EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "LYDERHORN" 1878   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.11.2016  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1878     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JQRN   2  [P] "Skipet" 3/1986  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Lyderhorn"   5  [P] "Skipet" 3/1986  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1878 - 1883 6    
  7           Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s. Bergen 1883 - 1916 7  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  8  BYGGEÅR       1878   8  [P] "Skipet" 3/1986  
  9  BYGGENUMMER       44   9  [P] "Skipet" 3/1986  
  10  SKROG       Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   10  [P] "Skipet" 3/1986  
  11  UTRUSTNING       Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   11  [P] "Skipet" 3/1986  
  12  TYPE           12    
  13  SKROG       Konvensjonelt   13  Observasjon  
  14  KLASSE           14    
  15  MATERIALE       Jern   15  [P] "Skipet" 3/1986  
  16  MASKINFABRIKANT   [1] Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 1878 - 1897 16  [P] "Skipet" 3/1986  
  17           [2] Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 1897 - 1916 17  [P] "Skipet" 3/1986  
  18  MASKIN PRODUSERT   [1] 1878   18  [P] "Skipet" 3/1986  
  19           [2] 1897   19  [P] "Skipet" 3/1986  
  20  MASKIN   [1] 1 x Compound 2 syl. damp 1878 - 1897 20  [P] "Skipet" 3/1986  
  21           [2] 1 x Compound 2 syl. damp 1897 - 1916 21  [P] "Skipet" 3/1986  
  22  EFFEKT   [1] 80 nhk 1878 - 1897 22  [P] "Skipet" 3/1986  
  23           [2] 60 nhk 1897 - 1916 23  [P] "Skipet" 3/1986  
  24  FART   [1] 12.5 kn 1878 - 1897 24  [P] "Over fjord og fjell"  
  25           [2] 10.0 kn 1897 - 1916 25  [P] "Over fjord og fjell"  
  26  FORBRUK   [1] ca.4.5 tønner kull v/ 12.5 kn 1878 - 1897 26  [P] "Over fjord og fjell"  
  27           [2] ca.3.4 tønner kull v/ 10.0 kn 1897 - 1916 27  [P] "Over fjord og fjell"  
  28  LENGDE   42.58 m   28  [P] "Skipet" 3/1986  
  29  BREDDE       05.52 m   29  [P] "Skipet" 3/1986  
  30  DYBDE       03.23 m   30  [P] "Skipet" 3/1986  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE       232 t   31  [P] "Skipet" 3/1986  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE       121 t   32  [P] "Skipet" 3/1986  
  33  DØDVEKTTONNASJE           33    
  34  BILER   0   34  Observasjon  
  35  TRAILERE       0   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER       200   36  [P] "Skipet" 3/1986  
  37  MANNSKAP           37    
  38  PASSASJERLUGARER           38    
  39  MANNSKAPSLUGARER       Ja   39  Observasjon  
  40  DEKKSHØYDE       0   40  Observasjon  
  41  AKSELTRYKK       0   41  Observasjon  
  42  TILLEGGSINFORMASJON           42    
  43  STATUS       Forlist 1916 43  [P] "Skipet" 3/1986  
 
  44 09.02.1878   : Sjøsatt ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 44  [P] "Over fjord og fjell"  
  45 11.04.1878   : Gikk prøvetur. 45  [P] "Over fjord og fjell"  
  46 12.04.1878   : Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Lyderhorn" [1]. 46    
  47    : Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 140 000 NOK. 47  [P] "Over fjord og fjell"  
  48 15.04.1878   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 48  [P] "Over fjord og fjell"  
  49 ca.08.1878   : Satt i trafikk Bergen - Lærdal / Bergen - Odda. 49  [P] "Over fjord og fjell"  
  50 01.05.1883   : Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s. Bergen. 50  [P] "Over fjord og fjell"  
  51    : I opplag [reservefartøy]. 51    
  52 ca.06.1884   : Satt inn i turisttrafikk, Bergen - Ålvik. 52  [P] "Over fjord og fjell"  
  53 ca.08.1884   : I opplag [reservefartøy]. 53  [P] "Over fjord og fjell"  
  54 vinter 1897   : Opprustet bl.a. med ny maskin og kjele [2]. 54  [P] "Over fjord og fjell"  
  55 08.1908   : Grunnstøtte. 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56 01.03.1916   : Kolliderte med d/s "Leander", Lerøyosen og sank. 56  [P] "Skipet" 3/1986