HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P119       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "SKJOLD" 1870 - 1912   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.12.2016  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1870 - 1912   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LENR   2    
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Skjold" 1870 - 1912 6  [P] "Skipet" 3/1989  
  7   "Morild" 1912 - 1966 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8   "Heimnes" 1966 8  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  9  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangeske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1870 - 1912 9    
  10   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1912 10    
  11   C. Borgen, Hetland 1912 - 1913 11  [P] "Skipet" 3/1989  
  12   Morild a/s, Bergen 1913 - 1915 12  [P] "Skipet" 3/1989  
  13   Andreas Kvalevåg og Alfred Kvalevåg, Hammerfest 1915 - 1920 13  [P] "Skipet" 3/1989  
  14   Karl Lande og Nils Lande, Skarsvåg 1920 - 1922 14  [P] "Skipet" 3/1989  
  15   Norges Bank, Hammerfest 1922 - 1925 15  [P] "Skipet" 3/1989  
  16   Alex Andreassen & Sønner a/s, Tromsø 1925 - 1926 16  [P] "Skipet" 3/1989  
  17   Johannes Andreassen, Tromsø 1926 - 1928 17  [P] "Skipet" 3/1989  
  18   Nikolai Dahl, Trondheim 1928 - 1939 18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19   Porsgrund Dampskibsselskab a/s, Porsgrunn 1939 - 1954 19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20   Grenland Mekaniske Verksted a/s, Porsgrunn 1954 20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21   Tellef Hansen, Borhaug 1954 - 1966 21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22   Berdines Hebnes, Hebnes 1966 22  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  23  BYGGEÅR 1870   23  [P] "Skipet" 3/1989  
  24  BYGGENUMMER 24   24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25  SKROG Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   25  [P] "Skipet" 3/1989  
  26  UTRUSTNING Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   26  [P] "Skipet" 3/1989  
  27  TYPE -   27    
  28  SKROG Konvensjonelt, rigget som skonnert   28  Observasjon / -  
  29  KLASSE -   29    
  30  MATERIALE -   30    
  31  MASKINFABRIKANT [1]  Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 1870 - 1939 31  [P] "Skipet" 3/1989  
  32   [6]  J. & C. G. Bolinders mek. Verkstads AB, Stockholm, Sverige 1939 - 1966 32    
  33  MASKIN PRODUSERT [1]  1870 1870 - 1939 33  [P] "Skipet" 3/1989  
  34   [6]  1939 1939 - 1966 34    
  35  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1870 - 1939 35  [P] "Skipet" 2/1990  
  36   [6]  1 x 2T RM 2 syl. diesel 1939 - 1966 36    
  37  EFFEKT [1]  180 ihk 1870 - 1939 37  [P] "Skipet" 2/1990  
  38   [6]  96 bhk 1939 - 1966 38  [P] "Skipet" 2/1990  
  39  FART -   39    
  40  FORBRUK -   40    
  41  LENGDE 27.46 m   41  [P] "Skipet" 3/1989  
  42  BREDDE 4.82 m   42  [P] "Skipet" 3/1989  
  43  DYBDE 2.13 m   43  [P] "Skipet" 3/1989  
  44  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  84.54 t 1870 - 1912 44    
  45   [3]  73.27 t 1912 - 1925 45    
  46   [4]  75.20 t 1925 - 1939 46    
  47   [6]  79.66 t 1939 - 1946 47    
  48   [7]  86.30 t 1946 - 1966 48    
  49   [8]  87.17 t 1966 49    
  50  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  42.00 t 1870 - 1894 50  [P] "Skipet" 2/1990  
  51   [2]  46.22 t 1894 - 1912 51    
  52   [3]  24.00 t 1912 - 1925 52  [P] "Skipet" 2/1990  
  53   [4]  25.24 t 1925 - 1926 53    
  54   [5]  25.25 t 1926 - 1939 54    
  55   [6]  33.92 t 1939 - 1946 55    
  56   [7]  49.06 t 1946 - 1966 56    
  57   [8]  47.47 t 1966 57    
  58  DØDVEKTTONNASJE [2]  40.00 t 1903 - 1951 58    
  59  BILER 0   59  Observasjon  
  60  TRAILERE 0   60  Observasjon  
  61  PASSASJERER [1]  174 1870 - 1912 61    
  62   [3]  0 1912 - 1966 62  Observasjon  
  63  MANNSKAP -   63    
  64  PASSASJERLUGARER -   64    
  65  MANNSKAPSLUGARER Ja   65  Observasjon  
  66  DEKKSHØYDE 0   66  Observasjon  
  67  AKSELTRYKK 0   67  Observasjon  
  68  TILLEGGSINFORMASJON -   68    
  69  STATUS Forlist 1966 69    
 
  70 06.1870   : Levert fra Bergen Mekaniske Værksteder a/s, Bergen til Det Stavangeske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Skjold" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 70    
  71    : Byggesum: 8800 SPD. Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 71    
  72 08.08.1872   : Grunnstøtte, Skjoldastraumen på prøvetur Stavanger - Skjold. 72  [P] "Skipet" 3/1989  
  73
01.04.1873 
 : Grunnstøtte, Skjoldastraumen på prøvetur Stavanger - Skjold. 73    
  74 1884   : I opplag. 74    
  75 21.06.1894   : Ombygget [2]. 75    
  76 1896   : Satt i trafikk Stavanger - Skjoldastraumen. 76  [P] "Skipet" 3/1989  
  77 14.11.1908   : Satt i trafikk Stavanger - Skjold. 77  [P] "Skipet" 3/1989  
  78 1909   : Satt i trafikk Stavanger - Skjold / Stavanger - Dirdal. 78    
  79 1910   : I opplag. 79    
  80 03.1912   : Brakte flott d/s "Sigurd Jarl" sammen med d/s "Robert" etter grunnstøting, Jæren. 80    
  81 1912   : Grunnstøtte, Småsjøsundet. Kom løs og gikk til Jørstadvågen, og sank ved kai. 81  [P] "Skipet" 2/1990  
  82    : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger samme år. Kondemnert. 82    
  83 20.09.1912   : Solgt til C. Borgen, Hetland. Omdøpt "Morild". 83  [P] "Skipet" 3/1989  
  84    : Salgssum: 8010 NOK. 84    
  85 17.12.1912   : Ombygget til fraktefartøy [3]. 85    
  86 22.02.1913   : Drift og eierskap overført til Morild a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 30 000 NOK. 86  [P] "Skipet" 3/1989  
  87 23.10.1915   : Solgt til Andreas Kvalevåg og Alfred Kvalevåg, Hammerfest. Salgssum: 45 000 NOK. 87  [P] "Skipet" 3/1989  
  88 27.10.1915   : Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. 88    
  89 12.04.1919   : Overført til Hammerfest Skipsregister. Hjemmehavn: Hammerfest. 89    
  90 07.04.1920   : Solgt til Karl Lande og Nils Lande, Skarsvåg. Salgssum: 90 000 NOK. 90  [P] "Skipet" 3/1989  
  91 10.05.1922   : Tvangsovertatt av Norges Bank, Hammerfest for 6 000 NOK. I opplag, Hammerfest. 91  [P] "Skipet" 3/1989  
  92 23.03.1925   : Solgt til Alex Andreassen & Sønner a/s, Tromsø. Salgssum: 6000 NOK. 92  [P] "Skipet" 3/1989  
  93    : Ommålt [4]. 93    
  94 28.10.1925   : Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. 94  [P] "Skipet" 2/1990  
  95 27.03.1926   : Ommålt [5]. 95    
  96 06.12.1926   : Solgt til Johannes Andreassen, Tromsø. Salgssum: 15 000 NOK. 96  [P] "Skipet" 3/1989  
  97 01.08.1928   : Solgt til Nikolai Dahl, Trondheim. Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. Salgssum: 10 500 NOK. 97  [P] "Skipet" 2/1990  
  98 06.01.1939   : Solgt til Porsgrund Dampskibsselskab a/s, Porsgrunn. Salgssum: 6000 NOK. 98  [P] "Skipet" 2/1990  
  99 17.02.1939   : Overført til Porsgrunn Skipsregister. Hjemmehavn: Porsgrunn. 99    
  100 23.09.1939   : Ombygget, blant annet til motorfartøy [6]. 100    
  101 09.05.1941   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 101    
  102 01.1942   : Sank, Hasselvika. 4 personer omkom. 102    
  103 ca.1942   : Hevet og reparert. 103    
  104 17.04.1945   : Tilbakelevert. 104    
  105 15.11.1946   : Ombygget [7]. 105    
  106 28.05.1954   : Solgt til Grenland Mekaniske Verksted a/s, Porsgrunn. Salgssum: 20 000 NOK. 106  [P] "Skipet" 2/1990  
  107 06.10.1954   : Solgt til Tellef Hansen, Borhaug. Salgssum: 76 000 NOK. 107  [P] "Skipet" 2/1990  
  108 02.11.1954   : Overført til Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Farsund. 108    
  109 28.02.1966   : Solgt til Berdines Hebnes, Hebnes. Salgssum: 91 000 NOK. 109  [P] "Skipet" 3/1989  
  110 03.05.1966   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 110    
  111 14.05.1966   : Omdøpt "Heimnes". 111  [P] "Skipet" 2/1990  
  112 20.05.1966   : Ommålt [8]. 112    
  113 16.06.1966   : Kantret og sank ved Salhus på reise Sandnes - Hardanger med mursteinlast. 113  [P] "Skipet" 3/1989  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau