H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "LOM" 1910 - 1920  
    Fortegnelse nr. P171  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     04.05.2020    
    PERIODE:     1910 - 1920 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Lom" 4 -   4 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund 5 1908   5 [P] "Vi bygget skipene"  
  6 Mathias K. Kallevik og Henrik Log, Haugesund 6 1908 - 1916   6 [P] "Vi bygget skipene"  
  7 Olav Jensen, Dalen 7 1916 - 1920   7 [P] "Skipet" 3/1998  
  8 Drøbak Motorbåt a/s, Drøbak 8 1920 - ca.1924   8 [P] "Vi bygget skipene"  
  9 P. Pedersen & Sønn, Kristiania 9 ca.1924   9 [P] "Vi bygget skipene"  
  10 Anker Engebretsen og Einar Engebretsen, Fredrikstad 10 ca.1924 - 1947   10 [P] "Vi bygget skipene"  
  11 Knut Vink, Sandefjord 11 1947 - 1970   11 [P] "Vi bygget skipene"  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  12 Byggeår   1908 12 -   12 [P] "Skipet" 3/1998  
  13 Byggenummer   2 13 -   13 [P] "Skipet" 3/1998  
  14 Skrog   Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund 14 -   14 [P] "Skipet" 3/1998  
  15 Utrustning   Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund 15 -   15 [P] "Skipet" 3/1998  
  16 Type   - 16 -   16 -  
  17 Skrogutforming   Konvensjonelt 17 -   17 HMI  
  18 Klasse   - 18 -   18 -  
  19 Materiale   - 19 -   19 -  
  20 Maskinfabrikant [ A ] Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund 20 1908 - 1937   20 [P] "Vi bygget skipene"  
  21 Maskin produsert [ A ] 1908 21 -   21 [P] "Vi bygget skipene"  
  22 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp 22 1908 - 1937   22 [P] "Vi bygget skipene"  
  23   [ B ] 1 x Bolinder 2 syl. diesel 23 1937 - 1950   23 [P] "Vi bygget skipene"  
  24   [ C ] 1 x Peter McLaren 4 syl. diesel 24 1950 -   24 [P] "Vi bygget skipene"  
  25 Effekt [ A ] 10 nhk 25 1908 - 1937   25 [P] "Vi bygget skipene"  
  26   [ B ] 60 bhk 26 1937 - 1950   26 [P] "Vi bygget skipene"  
  27   [ C ] 220 bhk 27 1950 -   27 [P] "Vi bygget skipene"  
  28 Fart   - 28 -   28 -  
  29 Forbruk   - 29 -   29 -  
  30 Lengde   15.18 m 30 -   30 [P] "Vi bygget skipene"  
  31 Bredde   3.37 m 31 -   31 [P] "Vi bygget skipene"  
  32 Dybde   1.77 m 32 -   32 [P] "Vi bygget skipene"  
  33 Brutto registertonnasje [ A ] 21 t 33 1908 - ca.1924   33 [P] "Vi bygget skipene"  
  34   [ E ] 20 t 34 1934 - 1950   34 [P] "Vi bygget skipene"  
  35 Netto registertonnasje [ A ] 18 t 35 1908 - ca.1924   35 [P] "Vi bygget skipene"  
  36 Dødvekttonnasje   - 36 -   36 -  
  37 Bilkapasitet   0 37 -   37 HMI  
  38 Trailerkapasitet   0 38 -   38 HMI  
  39 Passasjersertifikat [ A ] Ja 39 1908 - ca.1924   39 HMI  
  40   [ D ] 0 40 ca.1924 -   40 HMI  
  41 Mannskap   Ja 41 -   41 HMI  
  42 Passasjerlugarer   0 42 -   42 HMI  
  43 Mannskapslugarer   - 43 -   43 -  
  44 Dekkshøyde   0 44 -   44 HMI  
  45 Akseltrykk   0 45 -   45 HMI  
  46 Tilleggsinformasjon   - 46 -   46 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  47 07.10.1908   Sjøsatt. 47 [P] "Vi bygget skipene"  
  48 02.1910   Levert fra Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund til Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund som "Lom" [ A ]. Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 48 [P] "Vi bygget skipene"  
  49     Videresolgt til Mathias K. Kallevik og Henrik Log, Haugesund. 49 [P] "Vi bygget skipene"  
  50       Kombinert slepe- og passasjerfartøy. Satt i trafikk Haugesund - Tysvær. 50 [P] "Skipet" 3/1998  
  51 1916     Solgt til Olav Jensen, Dalen. Samme trafikk. 51 [P] "Skipet" 3/1998  
  52 1917     I opplag. 52 [P] "Skipet" 3/1998  
  53 1920     Solgt til Drøbak Motorbåt a/s, Drøbak. 53 [P] "Vi bygget skipene"  
  54 ca.1924     Solgt til P. Pedersen & Sønn, Kristiania. 54 [P] "Vi bygget skipene"  
  55       Videresolgt til Anker Engebretsen og Einar Engebretsen, Fredrikstad. Ombygget til slepefartøy [ D ]. 55 [P] "Vi bygget skipene"  
  56 1934     Ombygget [ E ]. 56 [P] "Vi bygget skipene"  
  57 1937     Ombygget med ny maskin [ B ]. 57 [P] "Vi bygget skipene"  
  58 1947     Solgt til Knut Vink, Sandefjord. 58 [P] "Vi bygget skipene"  
  59 1950     Ombygget: Nytt broparti og ny maskin [ C ]. 59 [P] "Vi bygget skipene"  
  60 1970     Solgt til Askøy. 60 [P] "Vi bygget skipene"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau