A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "NAMSOS" 1945 - 1951    
       
  Fortegnelse nr.:   P168          
  Oppdatert:   15.01.2017          
  Periode:   1945 - 1951          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1904   1  [N] steinskjerleksikonet.no    
2  Byggenummer    112   2  [N] steinskjerleksikonet.no    
3  Skrog    Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   3  [N] steinskjerleksikonet.no    
4  Utrustning    Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   4  [N] steinskjerleksikonet.no    
             
5  Kjenningssignal    M B R D   5  1904 - etter 1904   5  [P] "Skipet" 3/1991    
6      L E M O   6  etter 1904 - 1951   6  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Namsos"   9  -   9  [N] steinskjerleksikonet.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Indherreds Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjær   10  1904 - 1951   10  [N] steinskjerleksikonet.no    
11      Soc. Auxilaces Ind. & Financiere des Grand Lacs Africaine, Bruxelles, Belgia   11  1951 - 1955   11  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
12  Type    -   12  -   12  -    
                     
13  Skrogutforming    Konvensjonelt   13  -   13  HMI    
                     
14  Klasse    -   14  -   14  -    
                     
15  Materiale    Stål   15  -   15  [N] warsailors.com    
                     
16  Maskinfabrikant    Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   16  -   16  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
17  Maskin produsert    -   17  -   17  -    
                     
18  Maskin    1 x Tripple expansion damp   18  -   18  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
19  Effekt    615 ihk   19  -   19  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
20  Fart    -   20  -   20  -    
                     
21  Forbruk    -   21  -   21  -    
                     
22  Lengde A  43.65 m   22  1904 - 1910   22  [N] steinskjerleksikonet.no    
23   B  50.05 m   23  1910 - 1955   23  [N] steinskjerleksikonet.no    
                     
24  Bredde    7.04 m   24  -   24  [N] steinskjerleksikonet.no    
                     
25  Dyptgående    5.06 m   25  -   25  [N] steinskjerleksikonet.no    
                     
26  Brutto registertonn A  425 t   26  1904 - 1910   26  [N] steinskjerleksikonet.no    
27   B  506 t   27  1910 - 1955   27  [N] steinskjerleksikonet.no    
                     
28  Netto registertonn A  254 t   28  1904 - 1910   28  [P] "Skipet" 3/1991    
29   B  300 t   29  1910 - 1955   29  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
30  Dødvekttonn    -   30  -   30  -    
                     
31  Bilkapasitet    0   31  -   31  HMI    
                     
32  Trailerkapasitet    0   32  -   32  HMI    
                     
33  Passasjersertifikat    230   33  -   33  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
34  Mannskap    Ja   34  -   34  HMI    
                     
35  Passasjerlugarer    -   35  -   35  -    
                     
36  Mannskapslugarer    Ja   36  -   36  HMI    
                     
37  Dekkshøyde    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Tillatt akseltrykk    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Tilleggsinformasjon    -   39  -   39  -    
       
       
40   04.1904   Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Indherreds Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjær som "Namsos" [A]. 40 [N] steinskjerleksikonet.no    
41       Satt i trafikk Trondheim - Namsos / Trondheim - Innherred. 41 [P] "Skipet" 3/1991    
42   07.06.1910   Ombygget: Forlenget [B]. Satt i trafikk Innherred - Bergen. 42 [P] "Skipet" 3/1991    
43   ca.1930   Utleid til Indre Nordhordland Dampskibsselskab a/s, Bergen [sommer]. 43 [P] "Skipet" 3/1980    
44   ca.1939   Tilbakelevert. 44 [P] "Skipet" 3/1980    
45   1945   Satt i trafikk Stavanger - Innherred. 45 [P] "Skipet" 3/1991    
46   06.1951   Solgt til Soc. Auxilaces Industrielle & Financiere des Grand Lacs Africaine, Bruxelles, Belgia. 46 [P] "Skipet" 3/1991    
47   06.1951 ►   I opplag, Ostende, B. 47 [P] "Skipet" 3/1991    
48   1955   Ferdig opphogget, B. 48 [N] steinskjerleksikonet.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau