EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "SANDNÆS" 1914-1940/1945-1950     D/s "SOMA" 1950-1965   FOTOGRAFI   OPPDATERT 26.06.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1914 - 1940 / 1945 - 1965     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MKNG 1914 - etter 1914 2  [P] "Skipet" 4/1991  
  3           LETQ etter 1914 - 1972 3  [P] "Skipet" 4/1991  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Sandnæs" 1914 - 1950 6  [P] "Skipet" 2/1976  
  7     "Soma" 1950 - 1967 7  [P] "Skipet" 2/1976  
  8       "Hustel" 1967 - 1972 8  [P] "Skipet" 4/1991  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD       Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes 1914 - 1965 9  [P] "Skipet" 4/1991  
  10     Husø Verft & Mekaniske Verksted a/s, Tønsberg 1965 - 1967 10  [P] "Skipet" 4/1991  
  11           Skips a/s Kes, Tønsberg 1967 - 1972 11  [P] "Skipet" 4/1991  
 
  12  BYGGEÅR       1914   12  [P] "Skipet" 2/1976  
  13  BYGGENUMMER       70   13  [P] "Skipet" 2/1976  
  14  SKROG       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   14  [P] "Skipet" 2/1976  
  15  UTRUSTNING       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   15  [P] "Skipet" 2/1976  
  16  TYPE           16    
  17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE           18    
  19  MATERIALE       Stål   19  [P] "Skipet" 2/1976  
  20  MASKINFABRIKANT   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   20  [P] "Skipet" 4/1991  
  21  MASKIN PRODUSERT       1914   21  [P] "Skipet" 4/1991  
  22  MASKIN       1 x Tripple Expansion damp   22  [P] "Skipet" 4/1991  
  23  EFFEKT       148 nhk   23  [P] "Skipet" 4/1991  
  24  FART       12.0 kn   24  [P] "Skipet" 4/1991  
  25  FORBRUK           25    
  26  LENGDE   50.93 m   26  [P] "Skipet" 4/1991  
  27  BREDDE       08.26 m   27  [P] "Skipet" 4/1991  
  28  DYBDE       03.57 m   28  [P] "Skipet" 4/1991  
  29  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 578 t 1914 - 1952 29  [P] "Skipet" 4/1991  
  30           [2] 672 t 1952 - 1972 30  [P] "Skipet" 4/1991  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 284 t 1914 - 1952 31  [P] "Skipet" 4/1991  
  32           [2] 346 t 1952 - 1972 32  [P] "Skipet" 4/1991  
  33  DØDVEKTTONNASJE       [1] 190 t 1914 - 1952 33  [P] "Skipet" 4/1991  
  34  BILER   0   34  Observasjon  
  35  TRAILERE       0   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER       Ja   36  Observasjon  
  37  MANNSKAP           37    
  38  PASSASJERLUGARER       80 [køyplasser på 1.ste klasse], 60 [køyplasser på 2.dre klasse]   38  [P] "Skipet" 4/1991  
  39  MANNSKAPSLUGARER       Ja   39  Observasjon  
  40  DEKKSHØYDE       0   40  Observasjon  
  41  AKSELTRYKK       0   41  Observasjon  
  42  TILLEGGSINFORMASJON           42    
  43  STATUS       Opphogget 1972 43  [P] "Fjordabåtene"  
 
  44 06.1914   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes som "Sandnæs" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. Byggekostnad: 400 000 NOK.  44  [P] "Skipet" 4/1991  
  45    : Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 45  [P] "Skipet" 4/1991  
  46 04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. I bruk som losji-skip i Nord-Norge. 46  [P] "Skipet" 2/1976  
  47 05.1945   : Tilbakelevert i veldig dårlig forfatning, Narvik. Blant annet var aktermasten brukket. 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48 11.1945   : Opprustet. Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 48  [P] "Skipet" 2/1976  
  49 03.1950   : I opplag, Stavanger og omdøpt "Soma". 49  - / [P] "Skipet" 4/1991  
  50 1951   : Utleid til Kristiansand kommune, Kristiansand. I bruk som losji-skip. 50  [P] "Fjordabåtene"  
  51    : Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 51  [P] "Skipet" 4/1991  
  52 1952   : Ombygget og opprustet [2]. 52  [P] "Skipet" 4/1991  
  53    : Utleid til et reisebyrå, Oslo. I bruk som losji-skip under De Olympiske Sommerleker, Helsingfors, Finland. 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54    : Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 54  Observasjon  
  55 ca.23.05.1954   : Utleid til Haugesund kommune, Haugesund. I bruk som losji-skip. 55  [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"  
  56 ca.19.09.1954   : Tilbakelevert. 56  [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"  
  57    : I opplag som reservefartøy. 57  [P] "Skipet" 4/1991  
  58 1955   : Utleid til Festspillene i Bergen. I bruk som losji-skip. Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 58  [P] "Skipet" 4/1991  
  59 1956   : Utleid til Festspillene i Bergen. I bruk som losji-skip. Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 59  [P] "Skipet" 4/1991  
  60 1957   : Utleid til Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Minneapolis, USA. I bruk som losji-skip under innspillingen av "The Vikings", Maurangerfjorden. Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 60  [P] "Skipet" 4/1991  
  61 1960   : Tatt ut som reservefartøy. Fortsatt i opplag. 61  [P] "Skipet" 4/1991  
  62 04.02.1965   : Solgt til Husø Verft & Mekaniske Verksted a/s, Tønsberg. Salgssum: 200 000 NOK. Overført til Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 62  [P] "Skipet" 4/1991  
  63 1967   : Solgt til Skips a/s Kes, Tønsberg. Omdøpt "Hustel". 63  [P] "Skipet" 4/1991  
  64    : I bruk som losji-skip under byggingen av Ekofisk-tanken, Stavanger. 64    
  65 1972   : I opplag, Stavanger. 65    
  66    : Deler av innredningen demontert ved Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger, og plassert ved Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdø. 66  [P] "Skipet" 4/1991  
  67 1972   : Solgt til Tyskland for opphogging. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 67  [P] "Fjordabåtene"