A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "RØGVÆR" 1957 - 1966    
  M/s "RØGVÆR I" 1966 - 1969    
       
  Fortegnelse nr.:   P15          
  Oppdatert:   11.05.2020          
  Periode:   1957 - 1969          
  Fotografi:            
  Status:   Fritidsfartøy          
       
       
1  Byggeår    1883   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania   3  [P] "Skipet" 3/1998    
4  Utrustning    Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania   4  [P] "Skipet" 3/1998    
             
5  Kjenningssignal    L A X F   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Vulcan"   8  1883 - 1939   8  [P] "Skipet" 3/1983    
9      "Snar"   9  1939 - 1956   9  [P] "Skipet" 3/1983    
10      "Røgvær"   10  1956 - 1966   10  [P] "Skipet" 3/1988    
11      "Røgvær I"   11  1966 -   11  [N] sdir.no    
                     
12  Rederi / eierforhold    Vulcan a/s, Fredrikstad   12  1883 - 1939   12  [P] "Skipet" 3/1998    
13      Håkon Elias Gynther, Fredrikstad   13  1939   13  [P] "Skipet" 3/1998    
14      Johan A. Scheele, Fredrikstad   14  1939   14  [P] "Skipet" 3/1998    
15      Nils Halvorsen a/s, Porsgrunn   15  1939 - ca.1945   15  [P] "Skipet" 3/1998    
16      Mauritz Sommer-Pettersen, Sandefjord   16  ca.1945 - 1955   16  [P] "Skipet" 3/1998    
17      Svend Jacobsen, Avaldsnes   17  1955 - 1988   17  [N] sdir.no    
18      Helge Nilsen, Follese   18  1988 - 1992   18  [N] sdir.no    
19      Arild Nilsen, Florvåg   19  1992 - 2001   19  [N] sdir.no    
20      Neil Thomas Collier, Blomsterdalen   20  2001 - 2004   20  [N] sdir.no    
21      Øystein Storesund, Torvastad   21  2004 - 2017   21  [N] sdir.no    
22      Jarl Magne Strømland, Flekkefjord   22  2017 -   22  [N] sdir.no    
                     
23  Type    -   23  -   23  -    
                     
24  Skrogutforming    Konvensjonelt   24  -   24  HMI    
                     
25  Klasse    -   25  -   25  -    
                     
26  Materiale    Stål   26  -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Maskinfabrikant D  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   27  1957 - 1969   27  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
28  Maskin produsert    -   28  -   28  -    
                     
29  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   29  1883 - 1955   29  -    
30   D  1 x 2TEV 2 syl. diesel   30  1957 - 1969   30  [P] "Skipet" 2/1983    
31   E  1 x 4TEV Volvo Penta DM diesel   31  1969 -   31  [P] "Skipet" 2/1983    
                     
32  Effekt D  80 bhk   32  1957 - 1969   32  [P] "Skipet" 2/1983    
33   E  160 bhk   33  1969 -   33  -    
                     
34  Fart D  8.0 kn   34  1957 - 1969   34  -    
                     
35  Forbruk    -   35  -   35  -    
                     
36  Lengde A  14.45 m   36  1883 - 1911   36  [P] "Skipet" 3/1998    
37   C  16.64 m   37  1911 -   37  [N] sdir.no    
                     
38  Bredde    3.69 m   38  -   38  [N] sdir.no    
                     
39  Dyptgående A  1.56 m   39  1883 - 1957   39  [P] "Skipet" 3/1998    
40   D  1.52 m   40  1957 [målt 1972] -   40  [N] sdir.no    
                     
41  Brutto registertonn A  19 t   41  1883 - 1903   41  [P] "Skipet" 3/1998    
42   B  22 t   42  1903 - 1911   42  -    
43   C  21 t   43  1911 - 1957   43  -    
44   D  30.13 t   44  1957 [målt 1972] -   44  [N] sdir.no    
                     
45  Netto registertonn D  16.03 t   45  1957 [målt 1972] -   45  [N] sdir.no    
                     
46  Dødvekttonn    -   46  -   46  -    
                     
47  Bilkapasitet    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Trailerkapasitet    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Passasjersertifikat A  0   49  1883 - 1957   49  HMI    
50   D  Ja   50  1957 -   50  HMI    
                     
51  Mannskap    Ja   51  -   51  HMI    
                     
52  Passasjerlugarer    Ja   52  -   52  HMI    
                     
53  Mannskapslugarer    -   53  -   53  -    
                     
54  Dekkshøyde    0   54  -   54  HMI    
                     
55  Tillatt akseltrykk    0   55  -   55  -    
                     
56  Tilleggsinformasjon    -   56  -   56  -    
       
       
57   1883   Levert fra Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania til Vulcan a/s, Fredrikstad som "Vulcan" [A]. Innført i Fredrikstad Skipsregister. Hjemmehavn: Fredrikstad. 57 [P] "Skipet" 3/1998    
58       Registrert som slepefartøy. 58 [P] "Skipet" 2/1983    
59   1903   Ombygget [B]. 59 -    
60   1911   Ombygget: Forlenget [C]. 60 -    
61   1939   Solgt til Håkon Elias Gynther, Fredrikstad. Vidersolgt til Solgt til Johan A. Scheele, Fredrikstad og deretter til Nils Halvorsen a/s, Porsgrunn. Omdøpt "Snar". 61 [P] "Skipet" 3/1998    
62       Overført til Porsgrunn Skipsregister. Hjemmehavn: Porsgrunn. 62 -    
63   ca.1945   Solgt til Mauritz Sommer-Pettersen, Sandefjord. I bruk som bukseringsfartøy for Kosmos a/s’ hvalbåter. 63 [P] "Skipet" 3/1998    
64   ca.1953   I opplag, Sandefjord. 64 -    
65   07.1955   Solgt til Svend Jacobsen, Avaldsnes. 65 [P] "Skipet" 3/1998    
66       Kjel, maskin og overbygning demontert, Gismarvik. 66 -    
67       Til ombygging ved Toftes Verksted, Torvastad. 67 [P] "Skipet" 2/1983    
68   24.11.1956   Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 68 [N] sdir.no    
69       Omdøpt "Røgvær". 69 -    
70   03.1957   Ombygget til passasjerfartøy samt ny maskin ved Toftes Verksted, Torvastad [D]. 70 -    
71   04.04.1957   Satt i trafikk Haugesund - Gismarvik. 71 - / [P] "Skipet" 3/1998    
72   1966   Omdøpt "Røgvær I". 72 -    
73   15.09.1966   Tatt ut av trafikk Haugesund - Gismarvik. 73 -    
74   1969   I opplag. 74 -    
75       Ombygget samme år: Bom fjernet. I bruk til omvisningsturer samt til transport for sjøheimevernet i forbindelse med øvelser. 75 [P] "Skipet" 2/1983    
76   primo 1970   Ombygget med ny maskin [E]. 76 [P] "Skipet" 3/1998    
77       Styrehus flyttet bakover, og mast/bom på fordekket demontert. 77 [P] "Skipet" 2/1983    
78   14.09.1972   Ommålt [D]. 78 [N] sdir.no    
79   23.08.1988   Solgt til Helge Nilsen, Follese. Salgssum: 70 000 NOK. 79 [N] sdir.no    
80       I bruk som fritidsfartøy. 80 -    
81   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 81 [N] sdir.no    
82   10.09.1992   Solgt til Arild Nilsen, Florvåg. Salgssum: 38 000 NOK. 82 [N] sdir.no    
83       Hjemmehavn: Bergen. 83 [P] "Skipet" 3/1998    
84   16.02.2001   Solgt til Neil Thomas Collier, Blomsterdalen. Salgssum: 50 000 NOK. 84 [N] sdir.no    
85   pr.12.02.2003   I opplag, Stend. 85 [P] "Skipet" 1/2003    
86   17.03.2004   Solgt til Øystein Storesund, Torvastad. Salgssum: 50 000 NOK. 86 [N] sdir.no    
87   13.09.2017   Solgt til Jarle Magne Strømland, Flekkefjord. Salgsum: 390 000 NOK. Hjemmehavn: Flekkefjord. 87 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau