EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "RISKAFJORD" 1950-1963     M/s "ØYBUEN" 1963-1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 31.10.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1950 - 1978     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LCNC   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Schleswig Holstein" 1933 - 1949 5  [P] "Skipet" 3/1980  
  6     "Riskafjord" 1949 - 1963 6  [P] "Skipet" 3/1980  
  7     "Øybuen" 1963 - 1978 7  [P] "Skipet" 3/1980  
  8     "Primavera" 1978 - 2001 8  [N] sjofartsdir.no  
  9       "Kontrari" 2001 - 9  [N] sjofartsdir.no  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD       Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland 1933 - 1945 10  [P] "Skipet" 3/1991  
  11       Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo 1945 - 1949 11  [P] "Skipet" 1/1990  
  12       Riskafjord a/s, Hommersåk 1949 - 1963 12  [P] "Skipet" 3/1991  
  13       Øyane a/s, Hundvåg 1963 - 1965 13  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  14       Stavanger Kommune, Stavanger 1965 - 1978 14  [P] "Skipet" 3/1991  
  15       Reidar Christensen, Stavanger 1978 - 1981 15  [P] "Skipet" 3/1991  
  16       Johnny Birkeland, Risnes 1981 - 1986 16  [P] "Skipet" 3/1991  
  17       P/r Primavera, Sandnes 1986 - 1990 17  [P] "Skipet" 3/1991  
  18       P/r Johnsen & Clausen DA, Ulset 1990 - 1992 18  [P] "Skipet" 1/1990  
  19     Svein Vinje, Laksevåg 1992 19  [P] "Skipet" 2/1992  
  20     Christen André Vinje, Fyllingsdalen 1992 20  [N] sjofartsdir.no  
  21     Odd Magne Stabben, Os 1992 21  [N] sjofartsdir.no  
  22     Ola Aune, Hundhammeren 1992 - 1997 22  [N] sjofartsdir.no  
  23     Bjørn Erik Klausen, Manger 1997 - 1999 23  [N] sjofartsdir.no  
  24     Jan Egil Aslaksen, Egersund 1999 24  [N] sjofartsdir.no  
  25     Henrik Einar Seglem, Egersund 1999 - 2016 25  [N] sjofartsdir.no  
  26           Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg 2016 - 26  [N] sjofartsdir.no  
 
  27  BYGGEÅR       1933   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BYGGENUMMER       1290   28  [P] "Skipet" 3/1991  
  29  SKROG       F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat)   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  UTRUSTNING       F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat)   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  TYPE           31    
  32  SKROG       Konvensjonelt   32  Observasjon  
  33  KLASSE           33    
  34  MATERIALE       Stål   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  MASKINFABRIKANT   [1] Humbolt-Deutz-Motoren AG, Köln, Tyskland 1933 - 1950 35  [P] "Skipet" 3/1991  
  36           [3] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1963 - 36  [P] "Skipet" 3/1991  
  37  MASKIN PRODUSERT   [1] 1933   37  [P] "Skipet" 3/1991  
  38           [3] 1963   38  [P] "Skipet" 3/1991  
  39  MASKIN   [1] 1 x DM 6 syl. diesel 1933 - 1950 39    
  40     [2] 1 x General Motors diesel 1950 - 1963 40  [P] "Skipet" 3/1991  
  41           [3] 1 x Wichmann DM 3 syl. diesel 1963 - 41  [P] "Skipet" 3/1991  
  42  EFFEKT   [1] 45 ehk 1933 - 1950 42  [P] "Skipet" 3/1991  
  43           [3] 150 bhk 1963 - 43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44  FART   [1] 11.0 kn 1933 - 1950 44  [P] "Fjordabåtene"  
  45           [3] 10.0 kn 1963 - 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46  FORBRUK           46    
  47  LENGDE   [1] 20.24 m 1933 - 1950 47  [P] "Skipet" 3/1991  
  48     [2] 21.63 m 1950 - 48  [N] sjofartsdir.no  
  49  BREDDE       04.21 m   49  [N] sjofartsdir.no  
  50  DYBDE   [1] 01.80 m 1933 - 1950 50  [P] "Skipet" 3/1991  
  51           [2] 01.86 m 1950 - 51  [N] sjofartsdir.no  
  52  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 46.00 t 1933 - 1950 52  [P] "Skipet" 1/1990  
  53           [2] 49.39 1950 - 53  [N] sjofartsdir.no  
  54  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 17.00 t 1933 - 1950 54  [P] "Skipet" 1/1990  
  55           [2] 23.47 t 1950 - 55  [N] sjofartsdir.no  
  56  DØDVEKTTONNASJE           56    
  57  BILER   0   57  Observasjon  
  58  TRAILERE       0   58  Observasjon  
  59  PASSASJERER   [1] 0 1933 - 1950 59  Observasjon  
  60     [2] 120 1950 - 1963 60  [P] "Fjordabåtene"  
  61     [3] 127 1963 - før 1980 61  [P] "Fjordabåtene"  
  62     [4] 0 før 1980 - 62  Observasjon  
  63  MANNSKAP           63    
  64  PASSASJERLUGARER       0   64  Observasjon  
  65  MANNSKAPSLUGARER       [5] 3 2001 - 65  [P] "Fjordabåtene"  
  66  DEKKSHØYDE       0   66  Observasjon  
  67  AKSELTRYKK       0   67  Observasjon  
  68  TILLEGGSINFORMASJON           68        
  69  STATUS       Fritidsfartøy 69    
 
  70 02.08.1933   : Levert fra F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat) til Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland som "Schleswig Holstein" [1]. Hjemmehavn: Rendsburg, D. 70  [P] "Skipet" 3/1991  
  71    : Klassifisert som slepefartøy. 71  [P] "Fjordabåtene"  
  72 1945   : Overtatt av Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo. 72  [P] "Skipet" 1/1990  
  73 1949   : Solgt fra Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "Riskafjord". Hjemmehavn: Stavanger. 73  [P] "Skipet" 3/1991  
  74 04.1950   : Til ombygging ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. 74    
  75 11.04.1950   : Innført i Stavanger Skipsregister. 75  [N] sjofartsdir.no  
  76 06.1950   : Ombygget til passasjerfartøy ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk [2]. 76    
  77    : Også ny maskin til en kostnad av 30 000 NOK installert [2]. 77  [P] "Skipet" 3/1991  
  78 30.06.1950   : Gikk presentasjonstur. 78  [P] "Fjordabåtene"  
  79 07.1950   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 79    
  80 05.06.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Li. 80    
  81 01.04.1963   : Solgt til Øyane a/s, Hundvåg. Salgssum: 62 500 NOK. 81  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  82 07.1963   : Ombygget ved Brødrene Bjørnevik, Hundvåg: Ny maskin, nytt broparti samt generelt opprustet. Sertifikat endret. Kostnad: 200 000 NOK [3]. 82    
  83 03.08.1963   : Omdøpt "Øybuen". 83  [P] "Skipet" 3/1991  
  84 22.08.1963   : Gikk presentasjonstur. 84  [P] "Fjordabåtene"  
  85 25.08.1963   : Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvåg. 85  [P] "Fjordabåtene"  
  86 29.06.1965   : Drift og eierskap overført til Stavanger Kommune, Stavanger. Verdifastsettelse: 276 912,03 NOK. Samme trafikk. 86  [P] "Skipet" 3/1991  
  87 1975   : I opplag, Stavanger. 87  [P] "Fjordabåtene"  
  88 1978   : Solgt til Reidar Christensen, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 88  [P] "Skipet" 3/1991  
  89 20.06.1980   : Ombygget til fritidsfartøy: Bl.a. innredning endret [4]. Omdøpt "Primavera". 89    
  90 10.06.1981   : Solgt til Johnny Birkeland, Risnes. Salgssum: 150 000 NOK. 90  [P] "Skipet" 3/1991  
  91 11.06.1981   : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 91    
  92 01.1986   : Solgt til p/r Primavera, Sandnes. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 92  [P] "Skipet" 3/1991  
  93 01.1990   : Solgt til p/r Johnsen & Clausen DA, Ulset. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. I opplag, Bergen. 93  [P] "Skipet" 1/1990  
  94 02.1992   : Solgt til Svein Vinje, Laksevåg. Fortsatt i opplag, Bergen. 94  [P] "Skipet" 2/1992  
  95 06.06.1992   : Solgt til Christen André Vinje, Fyllingsdalen. Salgssum: 5 000 NOK. 95  [N] sjofartsdir.no  
  96 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 96  [N] sjofartsdir.no  
  97 02.10.1992   : Solgt til Odd Magne Stabben, Os. 97  [N] sjofartsdir.no  
  98    : I opplag, Tustna. 98  [P] "Skipet" 1/1993  
  99 23.10.1992   : Solgt til Ola Aune, Hundhammeren. Salgssum: 350 000 NOK. 99  [N] sjofartsdir.no  
  100    : I opplag, Trondheim. 100  [P] "Skipet" 1/1993  
  101 14.12.1997   : Observert, Bergen. 101  [P] "Skipet" 1/1998  
  102 17.12.1997   : Solgt til Bjørn Erik Klausen, Manger. 102  [N] sjofartsdir.no  
  103 14.04.1998   : Observert, Toska. 103  [P] "Skipet" 2/1998  
  104 31.08.1999   : Solgt til Jan Egil Aslaksen, Egersund. Videresolgt samme dag til Henrik Einar Seglem, Egersund. Salgssum: 150 000 NOK. 104  [N] sjofartsdir.no  
  105 ca.2000   : Opprustet [5]. 105  [P] "Fjordabåtene"  
  106 14.06.2001   : Omdøpt "Kontrari". 106  [N] sjofartsdir.no  
  107 26.05.2016   : Solgt til Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg. Salgssum: 250 000 NOK. 107  [N] sjofartsdir.no