  [P] "Skipet" 3/2015  
  53    : Sank på 30 favner, posisjon 60,20N / 05,10Ø med bunnen opp. 53  - / [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  54 23.01.1945   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 54  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau