HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P89       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "STAVANGER" 1867 - 1879 / 1883 - 1885   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1867 - 1879 / 1883 - 1885   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JWFL   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Stavanger"   5  [P] "Skipet" 2/1979  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   6    
 
  7  BYGGEÅR 1867   7  [P] "Skipet" 2/1979  
  8  BYGGENUMMER 8   8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9  SKROG Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen   9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10  UTRUSTNING Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen   10  [P] "Over fjord og fjell"  
  11  TYPE -   11    
  12  SKROG Konvensjonelt   12  Observasjon  
  13  KLASSE -   13    
  14  MATERIALE -   14    
  15  MASKINFABRIKANT Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen   15  [P] "Skipet" 2/1990  
  16  MASKIN PRODUSERT 1867   16  [P] "Skipet" 2/1990  
  17  MASKIN 1 x Compound 2 syl. damp   17  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  18  EFFEKT 60 nhk   18  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  19  FART [1]  10.0 kn 1867 - 1871 19  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  20  FORBRUK -   20    
  21  LENGDE 40.84 m   21  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  22  BREDDE 6.28 m   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  23  DYBDE 3.29 m   23  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  24  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  176 t 1867 - 1872 24  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  25   [2]  279 t 1872 - 1886 25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  NETTO REGISTERTONNASJE -   26    
  27  DØDVEKTTONNASJE -   27    
  28  BILER 0   28  Observasjon  
  29  TRAILERE 0   29  Observasjon  
  30  PASSASJERER Ja   30  Observasjon  
  31  MANNSKAP -   31    
  32  PASSASJERLUGARER Ja   32  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  33  MANNSKAPSLUGARER Ja   33  Observasjon  
  34  DEKKSHØYDE 0   34  Observasjon  
  35  AKSELTRYKK 0   35  Observasjon  
  36  TILLEGGSINFORMASJON -   36    
  37  STATUS Forlist 1886 37  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  38 23.11.1867   : Levert fra Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Stavanger" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 38    
  39    : Byggesum: 26 000 spd. 39  [N] jonelaugaland.blogspot.com 22.10.2018  
  40    : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Åmsosen / Stavanger - Haugesund. 40    
  41 vår 1868   : Satt i trafikk Christiania - Bergen. 41  [P] "Over fjord og fjell"  
  42 1871   : Til ombygging ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 42  Observasjon  
  43    : Ny kjele installert. Gammel kjele tatt ut og montert i d/s "Ryfylke". 43  [P] "Skipet" 2/1990  
  44 1872   : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen. Blant annet ny kjele montert. 44    
  45    : Akterskipet overbygd [2]. 45  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  46    : Satt i trafikk Christiania - Bergen. 46          
  47 1878   : I opplag, Stavanger. 47  [P] "Skipet" 1/1991  
  48 03.1879   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 48  [P] "Skipet" 2/1979  
  49 10.1879   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 49    
  50 08.04.1880   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 50    
  51 31.10.1880   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 51    
  52 ca.04.1881   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 52  [P] "Skipet" 2/1979  
  53 ca.10.1881   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 53  [P] "Skipet" 2/1979  
  54 ca.04.1882   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 54  [P] "Skipet" 2/1979  
  55 ca.10.1882   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 55  [P] "Skipet" 2/1979  
  56 ca.04.1883   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 56  [P] "Skipet" 2/1979  
  57 09.1883   : Tatt ut av trafikk. 57  [P] "Skipet" 2/1979  
  58 1883   : Satt i trafikk Stavanger - Kristiania. 58  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  59 1885   : Satt i trafikk Kristiania - Christiansand. 59  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  60 03.03.1886   : Grunnstøtte og forliste, Ulvøysund. Én passasjer omkom. 60  [P] "Skipet" 2/1990  
  61 05.1982   : Funnet av dykkere fra Kristiansand Dykkerklubb. Dybde ca. 20 m. 61  [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1982 / -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau