EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1929-1942     D/s "RYFYLKE" 1942-1945     D/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1945-1948     M/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1948-1974   FOTOGRAFI   OPPDATERT 26.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1929 - 1974     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LHJC 1929 - før 1941 2    
  3           LEHP før 1941 - 2000 3  [P] "Skipet" 2/1979  
  4           SEIR 2000 - 4    
  5  IMO-NUMMER       5197028   5  [N] marinetraffic.com  
  6  MMSI-NUMMER           6    
  7  NAVN   "Kronprinsesse Märtha" 1929 - 1942 7  [P] "Skipet" 4/1987  
  8     "Ryfylke" 1942 - 1945 8  [P] "Skipet" 4/1987  
  9     "Kronprinsesse Märtha" 1945 - 1974 9  [P] "Skipet" 4/1987  
  10     "Koster" 1974 - 1979 10  [P] "Skipet" 2/1979  
  11     "Sport Rover" 1979 - 1987 11  [P] "Skipet" 2/1979  
  12     "Crown Princess Märtha" 1987 - 1998 12  [P] "Skipet" 2/1986  
  13     "Emerald Seas" 1998 - 2000 13  [P] "Skipet" 2/2001  
  14       "Kronprinsessan Martha" 2000 - 14    
             
  15  REDERI / EIERFORHOLD       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1929 - ca.1956 15    
  16       Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger ca.1956 - ca.1957 16    
  17       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger ca.1957 - 1974 17  [P] "Skipet" 2/1990  
  18       Nika Invest a/s, Sandefjord 1974 - 1979 18  [P] "Skipet" 1/1975  
  19       Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama 1979 - 1987 19        
  20       De Friese Bank, Nederland 1987 20    
  21       Magellan Cruise Ltd., Storbritannia 1987 - 1998 21  [P] "Skipet" 4/1996  
  22       Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, Storbritannia 1998 - 1999 22    
  23       Heritage Cruises Ltd., Falmouth, Storbritannia 1999 - 2000 23    
  24           Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige 2000 - 24    
 
  25  BYGGEÅR       1929   25  [P] "Skipet" 4/1987  
  26  BYGGENUMMER       60   26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  SKROG       The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28  UTRUSTNING       The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29  TYPE           29    
  30  SKROG       Konvensjonelt   30  Observasjon  
  31  KLASSE           31    
  32  MATERIALE       Stål   32    
  33  MASKINFABRIKANT   [1] The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 1929 - 1948 33  [P] "Skipet" 2/1990  
  34           [2] General Motors Corporation, Detroit, USA 1948, bygget 1943 - 34  [P] "Skipet" 2/1990  
  35  MASKIN PRODUSERT   [1] 1929   35  [P] "Skipet" 2/1990  
  36           [2] 1943   36  [P] "Skipet" 2/1990  
  37  MASKIN   [1] 1 x Double Compound Lenz 4 syl. damp 1929 - 1948 37    
  38           [2] 1 x 2TEV DM 16 syl. diesel 1948, bygget 1943 - 38  [P] "Skipet" 2/1990  
  39  EFFEKT   [1] 0145 nhk 1929 - 1948 39  [P] "Skipet" 2/1990  
  40           [2] 1200 bhk 1948 - 40  [P] "Skipet" 2/1990  
  41  FART   [1] 13.0 kn 1929 - 1948 41  [P] "Skipet" 2/1990  
  42           [2] 12.5 kn 1948 - 42  [P] "Fjordabåtene"  
  43  FORBRUK           43    
  44  LENGDE   [1] 53.89 m 1929 - 1958 44  [P] "Skipet" 2/1990  
  45     [3] 55.53 m 1958 - 45  [P] "Skipet" 2/1990  
  46  BREDDE       09.51 m   46  [P] "Skipet" 2/1990  
  47  DYBDE       06.07 m   47  [P] "Skipet" 2/1990  
  48  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 898 t 1929 - 1948 48  [P] "Skipet" 2/1990  
  49     [2] 904 t 1948 - 1958 49  [P] "Skipet" 2/1990  
  50           [3] 996 t 1958 - 50  [P] "Skipet" 2/1990  
  51  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 517 t 1929 - 1948 51  [P] "Skipet" 2/1990  
  52     [2] 489 t 1948 - 1958 52  [P] "Skipet" 2/1990  
  53           [3] 597 t 1958 - 53  [P] "Skipet" 2/1990  
  54  DØDVEKTTONNASJE       345 t   54  [N] marinetraffic.com  
  55  BILER   0   55  Observasjon  
  56  TRAILERE       0   56  Observasjon  
  57  PASSASJERER       400 [lokalfart], 275 [kystfart] 1929 - 57  [P] "Fjordabåtene"  
  58  MANNSKAP       Kaptein, 2 styrmenn, los, båtsmann, dagmann, 4 matroser, 2 maskinister, 2 motormenn, stuert, 2-3 piker etter 1945 - 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59  PASSASJERLUGARER   [1] 26 [1.ste plass] 1929 - 1981 59    
  60     [4] 36 1981 - 60  [P] "Skipet" 4/1996  
  61  MANNSKAPSLUGARER       Ja   61  Observasjon  
  62  DEKKSHØYDE       0   62  Observasjon  
  63  AKSELTRYKK       0   63  Observasjon  
  64  TILLEGGSINFORMASJON           64      
  65  STATUS       I bruk 65    
 
  66 06.1929   : Levert fra The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd, , Danzig, Tyskland til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kronprinsesse Märtha" [1]. 66    
  67    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 67    
  68 01.07.1929   : Ankom Stavanger fra verftet. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 68  [P] "Skipet" 1/1991  
  69 03.1930   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 69    
  70 20.06.1934   : Reddet 553 passasjerer da d/s "Dresden" grunnstøtte og forliste, Arsgrunnen. 70  [P] "Fjordabåtene"  
  71 19.12.1939   : Grunnstøtte og kantret ved Bru. 1 passasjer ble gjenglemt i fangelugaren, og omkom. 71  [P] "Fjordabåtene"  
  72 13.01.1940   : Brakt flott av Norsk Bergingsselskap’s "Achilles" og "Traust". 72    
  73 1940   : Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 73  [P] "Fjordabåtene"  
  74    : Lugarer på styrbord ikke reparert. 74    
  75 primo 1942   : Omdøpt "Ryfylke" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med kongelige navn. 75  [P] "Skipet" 1/1991  
  76 26.02.1944   : Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 76    
  77 23.03.1944   : Angrepet av to fly fra den new zealandske 489. skvadron ved Lista. 77    
  78    : Truffet og strandsatt. 78  [P] "Fjordabåtene"  
  79 09.04.1944   : Brakt flott og ført til Flekkefjord, senere Stavanger. 79    
  80 05.1945   : Omdøpt "Kronprinsesse Märtha". 80  [P] "Skipet" 2/1990  
  81 01.1946   : Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 81  [P] "Skipet" 1/1991  
  82    : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 82    
  83 1948   : Ombygget med ny maskin samt opprustet med bl.a. nye lugarer styrbord [2]. 83  [P] "Skipet" 2/1990  
  84    : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 84    
  85 09.05.1956   : Grunnstøtte og kantret ved Risør. 85  [P] "Skipet" 2/1990  
  86 26.06.1956   : Hevet. 86  [P] "Skipet" 2/1990  
  87 30.06.1956   : Slept og lagt i opplag, Kristiansand. 87    
  88 06.1956 ►   : Overtatt av Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger. 88    
  89    : Senere solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Skrog og overbygning reparert ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 89  [P] "Skipet" 2/1990  
  90 05.1957   : Slept til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 90  - / [P] "Skipet" 2/1990  
  91 12.06.1958   : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: nytt overbygg på bropartiet, ny skorstein samt flere lugarer på promenadedekket [3]. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 91  [P] "Skipet" 1/1991  
  92    : Kostnad: 3.7 mill NOK. 92  [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
  93 01.01.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 93    
  94 01.09.1974   : I opplag, Stavanger. 94  [P] "Skipet" 1/1991  
  95 10.1974   : Solgt til Nika Invest a/s, Sandefjord. Omdøpt "Koster". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. I bruk som losji-skip. 95  [P] "Skipet" 1/1975  
  96 03.1979   : Solgt via Kjærnes Invest a/s, Sandefjord til Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama og omdøpt "Sport Rover". Til Meyer Schiffswerft, Papenburg, Vest-Tyskland for ombygging. 96  - / [P] "Skipet" 2/1990  
  97 1981   : Ombygget ved Meyer Schiffswerft, Papenburg, BDR [4]. Kostnad: $ 2 mill. I bruk til dykkerturer, San Juan, Puerto Rico og St. Thomas, Jomfruøyene. 97  [P] "Skipet" 4/1996  
  98 1982   : I opplag, Harlingen, Nederland. Blant annet brukt som lokale for casino. 98  [P] "Skipet" 4/1987  
  99 1987   : Solgt til en amerikansk kjøper, men overtatt samme år av De Friese Bank, NL. 99  [P] "Skipet" 4/1987 / -  
  100 04.1987   : Solgt til Magellan Cruise Ltd., Storbritannia. Kjøpssum: $ 375 000. 100  [P] "Skipet" 4/1996  
  101    : Hjemmehavn: Panama City, Panama. Omdøpt "Crown Princess Märtha". 101    
  102 06.1987   : Til ombygging, Falmouth, GB. Delvis i bruk som losji-skip. 102  [P] "Skipet" 4/1996  
  103 1992   : Tatt i arrest av The Admirality Marshalls p.g.a. betalingsproblemer. 103    
  104 pr.05.1995   : Fortsatt i arrest, Falmouth, GB. 104  [P] "Skipet" 2/1996  
  105 1998   : Solgt til Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, GB. Omdøpt "Emerald Seas". Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 105    
  106 1999   : Solgt til Heritage Cruises Ltd., Falmouth, GB. Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 106    
  107 04.01.2000   : Solgt til Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige. 107  - / [P] "Skipet" 1/2000  
  108    : Innført i Sveriges Skeppslista. 108    
  109 06.01.2000   : Tatt på slep av slepefartøyet "Sandsfoot Castle". 109  [P] "Skipet" 1/2000  
  110 14.01.2000   : Til Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S for ombygging. 110  [P] "Skipet" 1/2000  
  111 04.2000   : Omdøpt "Kronprinsessan Martha". 111  [P] "Fjordabåtene"  
  112    : Kjenningssignal: SEIR. 112    
  113 05.2000   : Ombygget til hotellfartøy ved Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S. Til Stockholm, S. 113      
  114 07.2001   : Hjemmehavn: Stockholm, S. 114      
  115 05.05.2009   : Slettet fra Sveriges Skeppslista. 115