SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "SIRAFJORD" 1958-1969                          
         
 
1 -   PERIODE   : 1958-1969         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LNNV [1948], reg.nr. R-48-U [1969], reg.nr. R-48-K [1979]   2 -   [P] Skipet 2/1983 | [P] Skipet 4/1986 | [P] Skipet 3/1998  
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1948] "Alf II"     5 -   [P] Skipet 2/1983      
  6 -      : [1958] "Sirafjord"       6 -   [P] Skipet 2/1983      
 
7 -      : [1969] "Sirafjord II"       7 -   [N] brage.bibsys.no      
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
19.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Ulf Berntsen 13 -                13 -           
  Lokalisering: Utsira, 25. juli 1968 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1948                     15 -   [P] Skipet 4/1986      
  16  BYGGNUMMER   : 174                     16 -   [P] Skipet 1/1992      
  17  SKROG   : Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal                 17 -   [P] Skipet 4/1986      
  18  UTRUSTNING   : Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal     18 -   [P] Skipet 4/1986      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : Tre     22 -   [N] brage.bibsys.no      
  23  MASKINFABRIKANT : [3] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset [1959]               23 -   [N] brage.bibsys.no      
  24  MASKIN PRODUSERT : [3] 1959                     24 -   [N] brage.bibsys.no      
  25  MASKIN   : [1] 1 x Union diesel [1948] [3] 1 x Wichmann diesel [1959]               25 -   [1] [P] Skipet 3/1998 [3] [N] brage.bibsys.no    
  26  EFFEKT   : [3] 320 hk [1959]                   26 -   [N] brage.bibsys.no      
  27  FART   : -                     27 -           
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 23.50 m     29 -   [N] brage.bibsys.no      
  30  BREDDE   : 05.60 m                     30 -   [N] brage.bibsys.no      
  31  DYBDE   : [1] 03.14 m [1948] [2] 03.10 m [1969]                 31 -   [1] [P] Skipet 3/1998 [2] [N] brage.bibsys.no    
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 72 t [1948] [2] 84 t [1969] [4] 87 t [1983]                 32 -   [1] [P] Skipet 3/1998 [2] [N] brage.bibsys.no [4] [P] Skipet 2/1983  
  33  NETTO REG. TONN : [2] 25 t [1969]                     33 -   [2] [N] brage.bibsys.no      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] Ja [1948] [2] 0 [1969]                   37 -   [O]        
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Senket                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
1948  44 : Levert fra Skaalurens Skibsbyggeri, Rosendal til Flekkefjord Dampskipsselskap a/s, Flekkefjord som "Alf II" [1]. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Flekkefjord.       44 -   [P] Skipet 1/1992      
12.09.1948    : Gikk prøvetur for aksjonærene.                        [P] Skipet 1/1999        
09.1948  45 : Satt i trafikk Flekkefjord - Lista.                       45 -   [P] Skipet 1/1999        
06.1958  46 : Solgt til Arthur Klovning og Johannes Klovning, Haugesund. Omdøpt "Sirafjord". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt i trafikk Utsira - Haugesund.     46 -   - | [P] Skipet 3/1998      
1959  47 : Ombygget med ny maskin [3].                       47 -   [N] brage.bibsys.no      
1969  48 : Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira. Omdøpt "Sirafjord II". Ombygget til fiskefartøy for småhvalfangst [2]. Reg.nr. R-48-U.     48 -   - | [P] Skipet 4/1986      
01.1971  49 : Solgt til Arthur Klovning, Haugesund.                     49 -   [P] Skipet 4/1986      
05.1979  50 : Adresseendring: Arthur Klovning, Åkrehamn. Reg.nr. R-48-K.                   50 -   [P] Skipet 4/1986 | [P] Skipet 3/1998    
02.1983  51 : Ombygget med nytt styrehus [4].                       51 -   [P] Skipet 2/1983 | [P] Skipet 3/1998 | [P] Skipet 2/1983  
08.1984  52 : Slettet fra Fiskeriregisteret.                       52 -   [P] Skipet 4/1986      
1986  53 : Nedrigget, Vedavågen.                       53 -   [P] Skipet 1/1986      
01.10.1986  54 : Slettet fra Haugesund Skipsregister.                     54 -   [P] Skipet 4/1986      
høst 1986  55 : Senket, Nedstrandsfjorden.                       55 -   [P] Skipet 3/1998