HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P12       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "LYDERHORN" 1878   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1878   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JQRN   2  [P] "Skipet" 3/1986  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Lyderhorn"   5  [P] "Skipet" 3/1986  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1878 - 1883 6    
  7   Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s. Bergen 1883 - 1916 7  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  8  BYGGEÅR 1878   8  [P] "Skipet" 3/1986  
  9  BYGGENUMMER 44   9  [P] "Skipet" 3/1986  
  10  SKROG Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   10  [P] "Skipet" 3/1986  
  11  UTRUSTNING Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   11  [P] "Skipet" 3/1986  
  12  TYPE -   12    
  13  SKROG Konvensjonelt   13  Observasjon  
  14  KLASSE -   14    
  15  MATERIALE Jern   15  [P] "Skipet" 3/1986  
  16  MASKINFABRIKANT [1]  Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 1878 - 1895 16  [P] "Skipet" 3/1986  
  17   [2]  Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 1895 - 1916 17  [P] "Skipet" 3/1986  
  18  MASKIN PRODUSERT [1]  1878   18  [P] "Skipet" 3/1986  
  19   [2]  1897   19  [P] "Skipet" 3/1986  
  20  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1878 - 1895 20  [P] "Skipet" 3/1986  
  21   [2]  1 x Compound 2 syl. damp 1895 - 1916 21  [P] "Skipet" 3/1986  
  22  EFFEKT [1]  80 nhk 1878 - 1895 22  [P] "Skipet" 3/1986  
  23   [2]  60 nhk 1895 - 1916 23  [P] "Skipet" 3/1986  
  24  FART [1]  12.5 kn 1878 - 1895 24  [P] "Over fjord og fjell"  
  25   [2]  10.0 kn 1895 - 1916 25  [P] "Over fjord og fjell"  
  26  FORBRUK [1]  ca.4.5 tønner kull v/ 12.5 kn 1878 - 1895 26  [P] "Over fjord og fjell"  
  27   [2]  ca.3.4 tønner kull v/ 10.0 kn 1895 - 1916 27  [P] "Over fjord og fjell"  
  28  LENGDE 42.58 m   28  [P] "Skipet" 3/1986  
  29  BREDDE 5.52 m   29  [P] "Skipet" 3/1986  
  30  DYBDE 3.23 m   30  [P] "Skipet" 3/1986  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  191 t 1878 - 1895 31  [P] "HSD-båtane"  
  32   [2]  232 t 1895 - 1916 32  [P] "Skipet" 3/1986  
  33  NETTO REGISTERTONNASJE 121 t   33  [P] "Skipet" 3/1986  
  34  DØDVEKTTONNASJE -   34    
  35  BILER 0   35  Observasjon  
  36  TRAILERE 0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER 300   37  [P] "HSD-båtane"  
  38  MANNSKAP -   38    
  39  PASSASJERLUGARER -   39    
  40  MANNSKAPSLUGARER Ja   40  Observasjon  
  41  DEKKSHØYDE 0   41  Observasjon  
  42  AKSELTRYKK 0   42  Observasjon  
  43  TILLEGGSINFORMASJON -   43    
  44  STATUS Forlist 1916 44    
 
  45 09.02.1878   : Sjøsatt ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 45  [P] "Over fjord og fjell"  
  46 11.04.1878   : Gikk prøvetur. 46  [P] "Over fjord og fjell"  
  47 12.04.1878   : Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Lyderhorn" [1]. 47    
  48    : Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 140 000 NOK. 48  [P] "Over fjord og fjell"  
  49 15.04.1878   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 49  [P] "Over fjord og fjell"  
  50 ca.08.1878   : Satt i trafikk Bergen - Lærdal / Bergen - Odda. 50  [P] "Over fjord og fjell"  
  51 01.05.1883   : Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s. Bergen. 51  [P] "Over fjord og fjell"  
  52    : I opplag [reservefartøy]. 52    
  53 ca.06.1884   : Satt inn i turisttrafikk, Bergen - Ålvik. 53  [P] "Over fjord og fjell"  
  54 ca.08.1884   : I opplag [reservefartøy]. 54  [P] "Over fjord og fjell"  
  55 1895   : Opprustet bl.a. med ny maskin og kjele. Nytt hus midtskips og et halvdekk forut [2]. 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56 08.1908   : Grunnstøtte. 56  [P] "Over fjord og fjell"  
  57 01.03.1916   : Kolliderte med d/s "Leander", Lerøyosen og sank. 57  [P] "Skipet" 3/1986  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau