EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "ROBERT" 1891-1925     D/s "AARDALSFJORD" 1925-1940   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.01.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1891 - 1940     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JSNR 1877 - etter 1925 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3           LCBI etter 1925 - 1941 3    
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Robert" 1877 - 1925 6  [P] "Skipet" 3/1989  
  7       "Aardalsfjord" 1925 - 1948 7  [P] "Skipet" 3/1989  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD       Halvor Iversen, Trondheim 1877 - 1890 8  [P] "Skipet" 3/1989  
  9       Haugesund Fjorddampskibsselskab a/s, Haugesund 1891 - 1892 9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10       H.M. Wrangell, Haugesund 1892 10  [P] "Skipet" 2/1990  
  11       Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Sand 1892 - 1897 11  [P] "Skipet" 2/1990  
  12       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1897 - 1924 12  [P] "Skipet" 2/1990  
  13       Jøsenfjord a/s, Vadla 1924 - 1932 13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14       Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1932 - 1940 14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1940 - 1948 15  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  16  BYGGEÅR       1877   16  [P] Skipet 3/1989  
  17  BYGGENUMMER           17    
  18  SKROG       E. Svendsen v/ Søndre Verft a/s, Trondheim   18  [P] "Skipet" 3/1989  
  19  UTRUSTNING       E. Svendsen v/ Søndre Verft a/s, Trondheim   19  [P] "Skipet" 3/1989  
  20  TYPE           20    
  21  SKROG       Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22  KLASSE           22    
  23  MATERIALE       Tre på jernspant   23  [P] "Skipet" 3/1989  
  24  MASKINFABRIKANT   Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25  MASKIN PRODUSERT       1877   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  MASKIN       1 x Compound 2 syl. damp + 1 x kullfyrt rørkjele   26  [P] "Skipet" 2/1990 / [P] "Skipet" 3/1989  
  27  EFFEKT       110 ihk   27  [P] "Skipet" 3/1989  
  28  FART       8.0 kn   28  [P] "Skipet" 3/1989  
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   [1] 30.24 m 1877 - 1879 30  [P] "Skipet" 3/1989  
  31           [2] 33.68 m 1879 - ca.1948 31  [P] "Skipet" 3/1989  
  32  BREDDE   [1] 05.12 m 1877 - 1894 32  [P] "Skipet" 3/1989  
  33           [3] 05.18 m 1894 - ca.1948 33    
  34  DYBDE   [1] 02.19 m 1877 - 1894 34  [P] "Skipet" 3/1989  
  35           [3] 02.16 m 1894 - 1940 35    
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 083.00 t 1877 - 1879 36  [P] "Skipet" 2/1990  
  37     [2] 101.00 t 1879 - 1894 37  [P] "Skipet" 2/1990  
  38     [3] 093.75 t 1894 - 1915 38    
  39     [4] 093.98 t 1915 - 1925 39    
  40           [5] 097.47 t 1925 - 1940 40    
  41  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 067.00 t 1877 - 1894 41  [P] "Skipet" 2/1990  
  42     [3] 051.47 t 1894 - 1915 42    
  43     [4] 046.08 t 1915 - 1925 43    
  44           [5] 047.43 t 1925 - 1940 44    
  45  DØDVEKTTONNASJE           45    
  46  BILER   0   46  Observasjon  
  47  TRAILERE       0   47  Observasjon  
  48  PASSASJERER   [1] 245 1877 - 1940 48    
  49     [6] 0 1940 - ca.1948 49  Observasjon  
  50  MANNSKAP       Ja   50  Observasjon  
  51  PASSASJERLUGARER       Ja   51  Observasjon  
  52  MANNSKAPSLUGARER       Ja   52  Observasjon  
  53  DEKKSHØYDE       0   53  Observasjon  
  54  AKSELTRYKK       0   54  Observasjon  
  55  TILLEGGSINFORMASJON           55    
  56  STATUS       Senket ca.1948 56  [P] "Skipet" 2/1990  
     
  57 vår 1877   : Levert fra Søndre Verft a/s, Trondheim til Halvor Iversen, Trondheim som "Robert" [1]. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. Satt i trafikk Trondheim - Namsos / Trondheim - Innherred. 57  [P] "Skipet" 3/1989  
  58 1878   : Utleid til Postverket. Satt i frakttrafikk Trondheim - Finnmark. 58    
  59 1879   : Tilbakelevert. Ombygget ved Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: forlenget [2]. Satt i trafikk rundt Ålesund. 59  [P] "Skipet" 3/1989  
  60 1890   : Solgt til Bergen. Satt i trafikk Bergen - Ålesund. 60  [P] "Skipet" 2/1990  
  61 1891   : Solgt til Haugesund Fjorddampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Dalen / Haugesund - Ryfylke. 61  [P] "Skipet" 3/1998  
  62 09.1892   : Solgt på tvangsauksjon via H.M. Wrangell, Haugesund til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Sand. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 62  [P] "Skipet" 2/1990  
  63    : Satt i trafikk Stavanger - Rennesøy / Stavanger - Sauda. 63    
  64 30.07.1894   : Ombygget: ny salong akter på dekk 2 [3]. 64    
  65 1896   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen / 65    
  66    : Stavanger - Skjoldastraumen. 66  [P] "Skipet" 3/1989  
  67 08.1897   : Drift og eierskap overført til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 67  [P] "Skipet" 2/1990  
  68    : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen. 68    
  69 14.11.1908   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen / 69    
  70    : Stavanger - Skjold. 70  [P] "Skipet" 3/1989  
  71 03.1912   : Brakte flott d/s "Sigurd Jarl"sammen med d/s "Skjold" etter grunnstøting, Jæren. 71    
  72 10.04.1915   : Ombygget [4]. 72    
  73 ca.06.1923   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Jørpeland. 73    
  74 ca.10.1923   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Tau - Jørpeland. 74    
  75 29.08.1924   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 32 000 NOK. 75  [P] "Skipet" 2/1990  
  76    : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 76    
  77 15.03.1925   : Omdøpt "Aardalsfjord". 77  [P] "Skipet" 2/1990  
  78 19.08.1925   : Ombygget [5]. 78    
  79 1932   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 79  [P] "Skipet" 2/1991  
  80 1934   : I opplag. 80    
  81 14.12.1940   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 81  [P] "Skipet" 3/1989  
  82 12.1940   : Nedrigget til lekter. Sertifikat endret [6]. Satt i frakttrafikk Stavanger - Jørpeland. 82  [P] "Skipet" 3/1989  
  83 18.01.1941   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 83    
  84 ca.1947   : Grunnstøtte og sprang lekk. 84  [P] "Skipet" 2/1990  
  85 ca.1948   : Senket ved Pinå, Stavanger. 85  [P] "Skipet" 2/1990