HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P19       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "KONG HAAKON" 1904 - 1917 / 1919 - 1940     D/s "KONG SVERRE" 1944 - 1945     D/s "KONG HAAKON" 1950 - 1953   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.02.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1944 - 1945 / 1950 - 1953   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LEGU   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Kong Haakon" 1904 - 1942 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6   "Kong Sverre" 1942 - 1945 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7   "Kong Haakon" 1945 - 1953 7  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1904 - 1953 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9   Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland 1953 9  [P] "Skipet" 2/1990      
 
  10  BYGGEÅR 1904   10  [P] "Skipet" 1/1976  
  11  BYGGENUMMER 52   11  [P] "Skipet" 2/1990  
  12  SKROG Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   12  [P] "Skipet" 2/1990  
  13  UTRUSTNING Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE -   17    
  18  MASKINFABRIKANT Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  MASKIN PRODUSERT 1904   19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20  MASKIN 1 x Tripple Expansion damp   20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21  EFFEKT 1200 ihk   21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22  FART 13.2 kn   22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23  FORBRUK -   23    
  24  LENGDE 59.74 m   24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25  BREDDE 8.75 m   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  DYBDE 6.43 m   26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  847.03 t 1904 - 1945 27    
  28   [2]  876.00 t 1945 - 1953 28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  472.59 t 1904 - 1945 29    
  30   [2]  519.00 t 1945 - 1953 30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31  DØDVEKTTONNASJE -   31    
  32  BILER 0   32  Observasjon  
  33  TRAILERE 0   33  Observasjon  
  34  PASSASJERER 450   34    
  35  MANNSKAP -   35    
  36  PASSASJERLUGARER Ja   36  Observasjon  
  37  MANNSKAPSLUGARER Ja   37  Observasjon  
  38  DEKKSHØYDE 0   38  Observasjon  
  39  AKSELTRYKK 0   39  Observasjon  
  40  TILLEGGSINFORMASJON -   40    
  41  STATUS Opphogget 1953 41  [P] "Skipet" 1/1976  
 
  42 01.09.1904   : Levert fra Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Haakon" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 42  [P] "Skipet" 1/1991  
  43    : Innført i Stavanger Skipsregister. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 43  [P] "Skipet" 1/1991  
  44 10.06.1912   : Militær kommando heist, Kristiania p.g.a. maskiniststreik. 44  [P] "Skipet" 4/1996  
  45 24.06.1912   : Militær kommando strøket, Kristiania. 45  [P] "Skipet" 4/1996  
  46 1917   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine som Lasaretskib. 46  [P] "Skipet" 4/1996  
  47 05.01.1918   : Permanenttegn VFL og permanentnummer 3.0.7 tildelt. 47  [P] "Skipet" 4/1996  
  48 11.10.1918   : Radiosignatur H.3 tildelt. 48  [P] "Skipet" 4/1996  
  49 1918   : Tilbakelevert. 49  [P] "Skipet" 4/1996  
  50 20.07.1919   : Utleid til Den Norske Stat. Satt i trafikk Stavanger - Kirkenes. 50  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  51 1923   : Tilbakelevert. Samme trafikk. 51  [P] "Skipet" 1/1991  
  52 05.1927   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 52    
  53 08.02.1928   : Grunnstøtte ved Rongevær. 53    
  54 04.1940   : Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 54    
  55 09.04.1940   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine for troppetransport. Senere også med samme oppdrag for The Royal Navy. 55    
  56 05.1940   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 56    
  57 10.06.1940   : I opplag, Trondheim. 57    
  58 06.1940 ►   : Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 58    
  59 22.12.1941   : Utsatt for bombeangrep utenfor Jæren, men ble ikke truffet. 59  [P] "Skipet" 1/1991  
  60 02.1942   : Omdøpt "Kong Sverre" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med da kongelige navn. 60  [P] "Skipet" 2/1990  
  61 01.10.1943   : Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 61    
  62 03.1944   : Angrepet av tre torpedoer fra ukjent skip ved Stadt, men ble ikke truffet. 62    
  63 20.04.1944   : Skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". 63  [P] "Skipet" 2/1990  
  64 04.1944   : I opplag, Stavanger. 64  [P] "Skipet" 2/1990  
  65 02.1945   : Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [2]. I opplag, Vatlandsvåg. 65    
  66 05.1945   : Omdøpt "Kong Haakon". 66  [P] "Skipet" 2/1990  
  67 02.07.1945   : Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 67    
  68 03.1946   : Satt i trafikk Trondheim - Kirkenes. 68    
  69 06.1950   : I opplag, Stavanger. 69    
  70 01.1953   : Solgt til Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland for opphogging. 70  [P] "Skipet" 2/1990  
  71 23.02.1953   : Tatt på slep fra Stavanger mot Hamburg, D. 71  [P] "Skipet" 2/1990  
  72 1.ste kv. 1953   : Ferdig opphogget, D. 72  [P] "Skipet" 1/1976  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau