HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    D/s "RYFYLKE" 1855-1890   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.12.2016  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1855 - 1890     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Ryfylke"   5  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1855 - 1890 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7           E. Anda, Stavanger 1890 - 1891 7  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  8  BYGGEÅR       1855   8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9  BYGGENUMMER           9    
  10  SKROG       Thomas & Wingate & Co., Glasgow, Storbritannia   10  [P] "Skipet" 2/1990  
  11  UTRUSTNING       Thomas & Wingate & Co., Glasgow, Storbritannia   11  [P] "Skipet" 2/1990  
  12  TYPE           12    
  13  SKROG       Konvensjonelt   13  Observasjon  
  14  KLASSE           14    
  15  MATERIALE           15    
  16  MASKINFABRIKANT       16    
  17  MASKIN PRODUSERT           17    
  18  MASKIN       1 x lavtrykk 2 syl. damp   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  EFFEKT       45 nhk   19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20  FART       8.0 kn   20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21  FORBRUK           21    
  22  LENGDE   27.43 m   22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23  BREDDE       06.71 m   23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24  DYBDE       02.44 m   24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25  BRUTTO REGISTERTONNASJE       115 t 1855 - 1890 25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  NETTO REGISTERTONNASJE       090 t 1855 - 1890 26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  DØDVEKTTONNASJE           27    
  28  BILER   0   28  Observasjon  
  29  TRAILERE       0   29  Observasjon  
  30  PASSASJERER   ◄ 1 ► 200 1855 - 1871 30    
  31     ◄ 2 ► 300 1871 - 1890 31    
  32  MANNSKAP           32    
  33  PASSASJERLUGARER       12 køyer [herre], 8 køyer [dame]   33    
  34  MANNSKAPSLUGARER       Ja   34  Observasjon  
  35  DEKKSHØYDE       0   35  Observasjon  
  36  AKSELTRYKK       0   36  Observasjon  
  37  TILLEGGSINFORMASJON       Skovlhjul: 2. Lasteromskapasitet: 250 tønner.    37    
  38  STATUS       Opphogget 1891 38  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  39 10.1855   : Levert fra Thomas & Wingate & Co., Glasgow, Storbritannia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ryfylke" ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Stavanger. 39  [P] "Skipet" 2/1990  
  40 31.10.1855   : Ankom Stavanger. 40  [P] "Skipet" 2/1990  
  41 03.11.1855   : Gikk prøvetur, Ryfylke. 41    
  42 07.11.1855   : Satt i trafikk Stavanger - Sand. 42  [P] "Skipet" 2/1990  
  43 09.11.1855   : Satt i trafikk Stavanger - Sand / Stavanger - Haugesund. 43  [P] "Skipet" 2/1990  
  44 21.12.1855   : I opplag, Stavanger. 44    
  45 vinter 1856   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 45  [P] "Skipet" 2/1990  
  46 04.1856   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Sand. 46    
  47 08.1856   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sand. 47    
  48 04.1857   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Sand. 48    
  49 08.1857   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sand. 49    
  50 1860   : Satt i trafikk Stavanger - Sand / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Bergen. 50    
  51 1867   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Bergen. 51    
  52 1870   : Ombygget. 52  [P] "Skipet" 2/1990  
  53 1871   : Ombygget: Kjelen byttet ut med kjelen fra d/s "Stavanger", samt opprustet og sertifikat endret ◄ 2 ►. 53  [P] "Skipet" 2/1990  
  54    : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 54    
  55 12.1872   : Tatt ut av trafikk. I bruk som bukseringsfartøy. 55    
  56 1877   : Opprustet ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 56    
  57 1887   : Opprustet ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 57    
  58 14.10.1890   : Solgt til E. Anda, Stavanger. Salgssum: 2000 NOK. Nedrigget til lekter. 58  [P] "Skipet" 2/1990  
  59 1891   : Opphogget ved E. Anda, Stavanger. 59  [P] "Skipet" 2/1990