EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "SIRAFJORD" 1931-1940 / 1947-1958   FOTOGRAFI   OPPDATERT 11.03.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1931 - 1940 / 1947 - 1958     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Sirafjord"   5  [P] "Skipet" 3/1998  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Johannes Klovning, Utsira 1931 - 1954 6  [P] "Skipet" 3/1998  
  7   Johannes Klovning og Arthur Klovning, Utsira 1954 - ca.1960 7  [P] "Skipet" 3/1998  
  8           Hr. Monsen, Veavågen etter 1960 8  [P] "Skipet" 3/1998  
 
  9  BYGGEÅR       1931   9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10  BYGGENUMMER           10    
  11  SKROG       Brødrene Ottesen, Sagvåg   11  [P] "Skipet" 3/1998  
  12  UTRUSTNING       Brødrene Ottesen, Sagvåg   12  [P] "Skipet" 3/1998  
  13  TYPE           13    
  14  SKROG       Konvensjonelt [motorkutter]   14  [P] "Skipet" 3/1998  
  15  KLASSE           15    
  16  MATERIALE       Tre   16  Observasjon  
  17  MASKINFABRIKANT   [1] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1931 - etter 1931 17  [P] "Skipet" 3/1998  
  18  MASKIN PRODUSERT           18    
  19  MASKIN   [1] 1 x Rubb diesel 1931 - etter 1931 19  [P] "Skipet" 3/1998  
  20           [2] 1 x Rubb diesel etter 1931 - etter 1960 20  [P] "Skipet" 3/1998  
  21  EFFEKT   [1] 060 bhk 1931 - etter 1931 21  [P] "Skipet" 3/1998  
  22     [2] 100 bhk etter 1931 - etter 1960 22  [P] "Skipet" 3/1998  
  23  FART       9.0 kn   23    
  24  FORBRUK           24    
  25  LENGDE   18.29 m   25  [P] "Skipet" 3/1998  
  26  BREDDE           26    
  27  DYBDE           27    
  28  BRUTTO REGISTERTONNASJE           28    
  29  NETTO REGISTERTONNASJE           29    
  30  DØDVEKTTONNASJE           30    
  31  BILER   0   31  Observasjon  
  32  TRAILERE       0   32  Observasjon  
  33  PASSASJERER       Ja   33  Observasjon  
  34  MANNSKAP           34    
  35  PASSASJERLUGARER       0   35  Observasjon  
  36  MANNSKAPSLUGARER           36    
  37  DEKKSHØYDE       0   37  Observasjon  
  38  AKSELTRYKK       0   38  Observasjon  
  39  TILLEGGSINFORMASJON            39    
  40  STATUS       Forlist etter 1960 40  [P] "Skipet" 3/1998  
 
  41 1931   : Levert fra Brødrene Ottesen, Sagvåg til Johannes Klovning, Utsira som "Sirafjord" [1]. Satt i trafikk Utsira - Haugesund. 41  [P] "Skipet" 3/1998  
  42 1931 ►   : Ombygget med ny maskin [2]. 42  [P] "Skipet" 3/1998  
  43 1940   : Beslagelagt av Die Deutsche Kriegsmarine. 43  [P] "Skipet" 3/1998  
  44 1945   : Tilbakelevert. 44  [P] "Skipet" 3/1998  
  45 1947   : Satt i trafikk Utsira - Haugesund. 45  [P] "Skipet" 3/1998  
  46 1954   : Drift og eierskap overført til Johannes Klovning og Arthur Klovning, Utsira. 46  [P] "Skipet" 3/1998  
  47 1958   : Tatt ut av trafikk. 47  [P] "Skipet" 3/1998  
  48 ca.1960   : Solgt til Stord. I bruk som fiskefartøy. 48  [P] "Skipet" 3/1998  
  49 1960    : Solgt til hr. Monsen, Veavågen. Forliste under trålfiske, Nordsjøen. 49  [P] "Skipet" 3/1998