H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "SANCT SVITHUN" 1927 - 1940  
    Fortegnelse nr. P191  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     02.09.2020    
    PERIODE:     1927 - 1940 Status for fartøyet: SENKET  I  KRIG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L D T S 1 -   1 [N] wikipedia.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Sanct Svithun" 4 -   4 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 5 -   5 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1927 10 -   10 [P] "Skipet" 2/1990  
  11 Byggenummer   46 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1990  
  12 Skrog   The International Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Danzig, Polen 12 -   12 [P] "Skipet" 2/1990  
  13 Utrustning   The International Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Danzig, Polen 13 -   13 [P] "Skipet" 2/1990  
  14 Type   - 14 -   14 -  
  15 Skrogutforming   Konvensjonelt 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   - 16 -   16 -  
  17 Materiale   Stål 17 -   17 [N] warsailors.com  
  18 Maskinfabrikant   The International Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Danzig, Polen 18 -   18 [P] "Skipet" 2/1990  
  19 Maskin produsert   1927 19 -   19 [P] "Skipet" 2/1990  
  20 Maskin   1 x Lenz Compound 4 syl. damp 20 -   20 [N] warsailors.com  
  21 Effekt   242 nhk 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1990  
  22 Fart   14.0 kn 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1990  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde   71.93 m 24 -   24 [P] "Skipet" 2/1990  
  25 Bredde   10.73 m 25 -   25 [P] "Skipet" 2/1990  
  26 Dybde   6.49 m 26 -   26 [P] "Skipet" 2/1990  
  27 Brutto registertonnasje   1376 t 27 -   27 [P] "Skipet" 2/1990  
  29 Netto registertonnasje   778 t 29 -   29 [P] "Skipet" 2/1990  
  31 Dødvekttonnasje   734 t 31 -   31 [P] "Skipet" 2/1990  
  32 Bilkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Trailerkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Passasjersertifikat   Ja 34 -   34 HMI  
  35 Mannskap   Ja 35 -   35 HMI  
  36 Passasjerlugarer   182 [køyplasser] 36 -   36 [N] wikipedia.no  
  37 Mannskapslugarer   Ja 37 -   37 HMI  
  38 Dekkshøyde   0 38 -   38 HMI  
  39 Akseltrykk   0 39 -   39 HMI  
  40 Tilleggsinformasjon   - 40 -   40 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  41 01.07.1927     Levert fra The International Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Danzig, Polen til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Sanct Svithun". 41 [P] "Skipet" 2/1990  
  42       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 42 HMI  
  43       Satt i trafikk Stavanger - Kirkenes. 43 [P] "Skipet" 1/1991  
  44 1931     Innredet med kjølerom, og radiotelegraf installert. 44 [P] "Skipet" 1/1991  
  45 1940     Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 45 [N] wikipedia.no  
  46 høst 1941     Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 46 [N] wikipedia.no  
  47 30.09.1943     Angrepet av britiske fly, Stadt. 24 passasjerer, 19 av mannskapet og 12 tyske soldater omkom. 47 [P] "Skipet" 2/1990 / [N] sjohistorie.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau