HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P134       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SIRAFJORD" 1958 - 1969   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.03.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1958 - 1969   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LNNV 1948 - 1969 2  [P] "Skipet" 2/1983  
  3   R-45-U [reg.nr.] 1969 - 1979 3  [P] "Skipet" 4/1986  
  4   R-48-K [reg.nr.] 1979 - 1986 4  [P] "Skipet" 3/1998  
  5  IMO-NUMMER -   5    
  6  MMSI-NUMMER -   6    
  7  NAVN "Alf II" 1948 - 1958 7  [P] "Skipet" 2/1983  
  8   "Sirafjord" 1958 - 1969 8  [P] "Skipet" 2/1983  
  9   "Sirafjord II" 1959 - 1986 9  [N] brage.bibsys.no  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Flekkefjord Dampskipsselskap a/s, Flekkefjord 1948 - 1958 10  [P] "Skipet" 1/1992  
  11   Arthur Klovning og Johannes Klovning, Haugesund 1958 - 1971 11    
  12   Arthur Klovning, Haugesund 1979 - 1979 12  [P] "Skipet" 4/1986  
  13   Arthur Klovning, Åkrehamn 1979 - 1986 13  [P] "Skipet" 4/1986  
 
  14  BYGGEÅR 1948   14  [P] "Skipet" 4/1986  
  15  BYGGENUMMER 174   15  [P] "Skipet" 1/1992  
  16  SKROG Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   16  [P] "Skipet" 4/1986  
  17  UTRUSTNING Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   17  [P] "Skipet" 4/1986  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE -   20    
  21  MATERIALE Tre   21  [N] brage.bibsys.no  
  22  MASKINFABRIKANT [3]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1959 - 1986 22  [N] brage.bibsys.no  
  23  MASKIN PRODUSERT [3]  1959   23  [N] brage.bibsys.no  
  24  MASKIN [1]  1 x Union diesel 1948 - 1959 24  [P] "Skipet" 3/1998  
  25   [3]  1 x Wichmann diesel 1959 - 1986 25  [N] brage.bibsys.no  
  26  EFFEKT [3]  320 bhk 1959 - 1986 26  [N] brage.bibsys.no  
  27  FART -   27    
  28  FORBRUK -   28    
  29  LENGDE 23.5 m   29  [N] brage.bibsys.no  
  30  BREDDE 5.6 m   30  [N] brage.bibsys.no  
  31  DYBDE [1]  3.14 m 1948 - 1969 31  [P] "Skipet" 3/1998  
  32   [2]  3.10 m 1969 - 1986 32  [N] brage.bibsys.no  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  72 t 1948 - 1969 33  [P] "Skipet" 3/1998  
  34   [2]  84 t 1969 - 1983 34  [N] brage.bibsys.no  
  35   [4]  87 t 1983 - 1986 35  [P] "Skipet" 2/1983  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE [2]  25 t 1969 - 1983 36  [N] brage.bibsys.no  
  37  DØDVEKTTONNASJE - 1952 - ca.1970 37    
  38  BILER 0   38  Observasjon  
  39  TRAILERE 0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER [1]  Ja 1865 - 1891 40    
  41   [2]  0 1952 - 1975 41    
  42  MANNSKAP -   42    
  43  PASSASJERLUGARER 0 1948 - 1969 43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER -   44    
  45  DEKKSHØYDE 0   45  Observasjon  
  46  AKSELTRYKK 0   46  Observasjon  
  47  TILLEGGSINFORMASJON -   47    
  48  STATUS Senket 1986 48    
 
  49 1948   : Levert fra Skaalurens Skibsbyggeri, Rosendal til Flekkefjord Dampskipsselskap a/s, Flekkefjord som "Alf II" [1].  Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Flekkefjord. 49  [P] "Skipet" 1/1992  
  50 12.09.1948   : Gikk prøvetur for aksjonærene. 50  [P] "Skipet" 1/1999  
  51 09.1948   : Satt i trafikk Flekkefjord - Lista. 51  [P] "Skipet" 1/1999  
  52 06.1958   : Solgt til Arthur Klovning og Johannes Klovning, Haugesund. 52    
  53    : Omdøpt "Sirafjord". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund 53  [P] "Skipet" 2/1983  
  54    : Satt i trafikk Utsira - Haugesund. 54  [P] "Skipet" 3/1998  
  55 1959   : Ombygget med ny maskin [3]. 55  [N] brage.bibsys.no  
  56 1969   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira. 56    
  57    : Omdøpt "Sirafjord II". Ombygget til fiskefartøy for småhvalfangst [2]. Reg.nr. R-48-U. 57  [P] "Skipet" 4/1986  
  58 01.1971   : Solgt til Arthur Klovning, Haugesund. 58  [P] "Skipet" 4/1986  
  59 05.1979   : Adresseendring: Åkrehamn. 59  [P] "Skipet" 4/1986  
  60    : Reg.nr. R-48-K. 60  [P] "Skipet" 3/1998  
  61 02.1983   : Ombygget med nytt broparti [4]. 61  [P] "Skipet" 2/1983  
  62 08.1984   : Slettet fra Fiskeriregisteret. 62  [P] "Skipet" 4/1986  
  63 1986   : Nedrigget, Vedavågen. 63  [P] "Skipet" 1/1986  
  64 07.10.1986   : Slettet fra Haugesund Skipsregister. 64  [P] "Skipet" 4/1986  
  65 høst 1986   : Senket, Nedstrandsfjorden. 65  [P] "Skipet" 3/1998  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau