A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "KARMSUND" 1904 - 1953    
       
  Fortegnelse nr.:   P85          
  Oppdatert:   14.11.2019          
  Periode:   1904 - 1953          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1904   1  [P] "Skipet" 2/1982    
2  Byggenummer    113   2  [P] "Skipet" 2/1982    
3  Skrog    Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondheim   3  [P] "Skipet" 2/1982    
4  Utrustning    Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondheim   4  [P] "Skipet" 2/1982    
             
5  Kjenningssignal    M B W F   5  1904 - etter 1904   5  [P] "Skipet" 2/1982    
6      L E G B   6  etter 1904 - 1961   6  [N] sjohistorie.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Karmsund"   9  1904 - 1953   9  [P] "Skipet" 2/1982    
10      "Storøygrabben"   10  1953 - 1961   10  [P] "Skipet" 2/1989    
                     
11  Rederi / eierforhold    Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund   11  1904 - 1953   11  [P] "Skipet" 2/1982    
12      Haugesund Sildolje- & Fodermelfabrik a/s, Haugesund   12  1953 - 1961   12  [P] "Skipet" 2/1982    
13      Brødrene Anda a/s, Stavanger   13  1961   13  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI    
                     
16  Klasse    -   16  -   16  -    
                     
17  Materiale    Stål   17  -   17  [N] warsailors.com    
                     
18  Maskinfabrikant    Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondheim   18  -   18  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
19  Maskin produsert    1904   19  -   19  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
20  Maskin    1 x Tripple Expansion 12.5 - 20 - 33 x 21" 3 syl. damp   20  -   20  [P] "Skipet" 2/1982    
21      1 røkrørkjel 10.6 x 10.3" m/ 2 fyrganger   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
22  Effekt    350 ihk   22  -   22  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
23  Fart    10.0 kn   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
24  Forbruk    -   24  -   24  -    
                     
25  Lengde    38.37 m   25  -   25  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
26  Bredde    6.46 m   26  -   26  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
27  Dyptgående A  2.56 m   27  1904 - 1916   27  [P] "Skipet" 2/1982    
28   B  4.63 m   28  1916 - 1961   28  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
29  Brutto registertonn A  253 t   29  1904 - 1916   29  [P] "Skipet" 2/1982    
30   B  287 t   30  1916 - 1953   30  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
31  Netto registertonn    -   31  -   31  -    
                     
32  Dødvekttonn    -   32  -   32  -    
                     
33  Bilkapasitet A  3   33  1904 - 1953   33  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"    
34   C  0   34  1953 - 1961   34  HMI    
                     
35  Trailerkapasitet    0   35  -   35  HMI    
                     
36  Passasjersertifikat A  335   36  1904 - 1953   36  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"    
37   C  0   37  1953 - 1961   37  HMI    
                     
38  Mannskap    Ja   38  pr.1941   38  HMI    
                     
39  Passasjerlugarer    -   39  -   39  -    
                     
40  Mannskapslugarer    Ja   40  -   40  HMI    
                     
41  Dekkshøyde    -   41  -   41  -    
                     
42  Tillatt akseltrykk    -   42  -   42  -    
                     
43  Tilleggsinformasjon    -   43  -   43  -    
       
       
44   10.1904   Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund som "Karmsund" [A]. Hjemmehavn: Haugesund. 44 [P] "Skipet" 2/1982    
45       Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 45 [P] "Skipet" 2/1982    
46   1916   Ombygget ved Rossebø Mekaniske Verksted a/s, Haugesund: Brønn bygget inn og elektrisitet installert [B]. 46 [P] "Skipet" 2/1982    
47   21.04.1937   Pårent ved kai av d/s "Drammensfjord", Stavanger havn. 47 [P] "Skipet" 2/1982    
48   15.02.1939   Grunnstøtte, Håkonsund. 48 -    
49   09.04.1940   I opplag, Bergen. 49 [P] "Skipet" 2/1982    
50   05.1940   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 50 [P] "Skipet" 2/1982    
51   12.1941   Angrepet av britiske fly ved Vikafjord. Kun mindre skader ble påført. 51 [P] "Skipet" 2/1982    
52   1947   Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 52 [P] "Skipet" 2/1989    
53   11.08.1953   I opplag, Haugesund. 53 [P] "Skipet" 2/1982    
54   11.1953   Solgt til Haugesund Sildolje- & Fodermelfabrik a/s, Haugesund. Omdøpt "Storøygrabben" og nedrigget [C]. 54 [P] "Skipet" 2/1982    
55   01.1954   I bruk som losji– og omlastningsfartøy, Vestlandskysten. 55 [P] "Skipet" 2/1989    
56   03.1954   I opplag, Haugesund. 56 [P] "Skipet" 2/1989    
57   01.1955   I bruk som losji– og omlastningsfartøy, Vestlandskysten. 57 -    
58   03.1955   I opplag, Haugesund. 58 -    
59   01.1956   I bruk som losji– og omlastningsfartøy, Vestlandskysten. 59 -    
60   03.1956   I opplag, Haugesund. 60 -    
61   01.1957   I bruk som losji– og omlastningsfartøy, Vestlandskysten. 61 -    
62   03.1957   I opplag, Haugesund. 62 -    
63   01.1958   I bruk som losji– og omlastningsfartøy, Vestlandskysten. 63 -    
64   03.1958   I opplag, Haugesund. 64 -    
65   01.1959   I bruk som losji– og omlastningsfartøy, Vestlandskysten. 65 -    
66   03.1959   I opplag, Haugesund. 66 -    
67   01.1960   I bruk som losji– og omlastningsfartøy, Vestlandskysten. 67 -    
68   03.1960   I opplag, Haugesund. 68 -    
69   01.1961   I bruk som losji– og omlastningsfartøy, Vestlandskysten. 69 -    
70   03.1961   I opplag, Haugesund. 70 -    
71   06.1961   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 71 [P] "Skipet" 2/1982    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau