HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1929-1942     D/s "RYFYLKE" 1942-1945     D/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1945-1948     M/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1948-1974 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 17.07.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1929 - 1974     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LHJC 1929 - før 1941 2  
3           LEHP før 1941 - 2000 3  [P] "Skipet" 2/1979
4           SEIR 2000 - 4  
5  IMO-NUMMER       5197028   5  [N] marinetraffic.com
6  MMSI-NUMMER           6  
7  NAVN   "Kronprinsesse Märtha" 1929 - 1942 7  [P] "Skipet" 4/1987
8     "Ryfylke" 1942 - 1945 8  [P] "Skipet" 4/1987
9     "Kronprinsesse Märtha" 1945 - 1974 9  [P] "Skipet" 4/1987
10     "Koster" 1974 - 1979 10  [P] "Skipet" 2/1979
11     "Sport Rover" 1979 - 1987 11  [P] "Skipet" 2/1979
12     "Crown Princess Märtha" 1987 - 1998 12  [P] "Skipet" 2/1986
13     "Emerald Seas" 1998 - 2000 13  
14       "Kronprinsessan Martha" 2000 - 14  
15  REDERI / EIERFORHOLD       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1929 - ca.1956 15  
16       Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger ca.1956 - ca.1957 16  
17       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger ca.1957 - 1974 17  [P] "Skipet" 2/1990
18       Nika Invest a/s, Sandefjord 1974 - 1979 18  [P] "Skipet" 1/1975
19       Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama 1979 - 1987 19        
20       De Friese Bank, Nederland 1987 20  
21       Magellan Cruise Ltd., Storbritannia 1987 - 1998 21  [P] "Skipet" 4/1996
22       Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, Storbritannia 1998 - 1999 22  
23       Heritage Cruises Ltd., Falmouth, Storbritannia 1999 - 2000 23  
24           Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige 2000 - 24  
25  BYGGEÅR       1929   25  [P] "Skipet" 4/1987
26  BYGGENUMMER       60   26  [P] "Skipet" 2/1990
27  SKROG       The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   27  [P] "Skipet" 2/1990
28  UTRUSTNING       The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   28  [P] "Skipet" 2/1990
29  TYPE           29  
30  SKROG       Konvensjonelt   30  Observasjon
31  KLASSE           31  
32  MATERIALE       Stål   32  
33  MASKINFABRIKANT   1The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 1929 - 1948 33  [P] "Skipet" 2/1990
34     2General Motors Corporation, Detroit, USA 1948, bygget 1943 - 34  [P] "Skipet" 2/1990
35  MASKIN PRODUSERT       11929   35  [P] "Skipet" 2/1990
36           21943   36  [P] "Skipet" 2/1990
37  MASKIN   11 x Double Compound Lenz 4 syl. damp 1929 - 1948 37  
38     21 x 2TEV DM 16 syl. diesel 1948, bygget 1943 - 38  [P] "Skipet" 2/1990
39  EFFEKT       1145 nhk 1929 - 1948 39  [P] "Skipet" 2/1990
40           21200 bhk 1948 - 40  [P] "Skipet" 2/1990
41  FART   113.0 kn 1929 - 1948 41  [P] "Skipet" 2/1990
42           212.5 kn 1948 - 42  [P] "Fjordabåtene"
43  FORBRUK           43  
44  LENGDE   153.89 m 1929 - 1958 44  [P] "Skipet" 2/1990
45     355.53 m 1958 - 45  [P] "Skipet" 2/1990
46  BREDDE       09.51 m   46  [P] "Skipet" 2/1990
47  DYBDE       06.07 m   47  [P] "Skipet" 2/1990
48  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 898 t 1929 - 1948 48  [P] "Skipet" 2/1990
49     2 904 t 1948 - 1958 49  [P] "Skipet" 2/1990
50     3 996 t 1958 - 50  [P] "Skipet" 2/1990
51  NETTO REGISTERTONNASJE       1 517 t 1929 - 1948 51  [P] "Skipet" 2/1990
52     2 489 t 1948 - 1958 52  [P] "Skipet" 2/1990
53           3 597 t 1958 - 53  [P] "Skipet" 2/1990
54  DØDVEKTTONNASJE       345 t   54  [N] marinetraffic.com
55  BILER   0   55  Observasjon
56  TRAILERE       0   56  Observasjon
57  PASSASJERER       400 [lokalfart], 275 [kystfart] 1929 - 57  [P] "Fjordabåtene"
58  MANNSKAP       Kaptein, 2 styrmenn, los, båtsmann, dagmann, 4 matroser, 2 maskinister, 2 motormenn, stuert, 2-3 piker etter 1945 - 58  [P] "Fjordabåtene"
59  PASSASJERLUGARER   126 [1.ste plass] 1929 - 1981 59  
60     436 1981 - 60  [P] "Skipet" 4/1996
61  MANNSKAPSLUGARER       Ja   61  Observasjon
62  DEKKSHØYDE       0   62  Observasjon
63  AKSELTRYKK       0   63  Observasjon
64  TILLEGGSINFORMASJON           64    
65  STATUS       I bruk 65  
66 06.1929   : Levert fra The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd, , Danzig, Tyskland til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kronprinsesse Märtha" 1►. 66  
67    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 67  
68 01.07.1929   : Ankom Stavanger fra verftet. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 68  [P] "Skipet" 1/1991
