HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P176       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "NORDCAP" 1841 - 1847   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1841 - 1847   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Nordcap"   5  [N] lokalhistoriewiki.no  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Den Kongelige Norske Marine 1840 - 1872 6  [N] wikipedia.org  
 
  7  BYGGEÅR 1840   7  [N] wikipedia.org  
  8  BYGGENUMMER -   8    
  9  SKROG Karljohansverns verft, Horten   9  [N] wikipedia.org  
  10  UTRUSTNING Karljohansverns verft, Horten   10  [N] wikipedia.org  
  11  TYPE -   11    
  12  SKROG Konvensjonelt krigsskip, rigget som skonnert   12  [N] lokalhistoriewiki.no  
  13  KLASSE -   13    
  14  MATERIALE -   14    
  15  MASKINFABRIKANT -   15    
  16  MASKIN PRODUSERT -   16    
  17  MASKIN 1 x Compound 2 syl. damp   17  [N] wikipedia.org  
  18  EFFEKT 300 ihk v/ 20-25 o/min   18  [N] wikipedia.org  
  19  FART 9.2 kn   19  [N] wikipedia.org  
  20  FORBRUK 1 t kull / time   20  [N] wikipedia.org  
  21  LENGDE 40.5 m   21  [N] wikipedia.org  
  22  BREDDE 7.5 m   22  [N] wikipedia.org  
  23  DYBDE 3.1 m   23  [N] wikipedia.org  
  24  BRUTTO REGISTERTONNASJE -   24    
  25  NETTO REGISTERTONNASJE -   25    
  26  DØDVEKTTONNASJE -   26    
  27  BILER 0   27  Observasjon  
  28  TRAILERE 0   28  Observasjon  
  29  PASSASJERER Ja   29  Observasjon  
  30  MANNSKAP 74   30  [N] wikipedia.org  
  32  PASSASJERLUGARER Ja   32  Observasjon  
  33  MANNSKAPSLUGARER Ja   33  Observasjon  
  34  DEKKSHØYDE 0   34  Observasjon  
  35  AKSELTRYKK 0   35  Observasjon  
  36  TILLEGGSINFORMASJON Fremdrift: Skovlhjul. Deplasement: 500 t. Ustyrt med seil.    36  [N] wikipedia.org  
  37   Bestykning: 2 x 60 punds bombekanoner.    37  [N] wikipedia.org  
  38  STATUS Forlist 1877 38    
 
  39 25.04.1840   : Sjøsatt ved Karljohansverns verft, Horten. 39  [N] wikipedia.org  
  40 1840   : Seilt til Storbritannia for installering av maskin. 40  [N] lokalhistoriewiki.no  
  41 1840   : Levert fra Karljohansverns verft, Horten til Den Kongelige Norske Marine som "Nordcap". 41  [N] wikipedia.org  
  42 03.04.1841   : Utleid til Postverket. Satt i trafikk Christianssand - Trondheim. 42  [N] lokalhistoriewiki.no  
  43 1847   : Satt i trafikk Kiel, Tyskland - Christiania. 43  [N] lokalhistoriewiki.no  
  44 1872   : Solgt til handelsflåten. 44  [N] wikipedia.org  
  45 1877   : Forliste. 45  [N] wikipedia.org  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau