HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P56       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "RISKAFJORD" 1950 - 1963     M/s "ØYBUEN" 1963 - 1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1950 - 1978   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LCNC   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Schleswig Holstein" 1933 - 1949 5  [P] "Skipet" 3/1980  
  6   "Riskafjord" 1949 - 1963 6  [P] "Skipet" 3/1980  
  7   "Øybuen" 1963 - 1978 7  [P] "Skipet" 3/1980  
  8   "Primavera" 1978 - 2001 8  [N] sdir.no  
  9   "Kontrari" 2001 - 9  [N] sdir.no  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland 1933 - 1945 10  [P] "Skipet" 3/1991  
  11   Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo 1945 - 1949 11  [P] "Skipet" 1/1990  
  12   Riskafjord a/s, Hommersåk 1949 - 1963 12  [P] "Skipet" 3/1991  
  13   Øyane a/s, Hundvåg 1963 - 1965 13  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  14   Stavanger Kommune, Stavanger 1965 - 1978 14  [P] "Skipet" 3/1991  
  15   Reidar Christensen, Stavanger 1978 - 1981 15  [P] "Skipet" 3/1991  
  16   Johnny Birkeland, Risnes 1981 - 1986 16  [P] "Skipet" 3/1991  
  17   P/r Primavera, Sandnes 1986 - 1990 17  [P] "Skipet" 3/1991  
  18   P/r Johnsen & Clausen DA, Ulset 1990 - 1992 18  [P] "Skipet" 1/1990  
  19   Svein Vinje, Laksevåg 1992 19  [P] "Skipet" 2/1992  
  20   Christen André Vinje, Fyllingsdalen 1992 20  [N] sdir.no  
  21   Odd Magne Stabben, Os 1992 21  [N] sdir.no  
  22   Ola Aune, Hundhammeren 1992 - 1997 22  [N] sdir.no  
  23   Bjørn Erik Klausen, Manger 1997 - 1999 23  [N] sdir.no  
  24   Jan Egil Aslaksen, Egersund 1999 24  [N] sdir.no  
  25   Henrik Einar Seglem, Egersund 1999 - 2016 25  [N] sdir.no  
  26   Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg 2016 - 26  [N] sdir.no  
 
  27  BYGGEÅR 1933   27  [N] sdir.no  
  28  BYGGENUMMER 1290   28  [P] "Skipet" 3/1991  
  29  SKROG F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat)   29  [N] sdir.no  
  30  UTRUSTNING F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat)   30  [N] sdir.no  
  31  TYPE -   31    
  32  SKROG Konvensjonelt   32  Observasjon  
  33  KLASSE -   33    
  34  MATERIALE Stål   34  [N] sdir.no  
  35  MASKINFABRIKANT [1]  Humbolt-Deutz-Motoren AG, Köln, Tyskland 1933 - 1950 35  [P] "Skipet" 3/1991  
  36   [3]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1963 - 36  [P] "Skipet" 3/1991  
  37  MASKIN PRODUSERT [1]  1933   37  [P] "Skipet" 3/1991  
  38   [3]  1963   38  [P] "Skipet" 3/1991  
  39  MASKIN [1]  1 x DM 6 syl. diesel 1933 - 1950 39    
  40   [2]  1 x General Motors diesel 1950 - 1963 40  [P] "Skipet" 3/1991  
  41   [3]  1 x Wichmann DM 3 syl. diesel 1963 - 41  [P] "Skipet" 3/1991  
  42  EFFEKT [1]  45 ehk 1933 - 1950 42  [P] "Skipet" 3/1991  
  43   [3]  150 bhk 1963 - 43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44  FART [1]  11.0 kn 1933 - 1950 44  [P] "Fjordabåtene"  
  45   [3]  10.0 kn 1963 - 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46  FORBRUK -   46    
  47  LENGDE [1]  20.24 m 1933 - 1950 47  [P] "Skipet" 3/1991  
  48   [2]  21.63 m 1950 - 48  [N] sdir.no  
  49  BREDDE 4.21 m   49  [N] sdir.no  
  50  DYBDE [1]  1.80 m 1933 - 1950 50  [P] "Skipet" 3/1991  
  51   [2]  1.86 m 1950 - 51  [N] sdir.no  
  52  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  46.00 t 1933 - 1950 52  [P] "Skipet" 1/1990  
  53   [2]  49.39 1950 - 53  [N] sdir.no  
  54  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  17.00 t 1933 - 1950 54  [P] "Skipet" 1/1990  
  55   [2]  23.47 t 1950 - 55  [N] sdir.no  
  56  DØDVEKTTONNASJE -   56    
  57  BILER 0   57  Observasjon  
  58  TRAILERE 0   58  Observasjon  
  59  PASSASJERER [1]  0 1933 - 1950 59  Observasjon  
  60   [2]  120 1950 - 1963 60  [P] "Fjordabåtene"  
  61   [3]  127 1963 - før 1980 61  [P] "Fjordabåtene"  
  62   [4]  0 før 1980 - 62  Observasjon  
  63  MANNSKAP -   63    
  64  PASSASJERLUGARER 0   64  Observasjon  
  65  MANNSKAPSLUGARER [5]  3 2001 - 65  [P] "Fjordabåtene"  
  66  DEKKSHØYDE 0   66  Observasjon  
  67  AKSELTRYKK 0   67  Observasjon  
  68  TILLEGGSINFORMASJON -   68    
  69  STATUS Fritidsfartøy 69    
 
  70 02.08.1933   : Levert fra F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat) til Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland som "Schleswig Holstein" [1]. Hjemmehavn: Rendsburg, D. 70  [P] "Skipet" 3/1991  
  71    : Klassifisert som slepefartøy. 71  [P] "Fjordabåtene"  
  72 1945   : Overtatt av Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo. 72  [P] "Skipet" 1/1990  
  73 1949   : Solgt fra Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "Riskafjord". Hjemmehavn: Stavanger. 73  [P] "Skipet" 3/1991  
  74 11.04.1950   : Innført i Stavanger Skipsregister. 74  [N] sdir.no  
  75 14.04.1950   : Ombygget til passasjerfartøy ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk [2]. 75  [P] "A.s. Riskafjord"  
  76    : Også ny maskin til en kostnad av 30 000 NOK installert [2]. 76  [P] "Skipet" 3/1991  
  77 30.06.1950   : Gikk presentasjonstur. 77  [P] "Fjordabåtene"  
  78 01.07.1950   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 78  [P] "A.s. Riskafjord"  
  79 05.06.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Li. 79    
  80 01.04.1963   : Solgt til Øyane a/s, Hundvåg. Salgssum: 62 500 NOK. 80  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  81 07.1963   : Ombygget ved Brødrene Bjørnevik, Hundvåg: Ny maskin, nytt broparti samt generelt opprustet. Sertifikat endret. Kostnad: 200 000 NOK [3]. 81    
  82 03.08.1963   : Omdøpt "Øybuen". 82  [P] "Skipet" 3/1991  
  83 22.08.1963   : Gikk presentasjonstur. 83  [P] "Fjordabåtene"  
  84 25.08.1963   : Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvåg. 84  [P] "Fjordabåtene"  
  85 29.06.1965   : Drift og eierskap overført til Stavanger Kommune, Stavanger. Verdifastsettelse: 276 912,03 NOK. Samme trafikk. 85  [P] "Skipet" 3/1991  
  86 1975   : I opplag, Stavanger. 86  [P] "Fjordabåtene"  
  87 1978   : Solgt til Reidar Christensen, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 87  [P] "Skipet" 3/1991  
  88 20.06.1980   : Ombygget til fritidsfartøy: Bl.a. innredning endret [4]. Omdøpt "Primavera". 88    
  89 10.06.1981   : Solgt til Johnny Birkeland, Risnes. Salgssum: 150 000 NOK. 89  [P] "Skipet" 3/1991  
  90 11.06.1981   : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 90    
  91 01.1986   : Solgt til p/r Primavera, Sandnes. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 91  [P] "Skipet" 3/1991  
  92 01.1990   : Solgt til p/r Johnsen & Clausen DA, Ulset. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. I opplag, Bergen. 92  [P] "Skipet" 1/1990  
  93 02.1992   : Solgt til Svein Vinje, Laksevåg. Fortsatt i opplag, Bergen. 93  [P] "Skipet" 2/1992  
  94 06.06.1992   : Solgt til Christen André Vinje, Fyllingsdalen. Salgssum: 5 000 NOK. 94  [N] sdir.no  
  95 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 95  [N] sdir.no  
  96 02.10.1992   : Solgt til Odd Magne Stabben, Os. 96  [N] sdir.no  
  97    : I opplag, Tustna. 97  [P] "Skipet" 1/1993  
  98 23.10.1992   : Solgt til Ola Aune, Hundhammeren. Salgssum: 350 000 NOK. 98  [N] sdir.no  
  99    : I opplag, Trondheim. 99  [P] "Skipet" 1/1993  
  100 14.12.1997   : Observert, Bergen. 100  [P] "Skipet" 1/1998  
  101 17.12.1997   : Solgt til Bjørn Erik Klausen, Manger. 101  [N] sdir.no  
  102 14.04.1998   : Observert, Toska. 102  [P] "Skipet" 2/1998  
  103 31.08.1999   : Solgt til Jan Egil Aslaksen, Egersund. Videresolgt samme dag til Henrik Einar Seglem, Egersund. Salgssum: 150 000 NOK. 103  [N] sdir.no  
  104 ca.2000   : Opprustet [5]. 104  [P] "Fjordabåtene"  
  105 14.06.2001   : Omdøpt "Kontrari". 105  [N] sdir.no  
  106 pr.04.2003   : Til restaurering, Egersund. 106  [P] "Skipet" 3/2003  
  107 26.05.2016   : Solgt til Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg. Salgssum: 250 000 NOK. 107  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau