HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P20       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "ROBERT" 1891 - 1925     D/s "AARDALSFJORD" 1925 - 1940   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.09.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1891 - 1940   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JSNR 1877 - etter 1925 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3   LCBI etter 1925 - 1941 3    
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Robert" 1877 - 1925 6  [P] "Skipet" 3/1989  
  7   "Aardalsfjord" 1925 - 1948 7  [P] "Skipet" 3/1989  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Halvor Iversen, Trondheim 1877 - 1890 8  [P] "Skipet" 3/1989  
  9   Haugesund Fjorddampskibsselskab a/s, Haugesund 1891 - 1892 9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10   H.M. Wrangell, Haugesund 1892 10  [P] "Skipet" 2/1990  
  11   Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Sand 1892 - 1897 11  [P] "Skipet" 2/1990  
  12   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1897 - 1924 12  [P] "Skipet" 2/1990  
  13   Jøsenfjord a/s, Vadla 1924 - 1932 13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14   Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1932 - 1940 14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1940 - 1948 15  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  16  BYGGEÅR 1877   16  [P] Skipet 3/1989  
  17  BYGGENUMMER     17    
  18  SKROG E. Svendsen v/ Søndre Verft a/s, Trondheim   18  [P] "Skipet" 3/1989  
  19  UTRUSTNING E. Svendsen v/ Søndre Verft a/s, Trondheim   19  [P] "Skipet" 3/1989  
  20  TYPE     20    
  21  SKROG Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22  KLASSE     22    
  23  MATERIALE Tre på jernspant   23  [P] "Skipet" 3/1989  
  24  MASKINFABRIKANT Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25  MASKIN PRODUSERT 1877   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  MASKIN 1 x Compound 2 syl. damp + 1 x kullfyrt rørkjele   26  [P] "Skipet" 2/1990 / [P] "Skipet" 3/1989  
  27  EFFEKT 110 ihk   27  [P] "Skipet" 3/1989  
  28  FART 8.0 kn   28  [P] "Skipet" 3/1989  
  29  FORBRUK     29    
  30  LENGDE [1]  30.24 m 1877 - 1879 30  [P] "Skipet" 3/1989  
  31   [2]  33.68 m 1879 - ca.1948 31  [P] "Skipet" 3/1989  
  32  BREDDE [1]  5.12 m 1877 - 1896 32  [P] "Skipet" 3/1989  
  33   [3]  5.18 m 1896 - ca.1948 33    
  34  DYBDE [1]  2.19 m 1877 - 1896 34  [P] "Skipet" 3/1989  
  35   [3]  2.16 m 1896 - 1940 35    
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  83.00 t 1877 - 1879 36  [P] "Skipet" 2/1990  
  37   [2]  101.00 t 1879 - 1894 37  [P] "Skipet" 2/1990  
  38   [3]  93.75 t 1896 - 1915 38    
  39   [4]  93.98 t 1915 - 1925 39    
  40   [5]  97.47 t 1925 - 1940 40    
  41  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  67.00 t 1877 - 1894 41  [P] "Skipet" 2/1990  
  42   [3]  51.47 t 1896 - 1915 42    
  43   [4]  46.08 t 1915 - 1925 43    
  44   [5]  47.43 t 1925 - 1940 44    
  45  DØDVEKTTONNASJE     45    
  46  BILER 0   46  Observasjon  
  47  TRAILERE 0   47  Observasjon  
  48  PASSASJERER [1]  245 1877 - 1940 48    
  49   [6]  0 1940 - ca.1948 49  Observasjon  
  50  MANNSKAP Ja   50  Observasjon  
  51  PASSASJERLUGARER Ja   51  Observasjon  
  52  MANNSKAPSLUGARER Ja   52  Observasjon  
  53  DEKKSHØYDE 0   53  Observasjon  
  54  AKSELTRYKK 0   54  Observasjon  
  55  TILLEGGSINFORMASJON     55    
  56  STATUS Senket ca.1948 56  [P] "Skipet" 2/1990  
     
  57 vår 1877   : Levert fra Søndre Verft a/s, Trondheim til Halvor Iversen, Trondheim som "Robert" [1]. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 57  [P] "Skipet" 3/1989  
  58    : Satt i trafikk Trondheim - Namsos / Trondheim - Innherred. 58  [P] "Skipet" 3/1989  
  59 1878   : Utleid til Postverket. Satt i frakttrafikk Trondheim - Finnmark. 59    
  60 1879   : Tilbakelevert. Ombygget ved Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: forlenget [2]. Satt i trafikk rundt Ålesund. 60  [P] "Skipet" 3/1989  
  61 1890   : Solgt til Bergen. Satt i trafikk Bergen - Ålesund. 61  [P] "Skipet" 2/1990  
  62 1891   : Solgt til Haugesund Fjorddampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Dalen / Haugesund - Ryfylke. 62  [P] "Skipet" 3/1998  
  63 09.1892   : Solgt på tvangsauksjon via H.M. Wrangell, Haugesund til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Sand. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 63  [P] "Skipet" 2/1990  
  64    : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda. 64  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  65 ultimo 02.1896   : Ombygget: ny salong akter på dekk 2 og bestikklugar bak broen [3]. 65  [A] Stavanger Aftenblad 29.02.1896  
  66 1896   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen / 66    
  67    : Stavanger - Skjoldastraumen. 67  [P] "Skipet" 3/1989  
  68 08.1897   : Drift og eierskap overført til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 68  [P] "Skipet" 2/1990  
  69    : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen. 69    
  70 14.11.1908   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen / 70    
  71    : Stavanger - Skjold. 71  [P] "Skipet" 3/1989  
  72 03.1912   : Brakte flott d/s "Sigurd Jarl"sammen med d/s "Skjold" etter grunnstøting, Jæren. 72    
  73 10.04.1915   : Ombygget [4]. 73    
  74 ca.06.1923   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Jørpeland. 74    
  75 ca.10.1923   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Tau - Jørpeland. 75    
  76 29.08.1924   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 32 000 NOK. 76  [P] "Skipet" 2/1990  
  77    : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 77  [P] "Fjordvegen"  
  78 15.03.1925   : Omdøpt "Aardalsfjord". 78  [P] "Skipet" 2/1990  
  79 19.08.1925   : Ombygget [5]. 79    
  80 1932   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 80  [P] "Skipet" 2/1991  
  81 1934   : I opplag. 81    
  82 14.12.1940   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 82  [P] "Skipet" 3/1989  
  83 12.1940   : Nedrigget til lekter. Sertifikat endret [6]. Satt i frakttrafikk Stavanger - Jørpeland. 83  [P] "Skipet" 3/1989  
  84 18.01.1941   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 84    
  85 ca.1947   : Grunnstøtte og sprang lekk. 85  [P] "Skipet" 2/1990  
  86 ca.1948   : Senket ved Pinå, Stavanger. 86  [P] "Skipet" 2/1990  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau