HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    D/s "KONG HAAKON" 1904-1917 / 1919-1940     D/s "KONG SVERRE" 1944-1945     D/s "KONG HAAKON" 1950-1953   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.02.2017  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1944 - 1945 / 1950 - 1953     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LEGU   2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Kong Haakon" 1904 - 1942 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6     "Kong Sverre" 1942 - 1945 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7       "Kong Haakon" 1945 - 1953 7  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1904 - 1953 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9           Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland 1953 9  [P] "Skipet" 2/1990      
 
  10  BYGGEÅR       1904   10  [P] "Skipet" 1/1976  
  11  BYGGENUMMER       52   11  [P] "Skipet" 2/1990  
  12  SKROG       Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   12  [P] "Skipet" 2/1990  
  13  UTRUSTNING       Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE           17    
  18  MASKINFABRIKANT   Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  MASKIN PRODUSERT       1904   19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20  MASKIN       1 x Tripple Expansion damp   20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21  EFFEKT       1200 ihk   21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22  FART       13.2 kn   22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   59.74 m   24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25  BREDDE       08.75 m   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  DYBDE       06.43 m   26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 847.03 t 1904 - 1945 27    
  28           ◄ 2 ► 876.00 t 1945 - 1953 28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 472.59 t 1904 - 1945 29    
  30           ◄ 2 ► 519.00 t 1945 - 1953 30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31  DØDVEKTTONNASJE           31    
  32  BILER   0   32  Observasjon  
  33  TRAILERE       0   33  Observasjon  
  34  PASSASJERER       450   34    
  35  MANNSKAP           35    
  36  PASSASJERLUGARER       Ja   36  Observasjon  
  37  MANNSKAPSLUGARER       Ja   37  Observasjon  
  38  DEKKSHØYDE       0   38  Observasjon  
  39  AKSELTRYKK       0   39  Observasjon  
  40  TILLEGGSINFORMASJON           40    
  41  STATUS       Opphogget 1953 41  [P] "Skipet" 1/1976  
 
  42 01.09.1904   : Levert fra Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Haakon" ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Stavanger. Innført i Stavanger Skipsregister. 42  [P] "Skipet" 1/1991  
  43    : Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 43  [P] "Skipet" 1/1991  
  44 10.06.1912   : Militær kommando heist, Kristiania p.g.a. maskiniststreik. 44  [P] "Skipet" 4/1996  
  45 24.06.1912   : Militær kommando strøket, Kristiania. 45  [P] "Skipet" 4/1996  
  46 1917   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine som Lasaretskib. 46  [P] "Skipet" 4/1996  
  47 05.01.1918   : Permanenttegn VFL og permanentnummer 3.0.7 tildelt. 47  [P] "Skipet" 4/1996  
  48 11.10.1918   : Radiosignatur H.3 tildelt. 48  [P] "Skipet" 4/1996  
  49 1918   : Tilbakelevert. 49  [P] "Skipet" 4/1996  
  50 20.07.1919   : Utleid til Den Norske Stat. Satt i trafikk Stavanger - Kirkenes. 50  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  51 1923   : Tilbakelevert. Samme trafikk. 51  [P] "Skipet" 1/1991  
  52 05.1927   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 52    
  53 08.02.1928   : Grunnstøtte ved Rongevær. 53    
  54 04.1940   : Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 54    
  55 09.04.1940   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine for troppetransport. Senere også med samme oppdrag for The Royal Navy. 55    
  56 05.1940   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 56    
  57 10.06.1940   : I opplag, Trondheim. 57    
  58 06.1940 ►   : Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 58    
  59 22.12.1941   : Utsatt for bombeangrep utenfor Jæren, men ble ikke truffet. 59  [P] "Skipet" 1/1991  
  60 02.1942   : Omdøpt "Kong Sverre" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med da kongelige navn. 60  [P] "Skipet" 2/1990  
  61 01.10.1943   : Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 61    
  62 03.1944   : Angrepet av tre torpedoer fra ukjent skip ved Stadt, men ble ikke truffet. 62    
  63 20.04.1944   : Skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". 63  [P] "Skipet" 2/1990  
  64 04.1944   : I opplag, Stavanger. 64  [P] "Skipet" 2/1990  
  65 02.1945   : Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger ◄ 2 ►. I opplag, Vatlandsvåg. 65    
  66 05.1945   : Omdøpt "Kong Haakon". 66  [P] "Skipet" 2/1990  
  67 02.07.1945   : Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 67    
  68 03.1946   : Satt i trafikk Trondheim - Kirkenes. 68    
  69 06.1950   : I opplag, Stavanger. 69    
  70 01.1953   : Solgt til Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland for opphogging. 70  [P] "Skipet" 2/1990  
  71 23.02.1953   : Tatt på slep fra Stavanger mot Hamburg, D. 71  [P] "Skipet" 2/1990  
  72 1.ste kv. 1953   : Ferdig opphogget, D. 72  [P] "Skipet" 1/1976