HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P32       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "KONG OLAF" 1887 - 1917 / 1919 - 1940   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.02.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1887 - 1917 / 1919 - 1940   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JWNS 1883 - etter 1883 2    
  3   LEGW etter 1883 - 1944 3    
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Kong Olaf" 1883 - 1940 6  [P] "Skipet" 3/2015  
  7   "Karmøy" 1940 - 1941 7  [P] "Skipet" 3/2015  
  8   "Karmøy NS 35" 1941 - 1942 8  [P] "Skipet" 3/2015  
  9   "NS 11" 1942 - 1944 9  [P] "Skipet" 3/2015  
  10   "V 5107" 1944 10  [P] "Skipet" 3/2015  
               
  11  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  [P] "Skipet" 3/2015  
 
  12  BYGGEÅR 1883   12  [P] "Skipet" 3/2015  
  13  BYGGENUMMER 5   13  [P] "Skipet" 3/2015  
  14  SKROG Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   14  [P] "Skipet" 3/2015  
  15  UTRUSTNING Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   15  [P] "Skipet" 3/2015  
  16  TYPE -   16    
  17  SKROG Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE -   18    
  19  MATERIALE Jern   19  [P] "Skipet" 2/1976  
  20  MASKINFABRIKANT [1]  Nylands Verksted a/s, Oslo 1883 - 1893 20  [P] "Skipet" 3/2015  
  21   [4]  Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 1905 - 1944 21  [P] "Skipet" 3/2015  
  22  MASKIN PRODUSERT [1]  1883   22  [P] "Skipet" 3/2015  
  23   [4]  1905   23  [P] "Skipet" 3/2015  
  24  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1883 - 1893 24  [P] "Skipet" 3/2015  
  25   [3]  1 x Tripple Expansion damp 1893 - 1905 25  [P] "Skipet" 3/2015  
  26   [4]  1 x Tripple Expansion damp 1905 - 1944 26  [P] "Skipet" 3/2015  
  27  EFFEKT [1]  450 ihk 1883 - 1893 27  [P] "Skipet" 3/2015  
  28   [4]  680 ihk 1905 - 1944 28  [P] "Skipet" 3/2015  
  29  FART [1]  11.0 kn 1883 - 1893 29    
  30   [2]  11.9 kn 1888 - 1893 30    
  31  FORBRUK -   31    
  32  LENGDE [1]  46.42 m 1883 - 1888 32  [P] "Skipet" 3/2015  
  33   [2]  52.79 m 1888 - 1944 33  [P] "Skipet" 3/2015  
  34  BREDDE 7.32 m   34  [P] "Skipet" 3/2015  
  35  DYBDE 5.39 m   35  [P] "Skipet" 3/2015  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  471 t 1883 - 1888 36  [P] "Skipet" 3/2015  
  37   [2]  555 t 1888 - 1905 37  [P] "Skipet" 3/2015  
  38   [4]  562 t 1905 - 1944 38  [P] "Skipet" 3/2015  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  332 t 1883 - 1888 39  [P] "Skipet" 3/2015  
  40   [2]  411 t 1888 - 1905 40  [P] "Skipet" 3/2015  
  41   [4]  298 t 1905 - 1944 41  [P] "Skipet" 3/2015  
  42  DØDVEKTTONNASJE -   42    
  43  BILER 0   43  Observasjon  
  44  TRAILERE 0   44  Observasjon  
  45  PASSASJERER 300   45  [P] "Skipet" 3/2015  
  46  MANNSKAP -   46    
  47  PASSASJERLUGARER 30 [køyplasser]   47    
  48  MANNSKAPSLUGARER Ja   48  Observasjon  
  49  DEKKSHØYDE 0   49  Observasjon  
  50  AKSELTRYKK 0   50  Observasjon  
  51  TILLEGGSINFORMASJON -   51    
  52  STATUS Senket i krig 1944 52  [P] "Skipet" 3/2015  
 
  53 09.1883   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Olaf" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 53  [P] "Skipet" 3/2015  
  54    : Byggesum: 200 000 NOK. 54    
  55 04.09.1883   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 55  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  56 29.06.1887   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 56    
  57 07.1887   : Satt i trafikk Leith, Storbritannia - Stavanger / Bergen. 57  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  58 ► 03.1888   : Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 58    
  59 29.03.1888   : Grunnstøtte og forliste ved Torungene. Det brøt også ut brann i herresalongen da parafinlampene og kullkaminen veltet. Brannet slukket. 59    
  60 29.03.1888 ►   : Vraket senere hevet og slept til Stavanger. 60  [P] "Skipet" 2/1990  
  61    : Reparert og ombygget Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: forlenget [2]. Kostnad: 55 000 NOK. Satt i trafikk Leith, Storbritannia - Stavanger / Bergen. 61  [P] "Skipet" 1/1991  
  62 sommer 1890   : Tatt ut av trafikk Leith, GB - Stavanger / Bergen. 62  [A] Stavanger Aftenblad 23.04.2007  
  63    : Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 63  [P] "Skipet" 1/1991  
  64 1891   : Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 64    
  65 1893   : Maskinen ombygget [3]. 65  [P] "Skipet" 2/1990  
  66 1904   : Satt i trafikk Sandnes - Kristiania. 66  [A] Stavanger Aftenblad 23.04.2007  
  67 1905   : Opprustet og ombygget ved Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen: bl.a. ny maskin [4]. 67  [P] "Skipet" 2/1990  
  68 01.1917   : Grunnstøtte ved Larvik. 68  [P] "Skipet" 2/1990  
  69    : I opplag. 69  [P] "Skipet" 1/1991  
  70 1919   : Reparert. 70  [K] Jens Christian Egenæs  
  71    : Satt i trafikk Sandnes - Kristiania. 71  Observasjon  
  72 1919 ►   : Truffet av kraftig sjø ved Lindesnes. Flere meter skansekledning og jernstendere revet av. 72    
  73 07.1921   : Kolliderte med d/s "Arendal", Gamle Hellesund. Fikk store skader i styrbord baug. 73  [K] Jens Christian Egenæs  
  74 1921   : Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 74  [K] Jens Christian Egenæs  
  75 13.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Karmøy". 75  [P] "Skipet" 2/1999  
  76 03.1941   : Ferdig ombygget til minelegger. Overført til Hafenschutzflotille, Stavanger. 76  [P] "Skipet" 2/1999  
  77 28.02.1942   : Omdøpt "NS 11". 77  [P] "Skipet" 3/2015  
  78 01.06.1944   : Overført til 51. Vorpostenflotille. Omdøpt "V 5107". 78  [P] "Skipet" 2/1999  
  79 20.11.1944   : Senket av tysk artilleri ved Røttingen Kystfort, Korsfjorden, ved en feiltakelse. Minst 10 tyskere omkom. 79  [P] "Skipet" 3/2015  
  80 1944 ►   : Vraket funnet i nordre utløp av Langenuen på ca. 140m dybde. 80  [P] "Skipet" 2/1999  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau