HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P21       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SIRAFJORD" 1931 - 1940 / 1947 - 1958   FOTOGRAFI   OPPDATERT 11.03.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1931 - 1940 / 1947 - 1958   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Sirafjord"   5  [P] "Skipet" 3/1998  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Johannes Klovning, Utsira 1931 - 1954 6  [P] "Skipet" 3/1998  
  7   Johannes Klovning og Arthur Klovning, Utsira 1954 - ca.1960 7  [P] "Skipet" 3/1998  
  8   Hr. Monsen, Veavågen etter 1960 8  [P] "Skipet" 3/1998  
 
  9  BYGGEÅR 1931   9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10  BYGGENUMMER -   10    
  11  SKROG Brødrene Ottesen, Sagvåg   11  [P] "Skipet" 3/1998  
  12  UTRUSTNING Brødrene Ottesen, Sagvåg   12  [P] "Skipet" 3/1998  
  13  TYPE -   13    
  14  SKROG Konvensjonelt [motorkutter]   14  [P] "Skipet" 3/1998  
  15  KLASSE -   15    
  16  MATERIALE Tre   16  Observasjon  
  17  MASKINFABRIKANT [1]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1931 - etter 1931 17  [P] "Skipet" 3/1998  
  18  MASKIN PRODUSERT -   18    
  19  MASKIN [1]  1 x Rubb diesel 1931 - etter 1931 19  [P] "Skipet" 3/1998  
  20   [2]  1 x Rubb diesel etter 1931 - etter 1960 20  [P] "Skipet" 3/1998  
  21  EFFEKT [1]  60 bhk 1931 - etter 1931 21  [P] "Skipet" 3/1998  
  22   [2]  100 bhk etter 1931 - etter 1960 22  [P] "Skipet" 3/1998  
  23  FART 9.0 kn   23    
  24  FORBRUK -   24    
  25  LENGDE 18.29 m   25  [P] "Skipet" 3/1998  
  26  BREDDE -   26    
  27  DYBDE -   27    
  28  BRUTTO REGISTERTONNASJE -   28    
  29  NETTO REGISTERTONNASJE -   29    
  30  DØDVEKTTONNASJE -   30    
  31  BILER 0   31  Observasjon  
  32  TRAILERE 0   32  Observasjon  
  33  PASSASJERER Ja   33  Observasjon  
  34  MANNSKAP -   34    
  35  PASSASJERLUGARER 0   35  Observasjon  
  36  MANNSKAPSLUGARER -   36    
  37  DEKKSHØYDE 0   37  Observasjon  
  38  AKSELTRYKK 0   38  Observasjon  
  39  TILLEGGSINFORMASJON -    39    
  40  STATUS Forlist etter 1960 40  [P] "Skipet" 3/1998  
 
  41 1931   : Levert fra Brødrene Ottesen, Sagvåg til Johannes Klovning, Utsira som "Sirafjord" [1]. Satt i trafikk Utsira - Haugesund. 41  [P] "Skipet" 3/1998  
  42 1931 ►   : Ombygget med ny maskin [2]. 42  [P] "Skipet" 3/1998  
  43 1940   : Beslagelagt av Die Deutsche Kriegsmarine. 43  [P] "Skipet" 3/1998  
  44 1945   : Tilbakelevert. 44  [P] "Skipet" 3/1998  
  45 1947   : Satt i trafikk Utsira - Haugesund. 45  [P] "Skipet" 3/1998  
  46 1954   : Drift og eierskap overført til Johannes Klovning og Arthur Klovning, Utsira. 46  [P] "Skipet" 3/1998  
  47 1958   : Tatt ut av trafikk. 47  [P] "Skipet" 3/1998  
  48 ca.1960   : Solgt til Stord. I bruk som fiskefartøy. 48  [P] "Skipet" 3/1998  
  49 1960    : Solgt til hr. Monsen, Veavågen. Forliste under trålfiske, Nordsjøen. 49  [P] "Skipet" 3/1998  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau