EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "STAVANGER" 1867-1879 / 1883-1885   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.12.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1867 - 1879 / 1883 - 1885     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JWFL   2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Stavanger"   5  [P] "Skipet" 2/1979  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   6    
 
  7  BYGGEÅR       1867   7  [P] "Skipet" 2/1979  
  8  BYGGENUMMER       8   8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9  SKROG       Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen   9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10  UTRUSTNING       Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen   10  [P] "Over fjord og fjell"  
  11  TYPE           11    
  12  SKROG       Konvensjonelt   12  Observasjon  
  13  KLASSE           13    
  14  MATERIALE           14    
  15  MASKINFABRIKANT   Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen   15  [P] "Skipet" 2/1990  
  16  MASKIN PRODUSERT       1867   16  [P] "Skipet" 2/1990  
  17  MASKIN       1 x Compound 4 syl. damp   17  [P] "Skipet" 2/1990  
  18  EFFEKT       50 nhk   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  FART       10.0 kn   19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20  FORBRUK           20    
  21  LENGDE   41.61 m   21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22  BREDDE       06.43 m   22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23  DYBDE       03.29 m   23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 176 t 1867 - 1872 24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25     [2] 279 t 1872 - 1886 25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  NETTO REGISTERTONNASJE           26    
  27  DØDVEKTTONNASJE           27    
  28  BILER   0   28  Observasjon  
  29  TRAILERE       0   29  Observasjon  
  30  PASSASJERER       Ja   30  Observasjon  
  31  MANNSKAP           31    
  32  PASSASJERLUGARER           32    
  33  MANNSKAPSLUGARER       Ja   33  Observasjon  
  34  DEKKSHØYDE       0   34  Observasjon  
  35  AKSELTRYKK       0   35  Observasjon  
  36  TILLEGGSINFORMASJON           36    
  37  STATUS       Forlist 1886 37  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  38 23.11.1867   : Levert fra Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Stavanger" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 38    
  39    : Byggesum: 26 000 spd. 39  [N] jonelaugaland.blogspot.com 22.10.2018  
  40    : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Åmsosen / Stavanger - Haugesund. 40    
  41 vår 1868   : Satt i trafikk Christiania - Bergen. 41  [P] "Over fjord og fjell"  
  42 1871   : Til ombygging ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 42  Observasjon  
  43    : Kjelen tatt ut og montert i d/s "Ryfylke". 43  [P] "Skipet" 2/1990  
  44 1872   : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen. Blant annet ny kjele montert [2]. Satt i trafikk Christiania - Bergen. 44    
  45 1878   : I opplag, Stavanger. 45  [P] "Skipet" 1/1991  
  46 03.1879   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 46  [P] "Skipet" 2/1979  
  47 10.1879   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 47    
  48 08.04.1880   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 48    
  49 31.10.1880   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 49    
  50 ca.04.1881   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 50  [P] "Skipet" 2/1979  
  51 ca.10.1881   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 51  [P] "Skipet" 2/1979  
  52 ca.04.1882   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 52  [P] "Skipet" 2/1979  
  53 ca.10.1882   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 53  [P] "Skipet" 2/1979  
  54 ca.04.1883   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 54  [P] "Skipet" 2/1979  
  55 09.1883   : Tatt ut av trafikk. 55  [P] "Skipet" 2/1979  
  56 1883   : Satt i trafikk Stavanger - Kristiania. 56    
  57 1885   : Satt i trafikk Kristiania - Christiansand. 57    
  58 03.03.1886   : Grunnstøtte og forliste, Ulvøysund. Én passasjer omkom. 58  [P] "Skipet" 2/1990  
  59 05.1982   : Funnet av dykkere fra Kristiansand Dykkerklubb. Dybde ca. 20 m. 59  [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1982 / -