HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "KONG OLAV" 1945-1959 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 01.01.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1945 - 1959     1  
2  KJENNINGSSIGNAL           2  
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Svanen" 1911 - 1945 5  [P] "Skipet" 1/1991
6     "Kong Olav" 1945 - 1959 6  [P] "Skipet" 1/1991
7       "Om El Kheir" 1959 - 1969 7  [P] "Skipet" 1/1991
8  REDERI / EIERFORHOLD Hallands Ångbåts a/b, Halmstad, Sverige 1911 - 1928 8  [P] "Skipet" 1/1991
9     Rederi a/b Halland-Nornan, Gøteborg, Sverige 1928 - 1933 9  [P] "Skipet" 1/1991
10   Hallands Ångbåts a/b, Gøteborg, Sverige 1933 - 1945 10  [P] "Skipet" 1/1991
11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1959 11  [P] "Skipet" 1/1991
12           Ibrahim Bim Hamza Sirafy & Sons, Jeddah, Saudi-Arabia 1959 - 1969 12  [P] "Skipet" 1/1991
10  BYGGEÅR       1911   10  [P] "Skipet" 1/1991
11  BYGGENUMMER       408   11  [P] "Skipet" 1/1991
12  SKROG       Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige   12  [P] "Skipet" 1/1991
13  UTRUSTNING       Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige   13  [P] "Skipet" 1/1991
14  TYPE           14  
15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon
16  KLASSE           16  
17  MATERIALE           17  
18  MASKINFABRIKANT   Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige   18  [P] "Skipet" 1/1991
19  MASKIN PRODUSERT           19  
20  MASKIN       1 x Tripple Expansion damp   20  [P] "Skipet" 1/1991
21  EFFEKT       106 nhk   21  [P] "Skipet" 1/1991
22  FART           22  
23  FORBRUK           23  
24  LENGDE   53.74 m   24  [P] "Skipet" 1/1991
25  BREDDE       08.53 m   25  [P] "Skipet" 1/1991
26  DYBDE       03.81 m   26  [P] "Skipet" 1/1991
27  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 668 t 1911 - 1947 27  [P] "Skipet" 1/1991
28     2 789 t 1947 - 1969 28  [P] "Skipet" 1/1991
29  NETTO REGISTERTONNASJE       1 317 t 1911 - 1947 29  [P] "Skipet" 1/1991
30           2 442 t 1947 - 1969 30  [P] "Skipet" 1/1991
31  DØDVEKTTONNASJE       512 t   31  [P] "Skipet" 1/1991
32  BILER   0   32  Observasjon
33  TRAILERE       0   33  Observasjon
34  PASSASJERER       Ja   34  Observasjon
35  MANNSKAP           35  
36  PASSASJERLUGARER       Ja   36  Observasjon
37  MANNSKAPSLUGARER       Ja   37  Observasjon
38  DEKKSHØYDE       0   38  Observasjon
39  AKSELTRYKK       0   39  Observasjon
40  TILLEGGSINFORMASJON           40  
41  STATUS       Opphogget 1969 41  [P] "Skipet" 1/1991
42 1911   : Levert fra Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige til Hallands Ångbåts a/b, Halmstad, S som "Svanen" 1►. 42  [P] "Skipet" 1/1991
43 1928   : Drift og eierskap overført til Rederi a/b Halland-Nornan, Gøteborg, S. 43  [P] "Skipet" 1/1991
44 1933   : Drift og eierskap overført til Hallands Ångbåts a/b, Gøteborg, S. 44  [P] "Skipet" 1/1991
45 09.1939   : Rekvirert av Kungliga Svenska Marinen. I bruk som nøytralisitetsvakt. 45  [P] "Skipet" 1/1991
46 1941   : Tilbakelevert. 46  [P] "Skipet" 1/1991
47 03.03.1944   : Skadet av mine ved Varberg, S. Senere reparert i Helsingborg, S. 47  [P] "Skipet" 1/1991
48 11.1944   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger med avtale om overtakelse etter krigsslutt. 48  [P] "Skipet" 1/1991
49 03.06.1945   : Overtatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Kong Olav". 49  [P] "Skipet" 1/1991
50    :  Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 50  
51 1947   : Ombygget 2►. 51  [P] "Skipet" 1/1991
52    : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 52  
53 1952   : Ombygget til oljefyring. 53  [P] "Skipet" 1/1991
54 1958   : I opplag, Stavanger. 54  
55 06.1959   : Solgt til Ibrahim Bim Hamza Sirafy & Sons, Jeddah, Saudi-Arabia. Omdøpt "Om El Kheir". 55  [P] "Skipet" 1/1991
56 11.1968   : Grunnstøtte ved Jeddah, SA. Fikk store skader. 56  [P] "Skipet" 1/1991
57 1969   : Opphogget 'in situ'. 57  [P] "Skipet" 1/1991