EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "NESTHOLM" 1953-1961   FOTOGRAFI   OPPDATERT 02.07.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1953 - 1961     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Nestholm"   5  [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Kristian Mikkelsen, Røvær til 1961 6  [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"  
 
  7  BYGGEÅR       1949   7  [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"  
  8  BYGGENUMMER           8    
  9  SKROG           9    
  10  UTRUSTNING           10    
  11  TYPE           11    
  12  SKROG       Konvensjonelt   12  Observasjon  
  13  KLASSE           13    
  14  MATERIALE       Tre   14  Observasjon  
  15  MASKINFABRIKANT       15    
  16  MASKIN PRODUSERT           16    
  17  MASKIN           17    
  18  EFFEKT           18    
  19  FART           19    
  20  FORBRUK           20    
  21  LENGDE   15.24 m   21  [P] "Skipet" 3/1998  
  22  BREDDE           22    
  23  DYBDE           23    
  24  BRUTTO REGISTERTONNASJE           24    
  25  NETTO REGISTERTONNASJE           25    
  26  DØDVEKTTONNASJE           26    
  27  BILER   0   27  Observasjon  
  28  TRAILERE       0   28  Observasjon  
  29  PASSASJERER       40   29  [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"  
  30  MANNSKAP           30    
  31  PASSASJERLUGARER       0   31  Observasjon  
  32  MANNSKAPSLUGARER           32    
  33  DEKKSHØYDE       0   33  Observasjon  
  34  AKSELTRYKK       0   34  Observasjon  
  35  TILLEGGSINFORMASJON           35    
  36  STATUS       Ukjent 36    
   
  37 02.09.1953   : Satt i trafikk Røvær - Haugesund. Eier: Kristian Mikkelsen, Røvær. 37  [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"  
  38 1961   : Solgt til Tittelsnes. I bruk i arbeidsrute ved Stord Verft, Leirvik. 38  [P] "Skipet" 3/1998