H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "RISKAFJORD" 1950 - 1963          M/s "ØYBUEN" 1963 - 1978  
    Fortegnelse nr. P56  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     20.10.2020    
    PERIODE:     1950 - 1978 Status for fartøyet: FRITIDSFARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L C N C 1 1950 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Schleswig Holstein" 4 1933 - 1949   4 [P] "Skipet" 3/1980  
  5     "Riskafjord" 5 1949 - 1963   5 [P] "Skipet" 3/1980  
  6     "Øybuen" 6 1963 - 1978   6 [P] "Skipet" 3/1980  
  7     "Primavera" 7 1978 - 2001   7 [N] sdir.no  
  8     "Kontrari" 8 2001 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland 9 1933 - 1945   9 [P] "Skipet" 3/1991  
  10 Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo 10 1945 - 1949   10 [P] "Skipet" 1/1990  
  11 Riskafjord a/s, Hommersåk 11 1949 - 1963   11 [P] "Skipet" 3/1991  
  12 Øyane a/s, Hundvåg 12 1963 - 1965   12 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  13 Stavanger Kommune, Stavanger 13 1965 - 1978   13 [P] "Skipet" 3/1991  
  14 Reidar Christensen, Stavanger 14 1978 - 1981   14 [P] "Skipet" 3/1991  
  15 Johnny Birkeland, Risnes 15 1981 - 1986   15 [P] "Skipet" 3/1991  
  16 P/r Primavera, Sandnes 16 1986 - 1990   16 [P] "Skipet" 3/1991  
  17 P/r Johnsen & Clausen DA, Ulset 17 1990 - 1992   17 [P] "Skipet" 1/1990  
  18 Svein Vinje, Laksevåg 18 1992   18 [P] "Skipet" 2/1992  
  19 Christen André Vinje, Fyllingsdalen 19 1992   19 [N] sdir.no  
  20 Odd Magne Stabben, Os 20 1992   20 [N] sdir.no  
  21 Ola Aune, Hundhammeren 21 1992 - 1997   21 [N] sdir.no  
  22 Bjørn Erik Klausen, Manger 22 1997 - 1999   22 [N] sdir.no  
  23 Jan Egil Aslaksen, Egersund 23 1999   23 [N] sdir.no  
  24 Henrik Einar Seglem, Egersund 24 1999 - 2016   24 [N] sdir.no  
  25 Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg 25 2016 -   25 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  26 Byggeår   1933 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Byggenummer   1290 27 -   27 [P] "Skipet" 3/1991  
  28 Skrog   F. Schichau Gesellshaft, Danzig [fristat] 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Utrustning   F. Schichau Gesellshaft, Danzig [fristat] 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Type   - 30 -   30 -  
  31 Skrogutforming   Konvensjonelt 31 -   31 HMI  
  32 Klasse   - 32 -   32 -  
  33 Materiale   Stål 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Maskinfabrikant [ A ] Humbolt-Deutz-Motoren AG, Köln, Tyskland 34 1933 - 1950   34 [P] "Skipet" 3/1991  
  35   [C ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 35 1963 -   35 [P] "Skipet" 3/1991  
  36 Maskin produsert [ A ] 1933 36 -   36 [P] "Skipet" 3/1991  
  37   [C ] 1963 37 -   37 [P] "Skipet" 3/1991  
  38 Maskin [ A ] 1 x DM 6 syl. diesel 38 1933 - 1950   38 -  
  39   [ B ] 1 x General Motors diesel 39 1950 - 1963   39 [P] "Skipet" 3/1991  
  40   [C ] 1 x Wichmann DM 3 syl. diesel 40 1963 -   40 [P] "Skipet" 3/1991  
  41 Effekt [ A ] 45 bhk 41 1950 -   41 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  42   [ B ] 150 bhk 42 1912 - 1953   42 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  43 Fart [ A ] 11.0 kn 43 1933 - 1950   43 [P] "Fjordabåtene"  
  44   [C ] 10.0 kn 44 1963 -   44 [P] "Fjordabåtene"  
  45 Forbruk   - 45 -   45 -  
  46 Lengde [ A ] 20.24 m 46 1933 - 1950   46 [P] "Skipet" 3/1991  
  47   [ B ] 21.63 m 47 1950 -   47 [N] sdir.no  
  48 Bredde   4.21 m 48 -   48 [N] sdir.no  
  49 Dybde [ A ] 1.80 m 49 1933 - 1950   49 [P] "Skipet" 3/1991  
  50   [ B ] 1.86 m 50 1950 -   50 [N] sdir.no  
  51 Brutto registertonnasje [ A ] 46 t 51 1933 - 1950   51 [P] "Skipet" 1/1990  
  52   [ B ] 74.99 t 52 1950 - 1963   52 [P] "Fjordabådane"  
  53   [ C ] 75.36 t 53 1963 - 1980   53 [P] "Fjordabådane"  
  54   [ D ] 49.39 t 54 1980 -   54 [P] "Fjordabådane"  
  55 Netto registertonnasje [ A ] 17 t 55 1933 - 1950   55 [P] "Skipet" 1/1990  
  56   [ B ] 39.25 t 56 1950 - 1963   56 [P] "Fjordabådane"  
  57   [ C ] 38.81 t 57 1963 - 1980   57 [P] "Fjordabådane"  
  58   [ D ] 23.47 t 58 1980 -   58 [P] "Fjordabådane"  
  59 Dødvekttonnasje   - 59 -   59 -  
  60 Bilkapasitet   0 60 -   60 HMI  
  61 Trailerkapasitet   0 61 -   61 HMI  
  62 Passasjersertifikat [ A ] 0 62 1933 - 1950   62 HMI  
  63   [ B ] 120 63 1950 - 1963   63 [P] "Fjordabåtene"  
  64   [ C ] 127 64 1963 - før 1980   64 [P] "Fjordabåtene"  
  65   [ D ] 0 65 før 1980 -   65 HMI  
  66 Mannskap   Ja 66 -   66 HMI  
  67 Passasjerlugarer   0 67 -   67 [P] "Fjordabåtene"  
  68 Mannskapslugarer [ E ] 3     68 2001 -   68 HMI  
  69 Dekkshøyde   0 69 -   69 HMI  
  70 Akseltrykk   0 70 -   70 HMI  
  71 Tilleggsinformasjon   - 71 -   71 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  72 02.08.1933     Levert fra F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat) til Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland som "Schleswig Holstein" [ A ]. Hjemmehavn: Rendsburg, D. 72 [P] "Skipet" 3/1991  
  73       Klassifisert som slepefartøy. 73 [P] "Fjordabåtene"  
  74 1945     Overtatt av Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo. 74 [P] "Skipet" 1/1990  
  75 1949     Solgt fra Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 50 000 NOK. 75 [P] "Skipet" 3/1991  
  76 11.04.1950     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 76 [N] sdir.no  
  77 14.04.1950     Ombygget til passasjerfartøy ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk [ B ]. 77 [P] "A.s. Riskafjord"  
  78       Også ny maskin til en kostnad av 30 000 NOK installert [ B ]. 78 [P] "Skipet" 3/1991  
  79 1950     Omdøpt "Riskafjord". Kjenningssignal tildelt: LCNC. 79 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  80 30.06.1950     Gikk presentasjonstur. 80 [P] "Fjordabåtene"  
  81 01.07.1950     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 81 [P] "A.s. Riskafjord"  
  82 05.06.1952     Satt i trafikk Stavanger - Li. 82 -  
  83 02.01.1954     Slet av fortøyningene i storm og drev på land. 83 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  84 04.01.1954     Brakt flott. 84 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  85 31.08.1959     Grunnstøtte, Heng. 85 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1959  
  86 1960     I opplag, Hommersåk. 86 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  87 01.04.1963     Solgt til Øyane a/s, Hundvåg. Salgssum: 62 500 NOK. 87 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  88 03.08.1963     Omdøpt "Øybuen". 88 [P] "Skipet" 3/1991  
  89 08.1963     Ombygget ved Brødrene Bjørnevik, Hundvåg: nytt broparti samt generelt opprustet. Sertifikat endret [ C ]. 89 [P] "Fjordabådane"  
  90       Ny maskin. Kostnad: 200 000 NOK. 90 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  91 22.08.1963     Gikk presentasjonstur. 91 [P] "Fjordabåtene"  
  92 25.08.1963     Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvåg. 92 [P] "Fjordabåtene"  
  93 29.06.1965     Drift og eierskap overført til Stavanger Kommune, Stavanger. Verdifastsettelse: 276 912,03 NOK. Samme trafikk. 93 [P] "Skipet" 3/1991  
  94 03.09.1970     Maskintrøbbel ved Hestholmen. Tauet til Vassøy av flere fritidsfartøy. 94 [A] Stavanger Aftenblad 04.09.1970  
  95       Brudd på maskinakslingen. 95 [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1970  
  96 06.10.1972     Grunnstøtte i tett tåke, Hundvåg etter strømsvikt til radaren. Brakt flott av slepefartøyet "Haandy". 96 [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1972  
  97 pr.12.1972     I trafikk Stavanger - Vassøy. 97 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1972  
  98 07.12.1973     Kolliderte med kaien og to fritidsbåter etter maskinproblemer, Stavanger. Fører av den ene båten lettere skadet. 98 [A] Stavanger Aftenblad 08.12.1973  
  99 uke 05 1975     I opplag, Stavanger. 99 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1975 / 01.02.1975  
  100 02.1978     Solgt til Reidar Christensen, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 100 [P] "Fjordabådane"  
  101 20.06.1980     Ombygget til fritidsfartøy: Bl.a. innredning endret [ D ]. Omdøpt "Primavera". 101 - / [P] "Riskafjord kom seilande"  
  102 10.06.1981     Solgt til Johnny Birkeland, Risnes. Salgssum: 150 000 NOK. 102 [P] "Skipet" 3/1991  
  103 11.06.1981     Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 103 [P] "Fjordabådane"  
  104 01.1986     Solgt til p/r Primavera, Sandnes. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 104 [P] "Skipet" 3/1991  
  105 01.1990     Solgt til p/r Johnsen & Clausen DA, Ulset. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. I opplag, Bergen. 105 [P] "Skipet" 1/1990  
  106 02.1992     Solgt til Svein Vinje, Laksevåg. Fortsatt i opplag, Bergen. 106 [P] "Skipet" 2/1992  
  107 06.06.1992     Solgt til Christen André Vinje, Fyllingsdalen. Salgssum: 5 000 NOK. 107 [N] sdir.no  
  108 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 108 [N] sdir.no  
  109 02.10.1992     Solgt til Odd Magne Stabben, Os. 109 [N] sdir.no  
  110       I opplag, Tustna. 110 [P] "Skipet" 1/1993  
  111 23.10.1992     Solgt til Ola Aune, Hundhammeren. Salgssum: 350 000 NOK. 111 [N] sdir.no  
  112       I opplag, Trondheim. 112 [P] "Skipet" 1/1993  
  113 14.12.1997     Observert, Bergen. 113 [P] "Skipet" 1/1998  
  114 17.12.1997     Solgt til Bjørn Erik Klausen, Manger. 114 [N] sdir.no  
  115 14.04.1998     Observert, Toska. 115 [P] "Skipet" 2/1998  
  116 31.08.1999     Solgt til Jan Egil Aslaksen, Egersund. Videresolgt samme dag til Henrik Einar Seglem, Egersund. Salgssum: 150 000 NOK. 116 [N] sdir.no  
  117 ca.2000     Opprustet [ E ]. 117 [P] "Fjordabåtene"  
  118 14.06.2001     Omdøpt "Kontrari". 118 [N] sdir.no  
  119 pr.04.2003     Til restaurering, Egersund. 119 [P] "Skipet" 3/2003  
  120 26.05.2016     Solgt til Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg. Salgssum: 250 000 NOK. 120 [N] sdir.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau