H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "KONG HAAKON" 1878 - 1891  
    Fortegnelse nr. P169  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     28.09.2019    
    PERIODE:     1878 - 1891 Status for fartøyet: FORLIST  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Kong Haakon" 4 -   4 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 5 -   5 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Byggeår   1878 6 -   6 [P] "Skipet" 3/1997  
  7 Byggenummer   37 7 -   7 [P] "Skipet" 2/1990  
  8 Skrog   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania 8 -   8 [P] "Skipet" 2/1990  
  9 Utrustning   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania 9 -   9 [P] "Skipet" 2/1990  
  10 Type   - 10 -   10 -  
  11 Skrogutforming   Konvensjonelt, hel stormdekker 11 -   11 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  12 Klasse   - 12 -   12 -  
  13 Materiale   - 13 -   13 -  
  14 Maskinfabrikant   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania 14 -   14 [P] "Skipet" 2/1990  
  15 Maskin produsert   - 15 -   15 -  
  16 Maskin   1 x Compound 2 syl. damp 16 -   16 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  17 Effekt   580 ihk 17 -   17 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  18 Fart   11.0 kn 18 -   18 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  19 Forbruk   - 19 -   19 -  
  20 Lengde   53.74 m 20 -   20 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  21 Bredde   7.96 m 21 -   21 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  22 Dybde   6.06 m 22 -   22 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  23 Brutto registertonnasje   631 t 23 -   23 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  24 Netto registertonnasje   433 t 24 -   24 [P] "Skipet" 2/1990  
  25 Dødvekttonnasje   - 25 -   25 -  
  26 Bilkapasitet   - 26 -   26 -  
  27 Trailerkapasitet   0 27 -   27 HMI  
  28 Passasjersertifikat   Ja 28 -   28 HMI  
  29 Mannskap   Ja 29 -   29 HMI  
  30 Passasjerlugarer   Ja 30 -   30 HMI  
  31 Mannskapslugarer   Ja 31 -   31 HMI  
  32 Dekkshøyde   0 32 -   32 HMI  
  33 Akseltrykk   0 33 -   33 HMI  
  34 Tilleggsinformasjon   - 34 -   34 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  35 1878   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Haakon". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 35 [P] "Skipet" 2/1990  
  36       Byggekostnad: 262 000 NOK. Satt i trafikk Christiania - Bergen. 36 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  37 01.1880     I opplag. 37 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  38 03.1880     Satt i trafikk Christiania - Bergen. 38 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  39 1888     Satt i trafikk Stavanger - Kristiania. 39 -  
  40 18.11.1891     Grunnstøtte i tett tåke, Gjeslingene. 40 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  41 19.11.1891     Skled av grunnen i sterk vind og forliste sammen med jakten "Harmonien", som var fortøyd langs skutesiden for overføring av last. 41 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  42 1892     Vraket solgt for 2500 NOK. 42 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau