HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P73       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "RYFYLKE" 1945 - 1951   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.07.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1945 - 1951   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL RN5076 til 1945 2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Norra Finland" 1885 - 1910 5  [P] "Skipet" 1/1991  
  6   "Odin" 1910 - 1945 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7   "Ryfylke" 1945 - 1951 7  [P] "Skipet" 1/1991      
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Torneå Ångbåts a/b, Torneå, Finland 1885 - 1892 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9   Finska Ångfartygs a/b, Helsinki, Finland 1892 - 1909 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige 1909 - 1945 10  [P] "Skipet" 1/1991  
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1951 11  [P] "Skipet" 1/1991  
  12   Contoir Industrielle & Agricole, Liége, Belgia 1951 12  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  13  BYGGEÅR 1885   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14  BYGGENUMMER 365   14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15  SKROG Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   15  [P] "Skipet" 1/1991  
  16  UTRUSTNING Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   16  [P] "Skipet" 1/1991  
  17  TYPE -   17    
  18  SKROG Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19  KLASSE -   19    
  20  MATERIALE Stål   20  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  21  MASKINFABRIKANT [1]  Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige 1885 - 1911 21  [P] "Skipet" 1/1991  
  22   [3]  Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1911 - 1951 22  [P] "Skipet" 1/1991  
  23  MASKIN PRODUSERT [1]  1885   23  [P] "Skipet" 1/1991  
  24   [3]  1911   24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25  MASKIN [1]  2 x Compound 2 syl. damp 1885 - 1911 25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26   [3]  2 x Compound 2 syl. damp 1911 - 1951 26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27  EFFEKT [1]  1040 ihk 1885 - 1911 27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  28   [3]  88 nhk 1911 - 1951 28  [P] "Skipet" 1/1991  
  29  FART -   29    
  30  FORBRUK -   30    
  31  LENGDE 52.15 m   31  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  32  BREDDE 8.08 m   32  [P] "Skipet" 1/1991  
  33  DYBDE 3.44 m   33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  625 t 1885 - 1895 34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  35   [2]  581 t 1895 - 1914 35  [P] "Skipet" 1/1991  
  36   [4]  626 t 1914 - 1945 36  [P] "Skipet" 1/1991  
  37   [5]  576 t 1945 - 1951 37  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  38  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  340 t 1885 - 1895 38    
  39   [2]  443 t 1895 - 1914 39  [P] "Skipet" 1/1991  
  40   [4]  370 t 1914 - 1945 40  [P] "Skipet" 1/1991  
  41   [5]  472 t 1945 - 1951 41          
  42  DØDVEKTTONNASJE [4]  480 t 1914 - 1945 42  [P] "Skipet" 1/1991  
  43  BILER 0   43  Observasjon  
  44  TRAILERE 0   44  Observasjon  
  45  PASSASJERER Ja   45  Observasjon  
  46  MANNSKAP -   46    
  47  PASSASJERLUGARER Ja   47  Observasjon  
  48  MANNSKAPSLUGARER Ja   48  Observasjon  
  49  DEKKSHØYDE 0   49  Observasjon  
  50  AKSELTRYKK 0   50  Observasjon  
  51  TILLEGGSINFORMASJON -    51    
  52  STATUS Opphogget 1951 52  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  53 23.03.1885   : Levert fra Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige til Torneå Ångbåts a/b, Torneå, Finland som "Norra Finland" [1]. 53  [P] "Skipet" 1/1991  
  54 21.04.1892   : Solgt til Finska Ångfartygs a/b, Helsinki, SF. 54  [P] "Skipet" 1/1991  
  55    : Satt i trafikk Stockholm, Sverige - St. Petersburg, Russland. 55  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  56 06.1892   : Satt i trafikk Helsinki, SF - Stettin, Polen. 56  - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  57 1895   : Ommålt [2]. 57  [P] "Skipet" 1/1991  
  58 1906   : Satt i trafikk Stockholm, Sverige - Riga, Russland. 58    
  59 18.03.1909   : Solgt til Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, S. Samme trafikk. 59  [P] "Skipet" 1/1991  
  60 1910   : Omdøpt "Odin". 60  [P] "Skipet" 1/1991  
  61 1911   : Ombygget med nye maskiner [3]. 61  [P] "Skipet" 1/1991  
  62 1914   : Ommålt [4]. 62  [P] "Skipet" 1/1991  
  63    : Satt i trafikk Stockholm, S - Lübeck, Tyskland. 63    
  64 1920   : I opplag, Stockholm, S. 64    
  65 1922   : Satt i trafikk Stockholm - Kåge, S. 65    
  66 1923   : Satt i trafikk Norrköping - Kåge, S. 66    
  67 24.11.1925   : Grunnstøtte ved Skelleftehamn, S. 67    
  68 05.1926   : Brakt flott og lagt ved Finnboda Varf a/b, Stockholm, S for reparasjon. 68    
  69 03.07.1926   : Reparert ved Finnboda Varf a/b, Stockholm, S. Satt i trafikk Norrköping - Kåge, S. 69    
  70 1927   : Satt i trafikk Stockholm - Landskrona, S. 70    
  71 1930   : Satt i trafikk Stockholm, S - Riga, Russland. 71    
  72 1936   : Satt i trafikk Stockholm - Norrlandskysten, S. 72    
  73 13.09.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 200 000 SEK. 73  [P] "Skipet" 1/1991  
  74 ultimo 09.1945   : Ankom Stavanger med matlast. Omdøpt "Ryfylke". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 74  [P] "Skipet" 1/1991  
  75 10.1945   : Ombygget [5]. Satt i trafikk Bergen - Oslo. 75    
  76 21.06.1948   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 76    
  77 07.1951   : Solgt til Contoir Industrielle & Agricole, Liége, Belgia for opphogging. 77  [P] "Skipet" 1/1991  
  78 1951   : Ferdig opphogget. 78  [P] "Skipet" 1/1991  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau