SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "LANDANES" 1946-1968                          
         
 
1 -   PERIODE   : 1946-1968         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LDKQ, reg.nr. R-58-H [1937-1939]     2 -   [P] Skipet 2/1983 | -      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1914] "Viking 2"     5 -   [P] Skipet 2/1982      
  6 -      : [1925] "Rio Chira"       6 -   [P] Skipet 2/1982      
 
7 -      : [1928] "Angola"       7 -   [P] Skipet 2/1982      
  8 -      : [1929] "Suderøy III"       8 -   [P] Skipet 2/1982      
OPPDATERT 9 -      : [1937] "Landanes"       9 -   [P] Skipet 2/1982      
14.11.2016 10 -      : [1940] "NS 09 Sindbad"       10 -   [P] Skipet 2/1982      
  11 -      : [1945] "Landanes"       11 -   [P] Skipet 2/1982      
  12 -      : [1969] "Eva Karin"       12 -   [P] Skipet 2/1982      
  © Fotografi: Ikke tilgjengelig 13 -      : [1972] "Fraktfem"       13 -   [P] Skipet 2/1989      
    14 -      : [1976] "Transport"       14 -   [P] Skipet 2/1989      
             
  15  BYGGET    : 1914                     15 -   [P] Skipet 2/1982      
  16  BYGGNUMMER   : 32                     16 -   [P] Skipet 2/1982      
  17  SKROG   : Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted, Tønsberg               17 -   [P] Skipet 2/1982      
  18  UTRUSTNING   : Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted, Tønsberg     18 -   [P] Skipet 2/1982      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [1914] [2] [3] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [1937, bygget 1932] [1938] [4] Völund a/s, København, Danmark [1955]   23 -   [P] Skipet 2/1982      
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1914 [2] 1921 [4] 1955                   24 -   [P] Skipet 2/1982      
  25  MASKIN   : [1] 1 x Tripple expansion 13.5-22-37x24" damp m/ 1 røkrørskjel 13.5x11.0" m/ 3 fyrganger [1914] [2] 1 x Wichmann 2TEV 2 syl. semidiesel [1937, bygget 1932]     25 -   [P] Skipet 2/1982      
  26     : [3] 1 x Wichmann 2TEV 380x400 mm 3 syl. semidiesel [1938] [4] 1 x 4TEV Vølund 290x410 mm 6 syl. diesel [1955]         26 -   [P] Skipet 2/1982      
  27  EFFEKT   : [1] 550 ihk [1914] [2] 160 bhk [1937] [3] 300 bhk [1938] [4] 420 bhk [1955]             27 -   [P] Skipet 2/1982      
  28  FART   : -                     28 -           
  29  FORBRUK   : -                     29 -           
  30  LENGDE   : 32.55 m     30 -   [P] Skipet 2/1989      
  31  BREDDE   : 06.58 m                     31 -   [P] Skipet 2/1982      
  32  DYBDE   : 04.18 m                     32 -   [P] Skipet 2/1982      
  33  BRUTTO REG. TONN : [1] 207 t [1914] [2] 199 t [1937] [4] 245 t [1955] [5] 199 t [1969]               33 -   [1] [P] Skipet 2/1989 [2] [5] [6] [P] Skipet 2/1982    
  34  NETTO REG. TONN : [1] 076 t [1914] [2] 099 t [1937] [4] 132 t [1955]                 34 -   [P] Skipet 2/1989      
  35  DØDVEKTTONN : [6] 350 t [1969]     35 -   [P] Skipet 2/1989      
  36  BILER   : 0                     36 -   [O]        
  37  TRAILERE   : 0                     37 -   [O]        
  38  PASSASJERER   : [2] Ja [1937] [5] 0 [1969]                   38 -   [O]        
  39  PASSASJERLUGARER  : -                     39 -           
  40  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     40 -   [O]        
  41  DEKKSHØYDE   : 0                     41 -   [O]        
  42  AKSELTRYKK   : 0                     42 -   [O]        
  43  STATUS   Senket                     43 -           
             
  44  TILLEGGSINFORMASJON : -                     44 -           
     
                                   
     
     
                                   
09.1914  45 : Levert fra Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted a/s, Tønsberg til Tønsberg Hvalfangeri a/s, Tønsberg som "Viking 2" [1]. Innført i Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg.     45 -   [P] Skipet 2/1982 | - | -      
  46 : Registrert som hvalfangsfartøy.                       46 -   [P] Skipet 2/1982      
1925  47 : Solgt til Cia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru. Omdøpt "Rio Chira".                 47 -   [P] Skipet 2/1982      
01.1928  48 : Solgt til Hvalfangerselskapet i/s Praia Amelia, Haugesund. Omdøpt "Angola". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Stasjonert i Praia Amelia, Angola.     48 -   [P] Skipet 2/1982 | - | - | -      
08.1929  49 : Drift og eierskap overført til Hvalfanger– a/s Suderøy, Haugesund. Omdøpt "Suderøy III".               49 -   [P] Skipet 2/1989      
01.1937  50 : Ombygget til frakte- og passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund samt ny maskin installert [2]. Omdøpt "Landanes". Reg.nr.: R-58-H.       50 -   [P] Skipet 2/1989 | [P] Skipet 2/1982    
1938  51 : Ombygget med ny maskn ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [3]. Rigget om til fiskefartøy.               51 -   [P] Skipet 2/1982 | [P] Skipet 2/1989    
1939  52 : I bruk til mannskapstransport, Skandinavia.                     52 -           
1940  53 : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "NS 09 Sindbad". I bruk som vaktfartøy i Stavanger Hafenschutz-Flotille, Stavanger.           53 -   [P] Skipet 2/1982      
1945  54 : Tilbakelevert. Omdøpt "Landanes". I bruk som turbåt, samt til transport av mannskap og utstyr til rederiets skip i nord-europeiske havner.           54 -   [P] Skipet 2/1982      
vår 1946 55 : Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda.     55 -   [P] Skipet 2/1989      
vår 1946   56 : Tilbakelevert.                         56 -   [P] Skipet 2/1989      
07.1947  57 : Ombygget med større salong. Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda.         57 -   [P] Skipet 2/1989      
1953  58 : Satt i trafikk Haugesund - Bergen / Haugesund - Sauda.     58 -   [P] Skipet 2/1982      
1955  59 : Slept til Frederikshavn, Danmark av fraktefartøyet "Trane" for ombygging, blant annet med ny maskin [4].               59 -   [P] Skipet 2/1989      
04.05.1964  60 : I opplag, Haugesund [reservefartøy].                     60 -   [P] Skipet 2/1982      
04.06.1968  61 : Tilbakelevert.         61 -           
02.1969  62 : Solgt til Haugesuds Slip a/s, Haugesund.                     62 -   [P] Skipet 2/1982      
12.1969  63 : Ombygget til lastefartøy, ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund [5]. Solgt til p/r Per D. Hansen, Svolvær. Omdøpt "Eva Karin".           63 -   [P] Skipet 2/1989      
1972  64 : Tatt tilbake av Haugesunds Slip a/s, Haugesund p.g.a. konkurs. Omdøpt "Fraktfem".                 64 -   [P] Skipet 2/1982 | [P] Skipet 2/1989    
1973  65 : Solgt til Fraktsenter a/s, Haugesund. Satt i lokal sandfrakttrafikk.                   65 -   [P] Skipet 2/1989 | -      
05.1976  66 : Solgt til p/r Nils Nilsen, Mårnesstranda. Omdøpt "Transport". Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. Satt i lokal sandfrakttrafikk.           66 -   [P] Skipet 2/1989      
1977  67 : Grunnstøtte, Godøystraumen.                       67 -           
ca.10.1981  68 : I opplag.                         68 -   [P] Skipet 3/1983      
05.1982  69 : Solgt til Julius Solnes, Borkenes. Tauet til Harstad for demontering av maskin.                 69 -   [P] Skipet 2/1989      
09.1982  70 : Nedrigget.                         70 -   [P] Skipet 3/1983      
02.1983  71 : Slettet fra Bodø Skipsregister som kondemnert.                     71 -   [P] Skipet 3/1983      
06.04.1983  72 : Senket ved Svartskjær på ca. 80 m.                     72 -   [P] Skipet 2/1989 | -