EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "LANDANES" 1946-1968   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.11.2016  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1946 - 1968     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LDKQ   2  [P] "Skipet" 2/1983  
  3           reg.nr. R-58-H 1937 - 1939 3  [P] "Skipet" 2/1982  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Viking 2" 1914 - 1925 6  [P] "Skipet" 2/1982  
  7     "Rio Chira" 1925 - 1928 7  [P] "Skipet" 2/1982  
  8     "Angola" 1928 - 1929 8  [P] "Skipet" 2/1982  
  9     "Suderøy III" 1929 - 1937 9  [P] "Skipet" 2/1982  
  10     "Landanes" 1937 - 1940 10  [P] "Skipet" 2/1982  
  11     "NS 09 Sindbad" 1940 - 1945 11  [P] "Skipet" 2/1982  
  12     "Landanes" 1945 - 1969 12  [P] "Skipet" 2/1982  
  13     "Eva Karin" 1969 - 1972 13  [P] "Skipet" 2/1982  
  14     "Fraktfem" 1972 - 1976 14  [P] "Skipet" 2/1989  
  15       "Transport" 1976 - 1983 15  [P] "Skipet" 2/1989  
             
  16  REDERI / EIERFORHOLD       Tønsberg Hvalfangeri a/s, Tønsberg 1914 - 1925 16  [P] "Skipet" 2/1982  
  17       Cia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru 1925 - 1928 17  [P] "Skipet" 2/1982  
  18       Hvalfangerselskapet i/s Praia Amelia, Haugesund 1928 - 1929 18  [P] "Skipet" 2/1982  
  19       Hvalfanger– a/s Suderøy, Haugesund 1929 - 1969 19  [P] "Skipet" 2/1989  
  20       Haugesuds Slip a/s, Haugesund 1969 - 1973 20  [P] "Skipet" 2/1982  
  21       Fraktsenter a/s, Haugesund 1973 - 1976 21  [P] "Skipet" 2/1989  
  22       P/r Nils Nilsen, Mårnesstranda 1976 - 1982 22  [P] "Skipet" 2/1989  
  23           Julius Solnes, Borkenes 1982 - 1983 23  [P] "Skipet" 2/1989  
 
  24  BYGGEÅR       1914   24  [P] "Skipet" 2/1982  
  25  BYGGENUMMER       32   25  [P] "Skipet" 2/1982  
  26  SKROG       Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted, Tønsberg   26  [P] "Skipet" 2/1982  
  27  UTRUSTNING       Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted, Tønsberg   27  [P] "Skipet" 2/1982  
  28  TYPE           28    
  29  SKROG       Konvensjonelt   29  Observasjon  
  30  KLASSE           30    
  31  MATERIALE           31    
  32  MASKINFABRIKANT   [1] Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 1914 - 1937 32  [P] "Skipet" 2/1982  
  33     [2] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1937, bygget 1932 - 1938 33  [P] "Skipet" 2/1982  
  34     [3] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1938 - 1955 34  [P] "Skipet" 2/1982  
  35           [4] Völund a/s, København, Danmark 1955 - 1982 35  [P] "Skipet" 2/1982  
  36  MASKIN PRODUSERT   [1] 1914   36  [P] "Skipet" 2/1982  
  37     [2] 1921   37  [P] "Skipet" 2/1982  
  38           [4] 1955   38  [P] "Skipet" 2/1982  
  39  MASKIN   [1] 1 x Tripple expansion 13.5-22-37x24" damp m/ 1 røkrørskjel 13.5x11.0" m/ 3 fyrganger 1914 - 1937 39  [P] "Skipet" 2/1982  
  40     [2] 1 x Wichmann 2TEV 2 syl. semidiesel 1937, bygget 1932 - 1938 40  [P] "Skipet" 2/1982  
  41     [3] 1 x Wichmann 2TEV 380x400 mm 3 syl. semidiesel 1938 - 1955 41  [P] "Skipet" 2/1982  
  42           [4] 1 x 4TEV Vølund 290x410 mm 6 syl. diesel 1955 - 1982 42  [P] "Skipet" 2/1982  
  43  EFFEKT   [1] 550 ihk 1914 - 1937 43  [P] "Skipet" 2/1982  
  44     [2] 160 bhk 1937 - 1938 44  [P] "Skipet" 2/1982  
  45     [3] 300 bhk 1938 - 1955 45  [P] "Skipet" 2/1982  
  46     [4] 420 bhk 1955 - 1982 46  [P] "Skipet" 2/1982  
  47  FART           47    
  48  FORBRUK           48    
  49  LENGDE   32.55 m   49  [P] "Skipet" 2/1989  
  50  BREDDE       06.58 m   50  [P] "Skipet" 2/1982  
  51  DYBDE       04.18 m   51  [P] "Skipet" 2/1982  
  52  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 207 t 1914 - 1937 52  [P] "Skipet" 2/1989  
  53     [2] 199 t 1937 - 1947 53  [P] "Skipet" 2/1982  
  54     [3] 245 t 1955 - 1969 54  [P] "Skipet" 2/1982  
  55           [4] 199 t 1969 - 1982 55  [P] "Skipet" 2/1982  
  56  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 076 t 1914 - 1937 56  [P] "Skipet" 2/1989  
  57     [2] 099 t 1937 - 1947 57  [P] "Skipet" 2/1989  
  58           [4] 132 t 1969 - 1982 58  [P] "Skipet" 2/1989  
  59  DØDVEKTTONNASJE       [5] 350 t 1969 - 1982 59  [P] "Skipet" 2/1989  
  60  BILER   0   60  Observasjon  
  61  TRAILERE       0   61  Observasjon  
  62  PASSASJERER   [2] Ja 1937 - 1969 62  Observasjon  
  63     [5] 0 1969 - 1983 63  Observasjon  
  64  MANNSKAP           64    
  65  PASSASJERLUGARER       65    
  66  MANNSKAPSLUGARER       Ja   66  Observasjon  
  67  DEKKSHØYDE       0   67  Observasjon  
  68  AKSELTRYKK       0   68  Observasjon  
  69  TILLEGGSINFORMASJON           69    
  70  STATUS       Senket 1983 70  [P] "Skipet" 2/1989  
 
  71 09.1914   : Levert fra Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted a/s, Tønsberg til Tønsberg Hvalfangeri a/s, Tønsberg som "Viking 2" [1]. Registrert som hvalfangsfartøy. 71  [P] "Skipet" 2/1982  
  72    : Innført i Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 72    
  73 1925   : Solgt til Cia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru. Omdøpt "Rio Chira". 73  [P] "Skipet" 2/1982  
  74 01.1928   : Solgt til Hvalfangerselskapet i/s Praia Amelia, Haugesund. Omdøpt "Angola". 74  [P] "Skipet" 2/1982  
  75    : Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Stasjonert i Praia Amelia, Angola. 75    
  76 08.1929   : Drift og eierskap overført til Hvalfanger– a/s Suderøy, Haugesund. Omdøpt "Suderøy III". 76  [P] "Skipet" 2/1989  
  77 01.1937   : Ombygget til frakte- og passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund samt ny maskin installert [2]. 77  [P] "Skipet" 2/1989  
  78    : Omdøpt "Landanes". Reg.nr.: R-58-H. 78  [P] "Skipet" 2/1982  
  79 1938   : Ombygget med ny maskn ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [3]. 79  [P] "Skipet" 2/1982  
  80    : Rigget om til fiskefartøy. 80  [P] "Skipet" 2/1989  
  81 1939   : I bruk til mannskapstransport, Skandinavia. 81    
  82 1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "NS 09 Sindbad". I bruk som vaktfartøy i Stavanger Hafenschutz-Flotille, Stavanger. 82  [P] "Skipet" 2/1982  
  83 1945   : Tilbakelevert. Omdøpt "Landanes". I bruk som turbåt, samt til transport av mannskap og utstyr til rederiets skip i nord-europeiske havner. 83  [P] "Skipet" 2/1982  
  84 vår 1946   : Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 84  [P] "Skipet" 2/1989  
  85 vår 1946    : Tilbakelevert. 85  [P] "Skipet" 2/1989  
  86 07.1947   : Ombygget med større salong. Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 86  [P] "Skipet" 2/1989  
  87 1953   : Satt i trafikk Haugesund - Bergen / Haugesund - Sauda. 87  [P] "Skipet" 2/1982  
  88 1955   : Slept til Frederikshavn, Danmark av fraktefartøyet "Trane" for ombygging, blant annet med ny maskin [4]. 88  [P] "Skipet" 2/1989  
  89 04.05.1964   : I opplag, Haugesund [reservefartøy]. 89  [P] "Skipet" 2/1982  
  90 04.06.1968   : Tilbakelevert. 90    
  91 02.1969   : Solgt til Haugesuds Slip a/s, Haugesund. 91  [P] "Skipet" 2/1982  
  92 12.1969   : Ombygget til lastefartøy, ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund [5]. Solgt til p/r Per D. Hansen, Svolvær. Omdøpt "Eva Karin". 92  [P] "Skipet" 2/1989  
  93 1972   : Tatt tilbake av Haugesunds Slip a/s, Haugesund p.g.a. konkurs. 93  [P] "Skipet" 2/1982  
  94    : Omdøpt "Fraktfem". 94  [P] "Skipet" 2/1989  
  95 1973   : Solgt til Fraktsenter a/s, Haugesund. 95  [P] "Skipet" 2/1989  
  96    : Satt inn i lokal sandfrakttrafikk. 96    
  97 05.1976   : Solgt til p/r Nils Nilsen, Mårnesstranda. Omdøpt "Transport". Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. Satt i lokal sandfrakttrafikk. 97  [P] "Skipet" 2/1989  
  98 1977   : Grunnstøtte, Godøystraumen. 98    
  99 ca.10.1981   : I opplag. 99  [P] "Skipet" 3/1983  
  100 05.1982   : Solgt til Julius Solnes, Borkenes. Tauet til Harstad for demontering av maskin. 100  [P] "Skipet" 2/1989  
  101 09.1982   : Nedrigget. 101  [P] "Skipet" 3/1983  
  102 02.1983   : Slettet fra Bodø Skipsregister som kondemnert. 102  [P] "Skipet" 3/1983  
  103 06.04.1983   : Senket ved Svartskjær. 103  [P] "Skipet" 2/1989  
  104    : Dybde: ca. 80 m. 104