A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "SKJOLD" 1870 - 1912    
       
  Fortegnelse nr.:   P119          
  Oppdatert:   06.04.2021          
  Periode:   1870 - 1912          
  Fotografi:            
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1870   1  [P] "Skipet" 3/1989    
2  Byggenummer    24   2  [P] "Skipet" 2/1990    
3  Skrog    Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   3  [P] "Skipet" 3/1989    
4  Utrustning    Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   4  [P] "Skipet" 3/1989    
             
5  Kjenningssignal    J W F N   5  1870 - etter 1870   5  [P] "Skipet" 4/2011    
6      L E M D   6  etter 1870 - 1966   6  [P] "Skipet" 4/2011    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Skjold"   9  1870 - 1912   9  [P] "Skipet" 3/1989    
10      "Morild"   10  1912 - 1966   10  [P] "Skipet" 2/1990    
11      "Heimnes"   11  1966   11  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
12  Rederi / eierforhold    Det Stavangeske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  1870 - 1912   12  [P] "Skipet" 4/2011    
13      Brødrene Anda a/s, Stavanger   13  1912   13  [P] "Fjordvegen"    
14      C. Borgen, Hetland   14  1912 - 1913   14  [P] "Skipet" 3/1989    
15      Morild a/s, Bergen   15  1913 - 1915   15  [P] "Skipet" 3/1989    
16      Andreas Kvalevåg og Alfred Kvalevåg, Hammerfest   16  1915 - 1920   16  [P] "Skipet" 3/1989    
17      Karl Lande og Nils Lande, Skarsvåg   17  1920 - 1922   17  [P] "Skipet" 3/1989    
18      Norges Bank, Hammerfest   18  1922 - 1925   18  [P] "Skipet" 3/1989    
19      Alex Andreassen & Sønner a/s, Tromsø   19  1925 - 1926   19  [P] "Skipet" 3/1989    
20      Johannes Andreassen, Tromsø   20  1926 - 1928   20  [P] "Skipet" 3/1989    
21      Nikolai Dahl, Trondheim   21  1928 - 1939   21  [P] "Skipet" 2/1990    
22      Porsgrund Dampskibsselskab a/s, Porsgrunn   22  1939 - 1954   22  [P] "Skipet" 2/1990    
23      Grenland Mekaniske Verksted a/s, Porsgrunn   23  1954   23  [P] "Skipet" 2/1990    
24      Tellef Hansen, Borhaug   24  1954 - 1966   24  [P] "Skipet" 2/1990    
25      Berdines Hebnes, Hebnes   25  1966   25  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
26  Type    -   26  -   26  -    
                     
27  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   27  -   27  [P] "Fjordabådane"    
                     
28  Klasse    -   28  -   28  -    
                     
29  Materiale    -   29  -   29  [N] sdir.no    
                     
30  Maskinfabrikant A  Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   30  1870 - 1939   30  [P] "Skipet" 3/1989    
31   F  J. & C. G. Bolinders mek. Verkstads AB, Stockholm, Sverige   31  1939 - 1966   31  [P] "Skipet" 4/2011    
                     
32  Maskin produsert A  1870   32  -   32  [P] "Skipet" 3/1989    
33   F  1939   33  -   33  [P] "Skipet" 4/2011    
                     
34  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   34  1870 - 1939   34  [P] "Skipet" 2/1990    
35   F  1 x 2T RM 2 syl. diesel   35  1939 - 1966   35  [P] "Skipet" 4/2011    
                     
36  Effekt A  180 ihk   36  1870 - 1939   36  [P] "Skipet" 2/1990    
37   F  96 bhk   37  1939 - 1966   37  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
38  Fart    -   38  -   38  -    
                     
39  Forbruk    -   39  -   39  -    
                     
40  Lengde    27.46 m   40  -   40  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
41  Bredde    4.82 m   41  -   41  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
42  Dyptgående    2.13 m   42  -   42  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
43  Brutto registertonn A  84.54 t   43  1870 - 1912   43  [P] "Fjordabådane"    
44   C  73.27 t   44  1912 - 1926   44  [P] "Fjordabådane"    
45   D  75.20 t   45  1926 - 1939   45  [P] "Fjordabådane"    
46   F  79.66 t   46  1939 - 1946   46  [P] "Fjordabådane"    
47   G  86.30 t   47  1946 - 1966   47  [P] "Fjordabådane"    
48   H  87.17 t   48  1966   48  [P] "Fjordabådane"    
                     
49  Netto registertonn A  42 t   49  1870 - 1894   49  [P] "Skipet" 2/1990    
50   B  46.22 t   50  1894 - 1912   50  [P] "Fjordabådane"    
51   C  24 t   51  1912 - 1926   51  [P] "Skipet" 2/1990    
52   D  25.24 t   52  1926 - 1939   52  [P] "Fjordabådane"    
53   F  33.92 t   53  1939 - 1946   53  [P] "Fjordabådane"    
54   G  49.06 t   54  1946 - 1966   54  [P] "Fjordabådane"    
55   H  48.47 t   55  1966   55  [P] "Fjordabådane"    
                     
56  Dødvekttonn B  40 t   56  1894 - 1912   56  -    
                     
57  Bilkapasitet    0   57  -   57  HMI    
                     
58  Trailerkapasitet    0   58  -   58  HMI    
                     
59  Passasjersertifikat A  174   59  1870 - 1912   59  [P] "Skipet" 4/2011    
60   C  0   60  1912 - 1966   60  HMI    
                     
61  Mannskap    Ja   61  -   61  HMI    
                     
62  Passasjerlugarer    -   62  -   62  -    
                     
63  Mannskapslugarer    Ja   63  -   63  HMI    
                     
64  Dekkshøyde    0   64  -   64  HMI    
                     
65  Tillatt akseltrykk    0   65  -   65  HMI    
                     
66  Tilleggsinformasjon    -   66  -   66  -    
       
       
67   06.1870   Levert fra Bergen Mekaniske Værksteder a/s, Bergen til Det Stavangeske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Skjold" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 67 -    
68       Byggesum: 8800 SPD. 68 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
69       Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 69 -    
70   08.08.1872   Grunnstøtte, Skjoldastraumen på prøvetur Stavanger - Skjold. 70 [P] "Skipet" 3/1989    
71  
01.04.1873
  Grunnstøtte, Skjoldastraumen på prøvetur Stavanger - Skjold. 71 -    
72   ca.1875   Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 72 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
73   1884   I bruks om suppleringsfartøy. 73 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
74   21.06.1894   Ommålt [B]. 74 [P] "Fjordabådane"    
75   1896   Satt i trafikk Stavanger - Skjoldastraumen. 75 [P] "Skipet" 3/1989    
76   ca.1897   Tatt ut av trafikk Stavanger - Skjoldastraumen. 76 HMI    
77   05.04.1903   Dro barkskipet "Sir John Lawrence" av grunn og inn til Stavanger sammen med d/s "Rogaland" etter grunnstøting, Tungenes. 77 [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1903    
78   vår 1909   Satt i trafikk Stavanger - Skjold / Stavanger - Dirdal. 78 [P] "Fjordabådane"    
79   1910   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 79 [P] "Fjordabådane"    
80   03.1912   Brakte flott d/s "Sigurd Jarl" sammen med d/s "Robert" etter grunnstøting, Jæren. 80 [N] wikipedia.no    
81   1912   Grunnstøtte, Småsjøsundet. Kom løs og gikk til Jørstadvågen, og sank ved kai. 81 [P] "Skipet" 2/1990    
82       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger samme år. 82 [P] "Fjordvegen"    
83       Kondemnert. 83 [P] "Skipet" 4/2011    
84   20.09.1912   Solgt til C. Borgen, Hetland. Omdøpt "Morild". 84 [P] "Skipet" 3/1989    
85       Salgssum: 8010 NOK. 85 [P] "Fjordabådane"    
86   17.12.1912   Ombygget i Stavanger til fraktefartøy [C]. 86 - / [P] "Skipet" 4/2011    
87   22.02.1913   Drift og eierskap overført til Morild a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 30 000 NOK. 87 [P] "Skipet" 3/1989    
88   23.10.1915   Solgt til Andreas Kvalevåg og Alfred Kvalevåg, Hammerfest. Salgssum: 45 000 NOK. 88 [P] "Skipet" 3/1989    
89   27.10.1915   Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. 89 [P] "Fjordabådane" / [N] sdir.no    
90   12.04.1919   Overført til Hammerfest Skipsregister. Hjemmehavn: Hammerfest. 90 [P] "Fjordabådane"    
91   07.04.1920   Solgt til Karl Lande og Nils Lande, Skarsvåg. Salgssum: 90 000 NOK. 91 [P] "Skipet" 3/1989    
92   10.05.1922   Tvangsovertatt av Norges Bank, Hammerfest for 6 000 NOK. I opplag, Hammerfest. 92 [P] "Skipet" 3/1989    
93   23.03.1925   Solgt til Alex Andreassen & Sønner a/s, Tromsø. Salgssum: 6000 NOK. 93 [P] "Skipet" 3/1989    
94   28.10.1925   Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. 94 [P] "Skipet" 2/1990    
95   27.03.1926   Ommålt [D]. 95 [P] "Fjordabådane"    
96   06.12.1926   Solgt til Johannes Andreassen, Tromsø. Salgssum: 15 000 NOK. 96 [P] "Skipet" 3/1989    
97   01.08.1928   Solgt til Nikolai Dahl, Trondheim. Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. Salgssum: 10 500 NOK. 97 [P] "Skipet" 2/1990    
98   06.01.1939   Solgt til Porsgrund Dampskibsselskab a/s, Porsgrunn. Salgssum: 6000 NOK. 98 [P] "Skipet" 2/1990    
99   17.02.1939   Overført til Porsgrunn Skipsregister. Hjemmehavn: Porsgrunn. 99 [P] "Fjordabådane"    
100   23.09.1939   Ombygget, blant annet til motorfartøy [F]. 100 [P] "Fjordabådane"    
101   09.05.1941   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 101 [P] "Skipet" 4/2011    
102   01.1942   Sank, Hasselvika. 4 personer omkom. 102 [P] "Skipet" 4/2011    
103   ca.1942   Hevet og reparert. 103 [P] "Skipet" 4/2011    
104   17.04.1945   Tilbakelevert. 104 [P] "Skipet" 4/2011    
105   15.11.1946   Ombygget [G]. 105 [P] "Fjordabådane"    
106   28.05.1954   Solgt til Grenland Mekaniske Verksted a/s, Porsgrunn. Salgssum: 20 000 NOK. 106 [P] "Skipet" 2/1990    
107   06.10.1954   Solgt til Tellef Hansen, Borhaug. Salgssum: 76 000 NOK. 107 [P] "Skipet" 2/1990    
108   02.11.1954   Overført til Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Farsund. 108 [P] "Fjordabådane"    
109   28.02.1966   Solgt til Berdines Hebnes, Hebnes. Salgssum: 91 000 NOK. 109 [P] "Skipet" 3/1989    
110   03.05.1966   Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 110 [P] "Fjordabådane"    
111   14.05.1966   Omdøpt "Heimnes". 111 [P] "Skipet" 2/1990    
112   20.05.1966   Ommålt [H]. 112 [P] "Fjordabådane"    
113   16.06.1966   Kantret og sank ved Salhus på reise Sandnes - Hardanger med mursteinlast. 113 [P] "Skipet" 3/1989    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau