H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ROGALAND" 1878  
                     
    Forside          
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s  
                   
                   
                   
    Oppdatert: 10.01.2022                
    Status: OPPHOGGET                
                   
      Fortegnelse nr. P-60  
      "ROGALAND" [1878 - 1929]        "KVITSØY" [1929 - 1957]        "HAUKELID" [1957]  
                   
                   
1   Periode       1878 - 1957 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1878 2 [P] "Skipet" 2/1990  
3   Byggenummer       19 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Skrog       Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Utrustning       Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 5 [P] "Skipet" 2/1990  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt, rigget som skonnert 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale       -- 8    
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1878 - 1929       "Rogaland" 11 [P] "Skipet" 2/1990  
12   1929 - 1940       "Kvitsøy" 12 [P] "Skipet" 2/1990  
13   1940       "NS34" 13 [P] "Skipet" 2/1990  
14   1940 - 1941       "NS05" 14    
15   1941 - 1957       "Kvitsøy" 15 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
16   1957 - 1958       "Haukelid" 16 [P] "Skipet" 2/1990  
17           Kallesignal 17    
18   1878 - 1934       JWGT 18 [N] sjohistorie.no  
19   1934 - 1958       LEID 19 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
20           IMO-nummer 20    
21           -- 21    
22           MMSI-nummer 22    
23           -- 23    
                   
           
                   
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1878 - 1957       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 26 [P] "Skipet" 2/1990  
27   1957 - 1958       Brødrene Anda a/s, Stavanger 27 [P] "Fjordvegen"  
                   
           
                   
28   ▼ KLASSIFISERING 28    
29   Periode       Klasse 29    
30           -- 30    
                   
           
                   
31   ▼ MASKINERI 31    
32   Periode       Fabrikant 32    
33           Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 33 [P] "Skipet" 2/1990  
34           Produsert 34    
35           1878 35 [P] "Skipet" 2/1990  
36           Maskin 36    
37           1 x Compound 2 syl. damp 37 [P] "Skipet" 2/1990  
38           Effekt 38    
39           205 ihk 39 [P] "Skipet" 2/1990  
40           Fart 40    
41           10.0 kn 41 [N] sjohistorie.no  
42           Forbruk 42    
43           -- 43    
                   
           
                   
44   ▼ MÅL 44    
45   Periode       Lengde 45    
46           29.69 m 46 [P] "Skipet" 2/1990  
47           Bredde 47    
48           5.70 m 48 [P] "Skipet" 2/1990  
49           Dybde 49    
50   1878 - 1945   A   2.83 m 50 [P] "Skipet" 2/1990  
51   1945 - 1958   B   2.90 m 51 [P] "Fjordabådane"  
52           Brutto tonnasje 52    
53   1878 - 1894   A   120 brt 53 [P] "Skipet" 2/1990  
54   1894 - 1929   C   127.80 brt 54 [P] "Fjordvegen"  
55   1929 - 1945   D   143.64 brt 55 [P] "Fjordabådane"  
56   1945 [målt 1946] - 1958   B   152.47 brt 56 [P] "Fjordabådane"  
57           Netto tonnasje 57    
58   1878 - 1894   A   57 nrt 58 [P] "Skipet" 2/1990  
59   1894 - 1929   C   62.23 nrt 59 [P] "Fjordabådane"  
60   1929 - 1945   D   55.30 nrt 60 [P] "Fjordabådane"  
61   1945 [målt 1946] - 1958   B   74.16 nrt 61 [P] "Fjordabådane"  
62           Dødvekttonn 62    
63           -- 63    
                   
           
                   
64   ▼ KAPASITET 64    
65   Periode       Personbiler 65    
66           0 66 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
67           Trailere 67    
68         0 68 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
69           Passasjerer 69    
70   1878 - 1957       227 70    
71           Passasjerlugarer 71    
72           -- 72    
73           Mannskapslugarer 73    
74           Ja 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75           Mannskap 75    
76           Ja 76 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
77           Dekkshøyde 77    
78           0 78 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
79           Tillatt akseltrykk 79    
80           0 80 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
81   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 81    
82   -- 82    
                   
             
                 
83   ▼ HISTORIKK 83    
84 14.05.1878   A   Levert fra Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rogaland". 84 [P] "Fjordabådane"  
85         Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kallesignal: JWGT. 85 [N] sjohistorie.no  
86         Byggesum: 73 500 NOK. 86 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
87         Satt i trafikk Stavanger - Hardanger / Stavanger - Sandeid. 87 [P] "Over fjord og fjell" | --  
88 1879       Tatt ut av trafikk Stavanger - Hardanger. 88 [P] "I rute"  
89 03.1879       Også reservefartøy for Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 89 [P] "Skipet" 1/1991  
90 01.1880       I bruk som bukseringsfartøy og reservefartøy, Stavanger. 90 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
91 05.1880       Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 91 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
92 05.11.1880       Utleid som bukseringsfartøy og til sildesalting, Eidsfjorden. 92 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
93 20.01.1881       Tilbakelevert. 93 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
94 1884       Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn / Stavanger - Skjold. 94 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
95 21.06.1894   C   Ombygget. 95 -- | [N] warsailors.com  
96 høst 1900       Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Sauda / Stavanger - Årdal. 96 [P] "Fjordabådane"  
97 1901       Satt i trafikk Egersund - Christiansand. 97 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
98 pr.08.1909       I trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Haalandsosen. 98 [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1909"  
99 10.1909       Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Hjelmeland. 99 [P] Det Stavangerske D/s - ""Vinter-Postruter 1909-1910"  
100 05.04.1903       Dro barkskipet "Sir John Lawrence" av grunn og inn til Stavanger sammen med d/s "Skjold" etter grunnstøting, Tungenes. 100 [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1903  
101 08.10.1912       Kolliderte med d/s "Birgit" ved Vibrandsøy, Haugesund havn og sank. Senere hevet og reparert i Haugesund. 101 [P] "Skipet" 2/1990  
102 15.06.1929       Innredning modernisert. 102 -- | [P] "Fjordvegen"  
103         Omdøpt "Kvitsøy". 103 [P] "Fjordabådane"  
104 17.07.1929   D   Ommålt. 104 [P] "Fjordabådane"  
105 1929 ►       Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Jørpeland. 105    
106 01.01.1934       Nytt kallesignal: LEID. 106 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
107 pr.06.1939       I trafikk Stavanger - Skudeneshavn / Stavanger - Haugesund. 107 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
108 04.1940       Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmariene. Omdøpt "NS 34". 108 [P] "Skipet" 2/1990  
109         Satt i trafikk som troppetransportfartøy Stavanger - Dirdal. 109 [P] "Fjordabådane"  
110 04.1940 ►       Omdøpt "NS05". 110 [N] warsailors.com  
111 23.08.1940       Grunnstøtte ved Ormøy. 111 -- | [N] warsailors.com  
112 27.06.1941       Tilbakelevert. Omdøpt "Kvitsøy". 112 [N] warsailors.com  
113 1944       Grunnstøtte ved Sølyst, Stavanger havn. 113    
114 05.1945   B   Reparert og ombygget. 114 [P] "Skipet" 2/1990  
115         Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 115 [P] "Fjordabådane"  
116 21.01.1946   B   Ommålt. 116 [P] "Fjordabådane"  
117 23.08.1953       Slepte m/s "Bokn" av etter grunnstøting, Vassøy. 117 [A] Stavanger Aftenblad 24.08.1953  
118 02.04.1957       Tatt ut av trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 118 [A] Stavanger Aftenblad 03.04.1957  
119 24.08.1957       Omdøpt "Haukelid". 119 [P] "Fjordabådane"  
120 12.09.1957       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 120 [P] "Fjordabådane"  
121         Maskinen, ratt og kompass solgt til Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige. 121 [P] "Fjordabådane"  
122         Senere gitt til Malmö Museum, Malmö, S. Står utstilt der i dag. 122 [P] "Fjordvegen"  
123 11.06.1958       Ferdig opphogget. 123 [P] "Fjordabådane"  
124 19.06.1958       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 124 [P] "Fjordabådane"  
                   
                   
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/3      
 
  Avbildet som: "Rogaland"    
    I original utgave.         Lokalisering: Vikevåg    
            Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: Rennesøy kommune    
              Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/3      
  Avbildet som: "Kvitsøy"    
    Nytt navn for å frigi         Lokalisering: Stavanger    
    sitt opprinnelige til         Tidspunkt: --    
    nytt kystruteskip.         Rettighetshaver: Jakob Meling    
              Hentet fra: stp-norway.com    
                     
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/3      
  Avbildet som: "Kvitsøy"    
    Ombygget med nytt         Lokalisering: Skudeneshavn    
    overbygg.         Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s    
            Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau