A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "ØRSDØLEN" 1964 - 1984    
       
  Fortegnelse nr.:   P23          
  Oppdatert:   11.05.2021          
  Periode:   1964 - 1984          
  Fotografi:            
  Status:   Turisttrafikk          
       
       
1  Byggeår    1964   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    75   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Flekkefjord Slip og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Flekkefjord Slip og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L I V K   5  1979 -   5  [P] "Skipet" 4/1979    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Ørsdølen"   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  Rederi / eierforhold    Bjerkreim og Ørsdalsvand Dampskibsaktieselskab, Bjerkreim   9  1964   9  [N] bjerkreim.info    
10      Bjerkreim kommune, Vikeså   10  1964 - 1984   10  [N] bjerkreim.info    
11      Rogaland Veteranskipsforening og Sjøkulturlag, Stavanger   11  1984   11  [A] Stavanger Aftenblad 16.11.1983    
12      Bjerkreim kommune, Vikeså   12  1984 - 1989   12  [P] "Skipet" 1/1990    
13      Ørsdølen Båtforening, Vikeså   13  1989 -   13  [N] sdir.no    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
16  Klasse    -   16  -   16  -    
                     
17  Materiale    Stål   17  -   17  -    
                     
18  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   18  -   18  -    
                     
19  Maskin produsert    -   19  -   19  -    
                     
20  Maskin    1 x 3D.C. diesel   20  -   20  [N] bjerkreim.info    
                     
21  Effekt    130 bhk   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1984    
                     
22  Fart    -   22  -   22  -    
                     
23  Forbruk    -   23  -   23  -    
                     
24  Lengde A  15.59 m   24  1964 - 1998   24  [N] sdir.no    
25   D  17.05 m   25  1998 -   25  [N] sdir.no    
                     
26  Bredde    5.21 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Dyptgående A  2.32 m   27  1964 - 1998   27  [N] sdir.no    
28   D  2.50 m   28  1998 -   28  [N] sdir.no    
                     
29  Brutto registertonn A  51.59 t   29  1964 - 1998   29  [N] sdir.no    
30   D  38 t   30  1998 -   30  [N] sdir.no    
                     
31  Netto registertonn A  25.10 t   31  1964 - 1998   31  [N] sdir.no    
32   D  15 t   32  1998 -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Dødvekttonn    -   33  -   33  -    
                     
34  Bilkapasitet    2   34  -   34  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1984    
                     
35  Trailerkapasitet    0   35  -   35  HMI    
                     
36  Passasjersertifikat A  98   36  1964 - før 1987   36  [P] "Skipet" 2/1984    
37   B  0   37  før 1987 - 1987   37  HMI    
38   C  98   38  1987 -   38  [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1987    
                     
39  Mannskap    Fører, dekksmann   39  -   39  [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1978    
                     
40  Passasjerlugarer    0   40  1865 - 1952   40  HMI    
                     
41  Mannskapslugarer    -   41  -   41  -    
                     
42  Dekkshøyde    Fri   42  -   42  HMI    
                     
43  Tillatt akseltrykk    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Tilleggsinformasjon    Sitteplasser: 48. Lastekapasitet: 25 t. Løftebom: Kap. 1.3    44  -   44  [P] "Skipet" 2/1984    
       
