A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "RYFYLKE" 1945 - 1951    
       
  Fortegnelse nr.:   P73          
  Oppdatert:   13.05.2020          
  Periode:   1945 - 1951          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1885   1  [P] "Skipet" 1/1991    
2  Byggenummer    365   2  [P] "Skipet" 1/1991    
3  Skrog    Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   3  [P] "Skipet" 1/1991    
4  Utrustning    Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   4  [P] "Skipet" 1/1991    
             
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Norra Finland"   8  1885 - 1910   8  [P] "Skipet" 1/1991    
9      "Odin"   9  1910 - 1945   9  [P] "Skipet" 1/1991    
10      "Ryfylke"   10  1945 - 1951   10  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
11  Rederi / eierforhold    Torneå Ångbåts a/b, Torneå, Finland   11  1885 - 1892   11  [P] "Skipet" 1/1991    
12      Finska Ångfartygs a/b, Helsinki, Finland   12  1892 - 1909   12  [P] "Skipet" 1/1991    
13      Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige   13  1909 - 1945   13  [P] "Skipet" 1/1991    
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1945 - 1951   14  [P] "Skipet" 1/1991    
15      Contoir Industrielle & Agricole, Liége, Belgia   15  1951   15  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Konvensjonelt   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    -   18  -   18  -    
                     
19  Materiale    Stål   19  -   19  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
20  Maskinfabrikant A  Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   20  1885 - 1911   20  [P] "Skipet" 1/1991    
21   C  Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   21  1911 - 1951   21  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
22  Maskin produsert A  1885   22  -   22  [P] "Skipet" 1/1991    
23   C  1911   23  -   23  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
24  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   24  1885 - 1911   24  [P] "Skipet" 1/1991    
25   C  1 x Compound 2 syl. damp   25  1911 - 1951   25  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
26  Effekt A  1040 ihk   26  1885 - 1911   26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
27   C  88 nhk   27  1911 - 1951   27  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
28  Fart    -   28  -   28  -    
                     
29  Forbruk    -   29  -   29  -    
                     
30  Lengde    52.15 m   30  -   30  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
31  Bredde    8.08 m   31  -   31  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
32  Dyptgående    3.44 m   32  -   32  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
33  Brutto registertonn A  625 t   33  1885 - 1895   33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
34   B  581 t   34  1895 - 1914   34  [P] "Skipet" 1/1991    
35   D  626 t   35  1914 - 1945   35  [P] "Skipet" 1/1991    
36   E  576 t   36  1945 - 1951   36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
37  Netto registertonn A  340 t   37  1885 - 1895   37  -    
38   C  443 t   38  1895 - 1914   38  [P] "Skipet" 1/1991    
39   D  370 t   39  1914 - 1945   39  [P] "Skipet" 1/1991    
40   E  472 t   40  1945 - 1951   40  -    
                     
41  Dødvekttonn D  480 t   41  1914 - 1945   41  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
42  Bilkapasitet    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Trailerkapasitet    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Passasjersertifikat    Ja   44  -   44  HMI    
                     
45  Mannskap    Ja   45  -   45  HMI    
                     
46  Passasjerlugarer    Ja   46  -   46  HMI    
                     
47  Mannskapslugarer    Ja   47  -   47  HMI    
                     
48  Dekkshøyde    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Tillatt akseltrykk    0   49  -   49  HMI    
                     
50  Tilleggsinformasjon    -   50  -   50  -    
       
       
51   23.03.1885   Levert fra Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige til Torneå Ångbåts a/b, Torneå, Finland som "Norra Finland" [A]. 51 [P] "Skipet" 1/1991    
52   21.04.1892   Solgt til Finska Ångfartygs a/b, Helsinki, SF. 52 [P] "Skipet" 1/1991    
53       Satt i trafikk Stockholm, Sverige - St. Petersburg, Russland. 53 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
54   06.1892   Satt i trafikk Helsinki, SF - Stettin, Polen. 54 [N] faktaomfartyg.se    
55   1895   Ommålt [B]. 55 [P] "Skipet" 1/1991    
56   1906   Satt i trafikk Stockholm, Sverige - Riga, Russland.Sverige. 56 [N] faktaomfartyg.se    
57   18.03.1909   Solgt til Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, S. Samme trafikk. 57 [P] "Skipet" 1/1991    
58   1910   Omdøpt "Odin". 58 [P] "Skipet" 1/1991    
59   1911   Ombygget med nye maskiner [C]. 59 [P] "Skipet" 1/1991    
60   1914   Ommålt [D]. 60 [P] "Skipet" 1/1991    
61       Satt i trafikk Stockholm, S - Lübeck, Tyskland. 61 [N] faktaomfartyg.se    
62   1920   Tatt ut av trafikk Stockholm, S - Lübeck, D. 62 [N] faktaomfartyg.se    
63   1922   Satt i trafikk Stockholm - Kåge, S. 63 [N] faktaomfartyg.se    
64   1923   Satt i trafikk Norrköping - Kåge, S. 64 [N] faktaomfartyg.se    
65   24.11.1925   Grunnstøtte ved Skelleftehamn, S. 65 [N] faktaomfartyg.se    
66   03.1926   Brakt flott og lagt ved Finnboda Varf a/b, Stockholm, S for reparasjon. 66 [N] faktaomfartyg.se    
67   03.07.1926   Reparert ved Finnboda Varf a/b, Stockholm, S. Satt i trafikk Norrköping - Kåge, S. 67 [N] faktaomfartyg.se    
68   1927   Satt i trafikk Stockholm - Landskrona, S. 68 [N] faktaomfartyg.se    
69   1929   Tatt ut av trafikk Stockholm - Landskrona, S. 69 [N] faktaomfartyg.se    
70   1930   Satt i trafikk Stockholm, S - Riga, Russland. 70 [N] faktaomfartyg.se    
71   1936   Satt i trafikk Stockholm - Norrlandskysten, S. 71 [N] faktaomfartyg.se    
72   1944   Tatt ut av trafikk Stockholm - Norrlandskysten, S. 72 [N] faktaomfartyg.se    
73   13.09.1945   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 200 000 SEK. 73 [P] "Skipet" 1/1991    
74   ultimo 09.1945   Ankom Stavanger med matlast. Omdøpt "Ryfylke". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 74 [P] "Skipet" 1/1991    
75   10.1945   Ombygget [ E ]. Satt i trafikk Bergen - Oslo. 75 -    
76   pr.06.1948   I trafikk Sandnes - Oslo. 76 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"    
77   07.1951   Solgt til Contoir Industrielle & Agricole, Liége, Belgia for opphogging. 77 [P] "Skipet" 1/1991    
78   1951   Ferdig opphogget, Liége, B. 78 [P] "Skipet" 1/1991    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau