HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P84       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "PYNTESUND" 1935 - 1956     M/s "ØYGUT" 1956 - 1970   FOTOGRAFI   OPPDATERT 11.09.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1935 - 1970   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Pyntesund" 1935 - 1956 5  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  6   "Øygut" 1956 - 6  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Stavanger kommune, Stavanger 1935 - 1956 7  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  8   Ludvik Rødne, Sjernarøy           1956 - 1970 8  [P] "50 år i storm og stille"  
  9   Bergen Batsightseeing, Bergen 1970 - etter 1980 9  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  10   Peder Trengereid, Turøy etter 1980 - etter 1980 10  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
 
  11  BYGGEÅR 1935   11  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  12  BYGGENUMMER -   12    
  13  SKROG ukjent, Sunde   13  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  14  UTRUSTNING ukjent, Sunde   14  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  15  TYPE -   15    
  16  SKROG Konvensjonelt   16  Observasjon  
  17  KLASSE -   17    
  18  MATERIALE -   18    
  19  MASKINFABRIKANT -   19    
  20  MASKIN PRODUSERT -   20    
  21  MASKIN [1]  1 x Union diesel 1935 - 1963 21  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  22   [3]  1 x Mana diesel 1963 - 22  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  23  EFFEKT [1]  20 bhk 1935 - 1963 23  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  24   [3]  60 bhk 1963 - 24  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  25  FART [3]  8.0 kn 1963 - 25  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  26  FORBRUK -   26    
  27  LENGDE -   27    
  28  BREDDE -   28    
  29  DYBDE -   29    
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE -   30    
  31  NETTO REGISTERTONNASJE -   31    
  32  DØDVEKTTONNASJE -   32    
  33  BILER 0   33  Observasjon  
  34  TRAILERE 0   34  Observasjon  
  35  PASSASJERER [1]  58 1935 - 1956 35  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  36   [2]  40 1956 - 36  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  37  MANNSKAP -   37    
  38  PASSASJERLUGARER 0   38  Observasjon  
  39  MANNSKAPSLUGARER -   39    
  40  DEKKSHØYDE 0   40  Observasjon  
  41  AKSELTRYKK 0   41  Observasjon  
  42  TILLEGGSINFORMASJON -   42    
  43  STATUS Ukjent 43    
 
  44 1935   : Levert fra ukjent bygger, Sunde til Stavanger kommune, Stavanger som "Pyntesund" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 44  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  45    : Satt i trafikk sentrum - Byøyene, Stavanger havn. 45  Observasjon  
  46 17.02.1951   : Vanninntrengning i salongen grunnet høye bølger, Stavanger havn. 46  [A] Stavanger Aftenblad 19.02.1951  
  47 09.1956   : Solgt til Ludvik Rødne, Sjernarøy. Omdøpt "Øygut". Salgssum: 7 500 NOK. I bruk til skoleskyss til og fra Kjyrkjøy. 47  [K] Rødne Fjord Cruise a/s / [P] "50 år i storm og stille"  
  48    : Sertifikat endret [2] og ny ovn montert i salongen. 48  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  49 1963   : Ombygget med ny maskin [3]. Også ny skansekledning i stål og ny oljefyrt ovn. 49  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  50 1970   : Solgt til Bergen Batsightseeing, Bergen. Satt i trafikk Solsvik - Oksen. 50  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  51 1980    : Solgt til Peder Trengereid, Turøy. I bruk som fritidsfartøy. 51  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
  52 1980    : Solgt til Høyanger. 52  [K] Rødne Fjord Cruise a/s  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau