EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "KONG OLAV" 1945-1959   FOTOGRAFI   OPPDATERT 01.01.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1945 - 1959     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Svanen" 1911 - 1945 5  [P] "Skipet" 1/1991  
  6     "Kong Olav" 1945 - 1959 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7       "Om El Kheir" 1959 - 1969 7  [P] "Skipet" 1/1991  
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Hallands Ångbåts a/b, Halmstad, Sverige 1911 - 1928 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9     Rederi a/b Halland-Nornan, Gøteborg, Sverige 1928 - 1933 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   Hallands Ångbåts a/b, Gøteborg, Sverige 1933 - 1945 10  [P] "Skipet" 1/1991  
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1959 11  [P] "Skipet" 1/1991  
  12           Ibrahim Bim Hamza Sirafy & Sons, Jeddah, Saudi-Arabia 1959 - 1969 12  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  13  BYGGEÅR       1911   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14  BYGGENUMMER       408   14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15  SKROG       Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige   15  [P] "Skipet" 1/1991  
  16  UTRUSTNING       Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige   16  [P] "Skipet" 1/1991  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG       Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19  KLASSE           19    
  20  MATERIALE           20    
  21  MASKINFABRIKANT   Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige   21  [P] "Skipet" 1/1991  
  22  MASKIN PRODUSERT           22    
  23  MASKIN       1 x Tripple Expansion damp   23  [P] "Skipet" 1/1991  
  24  EFFEKT       106 nhk   24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25  FART           25    
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   53.74 m   27  [P] "Skipet" 1/1991  
  28  BREDDE       08.53 m   28  [P] "Skipet" 1/1991  
  29  DYBDE       03.81 m   29  [P] "Skipet" 1/1991  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 668 t 1911 - 1947 30  [P] "Skipet" 1/1991  
  31           [2] 789 t 1947 - 1969 31  [P] "Skipet" 1/1991  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 317 t 1911 - 1947 32  [P] "Skipet" 1/1991  
  33           [2] 442 t 1947 - 1969 33  [P] "Skipet" 1/1991  
  34  DØDVEKTTONNASJE       512 t   34  [P] "Skipet" 1/1991  
  35  BILER   0   35  Observasjon  
  36  TRAILERE       0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER       Ja   37  Observasjon  
  38  MANNSKAP           38    
  39  PASSASJERLUGARER       Ja   39  Observasjon  
  40  MANNSKAPSLUGARER       Ja   40  Observasjon  
  41  DEKKSHØYDE       0   41  Observasjon  
  42  AKSELTRYKK       0   42  Observasjon  
  43  TILLEGGSINFORMASJON           43    
  44  STATUS       Opphogget 1969 44  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  45 1911   : Levert fra Lindholmens Verkstads a/b, Gøteborg, Sverige til Hallands Ångbåts a/b, Halmstad, S som "Svanen" [1]. 45  [P] "Skipet" 1/1991  
  46 1928   : Drift og eierskap overført til Rederi a/b Halland-Nornan, Gøteborg, S. 46  [P] "Skipet" 1/1991  
  47 1933   : Drift og eierskap overført til Hallands Ångbåts a/b, Gøteborg, S. 47  [P] "Skipet" 1/1991  
  48 09.1939   : Rekvirert av Kungliga Svenska Marinen. I bruk som nøytralisitetsvakt. 48  [P] "Skipet" 1/1991  
  49 1941   : Tilbakelevert. 49  [P] "Skipet" 1/1991  
  50 03.03.1944   : Skadet av mine ved Varberg, S. Senere reparert i Helsingborg, S. 50  [P] "Skipet" 1/1991  
  51 11.1944   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger med avtale om overtakelse etter krigsslutt. 51  [P] "Skipet" 1/1991  
  52 03.06.1945   : Overtatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Kong Olav". 52  [P] "Skipet" 1/1991  
  53    :  Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 53    
  54 1947   : Ombygget [2]. 54  [P] "Skipet" 1/1991  
  55    : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 55    
  56 1952   : Ombygget til oljefyring. 56  [P] "Skipet" 1/1991  
  57 1958   : I opplag, Stavanger. 57    
  58 06.1959   : Solgt til Ibrahim Bim Hamza Sirafy & Sons, Jeddah, Saudi-Arabia. Omdøpt "Om El Kheir". 58  [P] "Skipet" 1/1991  
  59 11.1968   : Grunnstøtte ved Jeddah, SA. Fikk store skader. 59  [P] "Skipet" 1/1991  
  60 1969   : Opphogget 'in situ'. 60  [P] "Skipet" 1/1991