EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "NORGE" 1910-1928     D/s "BJØRGVIN" 1928-1941 / 1947-1960   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.06.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1910 - 1941 / 1947 - 1960     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MFWJ 1910 - etter 1910 2  [P] "Skipet" 1/2000  
  3           LCZK etter 1910 - 1960 3  [P] "Skipet" 2/1988  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Norge" 1910 - 1928 6  [P] "Skipet" 3/1977  
  7       "Bjørgvin" 1928 - 1960 7  [P] "Skipet" 3/1977  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD       Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1910 - 1960 8  [P] "Skipet" 3/1977  
  9     Jan Ths. Høeg, Larvik 1960 - 2005 9  [P] "Skipet" 1/2000  
  10           Jan Kirkemyrs Dykkeskole, Larvik 2005 - 10    
 
  11  BYGGEÅR       1910   11  [P] "Skipet" 3/1977  
  12  BYGGENUMMER       71 [skrog]   12  [P] "Skipet" 3/1977  
  13  SKROG       Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig   13  [P] "Skipet" 3/1977  
  14  UTRUSTNING       Fredrikstads Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad   14  [P] "Skipet" 3/1977  
  15  TYPE           15    
  16  SKROG       Konvensjonelt   16  Observasjon  
  17  KLASSE           17    
  18  MATERIALE       Stål   18    
  19  MASKINFABRIKANT   Fredrikstads Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad      19  [P] "Skipet" 3/1977  
  20  MASKIN PRODUSERT       1910   20  [P] "Skipet" 3/1977  
  21  MASKIN       1 x Tripple Expansion 18,0" - 29,0" - 49,0" x 30,0" 3 syl. damp   21  [P] "Skipet" 1/2000  
  22  EFFEKT       174 nhk   22  [P] "Skipet" 1/2000  
  23  FART       13.0 kn   23  [P] "Skipet" 1/2000  
  24  FORBRUK           24    
  25  LENGDE   [1] 55.11 m 1910 - 1947 25  [P] "Skipet" 3/1977  
  26           [2] 63.64 m 1947 - 1960 26  [P] "Skipet" 3/1977  
  27  BREDDE   [1] 08.75 m 1910 - 1947 27  [P] "Skipet" 3/1977  
  28           [2] 08.81 m 1947 - 1960 28  [P] "Skipet" 3/1977  
  29  DYBDE   [1] 06.22 m 1910 - 1947 29  [P] "Skipet" 1/2000  
  30           [2] 06.31 m 1947 - 1960 30  [P] "Skipet" 1/2000  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 793 t 1910 - 1928 31  [P] "Skipet" 1/2000  
  32     [3] 792 t 1928 - 1947 32  [P] "Skipet" 1/2000  
  33           [2] 911 t 1947 - 1960 33  [P] "Skipet" 1/2000  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 397 t 1910 - 1928 34  [P] "Skipet" 1/2000  
  35     [3] 384 t 1928 - 1947 35  [P] "Skipet" 1/2000  
  36           [2] 511 t 1947 - 1960 36  [P] "Skipet" 1/2000  
  37  DØDVEKTTONNASJE           37    
  38  BILER   0   38  Observasjon  
  39  TRAILERE       0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER       Ja   40  Observasjon  
  41  MANNSKAP           41    
  42  PASSASJERLUGARER       Ja   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER       Ja   43  Observasjon  
  44  DEKKSHØYDE       0   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK       0   45  Observasjon  
  46  TILLEGGSINFORMASJON           46    
  47  STATUS       Forlist 1960 47    
 
  48 03.1910   : Levert fra Fredrikstad Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Norge" [1]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 48  [P] "Skipet" 3/1977  
  49    : Byggekostnad: 385 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 49  [P] "Skipet" 1/2000  
  50 22.02.1926   : Deltok i redningen av mannskapet på fiskekutteren "Atle" etter grunnstøting, Tvistienen. 50    
  51 20.02.1928   : Grunnstøtte og sank ved Vibrandsøy, Haugesund havn. 7 av mannskapet og 3 passasjerer omkom. 51  [P] "Skipet" 1/2000  
  52 22.06.1928   : Brakt flott av Bugsier-Reederei & Bergungs AG, Hamburg, Tyskland med fartøyene "Kraft", "Willie", "Pontos", "Enak" og "Rundschau". 52    
  53 23.06.1928   : Til Hauges Jernskibsbyggeri a/s, Haugesund for midlertidig reparasjon. 53    
  54 08.1928   : Til Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Laksevåg for reparasjon. 54  - / [P] "Skipet" 1/2000  
  55 29.12.1928   : Reparert ved Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Laksevåg [3]. Omdøpt "Bjørgvin" og satt i trafikk Oslo - Bergen. 55  [P] "Skipet" 1/2000  
  56 16.02.1929   : Grunnstøtte, Dreda. 56    
  57 24.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 57  [P] "Skipet" 1/2000  
  58 vår 1941   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 58  [P] "Skipet" 1/2000  
  59 13.10.1941   : Kolliderte med d/s "P.G. Halvorsen" ved Mandal. Bragt til Arendal delvis nedsunket.    59  [P] "Skipet" 2/1998  
  60 10.1941   : Hevet og lagt i opplag, Arendal. 60  - / [P] "Skipet" 1/2000  
  61 ► 05.1945   : Til Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 61  [P] "Skipet" 1/2000  
  62 høst 1945   : Reparasjon påbegynt ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 62  [P] "Skipet" 1/2000  
  63 22.05.1947   : Reparert og ombygget ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal: forlenget samt ny overbygning, innredning og baug. Kjelene ombygget til oljefyring [2]. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 63  [P] "Skipet" 1/2000  
  64 medio 08.1958   : I opplag. 64  [P] "Skipet" 1/2000  
  65 05.1959   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 65  [P] "Skipet" 1/2000  
  66 21.05.1960   : Grunnstøtte i tett tåke på Blytampgrunnen, Tønsbergfjorden. Sank med akterskipet på 16m etter vanninntrengning i maskinrommet. 30 t last losset. 66  [P] "Skipet" 3/1977  
  67 24.05.1960   : Gled av og sank på ca. 20 meters dyp. Kondemnert og overtatt av Arendals Forsikringsselskab, Arendal. 67    
  68 07.1960   : Solgt til Jan Ths. Høeg, Larvik for opphogging. 68  [P] "Skipet" 1/2000  
  69 2005   : Solgt til Jan Kirkemyrs Dykkeskole, Larvik. Ligger fortsatt som vrak ved Blytampgrunnen, Tønsbergfjorden. 69