H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "RISKAFJORD" 1914  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © Johannes Østvold  
                   
                   
                   
    Oppdatert: 06.04.2021                
    Status: SENKET                
      2            
      Fortegnelse nr. P-40  
      "RISKAFJORD" [1914 - 1931]        "ASKØY" [1931 - 1934]        "VIERVÅG I" [1934 - 1969]  
                   
                   
1   Periode       1914 - 1969 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1912 2 [N] sagvaagen-kystlag.no    
3   Byggenummer       -- 3    
4   Skrog       Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg 4 [N] sagvaagen-kystlag.no    
5   Utrustning       Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg 5 [N] sagvaagen-kystlag.no    
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt, rigget som kutter 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale       Tre 8 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1913       "Ly" 11 [N] sagvaagen-kystlag.no    
12   1913 - 1931       "Riskafjord" 12 [K] Knut Gunnar Vier  
13   1931 - 1934       "Askøy" 13 [P] "Fjordabådane"  
14   1934 - 1970       "Viervåg I" 14 [K] Knut Gunnar Vier  
15           Kallesignal 15    
16   1913 - 1934       MJBC 16 [P] "Riskafjord kom seilande"  
17   1934 - 1970       LFMO 17 [P] "Riskafjord kom seilande"  
18           IMO-nummer 18    
19           -- 19    
20           MMSI-nummer 20    
21           -- 21    
                   
           
                   
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1913       Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska 24 [K] Knut Gunnar Vier  
25   1913 - 1930       Riskafjord a/s, Hommersåk 25 [K] Knut Gunnar Vier  
26   1930 - ca.1931       Knut Aske og Arne Aske, Askje 26 [K] Knut Gunnar Vier  
27   ca.1931 - 1934       Arne Aske, Askje 27    
28   1934 - 1935       Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier 28 [P] "Skipet" 3/1991  
29   1935 - 1962       Knut Vier, Vier 29 [P] "Skipet" 3/1991  
30   1962 - 1970       Sverre Haga 30 [K] Knut Gunnar Vier  
                   
           
                   
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33           -- 33    
                   
           
                   
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36   1912 - 1931   A   Lysekil Mekaniska Verkstad a/b, Lysekil, Sverige 36 [P] "Skipet" 3/1991  
37   1931 - 1951   C   Jönköpings Motorfabrik a/b, Jönköping, Sverige 37 [P] "Skipet" 3/1991  
38           Produsert 38    
39       A   1912 39 [P] "Skipet" 3/1991  
40       C   1931 40    
41       E   1951 41 [K] Knut Gunnar Vier  
42           Maskin 42    
43   1912 - 1931   A   1 x Lysekil diesel 43 [P] "Riskafjord kom seilande"  
44   1931 - 1951   C   1 x June Munktell RM 2 syl. diesel 44    
45   1951 - 1970   E   1 x General Motors diesel 45 [K] Knut Gunnar Vier  
46           Effekt 46    
47   1912 - 1931   A   25 bhk 47 [P] "A.s. Riskafjord"  
48   1931 - 1951   C   35 bhk 48    
49   1951 - 1970   E   165 bhk 49 [K] Knut Gunnar Vier  
50           Fart 50    
51   1951 - 1970   E   9.0 kn 51 [K] Knut Gunnar Vier  
52           Forbruk 52    
53           -- 53    
                   
           
                   
54   ▼ MÅL 54    
55   Periode       Lengde 55    
56   1912 - 1948   A   16.55 m 56 [N] sagvaagen-kystlag.no    
57   1948 - 1970   D   19.78 m 57 [P] "Skipet" 3/1991  
58           Bredde 58    
59   1912 - 1948   A   4.21 m 59 [N] sagvaagen-kystlag.no    
60   1948 - 1970   D   4.48 m 60 [P] "Skipet" 3/1991  
61           Dybde 61    
62   1912 - 1948   A   2.18 m 62 [N] sagvaagen-kystlag.no    
63   1948 - 1970   D   2.04 m 63 [P] "Skipet" 3/1991  
64           Brutto tonnasje 64    
65   1912 - 1948   A   28.11 brt 65 [P] "Fjordabådane"  
66   1948 - 1970   D   60.20 brt 66 [P] "Fjordabådane"  
67           Netto tonnasje 67    
68   1912 - 1948   A   16.80 nrt 68 [P] "Fjordabådane"  
69   1948 - 1970   D   47.83 nrt 69 [P] "Fjordabådane"  
70           Dødvekttonn 70    
71           -- 71    
                   
           
                   
72   ▼ KAPASITET 72    
73   Periode       Personbiler 73    
74           0 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75           Trailere 75    
76         0 76 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
77           Passasjerer 77    
78   1913 - 1914   A   0 78 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
79   1914 - 1934   B   77 79 [P] "Riskafjord kom seilande"  
80   1934 - 1948   F   97 80 [P] "Riskafjord kom seilande"  
81   1948 - 1970   E   137 81 [P] "Riskafjord kom seilande"  
82           Passasjerlugarer 82    
83         0 83 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
84           Mannskapslugarer 84    
85           -- 85    
86           Mannskap 86    
87   1914 - 1969       2 87 [P] "Fjordabåtene"  
88           Dekkshøyde 88    
89           0 89 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
90           Tillatt akseltrykk 90    
91           0 91 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
92   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 92    
93   -- 93    
                   
             
                   
94   ▼ HISTORIKK 94            
95 1912   A   Ferdigstilt. 95 [N] sagvaagen-kystlag.no  
96 04.01.1913   A   Levert fra Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg til Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska som m/k "Ly". 96 [P] "Riskafjord kom seilande"  
97         Kallesignal: MJBC. I bruk som føringsbåt, Stavanger. 97 [P] "Riskafjord kom seilande"  
98 17.12.1913       Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord". 98 [P] "Fjordabådane"  
99         Salgssum: 11 000 NOK. 99 [P] "Skipet" 3/1991  
100 22.12.1913       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 100 [P] "Fjordabådane"  
101 01.1914   B   Opprustet til passasjerfartøy. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 101 [P] "A.s. Riskafjord"  
102 1915       Ombygget med nytt overbygg midtskips. 102 [P] "Riskafjord kom seilande"  
103 03.11.1921       Grunnstøtte ved Hommersåk. Slept til Stavanger av d/s "Hjelmeland" og slippsatt på Sølyst. 103 [A] Stavanger Aftenblad 09.11.1921  
104 13.10.1930       Solgt til Knut Aske og Arne Aske, Askje. Satt i trafikk Rennesøy - Stavanger. 104 [P] "Riskafjord kom seilande"  
105         Salgssum: 6 300 NOK. 105 [P] "Skipet" 3/1991  
106 19.01.1931       Omdøpt "Askøy". 106 [P] "Fjordabådane"  
107 02.06.1931   C   Ombygget med ny maskin. Satt i trafikk Askje - Stavanger. 107 [P] "Riskafjord kom seilande"  
108 1931 ►       Drift og eierskap overført til Arne Aske, Askje. 108    
109 01.01.1934       Nytt kallesignal: LFMO. 109 [P] "Riskafjord kom seilande"  
110 12.10.1934       Solgt til Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier. Omdøpt "Viervåg I". Salgssum: 10 000 NOK. 110 [P] "Skipet" 3/1991  
111     F   Sertifikat endret. 111 [P] "Riskafjord kom seilande"  
112         Satt i trafikk Stavanger - Vier. 112 [P] "A.s. Riskafjord"  
113 22.03.1935       Drift og eierskap overført til Knut Vier, Vier. Verdifastsettelse: 4 285.71 NOK. 113 [P] "Fjordabådane"  
114 ca.1947       Også utleid til Rosenberg Verft a/s, Stavanger for personelltransport sentrum - Rosenberg Verft, Stavanger havn. 114 [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1978  
115 12.08.1948   D   Ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri a/s, Hommersåk: Forlenget. Sertifikat endret. 115 [P] "Riskafjord kom seilande"  
116 1951       Utleieavtale med Rosenberg Verft a/s, Stavanger avsluttet. 116 [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1978  
117     E   Omybygget ved Sandnes Mekaniske Verksted a/s, Sandnes: Ny maskin installert, styrehuset løftet og salong utvidet. 117 [K] Knut Gunnar Vier  
118 1951       Assisterte m/s "Idsefjord I" etter maskinhavari, Høgsfjorden og slepte denne til Vier. 118 [K] Knut Gunnar Vier  
119 ► 1960       Også utleid til Stavanger Turistforening, Stavanger til turer på Gandsfjorden og byøyene. 119 [P] "Fjordabåtene"  
120 1962       Solgt til Sverre Haga. Salgssum: 60 000 NOK [sammen med m/s "Idsefjord I"]. Samme trafikk. 120 [K] Knut Gunnar Vier  
121 1967       I opplag. 121 [K] Knut Gunnar Vier  
122 1969       Utleid til Norsk Sjøfartsmuseum, Stavanger. I bruk som basefartøy ved utgravingen av "Staat Harlem", Kvitsøy. Tilbakelevert samme år. 122    
123   10.1969       I opplag, Vier med ødelagt gir. 123 [P] "Fjordabåtene"  
124 10.1969       Slet seg fra fortøyningene i orkan og drev på land, Vier. Totalhavarert. 124 [K] Knut Gunnar Vier  
125 sommer 1970       Slept til Steinsøy av John Lunde's slepefartøy "Jolu" og "Stilu". 125 [P] "Fjordabådane"  
126         Senket på 200 favner. 126 [P] "Fjordabåtene"  
                   
                   
           
    ▼ FOTOGALLERI              
                   
    Bilde 1/3      
 
  Avbildet som: "Askøy"    
    Før forlengelsen,         Lokalisering: --    
    sannsynligvis her         Tidspunkt: --    
    i Stavanger.         Rettighetshaver: Knut Gunnar Vier    
              Hentet fra: bredalsholmen.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/3      
  Avbildet som: "Viervåg I"    
    Etter ombyggingene.         Lokalisering: Stavanger    
              Tidspunkt: 26. mai 1962    
              Rettighetshaver: Johannes Østvold    
              Hentet fra: "Fjordabåtene"    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/3      
  Avbildet som: "Viervåg I"    
    Etter havariet i 1969         Lokalisering: Vier    
    Ble senket året etter.         Tidspunkt: November 1969    
              Rettighetshaver: Johannes Østvold    
            Hentet fra: "Fjordabåtene"    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau