H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ROBERT" 1891  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © Stavanger Sjøfartsmuseum  
                   
                   
                   
    Oppdatert: 13.01.2022                
    Status: SENKET                
                   
      Fortegnelse nr. P-20  
      "ROBERT" [1891 - 1925]        "AARDALSFJORD" [1925 - 1940]  
                   
                   
1   Periode       1891 - 1940 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1877 2 [P] "Skipet" 3/1989  
3   Byggenummer       -- 3    
4   Skrog       E. Svendsen v/ Søndre Verft a/s, Trondheim 4 [P] "Skipet" 3/1989  
5   Utrustning       E. Svendsen v/ Søndre Verft a/s, Trondheim 5 [P] "Skipet" 3/1989  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt, rigget som skonnert 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale       Tre på jernspant 8 [P] "Skipet" 3/1989  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1877 - 1925       "Robert" 11 [P] "Skipet" 3/1989  
12   1925 - 1948       "Aardalsfjord" 12 [P] "Skipet" 3/1989  
13           Kallesignal 13    
14   1877 - 1934       JSNR 14 [P] "Skipet" 3/1989  
15   1934 - 1941       LCBI 15 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] wikipedia.org  
16           IMO-nummer 16    
17           -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19           -- 19    
                   
           
                   
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1877 - 1890       Halvor Iversen, Trondheim 22 [P] "Skipet" 3/1989  
23   1891 - 1892       Haugesund Fjorddampskibsselskab a/s, Haugesund 23 [P] "Skipet" 3/1998  
24   1892       H.M. Wrangell, Haugesund 24 [P] "Skipet" 2/1990  
25   1892 - 1897       Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Sand 25 [P] "Skipet" 2/1990  
26   1897 - 1924       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 26 [P] "Skipet" 2/1990  
27   1924 - 1932       Jøsenfjord a/s, Vadla 27 [P] "Skipet" 2/1990  
28   1932 - 1940       Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 28 [P] "Skipet" 2/1991  
29   1940 - 1948       Brødrene Anda a/s, Stavanger 29 [P] "Skipet" 3/1989  
                   
           
                   
30   ▼ KLASSIFISERING 30    
31   Periode       Klasse 31    
32           -- 32    
                   
           
                   
33   ▼ MASKINERI 33    
34   Periode       Fabrikant 34    
35           Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 35 [P] "Skipet" 2/1990  
36           Produsert 36    
37           1877 37 [P] "Skipet" 2/1990  
38           Maskin 38    
39           1 x Compound 2 syl. damp + 1 x kullfyrt rørkjele 39 [P] "Skipet" 2/1990 | [P] "Skipet" 3/1989  
40           Effekt 40    
41           110 ihk 41 [P] "Skipet" 3/1989  
42           Fart 42    
43           8.0 kn 43 [P] "Skipet" 3/1989  
44           Forbruk 44    
45           -- 45    
                   
           
                   
46   ▼ MÅL 46    
47   Periode       Lengde 47    
48   1877 - 1879   A   30.24 m 48 [P] "Skipet" 3/1989  
49   1879 - 1948   B   33.68 m 49 [P] "Skipet" 3/1989  
50           Bredde 50    
51   1877 - 1894   A   5.12 m 51 [P] "Skipet" 3/1989  
52   1894 - 1948   C   5.18 m 52 [P] "Fjordabådane"  
53           Dybde 53    
54   1877 - 1894   A   2.19 m 54 [P] "Skipet" 3/1989  
55   1894 - 1940   C   2.16 m 55 [P] "Fjordabådane"  
56           Brutto tonnasje 56    
57   1877 - 1879   A   83 brt 57 [P] "Skipet" 2/1990  
58   1879 - 1894   B   101 brt 58 [P] "Skipet" 2/1990  
59   1894 - 1915   C   93.75 brt 59 [P] "Fjordabådane"  
60   1915 - 1925   D   93.98 brt 60 [P] "Fjordabådane"  
61   1925 - 1940   E   97.47 brt 61 [P] "Fjordabådane"  
62           Netto tonnasje 62    
63   1877 - 1894   A   67 nrt 63 [P] "Skipet" 2/1990  
64   1894 - 1915   C   51.47 nrt 64 [P] "Fjordabådane"  
65   1915 - 1925   D   46.08 nrt 65 [P] "Fjordabådane"  
66   1925 - 1940   E   47.43 nrt 66 [P] "Fjordabådane"  
67           Dødvekttonn 67    
68           -- 68    
                   
           
                   
69   ▼ KAPASITET 69    
70   Periode       Personbiler 70    
71           0 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
72           Trailere 72    
73         0 73 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
74           Passasjerer 74    
75   1877 - 1940   A   245 75 [P] "Skipet" 1/2017  
76   1940 - 1948   F   0 76 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
77           Passasjerlugarer 77    
78           Ja 78 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
79           Mannskapslugarer 79    
80           Ja 80 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
81           Mannskap 81    
82           Ja 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
83           Dekkshøyde 83    
84           0 84 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
85           Tillatt akseltrykk 85    
86           0 86 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
87   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 87    
88   -- 88    
                   
             
                 
89   ▼ HISTORIKK 89    
90 vår 1877   A   Levert fra Søndre Verft a/s, Trondheim til Halvor Iversen, Trondheim som "Robert". 90 [P] "Skipet" 3/1989  
91         Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 91 [P] "Skipet" 3/1989  
92         Satt i trafikk Trondheim - Namsos / Trondheim - Innherred. 92 [P] "Skipet" 3/1989  
93 1878       Utleid til Postverket. Satt i frakttrafikk Trondheim - Finnmark. 93 [P] "Fjordabådane"  
94 1879   B   Tilbakelevert. Ombygget ved Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: Forlenget. Satt i trafikk rundt Ålesund. 94 [P] "Skipet" 3/1989  
95 1890       Solgt til Bergen. Satt i trafikk Bergen - Ålesund. 95 [P] "Skipet" 2/1990  
96 1891       Solgt til Haugesund Fjorddampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Dalen / Haugesund - Ryfylke. 96 [P] "Skipet" 3/1998  
97 09.1892       Solgt på tvangsauksjon via H.M. Wrangell, Haugesund til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Sand. 97 [P] "Skipet" 2/1990  
98         Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 98 [P] "Skipet" 2/1990  
99         Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda. 99 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
100 30.07.1894   C   Ombygget: Ny salong akter på dekk 2 og bestikklugar bak broen. 100 [P] "Fjordabådane" | [A] Stavanger Aftenblad 29.02.1896  
101 1895       Ny kjele montert ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 101 [P] "RA, Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingen, H/Hd/L004"  
102 1896       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen / 102    
103         Stavanger - Skjoldastraumen. 103 [P] "Skipet" 3/1989  
104 08.1897       Drift og eierskap overført til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 104 [P] "Skipet" 2/1990  
105         Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen. 105    
106 14.11.1908       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen /  106    
107         Stavanger - Skjold. 107 [P] "Skipet" 3/1989  
108 pr.08.1909       I trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Aarek / Stavanger - Dalen. 108 [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1909"  
109 10.1909       Satt i trafikk Stavanger - Aarek / Stavanger - Vadla. 109 [P] Det Stavangerske D/s - ""Vinter-Postruter 1909-1910"  
110 ca.1910       Satt i trafikk Stavanger - Høgsfjorden. 110 [P] "Fjordabådane"  
111 03.1912       Brakte flott d/s "Sigurd Jarl"sammen med d/s "Skjold" etter grunnstøting, Jæren. 111    
112 10.04.1915   D   Ombygget. Trolig nytt broparti. 112 [P] "Fjordabådane" | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
113 sommer 1923       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Jørpeland. 113 [P] "Fjordabådane"  
114 høst 1923       I opplag. 114 [P] "Fjordabådane"  
115 29.08.1924       Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 32 000 NOK. 115 [P] "Skipet" 2/1990  
116         Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 116 [P] "Fjordvegen"  
117 15.03.1925       Omdøpt "Aardalsfjord". 117 [P] "Skipet" 2/1990  
118 19.08.1925   E   Ommålt. 118 [P] "Fjordabådane"  
119 1932       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 119 [P] "Skipet" 2/1991  
120 05.1934       I opplag. 120 [P] "Med båt og buss"  
121 pr.06.1936       I trafikk Stavanger - Eidssund. 121 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
122 15.08.1936       Tatt ut av trafikk Stavanger - Eidssund. 122 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
123 14.12.1940       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 123 [P] "Skipet" 3/1989  
124 12.1940   F   Nedrigget til lekter. Sertifikat endret. Satt i frakttrafikk Stavanger - Jørpeland. 124 [P] "Skipet" 3/1989  
125 18.01.1941       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 125 [P] "Fjordabådane"  
126 ca.1947       Grunnstøtte og sprang lekk. 126 [P] "Skipet" 2/1990  
127 ca.1948       Senket ved Pinå, Stavanger. 127 [P] "Skipet" 2/1990  
                   
                   
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/3      
 
  Avbildet som: "Robert"    
    Etter forlengelse samt         Lokalisering: Stavanger    
    etter at en liten salong         Tidspunkt: --    
    ble påbygget akter.         Rettighetshaver: "Fjordvegen"    
              Hentet fra: Statsarkivet i Stavanger    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/3      
  Avbildet som: "Robert"    
    Overtatt av Jøsenfjord         Lokalisering: Helgøy    
    Rutelag med samme navn         Tidspunkt: --    
    men nytt broparti.         Rettighetshaver: Trygve Iversen    
              Hentet fra: stavanger-aftenblad.no    
                     
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/3      
  Avbildet som: "Robert"    
    Overtatt av         Lokalisering: Stavanger    
    Det Stavangerske         Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab,         Rettighetshaver: "Fjordvegen"    
    fortsatt med sitt         Hentet fra: Stavanger Sjøfartsmuseum    
    opprinnelige navn.                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau