HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P14       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1929 - 1942     D/s "RYFYLKE" 1942 - 1945     D/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1945 - 1948     M/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1948 - 1974   FOTOGRAFI   OPPDATERT 10.09.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1929 - 1974   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LHJC 1929 - før 1941 2    
  3   LEHP før 1941 - 2000 3  [P] "Skipet" 2/1979  
  4   SEIR 2000 - 4    
  5  IMO-NUMMER 5197028   5  [N] marinetraffic.com  
  6  MMSI-NUMMER -   6    
  7  NAVN "Kronprinsesse Märtha" 1929 - 1942 7  [P] "Skipet" 4/1987  
  8   "Ryfylke" 1942 - 1945 8  [P] "Skipet" 4/1987  
  9   "Kronprinsesse Märtha" 1945 - 1974 9  [P] "Skipet" 4/1987  
  10   "Koster" 1974 - 1979 10  [P] "Skipet" 2/1979  
  11   "Sport Rover" 1979 - 1987 11  [P] "Skipet" 2/1979  
  12   "Crown Princess Märtha" 1987 - 1998 12  [P] "Skipet" 2/1986  
  13   "Emerald Seas" 1998 - 2000 13  [P] "Skipet" 2/2001  
  14   "Kronprinsessan Martha" 2000 - 14    
             
  15  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1929 - ca.1956 15    
  16   Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger ca.1956 - ca.1957 16    
  17   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger ca.1957 - 1974 17  [P] "Skipet" 2/1990  
  18   Nika Invest a/s, Sandefjord 1974 - 1979 18  [P] "Skipet" 1/1975  
  19   Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama 1979 - 1987 19    
  20   De Friese Bank, Nederland 1987 20    
  21   Magellan Cruise Ltd., Storbritannia 1987 - 1998 21  [P] "Skipet" 4/1996  
  22   Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, Storbritannia 1998 - 1999 22    
  23   Heritage Cruises Ltd., Falmouth, Storbritannia 1999 - 2000 23    
  24   Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige 2000 - 24    
 
  25  BYGGEÅR 1929   25  [P] "Skipet" 4/1987  
  26  BYGGENUMMER 60   26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  SKROG The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28  UTRUSTNING The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29  TYPE -   29    
  30  SKROG Konvensjonelt   30  Observasjon  
  31  KLASSE -   31    
  32  MATERIALE Stål   32    
  33  MASKINFABRIKANT [1]  The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 1929 - 1948 33  [P] "Skipet" 2/1990  
  34   [2]  General Motors Corporation, Detroit, USA 1948, bygget 1943 - 34  [P] "Skipet" 2/1990  
  35  MASKIN PRODUSERT [1]  1929   35  [P] "Skipet" 2/1990  
  36   [2]  1943   36  [P] "Skipet" 2/1990  
  37  MASKIN [1]  1 x Double Compound Lenz 4 syl. damp 1929 - 1948 37    
  38   [2]  1 x 2TEV DM 16 syl. diesel 1948, bygget 1943 - 38  [P] "Skipet" 2/1990  
  39  EFFEKT [1]  725 ihk 1929 - 1948 39  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  40   [2]  1200 bhk 1948 - 40  [P] "Skipet" 2/1990  
  41  FART [1]  13.0 kn 1929 - 1948 41  [P] "Skipet" 2/1990  
  42   [2]  12.5 kn 1948 - 42  [P] "Fjordabåtene"  
  43  FORBRUK -   43    
  44  LENGDE [1]  53.89 m 1929 - 1958 44  [P] "Skipet" 2/1990  
  45   [3]  55.53 m 1958 - 45  [P] "Skipet" 2/1990  
  46  BREDDE 9.51 m   46  [P] "Skipet" 2/1990  
  47  DYBDE 6.07 m   47  [P] "Skipet" 2/1990  
  48  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  898 t 1929 - 1948 48  [P] "Skipet" 2/1990  
  49   [2]  904 t 1948 - 1958 49  [P] "Skipet" 2/1990  
  50   [3]  996 t 1958 - 50  [P] "Skipet" 2/1990  
  51  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  517 t 1929 - 1948 51  [P] "Skipet" 2/1990  
  52   [2]  489 t 1948 - 1958 52  [P] "Skipet" 2/1990  
  53   [3]  597 t 1958 - 53  [P] "Skipet" 2/1990  
  54  DØDVEKTTONNASJE 345 t   54  [N] marinetraffic.com  
  55  BILER 0   55  Observasjon  
  56  TRAILERE 0   56  Observasjon  
  57  PASSASJERER 400 [lokalfart], 275 [kystfart]   57  [P] "Fjordabåtene"  
  58  MANNSKAP Kaptein, 2 styrmenn, los, båtsmann, dagmann, 4 matroser, 2 maskinister, 2 motormenn, stuert, 2-3 piker etter 1945 - 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59  PASSASJERLUGARER [1]  26 [totalt 84 køyplasser på 1.ste plass], 55 [køyplasser på 2.dre plass] 1929 - 1981 59  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  60   [4]  36 1981 - 60  [P] "Skipet" 4/1996  
  61  MANNSKAPSLUGARER Ja   61  Observasjon  
  62  DEKKSHØYDE 0   62  Observasjon  
  63  AKSELTRYKK 0   63  Observasjon  
  64  TILLEGGSINFORMASJON -   64          
  65  STATUS I bruk 65    
 
  66 02.05.1929   : Sjøsatt ved The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd, , Danzig, Tyskland. 66  [P] "Skipet" 1/2009  
  66 06.1929   : Levert fra The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd, , Danzig, D til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kronprinsesse Märtha" [1]. 66    
  67    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 67    
  68 01.07.1929   : Ankom Stavanger fra verftet. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 68  [P] "Skipet" 1/1991  
  69 03.1930   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 69  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  70 20.06.1934   : Reddet 553 passasjerer da d/s "Dresden" grunnstøtte og forliste, Arsgrunnen. 70  [P] "Fjordabåtene"  
  71 19.12.1939   : Grunnstøtte og kantret ved Bru. 1 passasjer ble gjenglemt i fangelugaren, og omkom. 71  [P] "Fjordabåtene"  
  72 13.01.1940   : Brakt flott av Norsk Bergingsselskap’s "Achilles" og "Traust". 72  - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  73 1940   : Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 73  [P] "Fjordabåtene"  
  74    : Lugarer på styrbord ikke reparert. 74    
  75 primo 1942   : Omdøpt "Ryfylke" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med kongelige navn. 75  [P] "Skipet" 1/1991  
  76 26.02.1944   : Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 76    
  77 23.03.1944   : Angrepet av to fly fra den new zealandske 489. skvadron ved Lista. 77  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  78    : Truffet og strandsatt. 78  [P] "Fjordabåtene"  
  79 09.04.1944   : Brakt flott og ført til Flekkefjord, senere Stavanger. 79    
  80 05.1945   : Omdøpt "Kronprinsesse Märtha". 80  [P] "Skipet" 2/1990  
  81 01.1946   : Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 81  [P] "Skipet" 1/1991  
  82    : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 82  [P] "Skipet" 1/2009  
  83 1948   : Ombygget med ny maskin samt opprustet med bl.a. nye lugarer styrbord [2]. 83  [P] "Skipet" 2/1990  
  84    : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 84    
  85 09.05.1956   : Grunnstøtte og kantret ved Risør. 85  [P] "Skipet" 2/1990  
  86 26.06.1956   : Hevet. 86  [P] "Skipet" 2/1990  
  87 30.06.1956   : Slept og lagt i opplag, Kristiansand. 87  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  88 06.1956 ►   : Overtatt av Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger. 88  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  89    : Senere solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 415 000 NOK. 89  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  90    : Skrog og overbygning reparert ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 90    
  91 primo 05.1957   : Slept til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 91  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  92 12.06.1958   : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: nytt overbygg på bropartiet, ny skorstein samt flere lugarer på promenadedekket [3]. 92  [P] "Skipet" 1/1991  
  93    : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 93  [P] "Skipet" 1/1991  
  94    : Kostnad: 3.7 mill NOK. 94  [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
  95 01.01.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 95  [P] "Skipet" 1/2010  
  96 01.09.1974   : I opplag, Stavanger. 96  [P] "Skipet" 1/1991  
  97 10.1974   : Solgt til Nika Invest a/s, Sandefjord. Omdøpt "Koster". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. I bruk som losji-skip. 97  [P] "Skipet" 1/1975  
  98 03.1979   : Solgt via Kjærnes Invest a/s, Sandefjord til Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama og omdøpt "Sport Rover". Til Meyer Schiffswerft, Papenburg, Vest-Tyskland for ombygging. 98  - / [P] "Skipet" 2/1990  
  99 1981   : Ombygget ved Meyer Schiffswerft, Papenburg, BDR [4]. Kostnad: $ 2 mill. I bruk til dykkerturer, San Juan, Puerto Rico og St. Thomas, Jomfruøyene. 99  [P] "Skipet" 4/1996  
  100 1982   : I opplag, Harlingen, Nederland. Blant annet brukt som lokale for casino. 100  [P] "Skipet" 4/1987  
  101 1987   : Solgt til en amerikansk kjøper, men overtatt samme år av De Friese Bank, NL. 101  [P] "Skipet" 4/1987 / -  
  102 04.1987   : Solgt til Magellan Cruise Ltd., Storbritannia. Kjøpssum: $ 375 000. 102  [P] "Skipet" 4/1996  
  103    : Hjemmehavn: Panama City, Panama. Omdøpt "Crown Princess Märtha". 103    
  104 06.1987   : Til ombygging, Falmouth, GB. Delvis i bruk som losji-skip. 104  [P] "Skipet" 4/1996  
  105 1992   : Tatt i arrest av The Admirality Marshalls p.g.a. betalingsproblemer. 105    
  106 pr.05.1995   : Fortsatt i arrest, Falmouth, GB. 106  [P] "Skipet" 2/1996  
  107 1998   : Solgt til Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, GB. Omdøpt "Emerald Seas". Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 107    
  108 1999   : Solgt til Heritage Cruises Ltd., Falmouth, GB. Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 108    
  109 04.01.2000   : Solgt til Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige. 109  - / [P] "Skipet" 1/2000  
  110    : Innført i Sveriges Skeppslista. 110    
  111 06.01.2000   : Tatt på slep av slepefartøyet "Sandsfoot Castle". 111  [P] "Skipet" 1/2000  
  112 14.01.2000   : Til Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S for ombygging. 112  [P] "Skipet" 1/2000  
  113 04.2000   : Omdøpt "Kronprinsessan Martha". 113  [P] "Fjordabåtene"  
  114    : Kjenningssignal: SEIR. 114    
  115 05.2000   : Ombygget til hotellfartøy ved Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S. Til Stockholm, S. 115    
  116 07.2001   : Hjemmehavn: Stockholm, S. 116    
  117 05.05.2009   : Slettet fra Sveriges Skeppslista. 117    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau