EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "KARMSUND" 1877-1904     D/s "KARMØ" 1904-1914     D/s "LYSEFJORD I" 1931-1941   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.03.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1877 - 1914 / 1931 - 1941     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LDWR 1874 - etter 1874 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3           LEKF etter 1874 - 1941 3  [P] "Skipet" 2/1991  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Mandal" 1874 - 1877 6  [P] "Skipet" 2/1982  
  7     "Karmsund" 1877 - 1904 7  [P] "Skipet" 2/1982  
  8     "Karmø" 1904 - 1914 8  [P] "Skipet" 2/1982  
  9     "Fryseri I" 1914 - 1916 9  [P] "Skipet" 2/1982  
  10     "Frost" 1916 - 1931 10  [P] "Skipet" 1/1989  
  11       "Lysefjord I" 1931 - 1941 11  [P] "Skipet" 2/1982  
             
  12  REDERI / EIERFORHOLD       Mandal & Omegns Dampskibsselskab a/s, Mandal 1874 - 1877 12  [P] "Skipet" 2/1982  
  13       Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund 1877 - 1914 13  [P] "Skipet" 2/1982  
  14       Haugesund Frysekompagni a/s, Haugesund 1914 - 1916 14  [P] "Skipet" 2/1982  
  15       Bergens Brislingskompagni a/s, Bergen 1916 - ca.1918 15  [P] "Skipet" 2/1991  
  16       Ludvig Fladmark Bjergningskompagni a/s, Aalesund ca.1918 - 1931 16  [P] "Skipet" 2/1982  
  17       Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle 1931 - 1937 17  [P] "Skipet" 2/1982  
  18           Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1937 - 1941 18    
 
  19  BYGGEÅR       1874   19  [P] "Skipet" 2/1982  
  20  BYGGENUMMER       31   20  [P] "Skipet" 2/1982  
  21  SKROG       Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem   21  [P] "Skipet" 2/1982  
  22  UTRUSTNING       Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23  TYPE           23    
  24  SKROG       Konvensjonelt   24  Observasjon  
  25  KLASSE           25    
  26  MATERIALE       Jern   26  [P] "Skipet" 1/1989  
  27  MASKINFABRIKANT   Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem   27  [P] "Skipet" 2/1982  
  28  MASKIN PRODUSERT       1874   28  [P] "Skipet" 2/1982  
  29  MASKIN   1 x Compound 14,6-31,5x21,5" 2 syl. damp   29    
  30     ◄ 4 ► 1 x røkrørkjele, 8,9 x 9,5 fot 1899 - 1941 30  [P] "Skipet" 2/1982  
  31  EFFEKT       150 ihk   31  [P] "Skipet" 2/1982  
  32  FART       10.0 kn   32    
  33  FORBRUK           33    
  34  LENGDE   [1] 26.43 m 1874 - 1883 34  [P] "Skipet" 2/1982  
  35           [3] 32.34 m 1883 - 1941 35  [P] "Skipet" 2/1982  
  36  BREDDE   [1] 05.76 m 1874 - 1883 36  [P] "Skipet" 2/1982  
  37           [3] 05.73 m 1883 - 1941 37  [P] "Skipet" 2/1989  
  38  DYBDE   [1] 02.50 m 1874 - 1883 38  [P] "Skipet" 2/1989  
  39           [3] 02.44 m 1883 - 1941 39  [P] "Skipet" 2/1991  
  40  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 096.00 t 1874 - før 1877 40  [P] "Skipet" 2/1982  
  41     [2] 154.00 t før 1877 - 1883 41      
  42     [3] 151.00 t 1883 - 1899 42  [P] "Skipet" 2/1989  
  43     [4] 154.00 t 1899 - 1914 43  [P] "Skipet" 2/1982  
  44     [5] 159.00 t 1914 - 1925 44  [P] "Skipet" 2/1982  
  45     [6] 149.54 t 1925 - 1931 45    
  46           [7] 144.30 t 1931 - 1941 46    
  47  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 065.50 t 1874 - før 1877 47    
  48     [2] 081.00 t før 1877 - 1883 48      
  49     [3] 102.00 t 1883 - 1914 49      
  50     [5] 081.00 t 1914 - 1925 50      
  51     [6] 083.41 t 1925 - 1931 51    
  52           [7] 084.44 t 1931 - 1941 52    
  53  DØDVEKTTONNASJE           53    
  54  BILER   0   54  Observasjon  
  55  TRAILERE       0   55  Observasjon  
  56  PASSASJERER   [1] 282 1874 - 1914 56  [P] "Skipet" 2/1991  
  57     [5] 0 1914 - 1925 57  Observasjon  
  58     [6] Ja 1925 - 1931 58  Observasjon  
  59     [7] 282 1931 - 1941 59  [P] "Skipet" 2/1989  
  60  MANNSKAP           60    
  61  PASSASJERLUGARER       0   61  Observasjon  
  62  MANNSKAPSLUGARER       Ja   62  Observasjon  
  63  DEKKSHØYDE       0   63  Observasjon  
  64  AKSELTRYKK       0   64  Observasjon  
  65  TILLEGGSINFORMASJON           65        
  66  STATUS       Forlist 1941 66  [P] "Skipet" 1/1989  
 
  67 05.1874   : Levert fra Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem til Mandal & Omegns Dampskibsselskab a/s, Mandal som "Mandal" [1]. Innført i Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Mandal.    67  [P] "Skipet" 2/1982  
  68    : Satt i trafikk Mandal - Christiansand. 68  [P] "Skipet" 3/1989  
  69 25.07.1875   : Satt i trafikk Mandal - Christiansand / Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 69    
  70 ► 1877   : Ombygget [2]. Satt i trafikk Christiansand - Christiania. 70    
  71 09.10.1877   : Solgt til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Karmsund". Kjøpssum: 60 000 NOK. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 71  [P] "Skipet" 2/1982  
  72 10.1877   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 72  [P] "Skipet" 2/1989  
  73 1883   : Ombygget: forlenget, modernisert og ny dampkjele montert [3]. 73  [P] "Skipet" 2/1982  
  74 1899   : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: modernisert og ny dampkjele montert [4]. 74  [P] "Skipet" 2/1982  
  75 10.1904   : Omdøpt "Karmøy". 75  [P] "Skipet" 3/1989  
  76    : Lagt i opplag. 76    
  77 06.1905   : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldastraumen. 77  [P] "Skipet" 3/1998  
  78 10.1906   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldastraumen. 78  Observasjon  
  79 12.11.1908   : Gikk prøvetur i den nye slusen, Skjoldastraumen. 79  [P] "Skipet" 3/1989  
  80 14.11.1908   : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold. 80  - / [P] "Skipet" 3/1989  
  81 1912   : Satt i trafikk Haugesund - Bergen. Tatt ut av ruten samme år. 81    
  82 ca.06.1914   : Utleid til Det Midthordlandske Dampskibsselskab a/s, Os. Satt i trafikk Bergen - Tysnes. 82    
  83 ca.08.1914   : Tilbakelevert. 83    
  84 1914   : Solgt til Haugesund Frysekompagni a/s, Haugesund. Omdøpt "Fryseri I". Kjøpssum: 25 000 NOK. Ombygget til laste– og kjølefartøy [5]. 84  [P] "Skipet" 2/1982  
  85 1915   : Drift overført til Harald Nielsen, Haugesund. 85  [P] "Skipet" 1/1989  
  86 1916   : Solgt til Bergens Brislingskompagni a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 86  [P] "Skipet" 2/1991  
  87    : Omdøpt "Frost". 87  [P] "Skipet" 1/1989  
  88 12.01.1918   : Grunnstøtte og sank, Lepsøyrevet. 88  [P] "Skipet" 2/1991 / [P] "Skipet" 3/1989  
  89 01.1918 ►   : Solgt til Ludvig Fladmark Bjergningskompagni a/s, Aalesund. 89  [P] "Skipet" 2/1982  
  90    : Brakt flott. 90    
  91    : I opplag, Ålesund. 91  [P] "Skipet" 3/1989  
  92 1925   : Ombygget til passasjerfartøy ved Ludvig Fladmark a/s, Aalesund [6]. Satt i trafikk. 92  [P] "Skipet" 2/1991  
  93 28.05.1925   : Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 93  [P] "Skipet" 2/1989  
  94 06.06.1931   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 94    
  95 12.06.1931   : Solgt til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle. Kjøpssum: 30 000 NOK. Til ombygging ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 95  [P] "Skipet" 2/1982  
  96 22.08.1931   : Omdøpt "Lysefjord I". 96    
  97 12.09.1931   : Ferdig ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger [7]. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 97    
  98 ca.10.1932   : I opplag, Stavanger. 98    
  99 ca.03.1933   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 99    
  100 ca.10.1933   : I opplag, Stavanger. 100    
  101 ca.03.1934   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 101    
  102 ca.10.1934   : I opplag, Stavanger. 102    
  103 ca.03.1935   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 103    
  104 ca.10.1935   : I opplag, Stavanger. 104    
  105 ca.03.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 105    
  106 ca.10.1936   : I opplag, Stavanger. 106    
  107 ca.03.1937   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 107    
  108 27.05.1937   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 108    
  109 ca.10.1937   : I opplag, Stavanger. 109    
  110 ca.03.1938   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 110    
  111 ca.10.1938   : I opplag, Stavanger. 111    
  112 ca.03.1939   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 112    
  113 ca.10.1939   : I opplag, Stavanger. 113    
  114 ca.03.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 114    
  115 ca.10.1940   : I opplag, Stavanger. 115    
  116 ca.03.1941   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 116    
  117 05.04.1941   : Grunnstøtte og sank på 35 favners dyp ved Sørskår på utleietur til Jøsenfjord Ruteselskap a/a, Stavanger. 117  [P] "Skipet" 2/1982 / -  
  118 14.02.1953   : Slettet fra Stavanger Skipsregisteret. 118    
  119 1998   : Vraket funnet av Leif Bruntveit, Sørskår. 119