A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "NYLAND" 1873 - 1887    
       
  Fortegnelse nr.:   P173          
  Oppdatert:   01.09.2020          
  Periode:   1873 - 1887          
  Fotografi:            
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1873   1  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   3  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
4  Utrustning    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   4  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
             
5  Kjenningssignal    J D L N   5  -   5  [N] sjohistorie.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Nyland"   8  1873 - 1914   8  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
9      "Skjærgaard"   9  1914 - 1917   9  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
10      "Jønshorn"   10  1917 - 1920   10  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
11      "Solon"   11  1920 - 1921   11  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
12  Rederi / eierforhold    Hiis & Natvig a/s, Kristiansand   12  1873 - 1881   12  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
13      Nylands Dampskibsselskab a/s, Kristiansand   13  1881 - 1888   13  [N] sjohistorie.no    
14      Christiania Kystdampskibsselskap a/s, Kristiania   14  1888 - 1898   14  [N] sjohistorie.no    
15      Christiania Kyst Dampskibsselskap a/s, Kristiania   15  1898 - 1899   15  [N] sjohistorie.no    
16      Christiansands Dampskibsselskap a/s, Kristiansand   16  1899 - 1912   16  [N] sjohistorie.no    
17      Kristiansands Dampskibsselskap a/s, Kristiansand   17  1912 - 1914   17  [N] sjohistorie.no    
18      Sørkysten a/s, Kristiansand   18  1914 - 1916   18  [N] sjohistorie.no    
19      Thygo Sørensen, Kristiania   19  1916   19  [N] sjohistorie.no    
20      Egil a/s, Kristiania   20  1916 - 1918   20  [N] sjohistorie.no    
21      Jørgensens Rederi a/s, Skien   21  1918 - 1920   21  [N] sjohistorie.no    
22      Voyaglu & Hadipanos, Pireus, Hellas   22  1920 - 1921   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
23  Type    -   23  -   23  -    
                     
24  Skrogutforming    Konvensjonelt   24  -   24  HMI    
                     
25  Klasse    DNV3A1   25  -   25  [N] sjohistorie.no    
                     
26  Materiale    -   26  -   26  -    
                     
27  Maskinfabrikant    -   27  -   27  -    
                     
28  Maskin produsert    -   28  -   28  -    
                     
29  Maskin    1 x Compound 2 syl. damp   29  -   29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
30  Effekt    494 ihk   30  -   30  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
31  Fart    12.5 kn   31  -   31  [N] sjohistorie.no    
                     
32  Forbruk    -   32  -   32  -    
                     
33  Lengde    46.82 m   33  -   33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
34  Bredde    6.49 m   34  -   34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
35  Dyptgående    5.18 m   35  -   35  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
36  Brutto registertonn    380 t   36  -   36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
37  Netto registertonn    179 t   37  -   37  [N] sjohistorie.no    
                     
38  Dødvekttonn    -   38  -   38  -    
                     
39  Bilkapasitet    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Trailerkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjersertifikat    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Mannskap    Ja   42  -   42  HMI    
                     
43  Passasjerlugarer    Ja   43  -   43  HMI    
                     
44  Mannskapslugarer    Ja   44  -   44  HMI    
                     
45  Dekkshøyde    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Tillatt akseltrykk    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Tilleggsinformasjon    Drektighet: 146.5 com   47  -   47  [N] sjohistorie.no    
       
       
48   03.1873   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Hiis & Natvig a/s, Kristiansand som "Nyland'. Hjemmehavn: Kristiansand. 48 [N] sjohistorie.no    
49       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 49 [P] "Kystrutetskipene Oslo-Bergen"    
50   09.1881   Solgt til Nylands Dampskibsselskab a/s, Kristiansand. 50 [N] sjohistorie.no    
51       Samme trafikk. 51 HMI    
52   01.07.1887   Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Kristiansand. 52 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
53   11.1888   Solgt til Christiania Kystdampskibsselskap a/s, Kristiania. 53 [N] sjohistorie.no    
54       Samme trafikk. 54 HMI    
55   03.1898   Drift og eierskap overført til Christiania Kyst Dampskibsselskap a/s, Kristiania. 55 [N] sjohistorie.no    
56   12.1899   Solgt til Christiansands Dampskibsselskap a/s, Kristiansand. 56 [N] sjohistorie.no    
57       Samme trafikk. 57 HMI    
58   1912   Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Kristiansand. 58 [P] "Kystrutetskipene Oslo-Bergen"    
59       Drift og eierskap overført til Kristiansands Dampskibsselskap a/s, Kristiansand. 59 [N] sjohistorie.no    
60   1914   Solgt til Sørkysten a/s, Kristiansand. Omdøpt "Skjærgaard". 60 [N] sjohistorie.no / [P] "Kystrutetskipene Oslo-Bergen"    
61   1915   Solgt til Thygo Sørensen, Kristiania. 61 [N] sjohistorie.no    
62   05.1916   Solgt til Egil a/s, Kristiania. Omdøpt "Jønshorn". 62 [N] sjohistorie.no    
63   02.1918   Solgt til Jørgensens Rederi a/s, Skien. 63 [N] sjohistorie.no    
64   1920   Solgt til Voyaglu & Hadipanos, Pireus, Hellas. Omdøpt "Solon". 64 [P] "Kystrutetskipene Oslo-Bergen"    
65   16.02.1921   Forliste ved Vigo, Spania. 65 [P] "Kystrutetskipene Oslo-Bergen"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau