A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "LILLEGUT" 1900 - 1923  
     
  Fortegnelse nr.:   P127        
  Oppdatert:   11.05.2021        
  Periode:   1900 - 1923        
  Fotografi:          
  Status:   Ukjent        
     
     
1  Byggeår    1880   1  [P] "Skipet" 2/1984  
2  Byggenummer    2   2  [P] "Skipet" 3/1984  
3  Skrog    Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrund   3  [P] "Skipet" 2/1984  
4  Utrustning    Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrund   4  [P] "Skipet" 2/1984  
           
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -  
                   
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -  
                   
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  Navn    "Lillegut"   8  -   8  [P] "Skipet" 2/1984  
                   
9  Rederi / eierforhold    Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrund   9  1880 - ca.1887   9  [P] "Skipet" 2/1984  
10      Gerhard Molvig, Fredrikstad   10  ca.1887 - 1894   10  [P] "Skipet" 2/1984  
11      M.S. Sørensen, Fredrikstad   11  1894 - 1895   11  [P] "Skipet" 2/1984  
12      Bjerkreim og Ørsdalsvand Dampskibsaktieselskab, Bjerkreim   12  1900 - før 1923   12  [P] "Skipet" 2/1984  
13      Johan Slettebø   13  1923 - etter 1923   13  [N] bjerkreim.info  
                   
14  Type    -   14  -   14  -  
                   
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI  
                   
16  Klasse    -   16  -   16  -  
                   
17  Materiale    Jern   17  -   17  [N] bjerkreim.info  
                       
18  Maskinfabrikant    -   18  -   18  -  
                       
19  Maskin produsert    -   19  -   19  -  
                   
20  Maskin A  1 x damp   20  1880 - ca.1910   20  [P] "Skipet" 2/1984  
21   B  1 x parafin   21  ca.1910 - 1923   21  [P] Bjerkreim Bygdeblad, oktober 1980  
                   
22  Effekt A  6 nom. hk   22  1880 - ca.1910   22  [P] "Skipet" 2/1984  
                   
23  Fart    -   23  -   23  -  
                       
24  Forbruk    -   24  -   24  -  
                       
25  Lengde    12.44 m   25  -   25  [P] "Skipet" 2/1984  
                       
26  Bredde    2.59 m   26  -   26  [P] "Skipet" 2/1984  
                       
27  Dyptgående    1.31 m   27  -   27  [P] "Skipet" 2/1984  
                       
28  Brutto registertonn    10.07 t   28  -   28  [P] "Skipet" 2/1984  
                       
29  Netto registertonn    3.96 t   29  -   29  [P] "Skipet" 2/1984  
                       
30  Dødvekttonn    -   30  -   30  -  
                       
31  Bilkapasitet    -   31  -   31  -  
                       
32  Trailerkapasitet    0   32  -   32  HMI  
                       
33  Passasjersertifikat    50   33  -   33  [P] "Skipet" 2/1984  
                       
34  Mannskap    2   34  -   34  [N] bjerkreim.info  
                       
35  Passasjerlugarer    0   35  -   35  HMI  
                       
36  Mannskapslugarer    -   36  -   36  -  
                       
37  Dekkshøyde    0   37  -   37  HMI  
                       
38  Tillatt akseltrykk    0   38  -   38  HMI  
                       
39  Tilleggsinformasjon    -   39  -   39  -  
     
     
40   1880   Levert fra Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrund til Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrund som "Lillegut" [A]. 40 [P] "Skipet" 3/1984  
41       Kombinert slepe– og passasjerfartøy. 41 [N] bjerkreim.info  
42  
ca.1887
  Solgt til Gerhard Molvig, Fredrikstad. 42 [P] "Skipet" 2/1984  
43   1894   Solgt til M.S. Sørensen, Fredrikstad. 43 [P] "Skipet" 2/1984  
44   1895   Solgt. 44 [P] "Skipet" 2/1984  
45   vår 1900   Solgt til Bjerkreim og Ørsdalsvand Dampskibsaktieselskab, Bjerkreim. Salgssum: 8500 NOK. 45 [N] bjerkreim.info / [P] "Skipet" 2/1984  
46  
07.1900
  Satt i trafikk Vassbø - Odlandsstø. 46 [P] "Skipet" 2/1984  
47   ca.1910   Ombygget med ny maskin [B]. 47 [P] Bjerkreim Bygdeblad, oktober 1980  
48   1923   Utrangert. Solgt til Johan Slettebø. Salgssum: 100 NOK. 48 [N] bjerkreim.info  
49  
1923
  Solgt til Ølen. Salgssum: 1 500 NOK. I bruk til transport av poteter og hester. 49 -  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau