HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P72       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "RYFYLKE" 1855 - 1890   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.09.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1855 - 1890   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Ryfylke"   5  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1855 - 1890 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7   E. Anda, Stavanger 1890 - 1891 7  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  8  BYGGEÅR 1855   8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9  BYGGENUMMER -   9    
  10  SKROG Thomas & Wingate & Co., Glasgow, Storbritannia   10  [P] "Skipet" 2/1990  
  11  UTRUSTNING Thomas & Wingate & Co., Glasgow, Storbritannia   11  [P] "Skipet" 2/1990  
  12  TYPE -   12    
  13  SKROG Konvensjonelt   13  Observasjon  
  14  KLASSE -   14    
  15  MATERIALE -   15    
  16  MASKINFABRIKANT -   16    
  17  MASKIN PRODUSERT -   17    
  18  MASKIN 1 x lavtrykk 2 syl. damp   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  EFFEKT 45 nhk   19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20  FART 10.0 kn   20  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.2007  
  21  FORBRUK -   21    
  22  LENGDE 27.43 m   22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23  BREDDE 6.71 m   23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24  DYBDE 2.44 m   24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25  BRUTTO REGISTERTONNASJE 115 t 1855 - 1890 25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  NETTO REGISTERTONNASJE 90 t 1855 - 1890 26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  DØDVEKTTONNASJE -   27    
  28  BILER 0   28  Observasjon  
  29  TRAILERE 0   29  Observasjon  
  30  PASSASJERER [1]  200 1855 - 1871 30    
  31   [2]  300 1871 - 1890 31    
  32  MANNSKAP -   32    
  33  PASSASJERLUGARER 12 køyer [herre], 8 køyer [dame]   33  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  34  MANNSKAPSLUGARER Ja   34  Observasjon  
  35  DEKKSHØYDE 0   35  Observasjon  
  36  AKSELTRYKK 0   36  Observasjon  
  37  TILLEGGSINFORMASJON Skovlhjul: 2. Lasteromskapasitet: 250 tønner.    37    
  38  STATUS Opphogget 1891 38    
 
  39 30.05.1855   : Kjølstrukket. 39  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.2007  
  40 10.1855   : Levert fra Thomas & Wingate & Co., Glasgow, Storbritannia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ryfylke" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 40  [P] "Skipet" 2/1990  
  41    : Byggekostnad: 19000 spd. 41  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.2007  
  42 30.10.1855   : Ankom Stavanger. 42  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.2007  
  43 03.11.1855   : Gikk prøvetur, Ryfylke. 43  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.2007  
  44    : Også i bruk som slepefartøy. 44  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  45 07.11.1855   : Satt i trafikk Stavanger - Sand. 45  [P] "Skipet" 2/1990  
  46 09.11.1855   : Satt i trafikk Stavanger - Sand / Stavanger - Haugesund. 46  [P] "Skipet" 2/1990  
  47 ca.21.12.1855   : I opplag, Stavanger. 47  [P] "Fjordvegen"  
  48 vår 1856   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 48  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  49 04.1856   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Sand. 49    
  50 08.1856   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sand. 50    
  51 04.1857   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Sand. 51    
  52 08.1857   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sand. 52    
  53 1860   : Satt i trafikk Stavanger - Sand / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Bergen. 53    
  54 1867   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Bergen. 54    
  55 1870   : Ombygget. 55  [P] "Skipet" 2/1990  
  56 1871   : Ombygget: Kjelen byttet ut med kjelen fra d/s "Stavanger", samt opprustet og sertifikat endret [2]. 56  [P] "Skipet" 2/1990  
  57    : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 57    
  58 12.1872   : Tatt ut av trafikk. I bruk som bukseringsfartøy. 58    
  59 1877   : Opprustet ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 59    
  60 1887   : Opprustet ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 60    
  61 14.10.1890   : Solgt til E. Anda, Stavanger. Salgssum: 2000 NOK. Nedrigget til lekter. 61  [P] "Skipet" 2/1990  
  62 1891   : Opphogget ved E. Anda, Stavanger. 62  [P] "Skipet" 2/1990  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau