EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "RØGVÆR" 1957-1966     M/s "RØGVÆR I" 1966-1969   FOTOGRAFI   OPPDATERT 13.03.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1957 - 1969     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LAXF   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Vulcan" 1883 - 1939 5  [P] "Skipet" 2/1983  
  6     "Snar" 1939 - 1956 6  [P] "Skipet" 2/1983  
  7     "Røgvær" 1956 - 1966 7  [P] "Skipet" 3/1988  
  8       "Røgvær I" 1966 - 8  [N] sjofartsdir.no  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD       Vulcan a/s, Fredrikstad 1883 - 1939 9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10       Håkon Elias Gynther, Fredrikstad 1939 10  [P] "Skipet" 3/1998  
  11       Johan A. Scheele, Fredrikstad 1939 11  [P] "Skipet" 3/1998  
  12       Nils Halvorsen a/s, Porsgrunn 1939 - ca.1945 12  [P] "Skipet" 3/1998  
  13       Mauritz Sommer-Pettersen, Sandefjord ca.1945 - 1955 13  [P] "Skipet" 3/1998  
  14       Svend Jacobsen, Avaldsnes 1955 - 1988 14  [P] "Skipet" 3/1998  
  15       Helge Nilsen, Follese 1988 - 1992 15  [N] sjofartsdir.no  
  16       Arild Nilsen, Florvåg 1992 - 2001 16  [N] sjofartsdir.no  
  17       Neil Thomas Collier, Blomsterdalen 2001 - 2004 17  [N] sjofartsdir.no  
  18       Øystein Storesund, Torvastad 2004 - 2017 18  [N] sjofartsdir.no  
  19           Jarl Magne Strømland, Flekkefjord 2017 - 19  [N] sjofartsdir.no  
 
  20  BYGGEÅR       1883   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  BYGGENUMMER           21    
  22  SKROG       Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania   22  [P] "Skipet" 3/1998  
  23  UTRUSTNING       Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania   23  [P] "Skipet" 3/1998  
  24  TYPE           24    
  25  SKROG       Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26  KLASSE           26    
  27  MATERIALE       Stål   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  MASKINFABRIKANT   [4] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1957 - 1969 28  [P] "Skipet" 3/1998  
  29  MASKIN PRODUSERT           29    
  30  MASKIN   [1] 1 x Compound 2 syl. damp 1883 - 1957 30    
  31     [4] 1 x 2TEV 2 syl. diesel 1957 - 1969 31  [P] "Skipet" 2/1983  
  32           [5] 1 x 4TEV Volvo Penta DM diesel 1969 - 32  [P] "Skipet" 2/1983  
  33  EFFEKT   [4] 080 bhk 1957 - 1969 33  [P] "Skipet" 2/1983  
  34     [5] 160 bhk 1969 - 34    
  35  FART       [4] 8.0 kn 1957 - 1969 35    
  36  FORBRUK           36    
  37  LENGDE   [1] 14.45 m 1883 - 1911 37  [P] "Skipet" 3/1998  
  38     [3] 16.64 m 1911 - 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  BREDDE       03.69 m   39  [N] sjofartsdir.no  
  40  DYBDE   [1] 01.56 m 1883 - 1957 40  [P] "Skipet" 3/1998  
  41           [4] 01.52 m 1957 - 41  [N] sjofartsdir.no  
  42  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 19.00 t 1883 - 1903 42  [P] "Skipet" 3/1998  
  43     [2] 22.00 t 1903 - 1911 43    
  44     [3] 21.00 t 1911 - 1957 44    
  45     [4] 30.13 t 1957 - 45  [N] sjofartsdir.no  
  46  NETTO REGISTERTONNASJE       [4] 16.03 t 1957 - 46  [N] sjofartsdir.no  
  47  DØDVEKTTONNASJE           47    
  48  BILER   0   48  Observasjon  
  49  TRAILERE       0   49  Observasjon  
  50  PASSASJERER   [1] 0 1883 - 1957 50  Observasjon  
  51     [4] Ja 1957 - 51  Observasjon  
  52  MANNSKAP         etter 1945 - 52    
  53  PASSASJERLUGARER       0 1929 - 1981 53  Observasjon  
  54  MANNSKAPSLUGARER           54    
  55  DEKKSHØYDE       0   55  Observasjon  
  56  AKSELTRYKK       0   56  Observasjon  
  57  TILLEGGSINFORMASJON           57    
  58  STATUS       Fritidsfartøy 58    
 
  59 1883   : Levert fra Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania til Vulcan a/s, Fredrikstad som "Vulcan"[1]. Innført i Fredrikstad Skipsregister. Hjemmehavn: Fredrikstad. 59  [P] "Skipet" 3/1998  
  60    : Registrert som slepefartøy. 60  [P] "Skipet" 2/1983  
  61 1903   : Ombygget [2].  61    
  62 1911   : Ombygget: forlenget [3].  62    
  63 1939   : Solgt til Håkon Elias Gynther, Fredrikstad. Vidersolgt til Solgt til Johan A. Scheele, Fredrikstad og deretter til Nils Halvorsen a/s, Porsgrunn. Omdøpt "Snar". 63  [P] "Skipet" 3/1998  
  64    : Overført til Porsgrunn Skipsregister. Hjemmehavn: Porsgrunn. 64    
  65 ca.1945   : Solgt til Mauritz Sommer-Pettersen, Sandefjord. I bruk som bukseringsfartøy for Kosmos a/s’ hvalbåter. 65  [P] "Skipet" 3/1998  
  66 ca.1953   : I opplag, Sandefjord. 66    
  67 07.1955   : Solgt til Svend Jacobsen, Avaldsnes. 67  [P] "Skipet" 3/1998  
  68    : Kjel, maskin og overbygning demontert, Gismarvik. 68    
  69    : Til ombygging ved Toftes Verksted, Torvastad.    69  [P] "Skipet" 2/1983  
  70 24.11.1956   : Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 70  [N] sjofartsdir.no  
  71    : Omdøpt "Røgvær". 71    
  72 03.1957   : Ombygget til passasjerfartøy samt ny maskin ved Toftes Verksted, Torvastad [målt 25.09.1972] [4].  72    
  73 04.04.1957   : Satt i trafikk Haugesund - Gismarvik. 73  - / [P] "Skipet" 3/1998  
  74 1966   : Omdøpt "Røgvær I". 74    
  75 15.09.1966   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Gismarvik. 75    
  76 1969   : I opplag. 76    
  77    : Ombygget samme år: bom fjernet. I bruk til omvisningsturer samt til transport for sjøheimevernet i forbindelse med øvelser. 77  [P] "Skipet" 2/1983  
  78 primo 1970   : Ombygget med ny maskin [5].  78  [P] "Skipet" 3/1998  
  79    : Styrehus flyttet bakover, og mast/bom på fordekket demontert. 79  [P] "Skipet" 2/1983  
  80 25.09.1972   : Ommålt [4].  80  [N] sjofartsdir.no  
  81 23.08.1988   : Solgt til Helge Nilsen, Follese. Salgssum: 70 000 NOK. 81  [N] sjofartsdir.no  
  82    : I bruk som fritidsfartøy. 82    
  83 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84 10.09.1992   : Solgt til Arild Nilsen, Florvåg. Salgssum: 38 000 NOK. 84  [N] sjofartsdir.no  
  85    : Hjemmehavn: Bergen. 85  [P] "Skipet" 3/1998  
  86 16.02.2001   : Solgt til Neil Thomas Collier, Blomsterdalen. Salgssum: 50 000 NOK. 86  [N] sjofartsdir.no  
  87 17.03.2004   : Solgt til Øystein Storesund, Torvastad. Salgssum: 50 000 NOK. 87  [N] sjofartsdir.no  
  88 13.09.2017   : Solgt til Jarle Magne Strømland, Flekkefjord. Salgsum: 390 000 NOK. Hjemmehavn: Flekkefjord. 88  [N] sjofartsdir.no