A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger      
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "KONG OLAF" 1887 - 1917 / 1919 - 1940  
     
  Fortegnelse nr.:   P32        
  Oppdatert:   24.02.2021        
  Periode:   1887 - 1917 / 1919 - 1940        
  Fotografi:          
  Status:   Senket i krig        
     
     
1  Byggeår    1883   1  [P] "Skipet" 3/2015  
2  Byggenummer    5   2  [P] "Skipet" 3/2015  
3  Skrog    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   3  [P] "Skipet" 3/2015  
4  Utrustning    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   4  [P] "Skipet" 3/2015  
           
5  Kjenningssignal    J W N S   5  1883 - etter 1883   5  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
6      L E G W   6  etter 1883 - 1944   6  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
                   
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -  
                   
9  Navn    "Kong Olaf"   9  1883 - 1940   9  [P] "Skipet" 3/2015  
10      "Karmøy"   10  1940 - 1941   10  [P] "Skipet" 3/2015  
11      "Karmøy NS 35"   11  1941 - 1942   11  [P] "Skipet" 3/2015  
12      "NS 11"   12  1942 - 1944   12  [P] "Skipet" 3/2015  
13      "V5107"   13  1944   13  [P] "Skipet" 3/2015  
                   
14  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  -   14  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
                   
15  Type    -   15  -   15  -  
                   
16  Skrogutforming    Konvensjonelt   16  -   16  HMI  
                   
17  Klasse    -   17  -   17  -  
                   
18  Materiale    Jern   18  -   18  [P] "Skipet" 2/1976  
                   
19  Maskinfabrikant A  Nylands Verksted a/s, Oslo   19  1883 - 1893   19  [P] "Skipet" 3/2015  
20   D  Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   20  1905 - 1944   20  [P] "Skipet" 3/2015  
                   
21  Maskin produsert A  1883   21  -   21  [P] "Skipet" 3/2015  
22   D  1905   22  -   22  [P] "Skipet" 3/2015  
                   
23  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   23  1883 - 1893   23  [P] "Skipet" 3/2015  
24   C  1 x Tripple Expansion damp   24  1893 - 1905   24  [P] "Skipet" 3/2015  
25   D  1 x Tripple Expansion damp   25  1905 - 1944   25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
26  Effekt A  650 ihk   26  1883 - 1893   26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
27   D  680 ihk   27  1905 - 1944   27  [P] "Skipet" 3/2015  
                   
28  Fart A  11.9 kn   28  1883 - 1893   28  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
29   D  12.0 kn   29  1905 - 1944   29  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
                   
30  Forbruk    -   30  -   30  -  
                   
31  Lengde A  46.11 m   31  1883 - 1888   31  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
32   B  52.43 m   32  1888 - 1944   32  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
33  Bredde    7.16 m   33  -   33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
34  Dyptgående    3.44 m   34  -   34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
35  Brutto registertonn A  473 t   35  1883 - 1888   35  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
36   B  556 t   36  1888 - 1905   36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
37   D  562 t   37  1905 - 1944   37  [P] "Skipet" 3/2015  
                   
38  Netto registertonn A  332 t   38  1883 - 1888   38  [P] "Skipet" 3/2015  
39   B  411 t   39  1888 - 1905   39  [P] "Skipet" 3/2015  
40   D  298 t   40  1905 - 1944   40  [P] "Skipet" 3/2015  
                   
41  Dødvekttonn    -   41  -   41  -  
                   
42  Bilkapasitet    0   42  -   42  HMI  
                   
43  Trailerkapasitet    0   43  -   43  HMI  
                   
44  Passasjersertifikat    300   44  -   44  [P] "Skipet" 3/2015  
                   
45  Mannskap    Ja   45  -   45  HMI  
                   
46  Passasjerlugarer    30 [køyplasser på 1.ste klasse]   46  -   46  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
47  Mannskapslugarer    Ja   47  -   47  HMI  
                   
48  Dekkshøyde    0   48  -   48  HMI  
                   
49  Tillatt akseltrykk    0   49  -   49  HMI  
                   
50  Tilleggsinformasjon    -   50  -   50  -  
     
     
51   09.1883   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Olaf" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 51 [P] "Skipet" 3/2015  
52       Byggesum: 200 000 NOK. 52 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
53   04.09.1883   Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 53 - / [P] "Skipet" 1/1991  
54   30.06.1887   Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 54 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
55   ultimo 07.1887   Satt i trafikk Leith, Storbritannia - Stavanger / Bergen. 55 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
56   høst 1887   Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 56 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
57   29.03.1888   Grunnstøtte og forliste ved Torungene i mørke og tett snødrev. 57 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
58       Det brøt også ut brann i herresalongen da parafinlampene og kullkaminen veltet. Brannet slukket. 58 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
59   sommer 1888   Vraket hevet og slept til Stavanger. 59 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" / [P] "Skipet" 2/1990  
60       Reparert og ombygget Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: Forlenget [B]. Kostnad: 55 000 NOK. Satt i trafikk Leith, Storbritannia - Stavanger / Bergen. 60 [P] "Skipet" 1/1991  
61   sommer 1890   Tatt ut av trafikk Leith, GB - Stavanger / Bergen. 61 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.2007  
62       Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 62 [P] "Skipet" 1/1991  
63   1891   Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 63 -  
64   1893   Maskinen ombygget [C]. 64 [P] "Skipet" 2/1990  
65   1904   Satt i trafikk Sandnes - Kristiania. 65 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.2007  
66   1905   Opprustet og ombygget ved Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen: Bl.a. ny maskin [D]. 66 [P] "Skipet" 2/1990  
67   01.1917   Grunnstøtte ved Rakkeboene. 67 [P] "Skipet" 2/1990 / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
68       I opplag. 68 [P] "Skipet" 1/1991  
69   1919   Reparert. 69 [K] Jens Christian Egenæs  
70       Satt i trafikk Sandnes - Kristiania. 70 HMI  
71   1919 ►   Truffet av kraftig sjø ved Lindesnes. Flere meter skansekledning og jernstendere revet av. 71 -  
72   07.1921   Kolliderte med d/s "Arendal", Gamle Hellesund. Fikk store skader i styrbord baug. 72 [K] Jens Christian Egenæs  
73   1921   Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 73 [K] Jens Christian Egenæs  
74   12.04.1940   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Karmøy". 74 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
75       Omgjort til eskortefartøy. 75 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
76   03.1941   Ferdig ombygget til minelegger. Overført til Hafenschutzflotille, Stavanger. 76 [P] "Skipet" 2/1999  
77   28.02.1942   Omdøpt "NS 11". 77 [P] "Skipet" 3/2015  
78   01.06.1944   Overført til 51. Vorpostenflotille. Omdøpt "V 5107". 78 [P] "Skipet" 2/1999  
79   15.11.1944   Senket av tysk artilleri ved Røttingen Kystfort, Korsfjorden, ved en feiltakelse. Minst 10 tyskere omkom. 79 [P] "Skipet" 3/1996 / [P] "Skipet" 3/2015  
80   1944 ►   Vraket funnet i nordre utløp av Langenuen på ca. 140m dybde. 80 [P] "Skipet" 2/1999  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau