HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P73       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "RYFYLKE" 1945 - 1951   FOTOGRAFI   OPPDATERT 01.01.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1945 - 1951   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL RN5076 til 1945 2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Norra Finland" 1885 - 1910 5  [P] "Skipet" 1/1991  
  6   "Odin" 1910 - 1945 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7   "Ryfylke" 1945 - 1951 7  [P] "Skipet" 1/1991      
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Torneå Ångbåts a/b, Torneå, Finland 1885 - 1892 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9   Finska Ångfartygs a/b, Helsinki, Finland 1892 - 1909 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige 1909 - 1945 10  [P] "Skipet" 1/1991  
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1951 11  [P] "Skipet" 1/1991  
  12   Contoir Industrielle & Agricole, Liége, Belgia 1951 12  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  13  BYGGEÅR 1885   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14  BYGGENUMMER 365   14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15  SKROG Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   15  [P] "Skipet" 1/1991  
  16  UTRUSTNING Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   16  [P] "Skipet" 1/1991  
  17  TYPE -   17    
  18  SKROG Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19  KLASSE -   19    
  20  MATERIALE -   20    
  21  MASKINFABRIKANT [1]  Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige 1885 - 1911 21  [P] "Skipet" 1/1991  
  22   [3]  Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1911 - 1951 22  [P] "Skipet" 1/1991  
  23  MASKIN PRODUSERT [1]  1885   23  [P] "Skipet" 1/1991  
  24   [3]  1911   24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25  MASKIN [1]  2 x Compound 2 syl. damp 1885 - 1911 25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26   [3]  2 x Compound 2 syl. damp 1911 - 1951 26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27  EFFEKT [3]  88 nhk   27  [P] "Skipet" 1/1991  
  28  FART -   28    
  29  FORBRUK -   29    
  30  LENGDE 51.21 m   30  [P] "Skipet" 1/1991  
  31  BREDDE 8.08 m   31  [P] "Skipet" 1/1991  
  32  DYBDE 3.41 m   32  [P] "Skipet" 1/1991  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  478 t 1885 - 1895 33  [P] "Skipet" 1/1991  
  34   [2]  581 t 1895 - 1914 34  [P] "Skipet" 1/1991  
  35   [4]  626 t 1914 - 1945 35  [P] "Skipet" 1/1991  
  36   [5]  576 t 1945 - 1951 36    
  37  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  340 t 1885 - 1895 37    
  38   [2]  443 t 1895 - 1914 38  [P] "Skipet" 1/1991  
  39   [4]  370 t 1914 - 1945 39  [P] "Skipet" 1/1991  
  40   [5]  472 t 1945 - 1951 40          
  41  DØDVEKTTONNASJE [4]  480 t 1914 - 1945 41  [P] "Skipet" 1/1991  
  42  BILER 0   42  Observasjon  
  43  TRAILERE 0   43  Observasjon  
  44  PASSASJERER Ja   44  Observasjon  
  45  MANNSKAP -   45    
  46  PASSASJERLUGARER Ja   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER Ja   47  Observasjon  
  48  DEKKSHØYDE 0   48  Observasjon  
  49  AKSELTRYKK 0   49  Observasjon  
  50  TILLEGGSINFORMASJON -    50    
  51  STATUS Opphogget 1951 51  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  52 23.03.1885   : Levert fra Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige til Torneå Ångbåts a/b, Torneå, Finland som "Norra Finland" [1]. 52  [P] "Skipet" 1/1991  
  53 21.04.1892   : Solgt til Finska Ångfartygs a/b, Helsinki, SF. 53  [P] "Skipet" 1/1991  
  54    : Satt i trafikk Stockholm, Sverige - St. Petersburg, Russland. 54    
  55 06.1892   : Satt i trafikk Helsinki, SF - Stettin, Polen. 55    
  56 1895   : Ommålt [2]. 56  [P] "Skipet" 1/1991  
  57 1906   : Satt i trafikk Stockholm, Sverige - Riga, Russland. 57    
  58 18.03.1909   : Solgt til Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, S. Samme trafikk. 58  [P] "Skipet" 1/1991  
  59 1910   : Omdøpt "Odin". 59  [P] "Skipet" 1/1991  
  60 1911   : Ombygget med nye maskiner [3]. 60  [P] "Skipet" 1/1991  
  61 1914   : Ommålt [4]. 61  [P] "Skipet" 1/1991  
  62    : Satt i trafikk Stockholm, S - Lübeck, Tyskland. 62    
  63 1920   : I opplag, Stockholm, S. 63    
  64 1922   : Satt i trafikk Stockholm - Kåge, S. 64    
  65 1923   : Satt i trafikk Norrköping - Kåge, S. 65    
  66 24.11.1925   : Grunnstøtte ved Skelleftehamn, S. 66    
  67 05.1926   : Brakt flott og lagt ved Finnboda Varf a/b, Stockholm, S for reparasjon. 67    
  68 03.07.1926   : Reparert ved Finnboda Varf a/b, Stockholm, S. Satt i trafikk Norrköping - Kåge, S. 68    
  69 1927   : Satt i trafikk Stockholm - Landskrona, S. 69    
  70 1930   : Satt i trafikk Stockholm, S - Riga, Russland. 70    
  71 1936   : Satt i trafikk Stockholm - Norrlandskysten, S. 71    
  72 13.09.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 200 000 SEK. 72  [P] "Skipet" 1/1991  
  73 ultimo 09.1945   : Ankom Stavanger med matlast. Omdøpt "Ryfylke". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 73  [P] "Skipet" 1/1991  
  74 10.1945   : Ombygget [5]. Satt i trafikk Bergen - Oslo. 74    
  75 21.06.1948   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 75    
  76 07.1951   : Solgt til Contoir Industrielle & Agricole, Liége, Belgia for opphogging. 76  [P] "Skipet" 1/1991  
  77 1951   : Ferdig opphogget. 77  [P] "Skipet" 1/1991  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau