EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "RISKAFJORD" 1914-1931     M/s "ASKØY I" 1931-1934     M/s "VIERVÅG I" 1934-1969   FOTOGRAFI   OPPDATERT 15.01.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1914 - 1969     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MJBC   2  [P] "Skipet" 3/1991  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Ly" 1912 - 1913 5  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  6     "Riskafjord" 1913 - 1931 6  [K] Knut Gunnar Vier  
  7     "Askøy I" 1931 - 1934 7  [K] Knut Gunnar Vier  
  8       "Viervåg I" 1934 - 1970 8  [K] Knut Gunnar Vier  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD       Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska 1913 9  [K] Knut Gunnar Vier  
  10     Riskafjord a/s, Hommersåk 1913 - 1930 10  [K] Knut Gunnar Vier  
  11     Knut Aske og Arne Aske, Askje 1930 - ca.1931 11  [K] Knut Gunnar Vier  
  12     Arne Aske, Askje ca.1931 - 1934 12    
  13     Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier 1934 - 1935 13  [P] "Skipet" 3/1991  
  14     Knut Vier, Vier 1935 - 1962 14  [P] "Skipet" 3/1991  
  15           Sverre Haga 1962 - 1970 15  [K] Knut Gunnar Vier  
 
  16  BYGGEÅR       1912   16  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  17  BYGGENUMMER           17    
  18  SKROG       Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   18  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  19  UTRUSTNING       Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   19  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  20  TYPE           20    
  21  SKROG       Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22  KLASSE           22    
  23  MATERIALE       Tre   23  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  24  MASKINFABRIKANT   [1] Lysekil Mekaniska Verkstad a/b, Lysekil, Sverige 1913 - 1931 24  [P] "Skipet" 3/1991  
  25           [3] Jönköpings Motorfabrik a/b, Jönköping, Sverige 1931 - 1951 25  [P] "Skipet" 3/1991  
  26  MASKIN PRODUSERT   [1] 1913   26  [P] "Skipet" 3/1991  
  27     [3] 1931   27    
  28           [5] 1951   28  [K] Knut Gunnar Vier  
  29  MASKIN   [1] 1 x RM 2 syl. diesel 1913 - 1931 29    
  30     [3] 1 x June Munktell RM 2 syl. diesel 1931 - 1951 30    
  31           [5] 1 x General Motors diesel 1951 - 1970 31  [K] Knut Gunnar Vier  
  32  EFFEKT   [1] 015 bhk 1913 - 1931 32  [P] "Skipet" 3/1991  
  33     [3] 055 bhk 1931 - 1951 33    
  34     [5] 165 bhk 1951 - 1970 34  [K] Knut Gunnar Vier  
  35  FART       [5] 9.0 kn 1951 - 1970 35  [K] Knut Gunnar Vier  
  36  FORBRUK           36    
  37  LENGDE   [1] 16.55 m 1913 - 1948 37  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  38           [4] 19.78 m 1948 - 1970 38  [P] "Skipet" 3/1991  
  39  BREDDE   [1] 04.21 m 1913 - 1948 39  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  40           [4] 04.48 m 1948 - 1970 40  [P] "Skipet" 3/1991  
  41  DYBDE   [1] 02.18 m 1913 - 1948 41  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  42           [4] 02.04 m 1948 - 1970 42  [P] "Skipet" 3/1991  
  43  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 28.11 t 1913 - 1948 43    
  44           [4] 60.20 t 1948 - 1970 44    
  45  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 16.80 t 1913 - 1948 45    
  46           [4] 47.83 t 1948 - 1970 46      
  47  DØDVEKTTONNASJE           47    
  48  BILER   0   48  Observasjon  
  49  TRAILERE       0   49  Observasjon  
  50  PASSASJERER   [1] 0 1913 - 1914 50    
  51     [2] 77 1914 - 1948 51  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  52     [4] 137 1948 - 1970 52  [K] Knut Gunnar Vier  
  53  MANNSKAP       2 1914 - 1969 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54  PASSASJERLUGARER       0   54  Observasjon  
  55  MANNSKAPSLUGARER       0   55  Observasjon  
  56  DEKKSHØYDE       0   56  Observasjon  
  57  AKSELTRYKK       0   57  Observasjon  
  58  TILLEGGSINFORMASJON           58        
  59  STATUS       Senket 1970 59  [K] Knut Gunnar Vier  
         
  60 1912   : Ferdigstilt. 60  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  61 04.01.1913   : Levert fra Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg til Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska som m/k "Ly" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger 61  [K] Knut Gunnar Vier  
  62    : I bruk som føringsbåt, Stavanger. 62    
  63 17.12.1913   : Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord". 63  [K] Knut Gunnar Vier  
  64    : Salgssum: 11 000 NOK. 64  [P] "Skipet" 3/1991  
  65 01.1914   : Opprustet til passasjerfartøy [2]. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 65    
  66 1915   : Ombygget med nytt overbygg midtskips. 66  [P] "Skipet" 3/1991  
  67 03.11.1921   : Grunnstøtte ved Hommersåk. 67    
  68 13.10.1930   : Solgt til Knut Aske og Arne Aske, Askje. Satt i trafikk Rennesøy - Stavanger. 68  [K] Knut Gunnar Vier  
  69    : Salgssum: 6 300 NOK. 69  [P] "Skipet" 3/1991  
  70 19.01.1931   : Omdøpt "Askøy I". 70    
  71 02.06.1931   : Ombygget med ny maskin [3]. 71  [P] "Skipet" 3/1991  
  72    : Satt i trafikk Voll - Stavanger. 72    
  73 1931 ►   : Drift og eierskap overført til Arne Aske, Askje. 73    
  74 12.10.1934   : Solgt til Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier. Omdøpt "Viervåg I". Salgssum: 10 000 NOK. 74  [P] "Skipet" 3/1991  
  75    : Satt i trafikk Stavanger - Vier. 75    
  76 23.03.1935   : Drift og eierskap overført til Knut Vier, Vier. 76  [P] "Skipet" 3/1991  
  77 12.08.1948   : Ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri a/s, Hommersåk: Forlenget. Sertifikat endret [4]. 77  [K] Knut Gunnar Vier  
  78 1951   : Omybygget ved Sandnes Mekaniske Verksted a/s, Sandnes: Ny motor installert, styrehuset løftet og salong utvidet [5]. 78  [K] Knut Gunnar Vier  
  79 1951   : Assisterte m/s "Idsefjord I" etter maskinhavari, Høgsfjorden og slepte denne til Vier. 79  [K] Knut Gunnar Vier  
  80 ► 1960   : Også utleid til Stavanger Turistforening, Stavanger til turer på Gandsfjorden og byøyene. 80  [P] "Fjordabåtene"  
  81 1962   : Solgt til Sverre Haga. Salgssum: 60 000 NOK (sammen med m/s "Idsefjord I"). Samme trafikk. 81  [K] Knut Gunnar Vier  
  82 1967   : I opplag. 82  [K] Knut Gunnar Vier  
  83 1969   : Utleid til Norsk Sjøfartsmuseum, Stavanger. I bruk som basefartøy ved utgravingen av "Staat Harlem", Kvitsøy. Tilbakelevert samme år. 83    
  84 ► 10.1969   : I opplag, Vier med ødelagt gir. 84  [P] "Fjordabåtene"  
  85 10.1969   : Slet seg fra fortøyningene i orkan og drev på land, Vier. Totalhavarert. 85  [K] Knut Gunnar Vier  
  83 1970   : Slept til Steinsøy av John Lunde's slepefartøy "Jolu" og "Stilu", 86  [K] Knut Gunnar Vier  
  87    : Senket på 200 favner. 87  [P] "Fjordabåtene"