       
45   1963   Bygget i seksjoner ved Flekkefjord Slip og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord. 45 -    
46   08.12.1963   Skrog sjøsatt, Odlandstø. 46 -    
47   08.01.1964   Målt [A]. 47 [N] sdir.no    
48   08.02.1964   Levert fra Flekkefjord Slip og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord til Bjerkreim og Ørsdalsvand Dampskibsaktieselskab, Bjerkreim som "Ørsdølen" [A]. Byggesum: 450 000 NOK. 48 - / [P] "Skipet" 2/1984    
50       Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø. 50 [N] bjerkreim.info    
51   12.02.1964   Drift og eierskap overført til Bjerkreim kommune, Vikeså. 51 [N] bjerkreim.info    
52   29.05.1964   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Egersund. 52 [N] sdir.no    
53   19.08.1974   Satt i trafikk Odlandstø - Lauperak. 53 [A] Stavanger Aftenblad 17.08.1974 / 22.07.1978    
54   1979   Kjenningssignal tildelt: LIVK. 54 [P] "Skipet" 4/1979    
55   15.11.1983   I opplag, Odlandstø. 55 [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1983    
56   20.01.1984   Solgt til Rogaland Veteranskipsforening og Sjøkulturlag, Stavanger. Salgssum: 1 NOK. 56 [A] Stavanger Aftenblad 16.11.1983    
57   1984   Tilbakelevert Bjerkreim kommune, Vikeså. 57 [P] "Skipet" 1/1990    
58       I bruk til utleieturer. 58 -    
59   ca.01.1985   Satt på slipp. Maskin senere ødelagt p.g.a. sprengte sylindere forårsaket av frosset kjølevann. Siden lagt i opplag. 59 -    
60    ► 1987   Sertifikat endret [B]. 60 -    
61   05.1987   Sertifikat endret [C]. Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 61 [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1987    
62   13.09.1987   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 62 [A] Stavanger Aftenblad 11.09.1987    
63   19.06.1988   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 63 [A] Stavanger Aftenblad 18.06.1988    
64   18.09.1988   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 64 [A] Stavanger Aftenblad 16.09.1988    
65   15.05.1989   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 65 [A] Stavanger Aftenblad 12.05.1989    
66   09.1989   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 66 HMI    
67   07.09.1989   Solgt til Ørsdølen Båtforening, Vikeså. Salgssum: 1 NOK. 67 [N] sdir.no    
68   13.05.1990   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 68 [A] Stavanger Aftenblad 30.05.1990    
69   16.09.1990   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 69 [A] Stavanger Aftenblad 14.09.1990    
70   12.05.1991   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 70 [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1991    
71   09.1991   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 71 HMI    
72   24.05.1992   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 72 [A] Stavanger Aftenblad 23.05.1992    
73   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 73 [N] sdir.no    
74   09.1992   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 74 HMI    
75   09.05.1993   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 75 [A] Stavanger Aftenblad 07.05.1993    
76   09.1993   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 76 HMI    
77   05.06.1994   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 77 [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1994    
78   30.09.1994   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 78 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.1994    
79   21.05.1995   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 79 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1995    
80   03.09.1995   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 80 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1995    
81   19.05.1996   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 81 [A] Stavanger Aftenblad 25.04.1996    
82   08.09.1996   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 82 [A] Stavanger Aftenblad 25.04.1996    
83   01.06.1997   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 83 [A] Stavanger Aftenblad 30.05.1997    
84   07.09.1997   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 84 [A] Stavanger Aftenblad 30.05.1997    
85   07.06.1998   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 85 [A] Stavanger Aftenblad 06.06.1998    
86   22.07.1998   Ommålt [D]. 86 [N] sdir.no    
87   02.08.1998   Maskinhavari. Slept til land. 87 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1998    
88   06.09.1998   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 88 [A] Stavanger Aftenblad 06.06.1998    
89   ca.06.1999   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 89 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999    
90   ca.08.1999   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 90 [A] Stavanger Aftenblad 07.08.1999    
91   28.05.2000   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 91 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2000    
92   03.09.2000   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 92 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2000    
93   27.05.2001   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 93 [A] Stavanger Aftenblad 25.05.2001    
94   02.09.2001   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 94 [A] Stavanger Aftenblad 17.08.2001    
95   ca.06.2002   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 95 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.2002    
96   03.09.2002   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 96 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.2002    
97   ca.06.2003   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 97 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.2003    
98   31.08.2003   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 98 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.2003    
99   ca.06.2004   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 99 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2007    
100   ca.08.2004   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 100 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2007    
101   ca.06.2005   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 101 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2007    
102   ca.08.2005   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 102 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2007    
103   18.06.2006   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 103 -    
104   27.08.2006   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 104 -    
105   ca.06.2007   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 105 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2007    
106   ca.08.2007   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 106 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2007    
107   04.07.2010   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 107 -    
108   29.08.2010   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 108 -    
109   03.07.2011   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 109 -    
110   28.08.2011   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 110 -    
111   07.07.2013   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 111 -    
112   25.08.2013   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 112 -    
113   03.07.2016   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 113 [A] Stavanger Aftenblad 08.07.2016    
114   28.08.2016   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 114 [A] Stavanger Aftenblad 08.07.2016    
115   17.06.2018   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 115 [P] Bjerkreim kommune    
116   02.09.2018   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 116 [P] Bjerkreim kommune    
117   07.2019   Satt i trafikk Odlandstø - Vassbø [turisttrafikk]. 117 [N] bjerkreim.kommune.no    
118   08.2019   Tatt ut av trafikk Odlandstø - Vassbø. 118 [N] bjerkreim.kommune.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau