A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "RAGNAR" 1885 - 1894 / 1932 - 1947     
  M/s "RAGNAR" 1947 - 1975    
       
  Fortegnelse nr.:   P74          
  Oppdatert:   11.07.2020          
  Periode:   1885 - 1894 / 1932 - 1975          
  Fotografi:            
  Status:   Fritidsfartøy          
       
       
1  Byggeår    1868   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    152   2  -    
3  Skrog    Göteborg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   3  [P] "Riskafjord kom seilande"    
4  Utrustning    Göteborg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   4  [P] "Riskafjord kom seilande"    
             
5  Kjenningssignal    L E Q P   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Ragnar"   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  Rederi / eierforhold    E.P. Lundquist, Göteborg, Sverige   9  1868 - 1885   9  -    
10      Niels Brostrup Berner, Stavanger   10  1885 - 1892   10  [P] "Fjordabåtene"    
11      Brødrene Berner, Stavanger   11  1892 - 1899   11  -    
12      Chr. Bjelland & Co. a/s, Stavanger   12  1899   12  -    
13      Ragnar a/s, Stavanger   13  1899 - 1910   13  -    
14      Zakarias Karlsen, Stavanger   14  1910 - 1916   14  -    
15      Ocean Packing Co. a/s, Stavanger   15  1916 - 1920   15  -    
16      Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger   16  1920 - 1931   16  -    
17      Carl J. Knudsen, Stavanger   17  1931 - 1951   17  -    
18      Stavanger Kommune, Stavanger   18  1951 - 1975   18  -    
19      Kran & Båtservice a/s, Kristiansand   19  1977 - 1980   19  [P] "Skipet" 2/1980    
20      Severin Eskeland, Sagvåg   20  1980 - etter 1980   20  [N] sdir.no    
21      Mons Liøen, Trengereid   21  etter 1980 - før 2000   21  [P] "Skipet" 2/1999    
22      Kyrre Alexander Gripstad, Moss   22  før 2000 -   22  [A] Stavanger Aftenblad 08.01.2004    
                     
23  Type    -   23  -   23  -    
                     
24  Skrogutforming    Konvensjonelt   24  -   24  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
25  Klasse    -   25  -   25  -    
                     
26  Materiale    Jern med betongdekk   26  -   26  [P] "Fjordabåtene"    
                     
27  Maskinfabrikant B  General Motors   27  1947 - 1952   27  [P] "Fjordabåtene"    
                     
28  Maskin produsert    -   28  -   28  -    
                     
29  Maskin A  1 x damp   29  1868 - 1947   29  [P] "Fjordabåtene"    
30   B  1 x Gray diesel   30  1947 - 1952   30  [P] "Fjordabåtene"    
31   C  1 x Rubb diesel   31  1952 -   31  [P] "Fjordabåtene"    
                     
32  Effekt A  40 nhk   32  1868 - 1947   32  -    
33   B  66 bhk   33  1947 - 1952   33  -    
34   C  40 bhk   34  1952 -   34  [P] "Fjordabåtene"    
                     
35  Fart C  9.0 kn   35  1952 -   35  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
36  Forbruk    -   36  -   36  -    
                     
37  Lengde A  17.86 m   37  1868 - 1954   37  -    
38   D  16.89 m   38  1954 -   38  [N] sdir.no    
                     
39  Bredde A  3.96 m   39  1868 - 1954   39  -    
40   D  3.84 m   40  1954 -   40  [N] sdir.no    
                     
41  Dyptgående A  2.10 m   41  1868 - 1954   41  -    
42   D  2.07 m   42  1954 -   42  [N] sdir.no    
                     
43  Brutto registertonn A  53 t   43  1868 - 1954   43  -    
44   D  52.60 t   44  1954 -   44  [N] sdir.no    
                     
45  Netto registertonn D  34.45 t   45  1954 -   45  [N] sdir.no    
                     
46  Dødvekttonn    -   46  -   46  -    
                     
47  Bilkapasitet    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Trailerkapasitet    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Passasjersertifikat E  Ja   49  1932 - 1954   49  HMI    
50   D  100   50  1954 - etter 1980   50  [P] "Fjordabåtene"    
                     
51  Mannskap    2   51  -   51  [P] "Fjordabåtene"    
                     
52  Passasjerlugarer    0   52  -   52  HMI    
                     
53  Mannskapslugarer    -   53  -   53  -    
                     
54  Dekkshøyde    0   54  -   54  HMI    
                     
55  Tillatt akseltrykk    0   55  -   55  HMI    
                     
56  Tilleggsinformasjon    -   56  -   56  -    
       
       
57   1868   Levert fra Göteborg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til E.P. Lundquist, Göteborg, S som "Ragnar" [A]. Klassifisert som taubåt. 57 -    
58   1885   Vunnet i lotteri av Niels Brostrup Berner, Stavanger. 58 [P] "Fjordabåtene"    
59       Satt i passasjertrafikk Stavanger - Jørpeland. 59 [P] "Riskafjord kom seilande"    
60   27.07.1892   Solgt til Brødrene Berner, Stavanger. Hjemmehavn: Stavanger. Samme trafikk. 60 -    
61   04.1894   Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 61 [P] "Riskafjord kom seilande"    
62   1899   Solgt til Chr. Bjelland & Co. a/s, Stavanger. Drift og eierskap overført til Ragnar a/s, Stavanger. 62 -    
63   24.12.1904   Innført i Stavanger Skipsregister. 63 [N] sdir.no    
64   1910   Solgt til Zakarias Karlsen, Stavanger. 64 -    
65   1916   Solgt til Ocean Packing Co. a/s, Stavanger. 65 -    
66   1920   Solgt til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 66 -    
67   04.12.1931   Solgt til Carl J. Knudsen, Stavanger. 67 -    
68   1932   Ombygget til passasjerfartøy [E]. Satt i trafikk Strandkaien - Nyhavn, Stavanger havn. 68 - / [A] Stavanger Aftenblad 29.12.1977    
69   1947   Ombygget med ny maskin [B] samt opprustet ved Ole Torjussen og Sønner. 69 [P] "Fjordabåtene"    
70   12.12.1951   Solgt til Stavanger Kommune, Stavanger. 70 -    
71   1952   Ombygget med ny maskin samt nytt overbygg akter [C]. 71 [P] "Fjordabåtene"    
72       Satt i trafikk Strandkaien - Nyhavn, Stavanger havn. 72 [A] Stavanger Aftenblad 29.12.1977    
73   06.10.1954   Ombygget med nytt overbygg samt sertifikat endret [D]. 73 [N] sdir.no / [P] "Fjordabåtene" / -    
74   1954 ►   I opplag, Stavanger. 74 -    
75   22.01.1969   Stjålet om natten, Stavanger. Funnet senere samme dag, Kopervik. 75 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1969    
76   1970   Satt i trafikk Breialmenningen - Pyntesundet, Stavanger havn. 76 -    
77   ► 16.10.1972   I opplag, Stavanger. 77 HMI / [A] Stavanger Aftenblad 25.10.1972    
78   24.10.1972   Bropartiet beskutt av våpen. 78 [A] Stavanger Aftenblad 25.10.1972    
79   1975   Solgt og brukt til personelltransport, Gandsfjorden. 79 - / [P] "Fjordabåtene"    
80   1977   Solgt til Kran & Båtservice a/s, Kristiansand. 80 [P] "Skipet" 2/1980    
81       Omklassifisert til arbeidsfartøy. Overført til Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansand. 81 -    
82   25.02.1980   Solgt til Severin Eskeland, Sagvåg. Salgssum: 9 000 NOK. 82 [N] sdir.no    
83       I bruk til personelltransport i forbindelse med bygging av oljeinstallasjoner, Leirvik. 83 [P] "Skipet" 2/1999    
84   1980 ►   Solgt til Mons Liøen, Trengereid. Ombygget med nytt overbygg. Det gamle overbygget flyttet bak nytt overbygg. Satt i trafikk Tysse - Rolvsvåg. 84 [P] "Skipet" 2/1999    
85   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 85 [N] sdir.no    
86   ► 2000   Solgt til Kyrre Alexander Gripstad, Moss. 86 -    
87       Salgssum: 15 000 NOK. 87  [P] "Riskafjord kom seilande"    
88       I bruk som føringsbåt. 88 -    
89   08.05.2000   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 89 [N] sdir.no    
90   pr.07.2014   Under ombygging til husbåt, Moss. 90  [P] "Skipet" 2/2014    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau