A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "NORGE" 1910 - 1928    
  D/s "BJØRGVIN" 1928 - 1941 / 1947 - 1960    
       
  Fortegnelse nr.:   P59          
  Oppdatert:   11.06.2021          
  Periode:   1910 - 1941 / 1947 - 1960          
  Fotografi:            
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1910   1  [P] "Skipet" 3/1977    
2  Byggenummer    71 [skrog]   2  [P] "Skipet" 3/1977    
3  Skrog    Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig   3  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
4  Utrustning    Fredrikstads Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad   4  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
             
5  Kjenningssignal    M F W J   5  1910 - etter 1910   5  [P] "Skipet" 1/2000    
6      L C Z K   6  etter 1910 - 1960   6  [P] "Skipet" 2/1988    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Norge"   9  1910 - 1928   9  [P] "Skipet" 3/1977    
10      "Bjørgvin"   10  1928 - 1960   10  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
11  Rederi / eierforhold    Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   11  1910 - 1960   11  [P] "Skipet" 3/1977    
12      Jan Ths. Høeg, Larvik   12  1960 - 2005   12  [P] "Skipet" 1/2000    
13      Jan Kirkemyrs Dykkeskole, Larvik   13  2005 -   13  [N] wikipedia.no    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI    
                     
16  Klasse    -   16  -   16  -    
                     
17  Materiale    Stål   17  -   17  -    
                     
18  Maskinfabrikant    Richardsons, Westgarth & Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia   18  -   18  [P] "Skipet" 3/2011    
                     
19  Maskin produsert    1910   19  -   19  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
20  Maskin    1 x Tripple Expansion 18,0" - 29,0" - 49,0" x 30,0" 3 syl. damp   20  -   20  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
21  Effekt    850 ihk   21  -   21  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
22  Fart    13.0 kn   22  -   22  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
23  Forbruk    -   23  -   23  -    
                     
24  Lengde A  54.86 m   24  1910 - 1947   24  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
25   B  60.96 m   25  1947 - 1960   25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
26  Bredde A  8.57 m   26  1910 - 1947   26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
27   B  8.81 m   27  1947 - 1960   27  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
28  Dyptgående A  6.22 m   28  1910 - 1947   28  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
29   B  6.31 m   29  1947 - 1960   29  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
30  Brutto registertonn A  793 t   30  1910 - 1928   30  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
31   C  792 t   31  1928 - 1947   31  [P] "Skipet" 1/2000    
32   B  911 t   32  1947 - 1960   32  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
33  Netto registertonn A  397 t   33  1910 - 1928   33  [P] "Skipet" 1/2000    
34   C  384 t   34  1928 - 1947   34  [P] "Skipet" 1/2000    
35   B  511 t   35  1947 - 1960   35  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
36  Dødvekttonn    -   36  -   36  -    
                     
37  Bilkapasitet    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Trailerkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjersertifikat    Ja   39  -   39  HMI    
                     
40  Mannskap    Ja   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjerlugarer    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Mannskapslugarer    Ja   42  -   42  HMI    
                     
43  Dekkshøyde    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Tillatt akseltrykk    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Tilleggsinformasjon    -   45  -   45  -    
       
       
46   03.1910   Levert fra Fredrikstad Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Norge" [A]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 46 [P] "Skipet" 3/1977    
47       Byggekostnad: 385 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 47 [P] "Skipet" 1/2000    
48   ► 06.1921   Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 48 HMI    
49   medio 06.1921   Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 49 [A] Stavanger Aftenblad 11.06.1921    
50   22.02.1926   Deltok i redningen av mannskapet på fiskekutteren "Atle" etter grunnstøting, Tvistienen. 50 [N] wikipedia.no    
51   21.02.1928   Grunnstøtte og sank ved Vibrandsøy, Haugesund havn. 7 av mannskapet og 3 passasjerer omkom. 51  [P] "Skipet" 3/2011    
52   22.06.1928   Brakt flott av Bugsier-Reederei & Bergungs AG, Hamburg, Tyskland med fartøyene "Kraft", "Willie", "Pontos", "Enak" og "Rundschau". 52 [N] wikipedia.no    
53   23.06.1928   Til Hauges Jernskibsbyggeri a/s, Haugesund for midlertidig reparasjon. 53 [N] wikipedia.no    
54   08.1928   Til Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Laksevåg for reparasjon. 54 - / [P] "Skipet" 1/2000    
55   29.12.1928   Reparert ved Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Laksevåg [C]. 55 [P] "Skipet" 1/2000    
56       Omdøpt "Bjørgvin" og satt i trafikk Oslo - Bergen. 56 [N] wikipedia.no    
57   17.02.1929   Grunnstøtte i storm og snødrev, Kleven. 57 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
58   24.04.1940   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 58 [P] "Skipet" 1/2000    
59   vår 1941   Tilbakelevert. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 59 [P] "Skipet" 1/2000    
60   13.10.1941   Kolliderte med d/s "P.G. Halvorsen" ved Mandal. Ble liggende med akterenden under vann. 60 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
61   10.1941   Hevet og lagt i opplag, Arendal. 61 [N] wikipedia.no    
62   1947   Reparasjon påbegynt ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 62 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
63   22.05.1947   Reparert og ombygget ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal: forlenget samt ny overbygning, innredning og baug. Kjelene ombygget til oljefyring [B]. 63 [P] "Skipet" 1/2000    
64       Satt i trafikk Oslo - Bergen. 64 [P] "Skipet" 1/2000    
65   medio 08.1958   I opplag. 65 [P] "Skipet" 1/2000    
66   05.1959   Satt i trafikk Oslo - Bergen. 66 [P] "Skipet" 1/2000    
67   21.05.1960   Grunnstøtte i tett tåke på Blytampgrunnen, Tønsbergfjorden. Sank med akterskipet på 16m etter vanninntrengning i maskinrommet. 30 t last losset. 67 [P] "Skipet" 3/1977    
68   24.05.1960   Gled av og sank på ca. 20 meters dyp. Kondemnert og overtatt av Arendals Forsikringsselskab, Arendal. 68 [N] wikipedia.no    
69   07.1960   Solgt til Jan Ths. Høeg, Larvik for opphogging. 69 [P] "Skipet" 1/2000    
70   2005   Solgt til Jan Kirkemyrs Dykkeskole, Larvik. Ligger fortsatt som vrak ved Blytampgrunnen, Tønsbergfjorden. 70 [N] wikipedia.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau