HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "KONG HAAKON" 1904-1917 / 1919-1940     D/s "KONG SVERRE" 1944-1945     D/s "KONG HAAKON" 1950-1953 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 06.02.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1944 - 1945 / 1950 - 1953     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LEGU   2  
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Kong Haakon" 1904 - 1942 5  [P] "Skipet" 2/1990
6     "Kong Sverre" 1942 - 1945 6  [P] "Skipet" 2/1990
7       "Kong Haakon" 1945 - 1953 7  [P] "Skipet" 2/1990
8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1904 - 1953 6  [P] "Skipet" 1/1991
9           Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland 1953 7  [P] "Skipet" 2/1990    
10  BYGGEÅR       1904   10  [P] "Skipet" 1/1976
11  BYGGENUMMER       52   11  [P] "Skipet" 2/1990
12  SKROG       Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   12  [P] "Skipet" 2/1990
13  UTRUSTNING       Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   13  [P] "Skipet" 2/1990
14  TYPE           14  
15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon
16  KLASSE           16  
17  MATERIALE           17  
18  MASKINFABRIKANT   Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   18  [P] "Skipet" 2/1990
19  MASKIN PRODUSERT       1904   19  [P] "Skipet" 2/1990
20  MASKIN       1 x Tripple Expansion damp   20  [P] "Skipet" 2/1990
21  EFFEKT       1200 ihk   21  [P] "Skipet" 2/1990
22  FART       13.2 kn   22  [P] "Skipet" 2/1990
23  FORBRUK           23  
24  LENGDE   59.74 m   24  [P] "Skipet" 2/1990
25  BREDDE       08.75 m   25  [P] "Skipet" 2/1990
26  DYBDE       06.43 m   26  [P] "Skipet" 2/1990
27  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 847.03 t 1904 - 1945 27  
28     2 876.00 t 1945 - 1953 28  [P] "Skipet" 2/1990
29  NETTO REGISTERTONNASJE       1 472.59 t 1904 - 1945 29  
30           2 519.00 t 1945 - 1953 30  [P] "Skipet" 2/1990
31  DØDVEKTTONNASJE           31  
32  BILER   0   32  Observasjon
33  TRAILERE       0   33  Observasjon
34  PASSASJERER       450   34  
35  MANNSKAP           35  
36  PASSASJERLUGARER       Ja   36  Observasjon
37  MANNSKAPSLUGARER       Ja   37  Observasjon
38  DEKKSHØYDE       0   38  Observasjon
39  AKSELTRYKK       0   39  Observasjon
40  TILLEGGSINFORMASJON           40  
41  STATUS       Opphogget 1953 41  [P] "Skipet" 1/1976
42 01.09.1904   : Levert fra Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Haakon" 1►. Hjemmehavn: Stavanger. Innført i Stavanger Skipsregister. 42  [P] "Skipet" 1/1991
43    : Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 43  [P] "Skipet" 1/1991
44 10.06.1912   : Militær kommando heist, Kristiania p.g.a. maskiniststreik. 44  [P] "Skipet" 4/1996
45 24.06.1912   : Militær kommando strøket, Kristiania. 45  [P] "Skipet" 4/1996
46 1917   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine som Lasaretskib. 46  [P] "Skipet" 4/1996
47 05.01.1918   : Permanenttegn VFL og permanentnummer 3.0.7 tildelt. 47  [P] "Skipet" 4/1996
48 11.10.1918   : Radiosignatur H.3 tildelt. 48  [P] "Skipet" 4/1996
49 1918   : Tilbakelevert. 49  [P] "Skipet" 4/1996
50 20.07.1919   : Utleid til Den Norske Stat. Satt i trafikk Stavanger - Kirkenes. 50  - / [P] "Skipet" 1/1991
51 1923   : Tilbakelevert. Samme trafikk. 51  [P] "Skipet" 1/1991
52 05.1927   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 52  
53 08.02.1928   : Grunnstøtte ved Rongevær. 53  
54 04.1940   : Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 54  
55 09.04.1940   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine for troppetransport. Senere også med samme oppdrag for The Royal Navy. 55  
56 05.1940   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 56  
57 10.06.1940   : I opplag, Trondheim. 57  
58 06.1940    : Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 58  
59 22.12.1941   : Utsatt for bombeangrep utenfor Jæren, men ble ikke truffet. 59  [P] "Skipet" 1/1991
60 02.1942   : Omdøpt "Kong Sverre" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med da kongelige navn. 60  [P] "Skipet" 2/1990
61 01.10.1943   : Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 61  
62 03.1944   : Angrepet av tre torpedoer fra ukjent skip ved Stadt, men ble ikke truffet. 62  
63 20.04.1944   : Skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". 63  [P] "Skipet" 2/1990
64 04.1944   : I opplag, Stavanger. 64  [P] "Skipet" 2/1990
65 02.1945   : Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 2►. I opplag, Vatlandsvåg. 65  
66 05.1945   : Omdøpt "Kong Haakon". 66  [P] "Skipet" 2/1990
67 02.07.1945   : Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 67  
68 03.1946   : Satt i trafikk Trondheim - Kirkenes. 68  
69 06.1950   : I opplag, Stavanger. 69  
70 01.1953   : Solgt til Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland for opphogging. 70  [P] "Skipet" 2/1990
71 23.02.1953   : Tatt på slep fra Stavanger mot Hamburg, D. 71  [P] "Skipet" 2/1990
72 1.ste kv. 1953   : Ferdig opphogget, D. 72  [P] "Skipet" 1/1976