HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P127       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "LILLEGUT" 1900 - ?   FOTOGRAFI ikke tilgj.   OPPDATERT 31.12.2011  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1900 - ?   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Lillegut"   5  [P] "Skipet" 2/1984  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrund 1880 - ca.1887 6  [P] "Skipet" 3/1984  
  7   Gerhard Molvig, Fredrikstad ca.1887 - 1894 7  [P] "Skipet" 2/1984  
  8   M.S. Sørensen, Fredrikstad 1894 - 1895 8  [P] "Skipet" 2/1984  
  9   Bjerkreim og Ørsdalsvand Dampskibsaktieselskab, Bjerkreim 1900 - før 1923 9  [P] "Skipet" 2/1984  
 
  10  BYGGEÅR 1880   10  [P] "Skipet" 2/1984  
  11  BYGGENUMMER 2   11  [P] "Skipet" 3/1984  
  12  SKROG Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrund     12  [P] "Skipet" 2/1984  
  13  UTRUSTNING Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrund     13  [P] "Skipet" 2/1984  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG -   15    
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE -   17    
  18  MASKINFABRIKANT -   18    
  19  MASKIN PRODUSERT -   19    
  20  MASKIN [1]  1 x damp 1880 - ca.1910 20  [P] "Skipet" 2/1984  
  21   [2]  1 x parafin ca.1910 - 1923 21    
  22  EFFEKT [1]  6 nom. hk. 1880 - ca.1910 22  [P] "Skipet" 2/1984  
  23  FART -   23    
  24  FORBRUK -   24    
  25  LENGDE 12.44 m   25  [P] "Skipet" 2/1984  
  26  BREDDE 2.59 m   26  [P] "Skipet" 2/1984  
  27  DYBDE 1.31 m   27  [P] "Skipet" 2/1984  
  28  BRUTTO REGISTERTONNASJE 10.07 t   28  [P] "Skipet" 2/1984  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE 3.96 t   29  [P] "Skipet" 2/1984  
  30  DØDVEKTTONNASJE -   30    
  31  BILER 0   31  Observasjon  
  32  TRAILERE 0   32  Observasjon  
  33  PASSASJERER 50   33  [P] "Skipet" 2/1984  
  34  MANNSKAP -   34    
  35  PASSASJERLUGARER 0   35  Observasjon  
  36  MANNSKAPSLUGARER -   36    
  37  DEKKSHØYDE 0   37  Observasjon  
  38  AKSELTRYKK 0   38  Observasjon  
  39  TILLEGGSINFORMASJON -   39    
  40  STATUS Utrangert 1923 40    
 
  41 1880   : Levert fra Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrund til Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrund som "Lillegut" [1]. 41  [P] "Skipet" 3/1984  
  42    : Kombinert slepe– og passasjerfartøy. 42    
  43 ca.1887   : Solgt til Gerhard Molvig, Fredrikstad. 43  [P] "Skipet" 2/1984  
  44 1894   : Solgt til M.S. Sørensen, Fredrikstad. 44  [P] "Skipet" 2/1984  
  45 1895   : Solgt. 45  [P] "Skipet" 2/1984  
  46 1900   : Solgt til Bjerkreim og Ørsdalsvand Dampskibsaktieselskab, Bjerkreim. 46  [P] "Skipet" 2/1984  
  47 07.1900   : Satt i trafikk Vassbø - Odlandsstø. 47  [P] "Skipet" 2/1984  
  48 ca.1910   : Ombygget med ny maskin [2]. 48    
  49 1923   : Solgt til Ølen. Salgssum: 1 500 NOK. I bruk til transport av poteter og hester. 49    
  50 1923   : Utrangert. 50    
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau