HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P74       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "RAGNAR" 1885 - 1892 / 1932 - 1947     M/s "RAGNAR" 1947 - 1975   FOTOGRAFI   OPPDATERT 27.12.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1885 - 1892 / 1932 - 1975   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LEQP   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Ragnar"   5  [N] sdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD E.P. Lundquist, Göteborg, Sverige 1868 - 1885 6    
  7   Niels Brostrup Berner, Stavanger 1885 - 1892 7  [P] "Fjordabåtene"  
  8   Brødrene Berner, Stavanger 1892 - 1899 8    
  9   Chr. Bjelland & Co. a/s, Stavanger 1899 9    
  10   Ragnar a/s, Stavanger 1899 - 1910 10    
  11   Zakarias Karlsen, Stavanger 1910 - 1916 11    
  12   Ocean Packing Co. a/s, Stavanger 1916 - 1920 12    
  13   Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger 1920 - 1931 13    
  14   Carl J. Knudsen, Stavanger 1931 - 1951 14    
  15   Stavanger Kommune, Stavanger 1951 - 1975 15    
  16   Kran & Båtservice a/s, Kristiansand 1977 - 1980 16  [P] "Skipet" 2/1980  
  17   Severin Eskeland, Sagvåg 1980 - etter 1980 17  [N] sdir.no  
  18   Mons Liøen, Trengereid etter 1980 - før 2000 18  [P] "Skipet" 2/1999  
  19   Kyrre Alexander Gripstad, Moss 2000 - 19  [A] Stavanger Aftenblad 08.01.2004  
 
  20  BYGGEÅR 1868   20  [N] sdir.no  
  21  BYGGENUMMER 152   21    
  22  SKROG Göteborg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   22    
  23  UTRUSTNING Göteborg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   23    
  24  TYPE -   24    
  25  SKROG Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26  KLASSE -   26    
  27  MATERIALE Jern med betongdekk   27  [P] "Fjordabåtene"  
  28  MASKINFABRIKANT [2]  General Motors 1947 - 1952 28  [P] "Fjordabåtene"  
  29  MASKIN PRODUSERT [1]  1929   29    
  30   [2]  1943   30    
  31  MASKIN [1]  1 x damp 1929 - 1948 31  [P] "Fjordabåtene"  
  32   [2]  1 x Gray diesel 1947 - 1952 32  [P] "Fjordabåtene"  
  33   [3]  1 x Rubb diesel 1952 - 33  [P] "Fjordabåtene"  
  34  EFFEKT [1]  10 bhk 1929 - 1948 34    
  35   [2]  66 bhk 1947 - 1952 35    
  36   [3]  40 bhk 1952 - 36  [P] "Fjordabåtene"  
  37  FART -   37    
  38  FORBRUK -   38    
  39  LENGDE [1]  17.86 m 1868 - 1954 39    
  40   [4]  16.89 m 1954 - 40  [N] sdir.no  
  41  BREDDE [1]  3.96 m 1868 - 1954 41    
  42   [4]  3.84 m 1954 - 42  [N] sdir.no  
  43  DYBDE [1]  2.10 m 1868 - 1954 43    
  44   [4]  2.07 m 1954 - 44  [N] sdir.no  
  45  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  53 t 1868 - 1954 45    
  46   [4]  52.60 t 1954 - 46  [N] sdir.no  
  47  NETTO REGISTERTONNASJE [4]  34.45 t 1954 - 47  [N] sdir.no  
  48  DØDVEKTTONNASJE -   48    
  49  BILER 0   49  Observasjon  
  50  TRAILERE 0   50  Observasjon  
  51  PASSASJERER [5]  Ja 1932 - 1954 51  Observasjon  
  52   [4]  100 1954 - 52  [P] "Fjordabåtene"  
  53  MANNSKAP 2   53  [P] "Fjordabåtene"  
  54  PASSASJERLUGARER 0   54  Observasjon  
  55  MANNSKAPSLUGARER -   55    
  56  DEKKSHØYDE 0   56  Observasjon  
  57  AKSELTRYKK 0   57  Observasjon  
  58  TILLEGGSINFORMASJON -   58    
  59  STATUS Fritidsfartøy 59    
 
  60 1868   : Levert fra Göteborg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til E.P. Lundquist, Göteborg, S som "Ragnar" [1]. Klassifisert som taubåt. 60    
  61 1885   : Vunnet i lotteri av Niels Brostrup Berner, Stavanger. 61  [P] "Fjordabåtene"  
  62    : Satt i passasjertrafikk Stavanger - Jørpeland. 62    
  63 27.07.1892   : Solgt til Brødrene Berner, Stavanger. Hjemmehavn: Stavanger. 63    
  64 1899   : Solgt til Chr. Bjelland & Co. a/s, Stavanger. Drift og eierskap overført til Ragnar a/s, Stavanger. 64    
  65 24.12.1904   : Innført i Stavanger Skipsregister. 65  [N] sdir.no  
  66 1910   : Solgt til Zakarias Karlsen, Stavanger. 66    
  67 1916   : Solgt til Ocean Packing Co. a/s, Stavanger. 67    
  68 1920   : Solgt til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 68    
  69 04.12.1931   : Solgt til Carl J. Knudsen, Stavanger. 69    
  70 1932   : Ombygget til passasjerfartøy [5]. Satt i trafikk Strandkaien - Nyhavn, Stavanger havn. 70    
  71 1947   : Ombygget med ny maskin [2] samt opprustet ved Ole Torjussen og Sønner. 71  [P] "Fjordabåtene"  
  72 12.12.1951   : Solgt til Stavanger Kommune, Stavanger. 72    
  73 1952   : Ombygget med ny maskin samt nytt overbygg akter [3]. 73  [P] "Fjordabåtene"  
  74    : Satt i trafikk sentrum - Nyhavn, Stavanger havn. 74    
  75 08.10.1954   : Ombygget med nytt overbygg samt sertifikat endret [4]. 75  - / [P] "Fjordabåtene" / -  
  76 1954 ►   : I opplag, Stavanger. 76    
  77 22.01.1969   : Stjålet om natten, Stavanger. Funnet senere samme dag, Kopervik. 77  [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1969  
  78 1970   : Satt i trafikk Breialmenningen - Pyntesundet, Stavanger havn. 78    
  79 1975   : Solgt og brukt til personelltransport, Gandsfjorden. 79  - / [P] "Fjordabåtene"  
  80 1977   : Solgt til Kran & Båtservice a/s, Kristiansand. 80  [P] "Skipet" 2/1980  
  81    : Omklassifisert til arbeidsfartøy. Overført til Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansand. 81    
  82 25.02.1980   : Solgt til Severin Eskeland, Sagvåg. Salgssum: 9 000 NOK. 82  [N] sdir.no  
  83    : I bruk til personelltransport i forbindelse med bygging av oljeinstallasjoner, Leirvik. 83  [P] "Skipet" 2/1999  
  84 1980 ►   : Solgt til Mons Liøen, Trengereid. Ombygget med nytt overbygg. Det gamle overbygget flyttet bak nytt overbygg. Satt i trafikk Tysse - Rolvsvåg. 84  [P] "Skipet" 2/1999  
  85 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 85  [N] sdir.no  
  86 ► 2000   : Solgt til Kyrre Alexander Gripstad, Moss. Salgssum: 15000 NOK. 86    
  87    : I bruk som føringsbåt. 87    
  88 08.05.2000   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 88  [N] sdir.no  
  89 pr.07.2014   : Under ombygging til husbåt, Moss. 89  [P] "Skipet" 2/2014  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau