HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "KONG OLAF" 1887-1940 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 24.03.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1887 - 1940     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JWNS 1883 - etter 1883 2  
3       LEGW etter 1883 - 1944 3        
4  IMO-NUMMER           4  
5  MMSI-NUMMER           5  
6  NAVN   "Kong Olaf" 1883 - 1940 6  [P] "Skipet" 3/2015
7     "Karmøy" 1940 - 1941 7  [P] "Skipet" 3/2015
8     "Karmøy NS 35" 1941 - 1942 8  [P] "Skipet" 3/2015
9     "NS 11" 1942 - 1944 9  [P] "Skipet" 3/2015
10       "V 5107" 1944 10  [P] "Skipet" 3/2015
11  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  [P] "Skipet" 3/2015
12  BYGGEÅR       1883   12  [P] "Skipet" 3/2015
13  BYGGENUMMER       5   13  [P] "Skipet" 3/2015
14  SKROG       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   14  [P] "Skipet" 3/2015
15  UTRUSTNING       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   15  [P] "Skipet" 3/2015
16  TYPE           16  
17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon
18  KLASSE           18  
19  MATERIALE       Jern   19  [P] "Skipet" 2/1976
20  MASKINFABRIKANT   1 Nylands Verksted a/s, Oslo 1883 - 1893 20  [P] "Skipet" 3/2015
21       4 Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 1905 - 1944 21  [P] "Skipet" 3/2015
22  MASKIN PRODUSERT       1 1883   22  [P] "Skipet" 3/2015
23           4 1905   23  [P] "Skipet" 3/2015
24  MASKIN   1 1 x Compound 2 syl. damp 1883 - 1893 24  [P] "Skipet" 3/2015
25     3 1 x Tripple Expansion damp 1893 - 1905 25  [P] "Skipet" 3/2015
26           4 1 x Tripple Expansion damp 1905 - 1944 26  [P] "Skipet" 3/2015
27  EFFEKT   1 450 ihk 1883 - 1893 27  [P] "Skipet" 3/2015
28           4 600 ihk 1905 - 1944 28  [P] "Skipet" 3/2015
29  FART   1 11.0 kn 1883 - 1893 29  
30           2 11.9 kn 1888 - 1893 30        
31  FORBRUK           31  
32  LENGDE   1 46.42 m 1883 - 1888 32  [P] "Skipet" 3/2015
33       2 52.79 m 1888 - 1944 33  [P] "Skipet" 3/2015
34  BREDDE       07.32 m   34  [P] "Skipet" 3/2015
35  DYBDE       05.39 m   35  [P] "Skipet" 3/2015
36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 471 t 1883 - 1888 36  [P] "Skipet" 3/2015
37     2 555 t 1888 - 1905 37  [P] "Skipet" 3/2015
38     4 562 t 1905 - 1944 38  [P] "Skipet" 3/2015
39  NETTO REGISTERTONNASJE       1 332 t 1883 - 1888 39  [P] "Skipet" 3/2015
40     2 411 t 1888 - 1905 40  [P] "Skipet" 3/2015
41           4 298 t 1905 - 1944 41  [P] "Skipet" 3/2015
42  DØDVEKTTONNASJE           42  
43  BILER   0   43  Observasjon
44  TRAILERE       0   44  Observasjon
45  PASSASJERER       300   45  [P] "Skipet" 3/2015
46  MANNSKAP           46  
47  PASSASJERLUGARER       30 [køyplasser]   47  
48  MANNSKAPSLUGARER       Ja   48  Observasjon
49  DEKKSHØYDE       0   49  Observasjon
50  AKSELTRYKK       0   50  Observasjon
51  TILLEGGSINFORMASJON           51  
52  STATUS       Senket i krig 1944 52  [P] "Skipet" 3/2015
53 09.1883   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Olaf" 1►. Hjemmehavn: Stavanger. 53  [P] "Skipet" 3/2015
54    : Byggesum: 200 000 NOK. 54  
55 04.09.1883   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 55  - / [P] "Skipet" 1/1991
56 29.06.1887   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 56  
57 07.1887   : Satt i trafikk Leith, Storbritannia - Stavanger / Bergen. 57  - / [P] "Skipet" 1/1991
58 03.1888   : Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 58  
59 29.03.1888   : Grunnstøtte og forliste ved Torungene. Det brøt også ut brann i herresalongen da parafinlampene og kullkaminen veltet. Brannet slukket. 59  
60 29.03.1888    : Vraket senere hevet og slept til Stavanger. 60  [P] "Skipet" 2/1990
61    : Reparert og ombygget Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: forlenget 2►. Kostnad: 55 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 61  [P] "Skipet" 1/1991
62 1891   : Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 62  
63 1893   : Maskinen ombygget 3►. 63  [P] "Skipet" 2/1990
64 1905   : Opprustet og ombygget ved Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen: bl.a. ny maskin 4►. 64  [P] "Skipet" 2/1990
65    : Satt i trafikk Sandnes - Kristiania. 65  
66 01.1917   : Grunnstøtte ved Larvik. 66  [P] "Skipet" 2/1990
67    : I opplag. 67  [P] "Skipet" 1/1991
68 12.1917   : Tatt ut av opplag. 68  
69 1917    : Truffet av kraftig sjø ved Lindesnes. Flere meter skansekledning og jernstendere revet av. 69  
70 13.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Karmøy". 70  [P] "Skipet" 2/1999
71 03.1941   : Ferdig ombygget til minelegger. Overført til Hafenschutzflotille, Stavanger. 71  [P] "Skipet" 2/1999
72 28.02.1942   : Omdøpt "NS 11". 72  [P] "Skipet" 3/2015
73 01.06.1944   : Overført til 51. Vorpostenflotille. Omdøpt "V 5107". 73  [P] "Skipet" 2/1999
74 20.11.1944   : Senket av tysk artilleri ved Røttingen Kystfort, Korsfjorden, ved en feiltakelse. Minst 10 tyskere omkom. 74  [P] "Skipet" 3/2015
75 1944    : Vraket funnet i nordre utløp av Langenuen på ca. 140m dybde. 75  [P] "Skipet" 2/1999