69 03.1930   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 69  
70 20.06.1934   : Reddet 553 passasjerer da d/s "Dresden" grunnstøtte og forliste, Arsgrunnen. 70  [P] "Fjordabåtene"
71 19.12.1939   : Grunnstøtte og kantret ved Bru. 1 passasjer ble gjenglemt i fangelugaren, og omkom. 71  [P] "Fjordabåtene"
72 13.01.1940   : Brakt flott av Norsk Bergingsselskap’s "Achilles" og "Traust". 72  
73 1940   : Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 73  [P] "Fjordabåtene"
74    : Lugarer på styrbord ikke reparert. 74  
75 primo 1942   : Omdøpt "Ryfylke" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med kongelige navn. 75  [P] "Skipet" 1/1991
76 26.02.1944   : Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 76  
77 23.03.1944   : Angrepet av to fly fra den new zealandske 489. skvadron ved Lista. 77  
78    : Truffet og strandsatt. 78  [P] "Fjordabåtene"
79 09.04.1944   : Brakt flott og ført til Flekkefjord, senere Stavanger. 79  
80 05.1945   : Omdøpt "Kronprinsesse Märtha". 80  [P] "Skipet" 2/1990
81 01.1946   : Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 81  [P] "Skipet" 1/1991
82    : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 82  
83 1948   : Ombygget med ny maskin samt opprustet med bl.a. nye lugarer styrbord 2►. 83  [P] "Skipet" 2/1990
84    : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 84  
85 09.05.1956   : Grunnstøtte og kantret ved Risør. 85  [P] "Skipet" 2/1990
86 26.06.1956   : Hevet. 86  [P] "Skipet" 2/1990
87 30.06.1956   : Slept og lagt i opplag, Kristiansand. 87  
88 06.1956    : Overtatt av Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger. 88  
89    : Senere solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Skrog og overbygning reparert ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 89  [P] "Skipet" 2/1990
90 05.1957   : Slept til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 90  - / [P] "Skipet" 2/1990
91 12.06.1958   : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: nytt overbygg på bropartiet, ny skorstein samt flere lugarer på promenadedekket 3►. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 91  [P] "Skipet" 1/1991
92 01.01.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 92  
93 01.09.1974   : I opplag, Stavanger. 93  [P] "Skipet" 1/1991
94 10.1974   : Solgt til Nika Invest a/s, Sandefjord. Omdøpt "Koster". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. I bruk som losji-skip. 94  [P] "Skipet" 1/1975
95 03.1979   : Solgt via Kjærnes Invest a/s, Sandefjord til Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama og omdøpt "Sport Rover". Til Meyer Schiffswerft, Papenburg, Vest-Tyskland for ombygging. 95  - / [P] "Skipet" 2/1990
96 1981   : Ombygget ved Meyer Schiffswerft, Papenburg, BDR 4►. Kostnad: $ 2 mill. I bruk til dykkerturer, San Juan, Puerto Rico og St. Thomas, Jomfruøyene. 96  [P] "Skipet" 4/1996
97 1982   : I opplag, Harlingen, Nederland. Blant annet brukt som lokale for casino. 97  [P] "Skipet" 4/1987
98 1987   : Solgt til en amerikansk kjøper, men overtatt samme år av De Friese Bank, NL. 98  [P] "Skipet" 4/1987 / -
99 04.1987   : Solgt til Magellan Cruise Ltd., Storbritannia. Kjøpssum: $ 375 000. 99  [P] "Skipet" 4/1996
100    : Hjemmehavn: Panama City, Panama. Omdøpt "Crown Princess Märtha". 100  
101 06.1987   : Til ombygging, Falmouth, GB. Delvis i bruk som losji-skip. 101  [P] "Skipet" 4/1996
102 1992   : Tatt i arrest av The Admirality Marshalls p.g.a. betalingsproblemer. 102  
103 pr.05.1995   : Fortsatt i arrest, Falmouth, GB. 103  [P] "Skipet" 2/1996
104 1998   : Solgt til Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, GB. Omdøpt "Emerald Seas". Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 104  
105 1999   : Solgt til Heritage Cruises Ltd., Falmouth, GB. Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 105  
106 04.01.2000   : Solgt til Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige. 106  - / [P] "Skipet" 1/2000
107    : Innført i Sveriges Skeppslista. 107  
108 06.01.2000   : Tatt på slep av slepefartøyet "Sandsfoot Castle". 108  [P] "Skipet" 1/2000
109 14.01.2000   : Til Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S for ombygging. 109  [P] "Skipet" 1/2000
110 04.2000   : Omdøpt "Kronprinsessan Martha". 110  [P] "Fjordabåtene"
111    : Kjenningssignal: SEIR. 111  
112 05.2000   : Ombygget til hotellfartøy ved Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S. Til Stockholm, S. 112        
113 07.2001   : Hjemmehavn: Stockholm, S. 113        
114 05.05.2009   : Slettet fra Sveriges Skeppslista. 114