H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1929  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © NSS, Jenssen-samlingen  
                   
                   
                   
    Oppdatert: 23.08.2020                
    Status: I BRUK                
                   
      Fortegnelse nr. P-14  
      "KRONPRINSESSE MÄRTHA" [1929 - 1942]        "RYFYLKE" [1942 - 1945]        "KRONPRINSESSE MÄRTHA" [1945 - 1974]  
                   
                   
1   Periode       1929 - 1974 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1929 2 [P] "Skipet" 4/1987  
3   Byggenummer       60 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Skrog       The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Utrustning       The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 5 [P] "Skipet" 2/1990  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål 8 [N] warsailors.com  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1929 - 1942       "Kronprinsesse Märtha" 11 [P] "Skipet" 4/1987  
12   1942 - 1945       "Ryfylke" 12 [P] "Skipet" 4/1987  
13   1945 - 1974       "Kronprinsesse Märtha" 13 [P] "Skipet" 4/1987  
14   1974 - 1979       "Koster" 14 [P] "Skipet" 2/1979  
15   1979 - 1987       "Sport Rover" 15 [P] "Skipet" 2/1979  
16   1987 - 1998       "Crown Princess Märtha" 16  [P] "Skipet" 2/1986  
17   1998 - 2000       "Emerald Seas" 17 [P] "Skipet" 2/2001  
18   2000 -       "Kronprinsessan Martha" 18 [N] faktaomfartyg.se  
19           Kallesignal 19    
20   1929 - 1934       LHCJ 20 [N] sjohistorie.no  
21   1934 - 1979       LEHP 21 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 2/1979  
22   2000 -       SEIR 22 [N] stp-norway.com  
23           IMO-nummer 23    
24   1987 -       5197028 24 [N] marinetraffic.com  
25           MMSI-nummer 25    
26           -- 26    
                   
           
                   
27   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 27    
28   Periode       Navn 28    
29   1929 - ca.1956       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 29 [N] warsailors.com  
30   ca.1956 - ca.1957       Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger 30 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
31   ca.1957 - 1974       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 31 [P] "Skipet" 2/1990  
32   1974 - 1979       Nika Invest a/s, Sandefjord 32 [P] "Skipet" 1/1975  
33   1979 - 1987       Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama 33 [N] warsailors.com  
34   1987       De Friese Bank, Nederland 34 [N] warsailors.com  
35   1987 - 1993       Magellan Cruise Ltd., Storbritannia 35 [P] "Skipet" 4/1996  
36   1998 - 1999       Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, Storbritannia 36 [N] faktaomfartyg.se  
37   1999 - 2000       Heritage Cruises Ltd., Falmouth, Storbritannia 37 [N] faktaomfartyg.se  
38   2000 -        Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige 38 [N] faktaomfartyg.se  
                   
           
                   
39   ▼ KLASSIFISERING 39    
40   Periode       Klasse 40    
41           DNV1A1 med fribord 41 [N] sjohistorie.no  
                   
           
                   
42   ▼ MASKINERI 42    
43   Periode       Fabrikant 43    
44   1929 - 1948   A   The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 44 [P] "Skipet" 2/1990  
45   1948 [bygget 1943] -   B   General Motors Corporation, Detroit, USA 45 [P] "Skipet" 2/1990  
46           Produsert 46    
47       A   1929 47 [P] "Skipet" 2/1990  
48       B   1943 48 [P] "Skipet" 2/1990  
49           Maskin 49    
50   1929 - 1948   A   1 x Double Compound Lenz 4 syl. damp 50 [N] warsailors.com  
51   1948 [bygget 1943] -   B   1 x 2TEV DM 16 syl. diesel 51 [P] "Skipet" 2/1990  
52           Effekt 52    
53   1929 - 1948   A   725 ihk 53 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
54   1948 -   B   1200 bhk 54 [P] "Skipet" 2/1990  
55           Fart 55    
56   1929 - 1948   A   13.5 kn 56 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1930"  
57   1948 -   B   12.5 kn 57 [P] "Fjordabåtene"  
58           Forbruk 58    
59           -- 59    
                   
           
                   
60   ▼ MÅL 60    
61   Periode       Lengde 61    
62   1929 - 1958   A   53.89 m 62 [P] "Skipet" 2/1990  
63   1958 -   C   55.53 m 63 [P] "Skipet" 2/1990  
64           Bredde 64    
65           9.51 m 65 [P] "Skipet" 2/1990  
66           Dybde 66    
67           6.07 m 67 [P] "Skipet" 2/1990  
68           Brutto tonnasje 68    
69   1929 - 1948   A   898 brt 69 [P] "Skipet" 2/1990  
70   1948 - 1958   B   904 brt 70 [P] "Skipet" 2/1990  
71   1958 -   C   996 brt 71 [P] "Skipet" 2/1990  
72           Netto tonnasje 72    
73   1929 - 1948   A   517 nrt 73 [P] "Skipet" 2/1990  
74   1948 - 1958   B   489 nrt 74 [P] "Skipet" 2/1990  
75   1958 -   C   597 nrt 75 [P] "Skipet" 2/1990  
76           Dødvekttonn 76    
77           345 dvt 77 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
78   ▼ KAPASITET 78    
79   Periode       Personbiler 79    
80           0 80 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
81           Trailere 81    
82         0 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
83           Passasjerer 83    
84   1929 - etter 1974   A   275 [kysttrafikk] - 400 [lokaltrafikk] 84 [P] "Fjordabåtene"  
85           Passasjerlugarer 85    
86   1929 - 1981   A   26 [totalt 84 køyplasser på 1.ste plass] - 55 [køyplasser på 2.dre plass] 86 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
87   1981 -   D   36 87 [P] "Skipet" 4/1996  
88           Mannskapslugarer 88    
89           Ja 89 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
90           Mannskap 90    
91   etter 1945 - 1974       Kaptein, 2 styrmenn, los, båtsmann, dagmann, 4 matroser, 2 maskinister, 2 motormenn, stuert, 2-3 piker 91 [P] "Fjordabåtene"  
92           Dekkshøyde 92    
93           0 93 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
94           Tillatt akseltrykk 94    
95           0 95 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
96   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 96    
97   Deplasement:  1300 t. 97 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1930"  
                   
             
                 
98   ▼ HISTORIKK 98    
99 02.05.1929       Sjøsatt. 99 [P] "Skipet" 1/2009  
100 07.1929   A   Levert fra The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, D til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 100 [N] warsailors.com  
101         som "Kronprinsesse Märtha". 101 [N] warsailors.com  
102         Kallesignal: LHCJ. 102 [N] sjohistorie.no  
103         Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 103 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
104 13.07.2019       Ankom Stavanger fra verftet. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 104 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
105 03.1930       Satt i trafikk Oslo - Bergen. 105 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
106 01.01.1934       Nytt kallesignal: LEHP. 106 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 2/1979  
107 20.06.1934       Reddet 553 passasjerer da d/s "Dresden" grunnstøtte, Arsgrunnen. Kjørt på land på Karmøy med lekkasje. 107 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
108 19.12.1939       Grunnstøtte og kantret ved Bru. 1 passasjer ble gjenglemt i fangelugaren, og omkom. 108 [P] "Fjordabåtene"  
109 13.01.1940       Brakt flott av Norsk Bergingsselskap’s "Achilles" og "Traust". 109 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
110 1940       Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 110 [P] "Fjordabåtene"  
111         Lugarer på styrbord ikke reparert. 111    
112 primo 1942       Omdøpt "Ryfylke" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med kongelige navn. 112 [P] "Skipet" 1/1991  
113 14.12.1942       Kollidert med d/s "Framnes 4", Oslo. 113 [P] Oslo Byrett, sjøforklaring  25.01.1943  
114 25.02.1944       Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 114 [N] warsailors.com  
115 23.03.1944       Angrepet av to fly fra den new zealandske 489. skvadron ved Lista. 115 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
116         Truffet og strandsatt. 116 [P] "Fjordabåtene"  
117 09.04.1944       Brakt flott og ført til Flekkefjord. 117 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
118 09.04.1944 ►       Ført til Stavanger. 118    
119 05.1945       Omdøpt "Kronprinsesse Märtha". 119 [P] "Skipet" 2/1990  
120 01.1946       Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 120 [P] "Skipet" 1/1991  
121         Satt i trafikk Oslo - Bergen. 121 [P] "Skipet" 1/2009  
122 1948   B   Ombygget med ny maskin samt opprustet med bl.a. nye lugarer styrbord. 122 [P] "Skipet" 2/1990  
123         Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 123 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"  
124 09.05.1956       Grunnstøtte og kantret ved Risør. 124 [P] "Skipet" 2/1990  
125 26.06.1956       Hevet. 125 [P] "Skipet" 2/1990  
126 30.06.1956       Slept og lagt i opplag, Kristiansand. 126 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
127 06.1956 ►       Overtatt av Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger. 127 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
128         Senere solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 415 000 NOK. 128 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
129         Skrog og overbygning reparert ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 129    
130 primo 05.1957       Slept til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 130 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
131 12.06.1958       Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: 131 [P] "Skipet" 1/1991  
132     C   Nytt overbygg på bropartiet, ny skorstein samt flere lugarer på promenadedekket. 132 [P] "Skipet" 1/1991  
133         Kostnad: 3.7 mill NOK. 133 [P] "Skipet" 1/1991  
134         Satt i trafikk Oslo - Bergen. 134 [P] "Skipet" 1/2010  
135 01.01.1963       Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 135 [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
136 01.09.1974       I opplag, Stavanger. 136 [P] "Skipet" 1/1991  
137 14.10.1974       Solgt til Nika Invest a/s, Sandefjord. Omdøpt "Koster". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. I bruk som losji-skip. 137 [A] Stavanger Aftenblad 11.10.1974 | [P] "Skipet" 1/1975  
138 03.1979       Solgt via Kjærnes Invest a/s, Sandefjord til Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama og omdøpt "Sport Rover". 138 [N] warsailors.com  
139         Til Meyer Schiffswerft, Papenburg, Vest-Tyskland for ombygging. 139 [P] "Skipet" 2/1990  
140 1981   D   Ombygget ved Meyer Schiffswerft, Papenburg, BDR. Kostnad: $ 2 mill. 140 [P] "Skipet" 4/1996  
141         I bruk til dykkerturer, San Juan, Puerto Rico og St. Thomas, Jomfruøyene. 141 [P] "Skipet" 4/1996  
142 1982       I opplag, Harlingen, Nederland. Blant annet brukt som lokale for casino. 142 [P] "Skipet" 4/1987  
143 1987       Solgt til en amerikansk kjøper, men overtatt samme år av De Friese Bank, NL. 143 [P] "Skipet" 4/1987 | [N] warsailors.com  
144 04.1987       Solgt til Magellan Cruise Ltd., Storbritannia. Kjøpssum: $ 375 000. 144 [P] "Skipet" 4/1996  
145         Hjemmehavn: Panama City, Panama. Omdøpt "Crown Princess Märtha". 145    
146 06.1987       Til ombygging, Falmouth, GB. Delvis i bruk som losji-skip. 146 [P] "Skipet" 4/1996  
147 1992       Tatt i arrest av The Admirality Marshalls p.g.a. betalingsproblemer. 147 [N] warsailors.com  
148 1993       Solgt til Amerika. Fortsatt liggede i arrest, Falmouth, GB. 148 [N] warsailors.com  
149 pr.05.1995       Fortsatt i arrest, Falmouth, GB. 149 [P] "Skipet" 2/1996  
150 1998       Solgt til Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, GB. Omdøpt "Emerald Seas". Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 150 [N] faktaomfartyg.se  
151 1999       Solgt til Heritage Cruises Ltd., Falmouth, GB. Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 151 [N] faktaomfartyg.se  
152 04.01.2000       Solgt til Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige. 152 [N] faktaomfartyg.se  
153         Innført i Sveriges Skeppslista. Kallesignal: SEIR. 153 [N] stp-norway.com  
154 06.01.2000       Tatt på slep av slepefartøyet "Sandsfoot Castle". 154 [P] "Skipet" 1/2000  
155 14.01.2000       Til Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S for ombygging. 155 [P] "Skipet" 1/2000  
156 04.2000       Omdøpt "Kronprinsessan Martha". 156 [P] "Fjordabåtene"  
157         Kjenningssignal: SEIR. 157    
158 05.2000   E   Ombygget til hotellfartøy ved Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S. Til Stockholm, S. 158 [N] stp-norway.com  
159 07.2001       Hjemmehavn: Stockholm, S. 159    
160 05.05.2009       Slettet fra Sveriges Skeppslista. 160    
                   
                   
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/5      
 
  Avbildet som: "Kronprinsesse Märtha"    
    I original utgave for         Lokalisering: --    
    Det Stavangerske         Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: NSS, Jenssen Samlingen    
              Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/5      
  Avbildet som: "Koster"    
    Solgt og i bruk som losji-         Lokalisering: Leirvik    
    skip, her til venstre.         Tidspunkt: 1974    
              Rettighetshaver: Tor Resser    
              Hentet fra: digitaltmuseum.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/5      
  Avbildet som: "Sport Rover"    
    Solgt med nytt navn, og         Lokalisering: --    
    med et lite dekkshus         Tidspunkt:    
    under formasten         Rettighetshaver: Johannes Østvold    
    påbygget.         Hentet fra: digitaltmuseum.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/5      
  Avbildet som: "Crown Princess Märtha"    
    Liggende i arrest etter         Lokalisering: Falmouth, Storbritannia    
    betalingsproblemer for         Tidspunkt: 11. oktober 1996    
    eier. DSD's baugmerke         Rettighetshaver: John Jones    
    er på plass igjen, i alle fall         Hentet fra: shipspotting.com    
    i formen.                
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 5/5      
  Avbildet som: "Kronprinsessan Martha"    
    Nettopp slettet fra         Lokalisering: Stockholm, Sverige    
    skipsregisteret etter         Tidspunkt: 24. mai 2009    
    karriere som hotellfartøy.         Rettighetshaver: Svein Torske    
    Ganske så gjenkjennelig         Hentet fra: shipsnostalgia.com    
    i profil og farger.                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau