HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    D/s "KONG OLAV" 1945-1959   FOTOGRAFI   OPPDATERT 01.01.2017  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1945 - 1959     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Svanen" 1911 - 1945 5  [P] "Skipet" 1/1991  
  6     "Kong Olav" 1945 - 1959 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7       "Om El Kheir" 1959 - 1969 7  [P] "Skipet" 1/1991  
   
  8  REDERI / EIERFORHOLD Hallands Ångbåts a/b, Halmstad, Sverige 1911 - 1928 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9     Rederi a/b Halland-Nornan, Gøteborg, Sverige 1928 - 1933 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   Hallands Ångbåts a/b, Gøteborg, Sverige 1933 - 1945 10  [P] "Skipet" 1/1991  
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1959 11  [P] "Skipet" 1/1991  
  12           Ibrahim Bim Hamza Sirafy & Sons, Jeddah, Saudi-Arabia 1959 - 1969 12  [P] "Skipet" 1/1991  
   
  10  BYGGEÅR       1911   10  [P] "Skipet" 1/1991  
  11  BYGGENUMMER       408   11  [P] "Skipet" 1/1991  
  12  SKROG       Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige   12  [P] "Skipet" 1/1991  
  13  UTRUSTNING       Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE           17    
  18  MASKINFABRIKANT   Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige   18  [P] "Skipet" 1/1991  
  19  MASKIN PRODUSERT           19    
  20  MASKIN       1 x Tripple Expansion damp   20  [P] "Skipet" 1/1991  
  21  EFFEKT       106 nhk   21  [P] "Skipet" 1/1991  
  22  FART           22    
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   53.74 m   24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25  BREDDE       08.53 m   25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26  DYBDE       03.81 m   26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 668 t 1911 - 1947 27  [P] "Skipet" 1/1991  
  28           ◄ 2 ► 789 t 1947 - 1969 28  [P] "Skipet" 1/1991  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 317 t 1911 - 1947 29  [P] "Skipet" 1/1991  
  30           ◄ 2 ► 442 t 1947 - 1969 30  [P] "Skipet" 1/1991  
  31  DØDVEKTTONNASJE       512 t   31  [P] "Skipet" 1/1991  
  32  BILER   0   32  Observasjon  
  33  TRAILERE       0   33  Observasjon  
  34  PASSASJERER       Ja   34  Observasjon  
  35  MANNSKAP           35    
  36  PASSASJERLUGARER       Ja   36  Observasjon  
  37  MANNSKAPSLUGARER       Ja   37  Observasjon  
  38  DEKKSHØYDE       0   38  Observasjon  
  39  AKSELTRYKK       0   39  Observasjon  
  40  TILLEGGSINFORMASJON           40    
  41  STATUS       Opphogget 1969 41  [P] "Skipet" 1/1991  
   
  42 1911   : Levert fra Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige til Hallands Ångbåts a/b, Halmstad, S som "Svanen" ◄ 1 ►. 42  [P] "Skipet" 1/1991  
  43 1928   : Drift og eierskap overført til Rederi a/b Halland-Nornan, Gøteborg, S. 43  [P] "Skipet" 1/1991  
  44 1933   : Drift og eierskap overført til Hallands Ångbåts a/b, Gøteborg, S. 44  [P] "Skipet" 1/1991  
  45 09.1939   : Rekvirert av Kungliga Svenska Marinen. I bruk som nøytralisitetsvakt. 45  [P] "Skipet" 1/1991  
  46 1941   : Tilbakelevert. 46  [P] "Skipet" 1/1991  
  47 03.03.1944   : Skadet av mine ved Varberg, S. Senere reparert i Helsingborg, S. 47  [P] "Skipet" 1/1991  
  48 11.1944   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger med avtale om overtakelse etter krigsslutt. 48  [P] "Skipet" 1/1991  
  49 03.06.1945   : Overtatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Kong Olav". 49  [P] "Skipet" 1/1991  
  50    :  Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 50    
  51 1947   : Ombygget ◄ 2 ►. 51  [P] "Skipet" 1/1991  
  52    : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 52    
  53 1952   : Ombygget til oljefyring. 53  [P] "Skipet" 1/1991  
  54 1958   : I opplag, Stavanger. 54    
  55 06.1959   : Solgt til Ibrahim Bim Hamza Sirafy & Sons, Jeddah, Saudi-Arabia. Omdøpt "Om El Kheir". 55  [P] "Skipet" 1/1991  
  56 11.1968   : Grunnstøtte ved Jeddah, SA. Fikk store skader. 56  [P] "Skipet" 1/1991  
  57 1969   : Opphogget 'in situ'. 57  [P] "Skipet" 1/1991