A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
 
     
  Hjem          
  Kontakt          
  Kilder          
  Forklaring          
  Passasjerfartøy        
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "SIRAFJORD" 1931 - 1940 / 1945 - 1958    
       
  Fortegnelse nr.:   P21          
  Oppdatert:   09.03.2021          
  Periode:   1931 - 1940 / 1945 - 1958          
  Fotografi:            
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1931   1  [P] "Skipet" 3/1998    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Brødrene Ottesen, Sagvåg   3  [P] "Skipet" 3/1998    
4  Utrustning    Brødrene Ottesen, Sagvåg   4  [P] "Skipet" 3/1998    
             
5  Kjenningssignal    L H G T   5  -   5  [N] tidsmaskinen.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Sirafjord"   8  1931 - 1960   8  [P] "Skipet" 3/1998    
9      "Speider"   9  1960 - 1965   9  [N] tidsmaskinen.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Johannes Klovning, Utsira   10  1931 - 1954   10  [P] "Skipet" 3/1998    
11      Johannes Klovning og Arthur Klovning, Utsira   11  1954 - 1960   11  [P] "Skipet" 3/1998    
12      Per Fadnes, Stord   12  1960   12  [N] tidsmaskinen.no    
13      Johan G. Johansen, Stord   13  1960   13  [N] tidsmaskinen.no    
14      Erling Monsen og Einar Monsen, Veavågen   14  1960 - 1965   14  [N] tidsmaskinen.no    
                     
15  Type    -   15  -   15  -    
                     
16  Skrogutforming    Konvensjonelt, motorkutter   16  -   16  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
17  Klasse    -   17  -   17  -    
                     
18  Materiale    Tre   18  -   18  HMI    
                     
19  Maskinfabrikant A  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   19  1931 - etter 1931   19  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
20  Maskin produsert    -   20  -   20  -    
                     
21  Maskin A  1 x Rubb diesel   21  1931 - etter 1931   21  [P] "Skipet" 3/1998    
22   B  1 x Rubb diesel   22  etter 1931 - etter 1960   22  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
23  Effekt A  60 bhk   23  1931 - etter 1931   23  [P] "Skipet" 3/1998    
24   B  100 bhk   24  etter 1931 - etter 1960   24  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
25  Fart    10.0 kn   25  1931 - etter 1931   25  [P] "Haugalendingen" 2009 - 2010    
                     
26  Forbruk    -   26  -   26  -    
                     
27  Lengde    18.29 m   27  -   27  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
28  Bredde    -   28  -   28  -    
                     
29  Dyptgående    -   29  -   29  -    
                     
30  Brutto registertonn    48 t   30  -   30  [N] tidsmaskinen.no    
                     
31  Netto registertonn    -   31  -   31  -    
                     
32  Dødvekttonn    -   32  -   32  -    
                     
33  Bilkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Trailerkapasitet    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Passasjersertifikat    Ja   35  -   35  HMI    
                     
36  Mannskap    Ja   36  -   36  HMI    
                     
37  Passasjerlugarer    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Mannskapslugarer    -   38  -   38  -    
                     
39  Dekkshøyde    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Tillatt akseltrykk    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Tilleggsinformasjon    -   41  -   41  -    
       
       
42   1931   Levert fra Brødrene Ottesen, Sagvåg til Johannes Klovning, Utsira som "Sirafjord" [A]. Satt i trafikk Utsira - Haugesund. 42 [P] "Skipet" 3/1998    
43   1931 ►   Ombygget med ny maskin [B]. 43 [P] "Skipet" 3/1998    
44  
1940
  Beslagelagt av Die Deutsche Kriegsmarine. 44 [P] "Skipet" 3/1998    
45   11.1940   Skadet av mine ved Utsira. 45 [N] tidsmaskinen.no    
46   14.02.1941   Skadet under alliert angrep på Haugesund. 2 tyske soldater og 1 sivilist omkom. 46 [N] tidsmaskinen.no    
47   1945   Tilbakelevert og lagt til reparasjon. 47 [P] "Haugalendingen" 2009 - 2010    
48   1947   Satt i trafikk Utsira - Haugesund. 48 [P] "Skipet" 3/1998    
49   1948   Registrert med fiskerinr. R-10-U. 49 [N] tidsmaskinen.no    
50   1954   Drift og eierskap overført til Johannes Klovning og Arthur Klovning, Utsira. 50 [P] "Skipet" 3/1998    
51   1958   Tatt ut av trafikk. 51 [P] "Skipet" 3/1998    
52   06.1960   Solgt til Per Fadnes, Stord. 52 [N] tidsmaskinen.no    
53   07.1960   Solgt til Johan G. Johansen, Stord. I bruk som fiskefartøy. 53 [N] tidsmaskinen.no    
54   11.1960   Solgt til Erling Monsen og Einar Monsen, Veavågen. Omdøpt "Speider". Fiskerinr. R-420-A. 54 [N] tidsmaskinen.no    
55   02.06.1965   Forliste under slep på Fladen-felten, Nordsjøen. Lokalisering: Kanten. 55 [N] tidsmaskinen.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau