EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "RYFYLKE" 1945-1951   FOTOGRAFI   OPPDATERT 01.01.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1945 - 1951     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       RN5076 til 1945 2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Norra Finland" 1885 - 1910 5  [P] "Skipet" 1/1991  
  6     "Odin" 1910 - 1945 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7           "Ryfylke" 1945 - 1951 7  [P] "Skipet" 1/1991      
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Torneå Ångbåts a/b, Torneå, Finland 1885 - 1892 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9     Finska Ångfartygs a/b, Helsinki, Finland 1892 - 1909 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10     Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige 1909 - 1945 10  [P] "Skipet" 1/1991  
  11     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1951 11  [P] "Skipet" 1/1991  
  12           Contoir Industrielle & Agricole, Liége, Belgia 1951 12  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  13  BYGGEÅR       1885   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14  BYGGENUMMER       365   14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15  SKROG       Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   15  [P] "Skipet" 1/1991  
  16  UTRUSTNING       Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   16  [P] "Skipet" 1/1991  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG       Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19  KLASSE           19    
  20  MATERIALE           20    
  21  MASKINFABRIKANT   ◄ 1 ► Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige 1885 - 1911 21  [P] "Skipet" 1/1991  
  22           ◄ 3 ► Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1911 - 1951 22  [P] "Skipet" 1/1991  
  23  MASKIN PRODUSERT   ◄ 1 ► 1885   23  [P] "Skipet" 1/1991  
  24           ◄ 3 ► 1911   24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25  MASKIN   ◄ 1 ► 2 x Compound 2 syl. damp 1885 - 1911 25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26     ◄ 3 ► 2 x Compound 2 syl. damp 1911 - 1951 26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27  EFFEKT       ◄ 3 ► 88 nhk   27  [P] "Skipet" 1/1991  
  28  FART           28    
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   51.21 m   30  [P] "Skipet" 1/1991  
  31  BREDDE       08.08 m   31  [P] "Skipet" 1/1991  
  32  DYBDE       03.41 m   32  [P] "Skipet" 1/1991  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 478 t 1885 - 1895 33  [P] "Skipet" 1/1991  
  34     ◄ 2 ► 581 t 1895 - 1914 34  [P] "Skipet" 1/1991  
  35     ◄ 4 ► 626 t 1914 - 1945 35  [P] "Skipet" 1/1991  
  36           ◄ 5 ► 576 t 1945 - 1951 36      
  37  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 340 t 1885 - 1895 37    
  38     ◄ 2 ► 443 t 1895 - 1914 38  [P] "Skipet" 1/1991  
  39     ◄ 4 ► 370 t 1914 - 1945 39  [P] "Skipet" 1/1991  
  40           ◄ 5 ► 472 t 1945 - 1951 40      
  41  DØDVEKTTONNASJE       ◄ 4 ► 480 t 1914 - 1945 41  [P] "Skipet" 1/1991  
  42  BILER   0   42  Observasjon  
  43  TRAILERE       0   43  Observasjon  
  44  PASSASJERER       Ja   44  Observasjon  
  45  MANNSKAP           45    
  46  PASSASJERLUGARER       Ja   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER       Ja   47  Observasjon  
  48  DEKKSHØYDE       0   48  Observasjon  
  49  AKSELTRYKK       0   49  Observasjon  
  50  TILLEGGSINFORMASJON            50    
  51  STATUS       Opphogget 1951 51  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  52 23.03.1885   : Levert fra Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige til Torneå Ångbåts a/b, Torneå, Finland som "Norra Finland" ◄ 1 ►. 52  [P] "Skipet" 1/1991  
  53 21.04.1892   : Solgt til Finska Ångfartygs a/b, Helsinki, SF. 53  [P] "Skipet" 1/1991  
  54    : Satt i trafikk Stockholm, Sverige - St. Petersburg, Russland. 54    
  55 06.1892   : Satt i trafikk Helsinki, SF - Stettin, Polen. 55    
  56 1895   : Ommålt ◄ 2 ►. 56  [P] "Skipet" 1/1991  
  57 1906   : Satt i trafikk Stockholm, Sverige - Riga, Russland. 57    
  58 18.03.1909   : Solgt til Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, S. Samme trafikk. 58  [P] "Skipet" 1/1991  
  59 1910   : Omdøpt "Odin". 59  [P] "Skipet" 1/1991  
  60 1911   : Ombygget med nye maskiner ◄ 3 ►. 60  [P] "Skipet" 1/1991  
  61 1914   : Ommålt ◄ 4 ►. 61  [P] "Skipet" 1/1991  
  62    : Satt i trafikk Stockholm, S - Lübeck, Tyskland. 62    
  63 1920   : I opplag, Stockholm, S. 63    
  64 1922   : Satt i trafikk Stockholm - Kåge, S. 64    
  65 1923   : Satt i trafikk Norrköping - Kåge, S. 65    
  66 24.11.1925   : Grunnstøtte ved Skelleftehamn, S. 66    
  67 05.1926   : Brakt flott og lagt ved Finnboda Varf a/b, Stockholm, S for reparasjon. 67    
  68 03.07.1926   : Reparert ved Finnboda Varf a/b, Stockholm, S. Satt i trafikk Norrköping - Kåge, S. 68    
  69 1927   : Satt i trafikk Stockholm - Landskrona, S. 69    
  70 1930   : Satt i trafikk Stockholm, S - Riga, Russland. 70    
  71 1936   : Satt i trafikk Stockholm - Norrlandskysten, S. 71    
  72 13.09.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 200 000 SEK. 72  [P] "Skipet" 1/1991  
  73 ultimo 09.1945   : Ankom Stavanger med matlast. Omdøpt "Ryfylke". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 73  [P] "Skipet" 1/1991  
  74 10.1945   : Ombygget ◄ 5 ►. Satt i trafikk Bergen - Oslo. 74    
  75 21.06.1948   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 75    
  76 07.1951   : Solgt til Contoir Industrielle & Agricole, Liége, Belgia for opphogging. 76  [P] "Skipet" 1/1991  
  77 1951   : Ferdig opphogget. 77  [P] "Skipet" 1/1991