A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "ØRNEN" 1924 - 1946    
       
  Fortegnelse nr.:   P150          
  Oppdatert:   11.11.2019          
  Periode:   1924 - 1946          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    -   1  -    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    ukjent, Hardanger   3  -    
4  Utrustning    ukjent, Hardanger   4  -    
             
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Ørnen"   8  før 1924 - 1946   8  [P] "Fjordvegen"    
9      "Idun"   9  1946 - 1951   9  [P] "Fjordabådane"    
                     
10  Rederi / eierforhold    Anders Bakken, Vanvik   10  1924 - 1925   10  [P] "Fjordvegen"    
11      Bernhard Bjerga, Sand   11  1925 - 1946   11  [P] "Fjordabådane"    
12      Ingvald Haugvaldstad og Olav Olsen, Utstein Kloster   12  1946 - 1948   12  [P] "Fjordabådane"    
13      Nikolay Haugvaldstad og Olav Olsen, Utstein Kloster   13  1948 - 1950   13  [P] "Fjordabådane"    
14      Nikolay Haugvaldstad, Utstein Kloster   14  1950 - 1958   14  [P] "Fjordabådane"    
15      Arne Hundsnes og Arnt Hundsnes, Stavanger   15  1958 - 1961   15  [P] "Fjordabådane"    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Konvensjonelt   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    -   18  -   18  -    
                     
19  Materiale    Tre   19  -   19  HMI    
                     
20  Maskinfabrikant A  Hillevaag Slip & Værksted, Stavanger   20  før 1924 - 1926   20  [P] "Fjordabådane"    
                     
21  Maskin produsert    -   21  -   21  -    
                     
22  Maskin B  1 x Union diesel   22  1926 - 1961   22  [P] "Fjordabådane"    
                     
23  Effekt A  19 bhk   23  før 1924 - 1926   23  [P] "Fjordabådane"    
24   B  30 bhk   24  1926 - 1961   24  [P] "Fjordabådane"    
                     
25  Fart    -   25  -   25  -    
                     
26  Forbruk    -   26  -   26  -    
                     
27  Lengde    14.94 m   27  -   27  -    
                     
28  Bredde    4.88 m   28  -   28  [P] "Fjordabådane"    
                     
29  Dyptgående    -   29  -   29  -    
                     
30  Brutto registertonn    20 t   30  -   30  [P] "Fjordabådane"    
                     
31  Netto registertonn    -   31  -   31  -    
                     
32  Dødvekttonn    -   32  -   32  -    
                     
33  Bilkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Trailerkapasitet    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Passasjersertifikat A  60   35  før 1924 - 1946   35  [P] "Fjordvegen"    
36   C  0   36  1946 - 1961   36  HMI    
                     
37  Mannskap    2   37  -   37  [P] "Fjordvegen"    
                     
38  Passasjerlugarer    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Mannskapslugarer    -   39  -   39  -    
                     
40  Dekkshøyde    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Tillatt akseltrykk    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Tilleggsinformasjon    -   42  -   42  -    
       
       
43   ► 1924   Levert fra ukjent bygger, Hardanger [A]. 43 -    
44   1924   Solgt til Anders Bakken, Vanvik. Satt i trafikk Sand - Tengesdal som "Ørnen". 44 [P] "Skipet" 2/2011    
45  
høst 1925
  Solgt til Bernhard Bjerga, Sand. 45 [P] "Skipet" 2/2011    
46       Salgssum: 3 000 NOK. Satt i trafikk Sand - Hylen. 46 [P] "Fjordabådane"    
47   1926   Ombygget med ny maskin og nytt overbygg ved Johannes Naustvik, Vatlandsvåg [B]. Kostnad: 10 000 NOK. 47 [P] "Fjordabådane"    
48   04.1940   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Kvitsøy. 48 [P] "Fjordabådane"    
49   06.11.1940   Tilbakelevert. Satt i trafikk Sand - Tengesdal. 49 [P] "Fjordabådane" / HMI    
50   sommer 1946   Solgt til Ingvald Haugvaldstad og Olav Olsen, Utstein Kloster. Salgssum: 20 000 NOK. Ombygget til fiskefartøy og omdøpt "Idun" [C]. 50 [P] "Fjordabådane"    
51   1948   Solgt til Nikolay Haugvaldstad og Olav Olsen, Utstein Kloster. 51 [P] "Fjordabådane"    
52   1950   Solgt til Nikolay Haugvaldstad, Utstein Kloster. 52 [P] "Fjordabådane"    
53   06.01.1958   Solgt til Arne Hundsnes og Arnt Hundsnes, Stavanger. Salgssum: 14 500 NOK. I bruk på sild– og brislingfiske. 53 [P] "Fjordabådane"    
54   17.08.1961   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 54 [P] "Fjordabådane"    
55   høst 1961   Opphogget. 55 [P] "Fjordabådane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau