HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P51       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SIRAFJORD" 1969 - 1980   FOTOGRAFI   OPPDATERT 29.04.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1969 - 1980   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LGRU 1969 - 2010 2  [N] sdir.no  
  3   HP3778 2010 - 3  [N] marinetraffic.com  
  4  IMO-NUMMER 6912499   4  [N] sdir.no  
  5  MMSI-NUMMER 370522000   5  [N] marinetraffic.com  
  6  NAVN "Sirafjord" 1969 - 1985 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Sture-Gøran" 1985 - 2005 7  [N] sdir.no  
  8   "Sotra" 2005 - 2008 8  [N] sdir.no  
  9   "Framfjord" 2008 - 2010 9  [N] sdir.no  
  10   "Seaforce Guard" 2010 - 2012 10  [N] marinetraffic.com  
  11   "Seaforce" 2012 - 11  [N] marinetraffic.com  
             
  12  REDERI / EIERFORHOLD Johannes Klovning, Utsira 1969 - 1980 12  [P] "Skipet" 4/1994  
  13   Johannes Klovning, Haugesund 1980 - 1985 13    
  14   P/r Sture Gøran v/ Stein Karlsen, Brasøy 1985 - 1994 14  [N] sdir.no  
  15   Skipsrederiet Sture Gøran a/s, Brasøy 1994 - 2005 15  [N] sdir.no  
  16   Team Atlantic a/s, Steinsland 2005 - 2008 16  [N] sdir.no  
  17           Fonnes Offshore a/s, Fonnes 2008 - 2010 17  [N] sdir.no  
 
  18  BYGGEÅR 1969   18  [N] sdir.no  
  19  BYGGENUMMER 85   19  [N] sdir.no  
  20  SKROG Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd   20  [N] sdir.no  
  21  UTRUSTNING Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd   21  [N] sdir.no  
  22  TYPE -   22    
  23  SKROG Konvensjonelt   23  Observasjon  
  24  KLASSE NSC før 2000 - 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MATERIALE Stål   25  [N] sdir.no  
  26  MASKINFABRIKANT [1]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1969 - 1997 26  [P] "Skipet" 3/1998  
  27  MASKIN PRODUSERT [1]  1969   27  [P] "Skipet" 3/1998  
  28   [7]  1997   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  MASKIN [1]  1 x Wichmann 3 syl. diesel 1969 - 1997 29  [P] "Skipet" 3/1998  
  30   [7]  1 x Caterpillar 3508 diesel 1997 - 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  EFFEKT [1]  200 bhk 1969 - 1997 31  [P] "Skipet" 3/1998  
  32   [7]  867 bhk 1997 - 32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33  FART [7]  12.0 kn 1997 - 33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34  FORBRUK [7]  75 l/t v/ 10.0 kn, 150 l/t v/ 12.0 kn 1997 - 34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35  LENGDE 30.15 m   35  [N] sdir.no  
  36  BREDDE 6.70 m   36  [N] sdir.no  
  37  DYBDE 3.40 m   37  [N] sdir.no  
  38  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  138 t 1969 - 1978 38  [P] "Skipet" 1/1978  
  39   [2]  156 t 1978 - 1986 39  [P] "Skipet" 1/1985  
  40   [4]  172 t 1986 [ommålt 1988] - 1994 40  [N] sdir.no  
  41   [6]  193 t 1994 [ommålt 1996] - 41  [N] sdir.no  
  42  NETTO REGISTERTONNASJE [4]  51 t 1986 [ommålt 1988] - 1994 42  [N] sdir.no  
  43   [6]  57 t 1994 [ommålt 1996] - 43  [N] sdir.no  
  44  DØDVEKTTONNASJE -   44    
  45  BILER 2   45    
  46  TRAILERE 0   46  Observasjon  
  47  PASSASJERER Ja   47  Observasjon  
  48  MANNSKAP -   48    
  49  PASSASJERLUGARER [1]  0 1969 - 1980 49  Observasjon  
  50   [3]  19 [køysenger] 1980 - 50  [P] "Skipet" 4/1996  
  51  MANNSKAPSLUGARER Ja   51  Observasjon  
  52  DEKKSHØYDE Fri   52  Observasjon  
  53  AKSELTRYKK -   53    
  54  TILLEGGSINFORMASJON Lasterom: 1 à 130 m³. Baugpropell: 1 x Brunvoll, 80 bhk.   54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55  STATUS I bruk 55    
 
  56 05.1969   : Levert fra Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd til Johannes Klovning, Utsira som "Sirafjord" [1].  Innført i Haugesund Skipregister. Hjemmehavn: Haugesund. Kjenningssignal: LGRU. Satt i trafikk Haugesund - Utsira.    56  [P] "Skipet" 4/1994  
  57 03.1978   : Ombygget til fiskefartøy ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund [2]. 57  [P] "Skipet" 1/1978  
  58    : Fortsatt passasjersertifikat. 58  Observasjon  
  59 1980   : Adresseendring: Johannes Klovning, Haugesund. Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira. 59    
  60 09.1980   : Ombygget [3]. Utleid som vakt– og oppholdsfartøy til snuoperasjonen av boligplattformen "Alexander L. Kielland", Gandsfjorden. 60    
  61 15.11.1980   : Tilbakelevert. 61  [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1980  
  62 1981   : Utleid til Institutt for kontinentalundersøkelser, Svalbard. 62    
  63 16.10.1982   : Utleid som vakt– og oppholdsfartøy til snuoperasjonen av boligplattformen "Alexander L. Kielland", Gandsfjorden. 63  [A] Stavanger Aftenblad 16.10.1982  
  64 13.12.1982   : Tilbakelevert. 64  [A] Stavanger Aftenblad 13.12.1982  
  65 09.1983   : Utleid som vakt– og oppholdsfartøy til snuoperasjonen av boligplattformen "Alexander L. Kielland", Gandsfjorden. 65  [A] Stavanger Aftenblad 14.09.1983  
  66 09.1983 ►   : Tilbakelevert. 66  Observasjon  
  67 ca.06.1984   : Utleid til Institutt for kontinentalundersøkelser, Svalbard. I bruk til geologisk forskning. 67  [A] Stavanger Aftenblad 25.08.1984  
  68 ca.08.1984   : Tilbakelevert. 68  [A] Stavanger Aftenblad 25.08.1984  
  69 04.02.1985   : Solgt til p/r Sture Gøran v/ Stein Karlsen, Brasøy. 69  [N] sdir.no  
  70 03.1985   : Omdøpt "Sture-Gøran". 70  [P] "Skipet" 2/1985  
  71    : Omklassifisert til arbeidsfartøy. 71  [P] "Skipet" 3/1998  
  72    : Tatt i bruk som bruksvaktfartøy, Nord-Norge. 72    
  73 1986   : Ombygget [4]. 73    
  74 18.12.1986   : Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnessjøen. 74  [N] sdir.no  
  75 06.06.1988   : Ommålt [4]. 75  [N] sdir.no  
  76 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 76  [N] sdir.no  
  77 06.04.1994   : Drift og eierskap overført til Skipsrederiet Sture Gøran a/s, Brasøy. 77  [N] sdir.no  
  78 1994   : Ombygget: nytt overbygg [6]. 78  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  79 09.01.1996   : Ommålt [6]. 79  [N] sdir.no  
  80 1997   : Ombygget med ny maskin [7]. 80    
  81 ► 11.1997   : I bruk som kystvaktfartøy, nr. KV03 ved Kystvaktskvadron Nord, Sortland. I tjeneste i Indre Kystvakt. 81    
  82 08.11.1997   : Reddet mannskapet fra ringnottråleren "Karaha" etter grunnstøting og forlis, Alstenfjorden. 82  [P] "Skipet" 4/1997  
  83 13.03.1998   : Deltok i redningsarbeidet da et stor snøskred raserte Skjelfjord. 2 personer omkom. 83    
  84 07.11.2005   : Solgt til Team Atlantic a/s, Steinsland. Omdøpt "Sotra". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 2 mill NOK. 84  [N] sdir.no  
  85 24.11.2008   : Solgt til Fonnes Offshore a/s, Fonnes. Omdøpt "Framfjord". 85  [N] sdir.no  
  86 15.11.2010   : Solgt til Panama. Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 86  [N] sdir.no  
  87    : Hjemmehavn: Panama City, PA. Omdøpt "Seaforce Guard". Kjenningssignal: HP3778. 87    
  88 17.02.2012   : Omdøpt "Seaforce". 88    
  89 pr.02.2014   : Stasjonert i Den Helder, Nederland. 89    
  90 17.01.2016   : Observert i Gdansk, Polen. 90  [N] marinetraffic.com  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau