A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "LANDANES" 1946 - 1968    
       
  Fortegnelse nr.:   P64          
  Oppdatert:   31.08.2020          
  Periode:   1946 - 1968          
  Fotografi:            
  Status:   Senket          
       
       
1  Byggeår    1914   1  [P] "Skipet" 2/1982    
2  Byggenummer    32   2  [P] "Skipet" 2/1982    
3  Skrog    Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted, Tønsberg   3  [P] "Skipet" 2/1982    
4  Utrustning    Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted, Tønsberg   4  [P] "Skipet" 2/1982    
             
5  Kjenningssignal    M K N W   5  1914 - etter 1914   5  [N] sjohistorie.no    
6      L D K Q   6  etter 1914   6  [N] sjohistorie.no    
7      L G P C   7  etter 1914 - 1983   7  [N] sjohistorie.no    
8      Reg.nr. R-58-H   8  1937 - 1939   8  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
9  IMO-nummer    -   9  -   9  -    
                     
10  MMSI-nummer    -   10  -   10  -    
                     
11  Navn    "Viking 2"   11  1914 - 1925   11  [P] "Skipet" 2/1982    
12      "Rio Chira"   12  1925 - 1928   12  [P] "Skipet" 2/1982    
13      "Angola"   13  1928 - 1929   13  [P] "Skipet" 2/1982    
14      "Suderøy III"   14  1929 - 1937   14  [P] "Skipet" 2/1982    
15      "Landanes"   15  1937 - 1940   15  [P] "Skipet" 2/1982    
16      "NS 09  Sindbad"   16  1940 - 1945   16  [P] "Skipet" 2/1982    
17      "Landanes"   17  1945 - 1969   17  [P] "Skipet" 2/1982    
18      "Eva Karin"   18  1969 - 1972   18  [P] "Skipet" 2/1982    
19      "Fraktfem"   19  1972 - 1976   19  [P] "Skipet" 2/1989    
20      "Transport"   20  1976 - 1983   20  [P] "Skipet" 2/1989    
                     
21  Rederi / eierforhold    Tønsberg Hvalfangeri a/s, Tønsberg   21  1914 - 1925   21  [P] "Skipet" 2/1982    
22      Cia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru   22  1925 - 1928   22  [P] "Skipet" 2/1982    
23      Hvalfangerselskapet i/s Praia Amelia, Haugesund   23  1928 - 1929   23  [P] "Skipet" 2/1982    
24      Hvalfanger– a/s Suderøy, Haugesund   24  1929 - 1969   24  [P] "Skipet" 2/1989    
25      Haugesuds Slip a/s, Haugesund   25  1969 - 1973   25  [P] "Skipet" 2/1982    
26      Fraktsenter a/s, Haugesund   26  1973 - 1976   26  [P] "Skipet" 2/1989    
27      P/r Nils Nilsen, Mårnesstranda   27  1976 - 1982   27  [P] "Skipet" 2/1989    
28      Julius Solnes, Borkenes   28  1982 - 1983   28  [P] "Skipet" 2/1989    
                     
29  Type    -   29  -   29  -    
                     
30  Skrogutforming    Konvensjonelt   30  -   30  HMI    
                     
31  Klasse    -   31  -   31  -    
                     
32  Materiale    Stål   32  -   32  [N] warsailors.com    
                     
33  Maskinfabrikant A  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   33  1914 - 1937   33  [P] "Skipet" 2/1982    
34   B  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset   34  1937 [bygget 1932] - 1938   34  [P] "Skipet" 2/1982    
35   C  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset   35  1938 - 1955   35  [P] "Skipet" 2/1982    
36   D  Völund a/s, København, Danmark   36  1955 - 1982   36  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
37  Maskin produsert A  1914   37  -   37  [P] "Skipet" 2/1982    
38   B  1921   38  -   38  [P] "Skipet" 2/1982    
39   D  1955   39  -   39  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
40  Maskin A  1 x Tripple expansion 13.5-22-37x24" damp m/ 1 røkrørskjel 13.5x11.0"   40  1914 - 1937   40  [P] "Skipet" 2/1982    
41   A  m/ 3 fyrganger   41  1914 - 1937   41  [P] "Skipet" 2/1982    
42   B  1 x Wichmann 2TEV 2 syl. semidiesel   42  1937 [bygget 1932] - 1938   42  [P] "Skipet" 2/1982    
43   C  1 x Wichmann 2TEV 380x400 mm 3 syl. semidiesel   43  1938 - 1955   43  [P] "Skipet" 2/1982    
44   D  1 x 4TEV Vølund 290x410 mm 6 syl. diesel   44  1955 - 1982   44  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
45  Effekt A  550 ihk   45  1914 - 1937   45  [P] "Skipet" 2/1982    
46   B  160 bhk   46  1937 - 1938   46  [P] "Skipet" 2/1982    
47   C  300 bhk   47  1938 - 1955   47  [P] "Skipet" 2/1982    
48   D  420 bhk   48  1955 - 1982   48  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
49  Fart    -   49  -   49  -    
                     
50  Forbruk    -   50  -   50  -    
                     
51  Lengde    32.55 m   51  -   51  [P] "Skipet" 2/1989    
                     
52  Bredde    6.58 m   52  -   52  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
53  Dyptgående    4.18 m   53  -   53  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
54  Brutto registertonn A  207 t   54  1914 - 1937   54  [P] "Skipet" 2/1989    
55   B  199 t   55  1937 - 1947   55  [P] "Skipet" 2/1982    
56   D  245 t   56  1955 - 1969   56  [P] "Skipet" 2/1982    
57   E  199 t   57  1969 - 1982   57  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
58  Netto registertonn A  76 t   58  1914 - 1937   58  [P] "Skipet" 2/1989    
59   B  99 t   59  1937 - 1947   59  [P] "Skipet" 2/1989    
60   E  132 t   60  1969 - 1982   60  [P] "Skipet" 2/1989    
                     
61  Dødvekttonn E  350 t   61  1969 - 1982   61  [P] "Skipet" 2/1989    
                     
62  Bilkapasitet A  0   62  1914 - 1937   62  HMI    
63   B  2   63  1937 - 1969   63  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"    
64   E  0   64  1969 - 1982   64  HMI    
                     
65  Trailerkapasitet    0   65  -   65  HMI    
                     
66  Passasjersertifikat A  0   66  1914 - 1937   66  HMI    
67   B  136   67  1937 - 1969   67  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"    
68   E  0   68  1969 - 1982   68  HMI    
                     
69  Mannskap    Ja   69  -   69  HMI    
                     
70  Passasjerlugarer    -   70  -   70  -    
                     
71  Mannskapslugarer    Ja   71  -   71  HMI    
                     
72  Dekkshøyde B  Fri   72  1937 - 1969   72  HMI    
                     
73  Tillatt akseltrykk    -   73  -   73  -    
                     
74  Tilleggsinformasjon    -   74  -   74  -    
       
       
75   09.1914   Levert fra Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted a/s, Tønsberg til Tønsberg Hvalfangeri a/s, Tønsberg som "Viking 2" [A]. Registrert som hvalfangsfartøy. 75 [P] "Skipet" 2/1982    
76       Innført i Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 76 -    
77   1925   Solgt til Cia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru. Omdøpt "Rio Chira". 77 [P] "Skipet" 2/1982    
78   01.1928   Solgt til Hvalfangerselskapet i/s Praia Amelia, Haugesund. Omdøpt "Angola". 78 [P] "Skipet" 2/1982    
79       Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 79 -    
80       Stasjonert i Praia Amelia, Angola. 80 [N] warsailors.com    
81   08.1929   Drift og eierskap overført til Hvalfanger– a/s Suderøy, Haugesund. Omdøpt "Suderøy III". 81 [P] "Skipet" 2/1989    
82   01.1937   Ombygget til frakte- og passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund samt ny maskin installert [B]. 82 [P] "Skipet" 2/1989    
83       Omdøpt "Landanes". Reg.nr.: R-58-H. 83 [P] "Skipet" 2/1982    
84   1938   Ombygget med ny maskn ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [C]. 84 [P] "Skipet" 2/1982    
85       Rigget om til fiskefartøy. 85 [P] "Skipet" 2/1989    
86   1939   I bruk til mannskapstransport, Skandinavia. 86 [N] warsailors.com    
87   1940   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "NS 09 Sindbad". I bruk som vaktfartøy i Stavanger Hafenschutz-Flotille, Stavanger. 87 [P] "Skipet" 2/1982    
88   1945   Tilbakelevert. Omdøpt "Landanes". I bruk som turbåt, samt til transport av mannskap og utstyr til rederiets skip i nord-europeiske havner. 88 [P] "Skipet" 2/1982    
89   vår 1946   Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 89 [P] "Skipet" 2/1989    
90   vår 1946 ►   Tilbakelevert. 90 [P] "Skipet" 2/1989    
91   07.1947   Ombygget med større salong. Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 91 [P] "Skipet" 2/1989    
92   1953   Satt i trafikk Haugesund - Bergen / Haugesund - Sauda. 92 [P] "Skipet" 2/1982    
93   1955   Slept til Frederikshavn, Danmark av fraktefartøyet "Trane" for ombygging, blant annet med ny maskin [D]. 93 [P] "Skipet" 2/1989    
94   04.05.1964   I opplag, Haugesund [reservefartøy]. 94 [P] "Skipet" 2/1982    
95   04.06.1968   Tilbakelevert. 95 [N] warsailors.com    
96   02.1969   Solgt til Haugesuds Slip a/s, Haugesund. 96 [P] "Skipet" 2/1982    
97   12.1969   Ombygget til lastefartøy, ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund [E]. Solgt til p/r Per D. Hansen, Svolvær. Omdøpt "Eva Karin". 97 [P] "Skipet" 2/1989    
98   1972   Tatt tilbake av Haugesunds Slip a/s, Haugesund p.g.a. konkurs. 98 [P] "Skipet" 2/1982    
99       Omdøpt "Fraktfem". 99 [P] "Skipet" 2/1989    
100   1973   Solgt til Fraktsenter a/s, Haugesund. 100 [P] "Skipet" 2/1989    
101       Satt inn i lokal sandfrakttrafikk. 101 -    
102   05.1976   Solgt til p/r Nils Nilsen, Mårnesstranda. Omdøpt "Transport". Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. Satt i lokal sandfrakttrafikk. 102 [P] "Skipet" 2/1989    
103   1977   Grunnstøtte, Godøystraumen. 103 [N] warsailors.com    
104   ca.10.1981   I opplag. 104 [P] "Skipet" 3/1983    
105   05.1982   Solgt til Julius Solnes, Borkenes. Tauet til Harstad for demontering av maskin. 105 [P] "Skipet" 2/1989    
106   09.1982   Nedrigget. 106 [P] "Skipet" 3/1983    
107   02.1983   Slettet fra Bodø Skipsregister som kondemnert. 107 [P] "Skipet" 3/1983    
108   06.04.1983   Senket ved Svartskjær. 108 [P] "Skipet" 2/1989    
109       Dybde: Ca. 80 m. 109 -    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau