HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P40       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "RISKAFJORD" 1914 - 1931     M/s "ASKØY I" 1931 - 1934     M/s "VIERVÅG I" 1934 - 1969   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1914 - 1969   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL MJBC   2  [P] "Skipet" 3/1991  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Ly" 1912 - 1913 5  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  6   "Riskafjord" 1913 - 1931 6  [K] Knut Gunnar Vier  
  7   "Askøy I" 1931 - 1934 7  [K] Knut Gunnar Vier  
  8   "Viervåg I" 1934 - 1970 8  [K] Knut Gunnar Vier  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska 1913 9  [K] Knut Gunnar Vier  
  10   Riskafjord a/s, Hommersåk 1913 - 1930 10  [K] Knut Gunnar Vier  
  11   Knut Aske og Arne Aske, Askje 1930 - ca.1931 11  [K] Knut Gunnar Vier  
  12   Arne Aske, Askje ca.1931 - 1934 12    
  13   Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier 1934 - 1935 13  [P] "Skipet" 3/1991  
  14   Knut Vier, Vier 1935 - 1962 14  [P] "Skipet" 3/1991  
  15   Sverre Haga 1962 - 1970 15  [K] Knut Gunnar Vier  
 
  16  BYGGEÅR 1912   16  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  17  BYGGENUMMER -   17    
  18  SKROG Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   18  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  19  UTRUSTNING Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   19  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  20  TYPE -   20    
  21  SKROG Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22  KLASSE -   22    
  23  MATERIALE Tre   23  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  24  MASKINFABRIKANT [1]  Lysekil Mekaniska Verkstad a/b, Lysekil, Sverige 1913 - 1931 24  [P] "Skipet" 3/1991  
  25   [3]  Jönköpings Motorfabrik a/b, Jönköping, Sverige 1931 - 1951 25  [P] "Skipet" 3/1991  
  26  MASKIN PRODUSERT [1]  1913   26  [P] "Skipet" 3/1991  
  27   [3]  1931   27    
  28   [5]  1951   28  [K] Knut Gunnar Vier  
  29  MASKIN [1]  1 x RM 2 syl. diesel 1913 - 1931 29    
  30   [3]  1 x June Munktell RM 2 syl. diesel 1931 - 1951 30    
  31   [5]  1 x General Motors diesel 1951 - 1970 31  [K] Knut Gunnar Vier  
  32  EFFEKT [1]  25 bhk 1913 - 1931 32  [P] "A.s. Riskafjord"  
  33   [3]  55 bhk 1931 - 1951 33    
  34   [5]  165 bhk 1951 - 1970 34  [K] Knut Gunnar Vier  
  35  FART [5]  9.0 kn 1951 - 1970 35  [K] Knut Gunnar Vier  
  36  FORBRUK -   36    
  37  LENGDE [1]  16.55 m 1913 - 1948 37  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  38   [4]  19.78 m 1948 - 1970 38  [P] "Skipet" 3/1991  
  39  BREDDE [1]  4.21 m 1913 - 1948 39  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  40   [4]  4.48 m 1948 - 1970 40  [P] "Skipet" 3/1991  
  41  DYBDE [1]  2.18 m 1913 - 1948 41  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  42   [4]  2.04 m 1948 - 1970 42  [P] "Skipet" 3/1991  
  43  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  28.11 t 1913 - 1948 43    
  44   [4]  60.20 t 1948 - 1970 44    
  45  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  16.80 t 1913 - 1948 45    
  46   [4]  47.83 t 1948 - 1970 46    
  47  DØDVEKTTONNASJE -   47    
  48  BILER 0   48  Observasjon  
  49  TRAILERE 0   49  Observasjon  
  50  PASSASJERER [1]  0 1913 - 1914 50    
  51   [2]  77 1914 - 1948 51  [P] "A.s. Riskafjord"  
  52   [4]  137 1948 - 1970 52  [K] Knut Gunnar Vier  
  53  MANNSKAP 2 1914 - 1969 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54  PASSASJERLUGARER 0   54  Observasjon  
  55  MANNSKAPSLUGARER 0   55  Observasjon  
  56  DEKKSHØYDE 0   56  Observasjon  
  57  AKSELTRYKK 0   57  Observasjon  
  58  TILLEGGSINFORMASJON -   58    
  59  STATUS Senket 1970 59  [K] Knut Gunnar Vier  
       
  60 1912   : Ferdigstilt. 60  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  61 04.01.1913   : Levert fra Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg til Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska som m/k "Ly" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger 61  [K] Knut Gunnar Vier  
  62    : I bruk som føringsbåt, Stavanger. 62    
  63 22.12.1913   : Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord". 63  [P] "A.s. Riskafjord"  
  64    : Salgssum: 11 000 NOK. 64  [P] "Skipet" 3/1991  
  65 01.1914   : Opprustet til passasjerfartøy [2]. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 65  [P] "A.s. Riskafjord"  
  66 1915   : Ombygget med nytt overbygg midtskips. 66  [P] "Skipet" 3/1991  
  67 03.11.1921   : Grunnstøtte ved Hommersåk. 67    
  68 13.10.1930   : Solgt til Knut Aske og Arne Aske, Askje. Satt i trafikk Rennesøy - Stavanger. 68  [K] Knut Gunnar Vier  
  69    : Salgssum: 6 300 NOK. 69  [P] "Skipet" 3/1991  
  70 19.01.1931   : Omdøpt "Askøy I". 70    
  71 02.06.1931   : Ombygget med ny maskin [3]. 71  [P] "Skipet" 3/1991  
  72    : Satt i trafikk Voll - Stavanger. 72    
  73 1931 ►   : Drift og eierskap overført til Arne Aske, Askje. 73    
  74 12.10.1934   : Solgt til Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier. Omdøpt "Viervåg I". Salgssum: 10 000 NOK. 74  [P] "Skipet" 3/1991  
  75    : Satt i trafikk Stavanger - Vier. 75  [P] "A.s. Riskafjord"  
  76 23.03.1935   : Drift og eierskap overført til Knut Vier, Vier. 76  [P] "Skipet" 3/1991  
  77 12.08.1948   : Ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri a/s, Hommersåk: Forlenget. Sertifikat endret [4]. 77  [K] Knut Gunnar Vier  
  78 1951   : Omybygget ved Sandnes Mekaniske Verksted a/s, Sandnes: Ny motor installert, styrehuset løftet og salong utvidet [5]. 78  [K] Knut Gunnar Vier  
  79 1951   : Assisterte m/s "Idsefjord I" etter maskinhavari, Høgsfjorden og slepte denne til Vier. 79  [K] Knut Gunnar Vier  
  80 ► 1960   : Også utleid til Stavanger Turistforening, Stavanger til turer på Gandsfjorden og byøyene. 80  [P] "Fjordabåtene"  
  81 1962   : Solgt til Sverre Haga. Salgssum: 60 000 NOK (sammen med m/s "Idsefjord I"). Samme trafikk. 81  [K] Knut Gunnar Vier  
  82 1967   : I opplag. 82  [K] Knut Gunnar Vier  
  83 1969   : Utleid til Norsk Sjøfartsmuseum, Stavanger. I bruk som basefartøy ved utgravingen av "Staat Harlem", Kvitsøy. Tilbakelevert samme år. 83    
  84 ► 10.1969   : I opplag, Vier med ødelagt gir. 84  [P] "Fjordabåtene"  
  85 10.1969   : Slet seg fra fortøyningene i orkan og drev på land, Vier. Totalhavarert. 85  [K] Knut Gunnar Vier  
  83 1970   : Slept til Steinsøy av John Lunde's slepefartøy "Jolu" og "Stilu", 86  [K] Knut Gunnar Vier  
  87    : Senket på 200 favner. 87  [P] "Fjordabåtene"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau