HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P77       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "RYFYLKE" 1931 - 1940   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1931 - 1940   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LESX 1931 - 1941 2  [P] "Skipet" 2/2011  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "St. Croix" 1917 - 1921 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6   "Baltriger" 1921 - 1931 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7   "Ryfylke" 1931 - 1941 7  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Østasiatiske Kompagni a/s, Köbenhavn, Danmark 1917 8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9   Keiserlige Russiske Marine, Russland ca.1917 - 1921 9    
  10   United Baltic Group Ltd., London, Storbritannia 1921 - 1931 10  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1931 - 1941 11  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  12  BYGGEÅR 1917   12  [P] "Skipet" 2/1990  
  13  BYGGENUMMER 127   13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14  SKROG Köbenhavns Flydedok & Skibsværft a/s, Köbenhavn, Danmark   14  [P] "Skipet" 2/1990  
  15  UTRUSTNING Köbenhavns Flydedok & Skibsværft a/s, Köbenhavn, Danmark   15  [P] "Skipet" 2/1990  
  16  TYPE -   16    
  17  SKROG Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE -   18    
  19  MATERIALE -   19    
  20  MASKINFABRIKANT Köbenhavns Flydedok & Skibsværft a/s, Köbenhavn, Danmark   20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21  MASKIN PRODUSERT 1917   21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22  MASKIN 1 x Tripple Expansion damp   22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23  EFFEKT 1100 ihk   23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24  FART [1]  12.8 kn 1917 - 1931 24  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  25   [2]  13.5 kn 1931 - 1941 25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  26  FORBRUK -   26    
  27  LENGDE 67.15 m   27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  28  BREDDE 9.94 m   28  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  29  DYBDE 5.27 m   29  [P] "Skipet" 2/1990  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  1130 t 1917 - 1931 30  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  31   [2]  1151 t 1931 - 1941 31  [P] "Skipet" 2/1990  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  657 t 1917 - 1931 32  [P] "Skipet" 2/1990  
  33   [2]  660 t 1931 - 1941 33  [P] "Skipet" 2/1990  
  34  DØDVEKTTONNASJE -   34    
  35  BILER 0   35  Observasjon  
  36  TRAILERE 0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER [1]  0 1917 - 1931 37  Observasjon  
  38   [2]  Ja 1931 - 1941 38  Observasjon  
  39  MANNSKAP -   39    
  40  PASSASJERLUGARER [1]  0 1917 - 1931 40  Observasjon  
  41   [2]  for 27 pass. [1.ste plass], for 16 pass. [2.dre plass] 1931 - 1941 41  [P] "Skipet" 1/1991  
  42  MANNSKAPSLUGARER Ja   42  Observasjon  
  43  DEKKSHØYDE 0   43  Observasjon  
  44  AKSELTRYKK 0   44  Observasjon  
  45  TILLEGGSINFORMASJON -    45    
  46  STATUS Senket i krig 1941 46  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  47 03.1917   : Levert fra Köbenhavns Flydedok & Skibsværft a/s, Köbenhavn, Danmark til Det Østasiatiske Kompagni a/s, Köbenhavn, DK som "St. Croix" [1]. Hjemmehavn: København, DK. 47  [P] "Skipet" 2/1990  
  48    : Registrert som lastefartøy. 48    
  49    : I opplag, København, DK. 49  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  50 1917   : Solgt til Keiserlige Russiske Marine. I bruk som depesjefartøy. 50  [P] "Skipet" 2/2011  
  51 1918   : Tatt som britisk prise. 51  [P] "Skipet" 2/2011  
  52 07.06.1921   : Solgt til United Baltic Group Ltd., London, Storbritannia. Omdøpt "Baltriger". Hjemmehavn: London, GB. 52  [P] "Skipet" 2/2011  
  53    : Satt i trafikk Storbritannia - Østersjøen. 53  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  54 1929   : I opplag, Blackwater Channel, GB. 54    
  55 09.1931   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 55  [P] "Skipet" 2/1990  
  56    : Salgssum: £ 11 000. Ankom Stavanger. 56  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  57 12.1931   : Ombygget til passasjerfartøy ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: Kjølerom installert, innreding modernisert og oljefyr erstattet med kullfyr [2]. Kostnad: 200 000 NOK. 57  [P] "Skipet" 1/1991  
  58    : Omdøpt "Ryfylke". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Oslo. 58  [P] "Skipet" 1/1991  
  59    : Kjenningssignal: LESX. 59    
  60 04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 60  [P] "Skipet" 2/1990  
  61 20.05.1940   : Tatt i bruk som losjiskip, Oslo. 61  [P] "Skipet" 2/2011  
  62 11.1940   : Tilbakelevert. Utleid til Nordenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Trondheim. 62  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  63 01.1941   : Satt i trafikk Trondheim - Kirkenes. 63    
  64    : Grunnstøtte ved Trondheim på første turen. 64  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  65 05.02.1941   : Stoppet, evakuert og deretter senket ved Stad av den britiske u-båten "HMS Sealion". 65  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau