A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "SIRAFJORD" 1969 - 1980    
       
  Fortegnelse nr.:   P51          
  Oppdatert:   13.10.2020          
  Periode:   1969 - 1980          
  Fotografi:            
  Status:   I bruk          
       
       
1  Byggeår    1969   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    85   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L G R U   5  1969 - 2010   5  [N] sdir.no    
6      H P 3 7 7 8   6  2010 -   6  [N] marinetraffic.com    
                     
7  IMO-nummer    6912499   7  -   7  [N] sdir.no    
                     
8  MMSI-nummer    370522000   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                     
9  Navn    "Sirafjord"   9  1969 - 1985   9  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
10      "Sture-Gøran"   10  1985 - 2005   10  [N] sdir.no    
11      "Sotra"   11  2005 - 2008   11  [N] sdir.no    
12      "Framfjord"   12  2008 - 2010   12  [N] sdir.no    
13      "Seaforce Guard"   13  2010 - 2012   13  [N] marinetraffic.com    
14      "Seaforce"   14  2012 -   14  [N] marinetraffic.com    
                     
15  Rederi / eierforhold    Johannes Klovning, Utsira   15  1969 - 1980   15  [P] "Skipet" 4/1994    
16      Johannes Klovning, Haugesund   16  1980 - 1985   16  -    
17      P/r Sture Gøran v/ Stein Karlsen, Brasøy   17  1985 - 1994   17  [N] sdir.no    
18      Skipsrederiet Sture Gøran a/s, Brasøy   18  1994 - 2005   18  [N] sdir.no    
19      Team Atlantic a/s, Steinsland   19  2005 - 2008   19  [N] sdir.no    
20      Fonnes Offshore a/s, Fonnes   20  2008 - 2010   20  [N] sdir.no    
                     
21  Type    -   21  -   21  -    
                     
22  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   22  -   22  HMI    
                     
23  Klasse    NSC   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Materiale    Stål   24  -   24  [N] sdir.no    
                     
25  Maskinfabrikant A  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   25  1969 - 1997   25  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
26  Maskin produsert A  1969   26  -   26  [P] "Skipet" 3/1998    
27   G  1997   27  -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
28  Maskin A  1 x Wichmann 3 syl. diesel   28  1969 - 1997   28  [P] "Skipet" 3/1998    
29   G  1 x Caterpillar 3508 diesel   29  1997 -   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
30  Effekt A  200 bhk   30  1969 - 1997   30  [P] "Skipet" 3/1998    
31   G  867 bhk   31  1997 -   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
32  Fart G  12.0 kn   32  1997 -   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
33  Forbruk G  75 l/t v/ 10.0 kn - 150 l/t v/ 12.0 kn   33  1997 -   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
34  Lengde    30.15 m   34  -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Bredde    6.70 m   35  -   35  [N] sdir.no    
                     
36  Dyptgående    3.40 m   36  -   36  [N] sdir.no    
                     
37  Brutto registertonn A  138 t   37  1969 - 1978   37  [P] "Skipet" 1/1978    
38   B  156 t   38  1978 - 1986   38  [P] "Skipet" 1/1985    
39   D  172 t   39  1986 [målt 1988] - 1994   39  [N] sdir.no    
40   F  193 t   40  1994 [målt 1995] -   40  [N] sdir.no    
                     
41  Netto registertonn D  51 t   41  1986 [målt 1988] - 1994   41  [N] sdir.no    
42   F  57 t   42  1994 [målt 1995] -   42  [N] sdir.no    
                     
43  Dødvekttonn    -   43  -   43  -    
                     
44  Bilkapasitet    2   44  1969 - 1980   44  -    
                     
45  Trailerkapasitet    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Passasjersertifikat    Ja   46  -   46  HMI    
                     
47  Mannskap    Ja   47  -   47  HMI    
                     
48  Passasjerlugarer A  0   48  1969 - 1980   48  HMI    
49   C  19 [køysenger]   49  1980 -   49  [P] "Skipet" 4/1996    
                     
50  Mannskapslugarer    Ja   50  -   50  HMI    
                     
51  Dekkshøyde    Fri   51  -   51  HMI    
                     
52  Tillatt akseltrykk    -   52  -   52  -    
                     
53  Tilleggsinformasjon    Lasterom: 1 à 130 m³. Baugpropell: 1 x Brunvoll, 80 bhk   53  -   53  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
       
       
54   05.1969   Levert fra Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd til Johannes Klovning, Utsira som "Sirafjord" [A]. Innført i Haugesund Skipregister. Hjemmehavn: Haugesund. Kjenningssignal: LGRU. 54 [P] "Skipet" 4/1994    
55       Byggesum: 1.3 mill NOK. 55 [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1974    
56       Satt i trafikk Haugesund - Utsira. 56 [P] "Skipet" 4/1994    
57   03.1978   Ombygget til fiskefartøy ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund [B]. 57 [P] "Skipet" 1/1978    
58       Fortsatt passasjersertifikat. 58 HMI    
59   1980   Adresseendring: Johannes Klovning, Haugesund. Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira. 59 -    
60   09.1980   Ombygget [C]. Utleid som vakt– og oppholdsfartøy til snuoperasjonen av boligplattformen "Alexander L. Kielland", Gandsfjorden. 60 -    
61   15.11.1980   Tilbakelevert. 61 [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1980    
62   1981   Utleid til Institutt for kontinentalundersøkelser, Svalbard. 62 -    
63   16.10.1982   Utleid som vakt– og oppholdsfartøy til snuoperasjonen av boligplattformen "Alexander L. Kielland", Gandsfjorden. 63 [A] Stavanger Aftenblad 16.10.1982    
64   13.12.1982   Tilbakelevert. 64 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.1982    
65   09.1983   Utleid som vakt– og oppholdsfartøy til snuoperasjonen av boligplattformen "Alexander L. Kielland", Gandsfjorden. 65 [A] Stavanger Aftenblad 14.09.1983    
66   09.1983 ►   Tilbakelevert. 66 HMI    
67   ca.06.1984   Utleid til Institutt for kontinentalundersøkelser, Svalbard. I bruk til geologisk forskning. 67 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.1984    
68   ca.08.1984   Tilbakelevert. 68 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.1984    
69   04.02.1985   Solgt til p/r Sture Gøran v/ Stein Karlsen, Brasøy. 69 [N] sdir.no    
70   03.1985   Omdøpt "Sture-Gøran". 70 [P] "Skipet" 2/1985    
71       Omklassifisert til arbeidsfartøy. 71 [P] "Skipet" 3/1998    
72       Tatt i bruk som bruksvaktfartøy, Nord-Norge. 72 -    
73   1986   Ombygget [D]. 73 -    
74   18.12.1986   Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnessjøen. 74 [N] sdir.no    
75   02.06.1988   Ommålt [D]. 75 [N] sdir.no    
76   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 76 [N] sdir.no    
77   06.04.1994   Drift og eierskap overført til Skipsrederiet Sture Gøran a/s, Brasøy. 77 [N] sdir.no    
78   1994   Ombygget: Nytt overbygg [F]. 78 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
79   17.11.1995   Ommålt [F]. 79 [N] sdir.no    
80   1997   Ombygget med ny maskin [G]. 80 -    
81   ► 11.1997   I bruk som kystvaktfartøy, nr. KV03 ved Kystvaktskvadron Nord, Sortland. I tjeneste i Indre Kystvakt. 81 -    
82   08.11.1997   Reddet mannskapet fra ringnottråleren "Karaha" etter grunnstøting og forlis, Alstenfjorden. 82 [P] "Skipet" 4/1997    
83   13.03.1998   Deltok i redningsarbeidet da et stor snøskred raserte Skjelfjord. 2 personer omkom. 83 -    
84   07.11.2005   Solgt til Team Atlantic a/s, Steinsland. Omdøpt "Sotra". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 2 mill NOK. 84 [N] sdir.no    
85   24.11.2008   Solgt til Fonnes Offshore a/s, Fonnes. Omdøpt "Framfjord". 85 [N] sdir.no    
86   15.11.2010   Solgt til Panama. Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 86 [N] sdir.no    
87       Hjemmehavn: Panama City, PA. Omdøpt "Seaforce Guard". Kjenningssignal: HP3778. 87 [N] marinetraffic.com    
88   17.02.2012   Omdøpt "Seaforce". 88 -    
89   pr.02.2014   Stasjonert i Den Helder, Nederland. 89 - / [N] marinetraffic.com    
90   17.01.2016   Observert i Gdansk, Polen. 90 [N] marinetraffic.com    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau