HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P60       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "ROGALAND" 1878 - 1929     D/s "KVITSØY" 1929 - 1957     D/s "HAUKELID" 1957   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.09.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1878 - 1957   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JWGT 1878 - etter 1929 2    
  3   LEID etter 1929 - 1958 3    
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Rogaland" 1878 - 1929 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7   "Kvitsøy" 1929 - 1940 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8   "NS34" 1940 8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9   "NS05" 1940 9    
  10   "Kvitsøy" 1941 - 1957 10    
  11   "Haukelid" 1957 - 1958 11  [P] "Skipet" 2/1990  
             
  12  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1878 - 1957 12  [P] "Skipet" 2/1990  
  13   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1957 - 1958 13  [P] "Fjordvegen"  
 
  14  BYGGEÅR 1878   14  [P] "Skipet" 2/1990  
  15  BYGGENUMMER 19   15  [P] "Skipet" 2/1990  
  16  SKROG Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   16  [P] "Skipet" 2/1990  
  17  UTRUSTNING Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   17  [P] "Skipet" 2/1990  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE -   20    
  21  MATERIALE -   21    
  22  MASKINFABRIKANT Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23  MASKIN PRODUSERT 1878   23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24  MASKIN 1 x Compound 2 syl. damp   24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25  EFFEKT 205 ihk   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  FART -   26    
  27  FORBRUK -   27    
  28  LENGDE 29.69 m   28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29  BREDDE 5.70 m   29  [P] "Skipet" 2/1990  
  30  DYBDE [1]  2.83 m 1878 - 1945 30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31   [2]  2.90 m 1945 - 1958 31    
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  120.00 t 1878 - 1894 32  [P] "Skipet" 2/1990  
  33   [3]  127.80 t 1894 - 1929 33  [P] "Fjordvegen"  
  34   [4]  143.64 t 1929 - 1945 34    
  35   [2]  152.47 t 1945 - 1958 35    
  36  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  57.00 t 1878 - 1894 36  [P] "Skipet" 2/1990  
  37   [3]  62.63 t 1894 - 1929 37    
  38   [4]  55.30 t 1929 - 1945 38    
  39   [2]  74.16 t 1945 - 1958 39    
  40  DØDVEKTTONNASJE -   40    
  41  BILER 0   41  Observasjon  
  42  TRAILERE 0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER 227 1878 - 1957 43    
  44  MANNSKAP -   44    
  45  PASSASJERLUGARER -   45    
  46  MANNSKAPSLUGARER Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE 0   47  Observasjon  
  48  AKSELTRYKK 0   48  Observasjon  
  49  TILLEGGSINFORMASJON -   49    
  50  STATUS Opphogget 1958 50    
       
  51 14.05.1878   : Levert fra Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rogaland" [1]. 51    
  52    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: JWGT. 52    
  53    : Satt i trafikk Stavanger - Hardanger / Stavanger - Sandeid. 53  [P] "Over fjord og fjell" / -  
  54 ca.08.1878   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Hardanger. 54  [P] "Over fjord og fjell"  
  55 03.1879   : Også reservefartøy for Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 55  [P] "Skipet" 1/1991  
  56 01.04.1880   : Også tatt i bruk som bukseringsfartøy. 56    
  57 05.1880   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 57    
  58 05.11.1880   : Utleid som bukseringsfartøy og til sildesalting, Eidsfjorden. 58    
  59 20.01.1881   : Tilbakelevert. 59    
  60 1884   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn / Stavanger - Skjold. 60    
  61 21.06.1894   : Ombygget [3]. 61    
  62 1900   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Sauda. 62    
  63 1901   : Satt i trafikk Flekkefjord - Christiansand. 63  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  64 1901 ►   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 64    
  65 08.10.1912   : Kolliderte med d/s "Birgit" ved Vibrandsøy, Haugesund havn og sank. Senere hevet og reparert i Haugesund. 65  [P] "Skipet" 2/1990  
  66 15.06.1929   : Innredning modernisert [4]. Omdøpt "Kvitsøy". 66  - / [P] "Fjordvegen"  
  67 1929 ►   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Jørpeland. Kjenningssignal: LEID. 67    
  68 ► 1939   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 68    
  69 04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmariene. Omdøpt "NS 34". 69  [P] "Skipet" 2/1990  
  70    : Satt i trafikk som troppetransportfartøy Stavanger - Dirdal. 70    
  71 04.1940 ►   : Omdøpt "NS05". 71    
  72 23.08.1940   : Grunnstøtte ved Ormøy. 72    
  73 27.06.1941   : Tilbakelevert. Omdøpt "Kvitsøy". 73    
  74 1944   : Grunnstøtte ved Sølyst, Stavanger havn. 74    
  75 05.1945   : Reparert og ombygget [2]. 75  [P] "Skipet" 2/1990  
  76    : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 76    
  77 23.08.1953   : Slepte m/s "Bokn" av etter grunnstøting, Vassøy. 77  [A] Stavanger Aftenblad 24.08.1953  
  78 02.04.1957   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 78  [A] Stavanger Aftenblad 03.04.1957  
  79 24.08.1957   : Omdøpt "Haukelid". 79  - / [P] "Fjordvegen"  
  80 12.09.1957   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Maskinen, ratt og kompass solgt til Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige. 80    
  81    : Senere gitt til Malmö Museum, Malmö, S. Står utstilt der i dag. 81  [P] "Fjordvegen"  
  82 11.06.1958   : Ferdig opphogget. 82    
  83 19.06.1958   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 83    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau