EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "KONG OLAF" 1887-1940   FOTOGRAFI   OPPDATERT 24.03.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1887 - 1940     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JWNS 1883 - etter 1883 2    
  3   LEGW etter 1883 - 1944 3      
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Kong Olaf" 1883 - 1940 6  [P] "Skipet" 3/2015  
  7     "Karmøy" 1940 - 1941 7  [P] "Skipet" 3/2015  
  8     "Karmøy NS 35" 1941 - 1942 8  [P] "Skipet" 3/2015  
  9     "NS 11" 1942 - 1944 9  [P] "Skipet" 3/2015  
  10       "V 5107" 1944 10  [P] "Skipet" 3/2015  
               
  11  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  [P] "Skipet" 3/2015  
 
  12  BYGGEÅR       1883   12  [P] "Skipet" 3/2015  
  13  BYGGENUMMER       5   13  [P] "Skipet" 3/2015  
  14  SKROG       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   14  [P] "Skipet" 3/2015  
  15  UTRUSTNING       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   15  [P] "Skipet" 3/2015  
  16  TYPE           16    
  17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE           18    
  19  MATERIALE       Jern   19  [P] "Skipet" 2/1976  
  20  MASKINFABRIKANT   ◄ 1 ► Nylands Verksted a/s, Oslo 1883 - 1893 20  [P] "Skipet" 3/2015  
  21           ◄ 4 ► Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 1905 - 1944 21  [P] "Skipet" 3/2015  
  22  MASKIN PRODUSERT   ◄ 1 ► 1883   22  [P] "Skipet" 3/2015  
  23           ◄ 4 ► 1905   23  [P] "Skipet" 3/2015  
  24  MASKIN   ◄ 1 ► 1 x Compound 2 syl. damp 1883 - 1893 24  [P] "Skipet" 3/2015  
  25     ◄ 3 ► 1 x Tripple Expansion damp 1893 - 1905 25  [P] "Skipet" 3/2015  
  26           ◄ 4 ► 1 x Tripple Expansion damp 1905 - 1944 26  [P] "Skipet" 3/2015  
  27  EFFEKT   ◄ 1 ► 450 ihk 1883 - 1893 27  [P] "Skipet" 3/2015  
  28           ◄ 4 ► 600 ihk 1905 - 1944 28  [P] "Skipet" 3/2015  
  29  FART   ◄ 1 ► 11.0 kn 1883 - 1893 29    
  30           ◄ 2 ► 11.9 kn 1888 - 1893 30      
  31  FORBRUK           31    
  32  LENGDE   ◄ 1 ► 46.42 m 1883 - 1888 32  [P] "Skipet" 3/2015  
  33     ◄ 2 ► 52.79 m 1888 - 1944 33  [P] "Skipet" 3/2015  
  34  BREDDE       07.32 m   34  [P] "Skipet" 3/2015  
  35  DYBDE       05.39 m   35  [P] "Skipet" 3/2015  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 471 t 1883 - 1888 36  [P] "Skipet" 3/2015  
  37     ◄ 2 ► 555 t 1888 - 1905 37  [P] "Skipet" 3/2015  
  38           ◄ 4 ► 562 t 1905 - 1944 38  [P] "Skipet" 3/2015  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 332 t 1883 - 1888 39  [P] "Skipet" 3/2015  
  40     ◄ 2 ► 411 t 1888 - 1905 40  [P] "Skipet" 3/2015  
  41           ◄ 4 ► 298 t 1905 - 1944 41  [P] "Skipet" 3/2015  
  42  DØDVEKTTONNASJE           42    
  43  BILER   0   43  Observasjon  
  44  TRAILERE       0   44  Observasjon  
  45  PASSASJERER       300   45  [P] "Skipet" 3/2015  
  46  MANNSKAP           46    
  47  PASSASJERLUGARER       30 [køyplasser]   47    
  48  MANNSKAPSLUGARER       Ja   48  Observasjon  
  49  DEKKSHØYDE       0   49  Observasjon  
  50  AKSELTRYKK       0   50  Observasjon  
  51  TILLEGGSINFORMASJON           51    
  52  STATUS       Senket i krig 1944 52  [P] "Skipet" 3/2015  
 
  53 09.1883   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Olaf" ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Stavanger. 53  [P] "Skipet" 3/2015  
  54    : Byggesum: 200 000 NOK. 54    
  55 04.09.1883   : Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 55  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  56 29.06.1887   : Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 56    
  57 07.1887   : Satt i trafikk Leith, Storbritannia - Stavanger / Bergen. 57  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  58 ► 03.1888   : Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 58    
  59 29.03.1888   : Grunnstøtte og forliste ved Torungene. Det brøt også ut brann i herresalongen da parafinlampene og kullkaminen veltet. Brannet slukket. 59    
  60 29.03.1888 ►   : Vraket senere hevet og slept til Stavanger. 60  [P] "Skipet" 2/1990  
  61    : Reparert og ombygget Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: forlenget ◄ 2 ►. Kostnad: 55 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 61  [P] "Skipet" 1/1991  
  62 1891   : Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 62    
  63 1893   : Maskinen ombygget ◄ 3 ►. 63  [P] "Skipet" 2/1990  
  64 1905   : Opprustet og ombygget ved Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen: bl.a. ny maskin ◄ 4 ►. 64  [P] "Skipet" 2/1990  
  65    : Satt i trafikk Sandnes - Kristiania. 65    
  66 01.1917   : Grunnstøtte ved Larvik. 66  [P] "Skipet" 2/1990  
  67    : I opplag. 67  [P] "Skipet" 1/1991  
  68 12.1917   : Tatt ut av opplag. 68    
  69 1917 ►   : Truffet av kraftig sjø ved Lindesnes. Flere meter skansekledning og jernstendere revet av. 69    
  70 13.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Karmøy". 70  [P] "Skipet" 2/1999  
  71 03.1941   : Ferdig ombygget til minelegger. Overført til Hafenschutzflotille, Stavanger. 71  [P] "Skipet" 2/1999  
  72 28.02.1942   : Omdøpt "NS 11". 72  [P] "Skipet" 3/2015  
  73 01.06.1944   : Overført til 51. Vorpostenflotille. Omdøpt "V 5107". 73  [P] "Skipet" 2/1999  
  74 20.11.1944   : Senket av tysk artilleri ved Røttingen Kystfort, Korsfjorden, ved en feiltakelse. Minst 10 tyskere omkom. 74  [P] "Skipet" 3/2015  
  75 1944 ►   : Vraket funnet i nordre utløp av Langenuen på ca. 140m dybde. 75  [P] "Skipet" 2/1999