HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P120       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SJØFART" 1988 - 2009   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.01.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1988 - 2009   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LJIX   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Pirol" 1980 - 1984 5  [P] "Skipet" 2/1988  
  6   "Strandfart" 1984 - 1988 6  [P] "Skipet" 2/1988  
  7   "Sjøfart" 1988 - 7  [N] sdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Kjell Hunvik, Nordfjordeid 1980 - 1984 8  [N] sdir.no  
  9   Hans Norland, Jørpeland 1984 - 1988 9  [P] "Skipet" 2/1988  
  10   K/s Bruse a/s, Torvastad 1988 - 1994 10  [N] sdir.no  
  11   P/r Røvær Skyssbåt ANS, Røvær 1994 - 2009 11  [N] sdir.no  
  12   Lyngenfjord Havsafari Karl Idar Berg, Olderdalen 2009 - 12  [N] sdir.no  
 
  13  BYGGEÅR 1980   13  [P] "Skipet" 1/1992  
  14  BYGGENUMMER 152   14  [N] sdir.no  
  15  SKROG West Products a/s, Deknepollen   15  [N] sdir.no  
  16  UTRUSTNING Brødrene Aa a/s, Hyen   16  [N] sdir.no  
  17  TYPE -   17    
  18  SKROG Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19  KLASSE -   19    
  20  MATERIALE Plast   20  [N] sdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT -   21    
  22  MASKIN PRODUSERT 1980   22  [P] "Skipet" 1/1992  
  23  MASKIN 2 x GM Detroit diesel 1980 - 1995 23  [P] "Skipet" 1/1992  
  24  EFFEKT 550 bhk 1980 - 1995 24  [P] "Skipet" 1/1992  
  25  FART 18.0 kn 1980 - 1995 25    
  26  FORBRUK -   26    
  27  LENGDE 14.51 m   27  [N] sdir.no  
  28  BREDDE 4.42 m   28  [N] sdir.no  
  29  DYBDE 2.20 m   29  [N] sdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE 35.99 t   30  [N] sdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE 21.43 t   31  [N] sdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE -   32    
  33  BILER 0   33  Observasjon  
  34  TRAILERE 0   34  Observasjon  
  35  PASSASJERER 50   35  [P] "Skipet" 1/1992  
  36  MANNSKAP -   36    
  37  PASSASJERLUGARER 0   37  Observasjon  
  38  MANNSKAPSLUGARER -   38    
  39  DEKKSHØYDE 0   39  Observasjon  
  40  AKSELTRYKK 0   40  Observasjon  
  41  TILLEGGSINFORMASJON -   41    
  42  STATUS I bruk 42    
 
  43 12.1980   : Solgt til Lars O. Horgen, Storebø. Satt i trafikk Hanøy - Ramsøy. 43  [N] sdir.no  
  44    : Hjemmehavn: Måløy. 44  [P] "Skipet" 3/1984  
  45 06.02.1981   : Innført i Nordfjordeid Skipsregister. 45  [N] sdir.no  
  46 07.1984   : Solgt til Hans Norland, Jørpeland. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 46  [P] "Skipet" 2/1988  
  47 08.1984   : Omdøpt "Strandfart". 47  [P] "Skipet" 2/1988  
  48 02.03.1988   : Solgt til k/s Bruse a/s, Torvastad. Salgssum: 1.45 mill NOK. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 48  [N] sdir.no  
  49    : Reservefartøy for Haugesund - Torvastad / Haugesund - Feøy. 49  [P] "Skipet" 1/1992  
  50 13.02.1990   : Satt i trafikk Haugesund - Viken. 50  [P] "Skipet" 1/1992  
  51 12.1990   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Viken. 51  [P] "Skipet" 1/1993  
  52 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 52  [N] sdir.no  
  53 1993   : Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 53  [A] Stavanger Aftenblad 03.10.1998  
  54 14.02.1994   : Solgt til p/r Røvær Skyssbåt ANS, Røvær. Salgssum: 1.2 mill NOK. 54  [N] sdir.no  
  55    : Samme trafikk. 55    
  56 1995   : Ombygget med ny maskin. 56  [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1997  
  57 26.11.1999   : Deltok i redningsarbeidet da kat. "Sleipner" forliste, Sletta. 57  [A] Stavanger Aftenblad 07.12.1999  
  58    : Reddet 13 personer opp fra havet. 58  [A] Stavanger Aftenblad 08.04.2000  
  59 05.2000   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Røvær. 59  Observasjon  
  60 03.07.2009   : Solgt til Lyngenfjord Havsafari Karl Idar Berg, Olderdalen. Salgssum: 1.2 mill NOK. 60  [N] sdir.no  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau