SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "NORGE" 1910-1928     D/s "BJØRGVIN" 1928-1941/1947-1960                      
         
 
1 -   PERIODE   : 1910-1941/1947-1960       1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : MFWJ [1910], LCZK [etter 1910]       2 -   [P] Skipet 1/2000 | [P] Skipet 2/1988    
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1910] "Norge"     5 -   [P] Skipet 3/1977      
  6 -      : [1928] "Bjørgvin"       6 -   [P] Skipet 3/1977      
 
7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
09.06.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Anders Beer Wilse 13 -                13 -           
  Lokalisering: Oslo, 1949 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1910                     15 -   [P] Skipet 3/1977      
  16  BYGGNUMMER   : 71 [skrog]                     16 -   [P] Skipet 3/1977      
  17  SKROG   : Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig                 17 -   [P] Skipet 3/1977      
  18  UTRUSTNING   : Fredrikstads Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad     18 -   [P] Skipet 3/1977      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : Fredrikstads Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad                 23 -   [P] Skipet 1/2000      
  24  MASKIN PRODUSERT : 1910                     24 -   [P] Skipet 3/1977      
  25  MASKIN   : 1 x Tripple Expansion 18,0" - 29,0" - 49,0" x 30,0" 3 syl. damp               25 -   [P] Skipet 3/1977      
  26  EFFEKT   : 174 nhk                     26 -   [P] Skipet 3/1977      
  27  FART   : 13.0 kn                     27 -   [P] Skipet 3/1977      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 55.11 m [1910] [2] 63.64 m [1947]     29 -   [P] Skipet 3/1977      
  30  BREDDE   : [1] 08.75 m [1910] [2] 08.81 m [1947]                 30 -   [P] Skipet 3/1977      
  31  DYBDE   : [1] 06.22 m [1910] [2] 06.31 m [1947]                 31 -   [P] Skipet 1/2000      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 793 t [1910] [3] 792 t [1928] [2] 911 t [1947]                 32 -   [P] Skipet 1/2000      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 397 t [1910] [3] 384 t [1928] [2] 511 t [1947]                 33 -   [P] Skipet 1/2000      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : Ja                     37 -   [O]        
  38  PASSASJERLUGARER  : Ja                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Vrak                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
03.1910  44 : Levert fra Fredrikstad Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Norge" [1]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. Byggekostnad: 385 000 NOK.   44 -   [P] Skipet 3/1977 | - | - | [P] Skipet 1/2000    
    : Satt i trafikk Kristiania - Bergen.      [P] Skipet 1/2000      
22.02.1926  45 : Deltok i redningen av mannskapet på fiskekutteren "Atle" etter grunnstøting, Tvistienen.               45 -           
20.02.1928  46 : Grunnstøtte og sank ved Vibrandsøy, Haugesund havn. 7 av mannskapet og 3 passasjerer omkom.     46 -   [P] Skipet 1/2000      
22.06.1928  47 : Brakt flott av Bugsier-Reederei & Bergungs AG, Hamburg, Tyskland med fartøyene "Kraft", "Willie", "Pontos", "Enak" og "Rundschau".           47 -           
23.06.1928  48 : Til Hauges Jernskibsbyggeri a/s, Haugesund for midlertidig reparasjon.     48 -           
08.1928  49 : Til Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Laksevåg for reparasjon.                 49 -   - | [P] Skipet 1/2000      
29.12.1928  50 : Reparert ved Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Laksevåg [3]. Omdøpt "Bjørgvin" og satt i trafikk Oslo - Bergen.     50 -   [P] Skipet 1/2000      
16.02.1929  51 : Grunnstøtte, Dreda.                       51 -           
24.04.1940  52 : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine.                     52 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1941  53 : Tilbakelevert. Satt i trafikk Oslo - Bergen.                     53 -   [P] Skipet 1/2000      
13.10.1941  54 : Kolliderte med d/s "P.G. Halvorsen" ved Mandal. Bragt til Arendal delvis nedsunket.                 54 -   [P] Skipet 2/1988      
10.1941  55 : Hevet og lagt i opplag, Arendal.                       55 -   - | [P] Skipet 1/2000      
05.1945  56 : Til Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal.     56 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1945    : Reparasjon påbegynt ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal.                          [P] Skipet 1/2000      
22.05.1947  57 : Reparert og ombygget ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal: Forlenget samt ny overbygning, innredning og baug. Kjelene ombygget til oljefyring [2]. Satt i trafikk Oslo - Bergen.     57 -   [P] Skipet 1/2000      
medio 08.1958  58 : I opplag.                         58 -   [P] Skipet 1/2000      
05.1959  59 : Satt i trafikk Oslo - Bergen.                       59 -   [P] Skipet 1/2000      
21.05.1960  60 : Grunnstøtte i tett tåke på Blytampgrunnen, Tønsbergfjorden. Sank med akterskipet på 16m etter vanninntrengning i maskinrommet. 30 t last losset.     60 -   [P] Skipet 3/1977      
24.05.1960  61 : Gled av og sank på ca. 20 meters dyp. Kondemnert og overtatt av Arendals Forsikringsselskab, Arendal.               61 -           
07.1960  62 : Solgt til Jan Ths. Høeg, Larvik for opphogging.                     62 -   [P] Skipet 1/2000      
2005  63 : Solgt til Jan Kirkemyrs Dykkeskole, Larvik. Ligger fortsatt som vrak ved Blytampgrunnen, Tønsbergfjorden.             63 -