A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "RYFYLKE" 1855 - 1890    
       
  Fortegnelse nr.:   P72          
  Oppdatert:   23.08.2020          
  Periode:   1855 - 1890          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1855   1  [P] "Skipet" 2/1990    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Thomas & Wingate & Co., Glasgow, Storbritannia   3  [P] "Skipet" 2/1990    
4  Utrustning    Thomas & Wingate & Co., Glasgow, Storbritannia   4  [P] "Skipet" 2/1990    
             
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Ryfylke"   8  -   8  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
9  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   9  1855 - 1890   9  [P] "Skipet" 2/1990    
10      E. Anda, Stavanger   10  1890 - 1901   10  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
11  Type    -   11  -   11  -    
                     
12  Skrogutforming    Konvensjonelt, hjuldamper   12  -   12  HMI    
                     
13  Klasse    -   13  -   13  -    
                     
14  Materiale    Jern   14  -   14  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
                     
15  Maskinfabrikant    -   15  -   15  -    
                     
16  Maskin produsert    -   16  -   16  -    
                     
17  Maskin    1 x lavtrykk 2 syl. damp   17  -   17  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
18  Effekt    45 nhk   18  -   18  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
19  Fart    10.0 kn   19  -   19  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.2007    
                     
20  Forbruk    4 tønner kull/nm   20  -   20  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
                     
21  Lengde    27.43 m   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
22  Bredde    6.71 m   22  -   22  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
23  Dyptgående    2.44 m   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
24  Brutto registertonn    115 t   24  1855 - 1890   24  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
25  Netto registertonn    90 t   25  1855 - 1890   25  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
26  Dødvekttonn    -   26  -   26  -    
                     
27  Bilkapasitet    0   27  -   27  HMI    
                     
28  Trailerkapasitet    0   28  -   28  HMI    
                     
29  Passasjersertifikat A  200   29  1855 - 1871   29  -    
30   B  300   30  1871 - 1890   30  [P] "Med båt og buss"    
                     
31  Mannskap    Kaptein, maskinist, 1.ste fyrbøter, 2.dre fyrbøter, styrmann,   31  1855 - 1890   31  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
32      2 matroser, 2 jungmenn   32  1855 - 1890   32  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
                     
33  Passasjerlugarer    12 køyer [herre] - 8 køyer [dame] [1.ste plass]   33  -   33  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
                     
34  Mannskapslugarer    Ja   34  -   34  HMI    
                     
35  Dekkshøyde    0   35  -   35  HMI    
                     
36  Tillatt akseltrykk    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Tilleggsinformasjon    Skovlhjul: 2. Lasteromskapasitet: 250 tønner   37  -   37  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
       
       
38   30.05.1855   Kjølstrukket. 38 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.2007    
39   10.1855   Levert fra Thomas & Wingate & Co., Glasgow, Storbritannia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ryfylke" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 39 [P] "Skipet" 2/1990    
40       Byggesum: 19000 SPD. 40 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.2007    
41   30.10.1855   Ankom Stavanger. 41 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.2007    
42   03.11.1855   Gikk prøvetur, Ryfylke. 42 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.2007    
43       Også i bruk som slepefartøy. 43 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
44   07.11.1855   Satt i trafikk Stavanger - Sand. 44 [P] "Skipet" 2/1990    
45   09.11.1855   Satt i trafikk Stavanger - Sand / Stavanger - Haugesund. 45 [P] "Skipet" 2/1990    
46   19.12.1855   Tatt ut av trafikk Stavanger - Sand. 46 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
47   21.12.1855   I opplag, Stavanger. 47 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
48   primo 02.1856   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sandnes. 48 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1930"    
49   primo 03.1856   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 49 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1930"    
50   primo 04.1856   Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Sand. 50 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
51   1856   Berget seilskipet "Baron von Holberg". 51 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
52   medio 08.1856   Tatt ut av trafikk Stavanger - Sand. 52 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
53   04.1857   Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Sand. 53 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
54   08.1857   Tatt ut av trafikk Stavanger - Sand. 54 -    
55   sommer 1860   Satt i trafikk Stavanger - Sand / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Bergen. 55 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
56   ca.ultimo 1867   Restaurert. Kostnad: 6544 spd. 56 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
57   1867   Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Bergen. 57 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
58   06.1870   I opplag som reservefartøy, Stavanger. 58 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1930"    
59   1870   Ombygget. 59 [P] "Skipet" 2/1990    
60   1871   Ombygget: Kjelen byttet ut med kjelen fra d/s "Stavanger", samt opprustet og sertifikat endret [B]. 60 [P] "Skipet" 2/1990    
61       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 61 [P] "Med båt og buss"    
62   12.1872   Tatt ut av trafikk. I bruk som bukseringsfartøy. 62 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
63   1877   Opprustet ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. Kostnad: 4 500 SPD. 63 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
64   1887   Opprustet ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 64 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955" / -    
65   14.10.1890   Solgt til E. Anda, Stavanger. Salgssum: 2000 NOK. Nedrigget til lekter. 65 [P] "Skipet" 2/1990    
66   1891   Opphogget ved E. Anda, Stavanger. 66 [P] "Skipet" 2/1990    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau