SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "SKJOLDEFJORD" 1923-ca.1928                          
         
 
1 -   PERIODE   : 1923-ca.1928         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : -         2 -           
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1895] "Kvik"       5 -   [P] Skipet 3/1998      
  6 -      : [1923] "Skjoldefjord"       6 -   [P] Skipet 3/1998      
 
7 -      : [ca.1928] "Majoren I"       7 -   [P] Skipet 3/1998      
  8 -      : [1946] "Vestbjerg"       8 -   [P] Skipet 3/1998      
OPPDATERT 9 -                9 -           
01.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Ikke tilgjengelig 13 -                13 -           
  14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1895                     15 -   [P] Skipet 3/1998      
  16  BYGGNUMMER   : -                     16 -           
  17  SKROG   : Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand               17 -   [P] Skipet 3/1998      
  18  UTRUSTNING   : Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand     18 -   [P] Skipet 3/1998      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : -                     23 -           
  24  MASKIN PRODUSERT : -                     24 -           
  25  MASKIN   : 1 x Compound damp [1895-ca.1946]                 25 -   [P] Skipet 3/1998      
  26  EFFEKT   : -                     26 -           
  27  FART   : -                     27 -           
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 19.48 m     29 -   [P] Skipet 3/1998      
  30  BREDDE   : 04.45 m                     30 -   [P] Skipet 3/1998      
  31  DYBDE   : 02.65 m                     31 -   [P] Skipet 3/1998      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 51 t [1895] [2] 49 t [1923]                   32 -   [P] Skipet 3/1998      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 20 t [1895] [2] 19 t [1923]                   33 -   [P] Skipet 3/1998      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : 110                     37 -   [P] Skipet 3/1998      
  38  PASSASJERLUGARER  : -                     38 -           
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Ukjent                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
1895  44 : Levert fra Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand til Dampskibet Kviks a/s, Larvik som "Kvik" [1]. Innført i Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Larvik.       44 -   [P] Skipet 3/1998      
1903  45 : Solgt til Tønsberg & Omegns Dampskibsselskab as, Tønsberg. Overført til Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg.                     45 -   [P] Skipet 3/1998      
1917  46 : Solgt til Stavanger Havnevesen, Stavanger. Salgssum: 38 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.           46 -   [P] Skipet 3/1998    
08.1923  47 : Solgt til Dampskibs a/s Skjoldefjord, Haugesund. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Ommålt [2].           47 -   [P] Skipet 3/1998      
09.08.1923  48 : Satt i trafikk Haugesund - Skjoldevik / Haugesund - Etne.                   48 -   [P] Skipet 3/1998      
ca.1928  49 : Solgt til Stavanger kommune og Kullimport a/s, Stavanger. Omdøpt "Majoren I". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.     49 -   [P] Skipet 3/1998      
10.1929  50 : Slettet fra Stavanger Skipsregister som vrak.                     50 -   [P] Skipet 3/1998      
1946  51 : Solgt til Haugesund. Omdøpt "Vestbjerg". Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Registrert som motorskip.                       51 -   [P] Skipet 3/1998      
02.1948  52 : Solgt til Johan Gotteberg og Bernhard Hattlem, Florø. Overført til Sunnfjord Skipsregister. Hjemmehavn: Florø.             52 -   [P] Skipet 3/1998