A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "KONG HAAKON" 1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1950 - 1953  
  D/s "KONG SVERRE" 1944 - 1945  
     
  Fortegnelse nr.:   P19        
  Oppdatert:   21.01.2021        
  Periode:   1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1944 - 1945 / 1950 - 1953        
  Fotografi:          
  Status:   Opphogget        
     
     
1  Byggeår    1904   1  [P] "Skipet" 1/1976  
2  Byggenummer    32   2  [P] "Skipet" 2/1990  
3  Skrog    Eiderwerft AG, Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   3  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
4  Utrustning    Eiderwerft AG, Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   4  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
           
5  Kjenningssignal    M B V T   5  1904 - etter 1904   5  [N] wikipedia.no  
6      L E G U   6  etter 1904 - 1953   6  [N] wikipedia.no  
                   
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -  
                   
9  Navn    "Kong Haakon"   9  1904 - 1942   9  [P] "Skipet" 2/1990  
10      "Kong Sverre"   10  1942 - 1945   10  [P] "Skipet" 2/1990  
11      "Kong Haakon"   11  1945 - 1953   11  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
12  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  1904 - 1953   12  [P] "Skipet" 1/1991  
13      Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland   13  1953   13  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
14  Type    -   14  -   14  -  
                   
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI  
                   
16  Klasse    -   16  -   16  -  
                   
17  Materiale    -   17  -   17  -  
                   
18  Maskinfabrikant    Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   18  -   18  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
19  Maskin produsert    1904   19  -   19  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
20  Maskin    1 x Tripple Expansion damp   20  -   20  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
21  Effekt    200 ihk   21  -   21  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
22  Fart    13.5 kn   22  -   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
23  Forbruk    -   23  -   23  -  
                   
24  Lengde    59.74 m   24  -   24  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
25  Bredde    8.44 m   25  -   25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
26  Dyptgående    4.24 m   26  -   26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
27  Brutto registertonn A  847.03 t   27  1904 - 1945   27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
28   B  876 t   28  1945 - 1953   28  -  
                   
29  Netto registertonn A  472.59 t   29  1904 - 1945   29  [P] "Skipet" 4/1994  
30   B  519 t   30  1945 - 1953   30  -  
                   
31  Dødvekttonn    -   31  -   31  -  
                   
32  Bilkapasitet    0   32  -   32  HMI  
                   
33  Trailerkapasitet    0   33  -   33  HMI  
                   
34  Passasjersertifikat    300   34  -   34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
35  Mannskap    27   35  pr.1907   35  [N] wikipedia.no  
                   
36  Passasjerlugarer    Ja   36  -   36  HMI  
                   
37  Mannskapslugarer    Ja   37  -   37  HMI  
                   
38  Dekkshøyde    0   38  -   38  HMI  
                   
39  Tillatt akseltrykk    0   39  -   39  HMI  
                   
40  Tilleggsinformasjon    -   40  -   40  -  
     
     
41   07.1904   Levert fra Eiderwerft AG, Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Haakon" [A]. 41 - / [P] "Skipet" 1/1991  
42       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 42 [P] "Skipet" 1/1991  
43   01.08.1904   Ankom Stavanger. 43 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
44   08.1904   Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 44 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
45   10.06.1912   Militær kommando heist, Kristiania p.g.a. maskiniststreik. 45 [P] "Skipet" 4/1996  
46   24.06.1912   Militær kommando strøket, Kristiania. 46 [P] "Skipet" 4/1996  
47   1917   Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine som Lasaretskib. 47 [P] "Skipet" 4/1996  
48   05.01.1918   Permanenttegn VFL og permanentnummer 3.0.7 tildelt. 48 [P] "Skipet" 4/1996  
49   11.10.1918   Radiosignatur H.3 tildelt. 49 [P] "Skipet" 4/1996  
50   1918   Tilbakelevert. 50 [P] "Skipet" 4/1996  
51   20.07.1919   Utleid til Den Norske Stat. Satt i trafikk Stavanger - Kirkenes. 51 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
52   1923   Tilbakelevert. Samme trafikk. 52 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
53   06.02.1926   Branntilløp i skottet mellom kapteinens lugar og postlugaren, Rørvik. 53 [A] Stavanger Aftenblad 09.02.1926  
54   juli 1927   Satt i trafikk Oslo - Bergen. 54 [N] warsailors.com  
55   08.02.1928   Grunnstøtte ved Rongevær. 55 [N] wikipedia.no  
56   04.1940   Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 56 [N] warsailors.com  
57   09.04.1940   Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine for troppetransport, Tromsø. Senere også med samme oppdrag for The Royal Navy. 57 [N] warsailors.com  
58   05.1940   Tilbakelevert. Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 58 -  
59   10.06.1940   I opplag, Trondheim. 59 -  
60   06.1940 ►   Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 60 -  
61   22.12.1941   Utsatt for bombeangrep utenfor Jæren, men ble ikke truffet. 61 [P] "Skipet" 1/1991  
62   02.1942   Omdøpt "Kong Sverre" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med da kongelige navn. 62 [P] "Skipet" 2/1990  
63   01.10.1943   Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 63 - / [N] warsailors.com  
64   03.1944   Angrepet av tre torpedoer fra ukjent skip ved Stadt, men ble ikke truffet. 64 [N] warsailors.com  
65   20.04.1944   Skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". 65 [P] "Skipet" 2/1990  
66   04.1944   I opplag, Stavanger. 66 [P] "Skipet" 2/1990  
67   02.1945   Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [B]. I opplag, Vatlandsvåg. 67 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
68   05.1945   Omdøpt "Kong Haakon". 68 [P] "Skipet" 2/1990  
69   02.07.1945   Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 69 - / [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
70   03.1946   Satt i trafikk Trondheim - Kirkenes. 70 [N] wikipedia.no  
71   06.1950   I opplag, Stavanger. 71 - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
72   01.1953   Solgt til Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland for opphogging. 72 [P] "Skipet" 2/1990  
73       Salgssum: 230 000 NOK. 73 [N] wikipedia.no  
74   23.02.1953   Tatt på slep fra Stavanger mot Hamburg, D. 74 [P] "Skipet" 2/1990  
75   1.ste kv. 1953   Ferdig opphogget, D. 75 [P] "Skipet" 1/1976  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau