HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P120       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SJØFART" 1988 - 2009   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1988 - 2009   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LJIX   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Pirol" 1980 - 1984 5  [P] "Skipet" 2/1988  
  6   "Strandfart" 1984 - 1988 6  [P] "Skipet" 2/1988  
  7   "Sjøfart" 1988 - 7  [N] sdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Kjell Hunvik, Nordfjordeid 1980 - 1984 8  [N] sdir.no  
  9   Hans Norland, Jørpeland 1984 - 1988 9  [P] "Skipet" 2/1988  
  10   K/s Bruse a/s, Torvastad 1988 - 1994 10  [N] sdir.no  
  11   P/r Røværfjord ANS, Røvær 1994 - 2009 11  [N] sdir.no  
  12   P/r Røvær Skyssbåt ANS, Røvær 2004 - 2009 12  [P] "Skipet" 4/2004  
  13   Lyngenfjord Havsafari Karl Idar Berg, Olderdalen 2009 - 13  [N] sdir.no  
 
  14  BYGGEÅR 1980   14  [P] "Skipet" 1/1992  
  15  BYGGENUMMER 152   15  [N] sdir.no  
  16  SKROG West Products a/s, Deknepollen   16  [N] sdir.no  
  17  UTRUSTNING Brødrene Aa a/s, Hyen   17  [N] sdir.no  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE -   20    
  21  MATERIALE Plast   21  [N] sdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT -   22    
  23  MASKIN PRODUSERT 1980   23  [P] "Skipet" 1/1992  
  24  MASKIN 2 x GM Detroit diesel 1980 - 1995 24  [P] "Skipet" 1/1992  
  25  EFFEKT 550 bhk 1980 - 1995 25  [P] "Skipet" 1/1992  
  26  FART 18.0 kn 1980 - 1995 26    
  27  FORBRUK -   27    
  28  LENGDE 14.51 m   28  [N] sdir.no  
  29  BREDDE 4.42 m   29  [N] sdir.no  
  30  DYBDE 2.20 m   30  [N] sdir.no  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE 35.99 t   31  [N] sdir.no  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE 21.43 t   32  [N] sdir.no  
  33  DØDVEKTTONNASJE -   33    
  34  BILER 0   34  Observasjon  
  35  TRAILERE 0   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER 50   36  [P] "Skipet" 1/1992  
  37  MANNSKAP -   37    
  38  PASSASJERLUGARER 0   38  Observasjon  
  39  MANNSKAPSLUGARER -   39    
  40  DEKKSHØYDE 0   40  Observasjon  
  41  AKSELTRYKK 0   41  Observasjon  
  42  TILLEGGSINFORMASJON -   42    
  43  STATUS I bruk 43    
 
  44 12.1980   : Solgt til Lars O. Horgen, Storebø. Satt i trafikk Hanøy - Ramsøy. 44  [N] sdir.no  
  45    : Hjemmehavn: Måløy. 45  [P] "Skipet" 3/1984  
  46 06.02.1981   : Innført i Nordfjordeid Skipsregister. 46  [N] sdir.no  
  47 07.1984   : Solgt til Hans Norland, Jørpeland. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 47  [P] "Skipet" 2/1988  
  48 08.1984   : Omdøpt "Strandfart". 48  [P] "Skipet" 2/1988  
  49 02.03.1988   : Solgt til k/s Bruse a/s, Torvastad. Salgssum: 1.45 mill NOK. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 49  [N] sdir.no  
  50    : Reservefartøy for Haugesund - Torvastad / Haugesund - Feøy. 50  [P] "Skipet" 1/1992  
  51 13.02.1990   : Satt i trafikk Haugesund - Viken. 51  [P] "Skipet" 1/1992  
  52 12.1990   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Viken. 52  [P] "Skipet" 1/1993  
  53 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 53  [N] sdir.no  
  54 1993   : Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 54  [A] Stavanger Aftenblad 03.10.1998  
  55 14.02.1994   : Solgt til p/r Røvær Skyssbåt ANS, Røvær. Salgssum: 1.2 mill NOK. 55  [N] sdir.no  
  56    : Samme trafikk. 56    
  57 1995   : Ombygget med ny maskin. 57  [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1997  
  58 26.11.1999   : Deltok i redningsarbeidet da kat. "Sleipner" forliste, Sletta. 58  [A] Stavanger Aftenblad 07.12.1999  
  59    : Reddet 13 personer opp fra havet. 59  [A] Stavanger Aftenblad 08.04.2000  
  60 05.2000   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Røvær. 60  Observasjon  
  61 27.09.2004   : Drift og eierskap overført til p/r Røvær Skyssbåt ANS, Røvær. 61  [N] sdir.no / [P] "Skipet" 4/2004  
  62 03.07.2009   : Solgt til Lyngenfjord Havsafari Karl Idar Berg, Olderdalen. Salgssum: 1.2 mill NOK. 62  [N] sdir.no  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau