SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "KARMSUND" 1877-1904     D/s "KARMØ" 1904-1914     D/s "LYSEFJORD I" 1931-1941                  
         
 
1 -   PERIODE   : 1877-1914/1931-1941       1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LDWR [1874], LEKF [etter 1874]       2 -   [P] Skipet 2/1991      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1874] "Mandal"     5 -   [P] Skipet 2/1982      
  6 -      : [1877] "Karmsund"       6 -   [P] Skipet 2/1982      
 
7 -      : [1904] "Karmøy"       7 -   [P] Skipet 2/1982      
  8 -      : [1914] "Fryseri I"         8 -   [P] Skipet 2/1982      
OPPDATERT 9 -      : [1917] "Frost"         9 -   [P] Skipet 1/1989      
09.03.2017 10 -      : [1931] "Lysefjord I"       10 -   [P] Skipet 2/1982      
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Kristian Berge 13 -                13 -           
  Lokalisering: Ukjent 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1874                     15 -   [P] Skipet 2/1982      
  16  BYGGNUMMER   : 31                     16 -   [P] Skipet 2/1982      
  17  SKROG   : Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem                 17 -   [P] Skipet 2/1982      
  18  UTRUSTNING   : Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem     18 -   [P] Skipet 2/1982      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt, rigget som skonnert                 20 -   [O] | -        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : Jern     22 -   [P] Skipet 1/1989      
  23  MASKINFABRIKANT : Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem                 23 -   [P] Skipet 2/1982      
  24  MASKIN PRODUSERT : 1874                     24 -   [P] Skipet 2/1982      
  25  MASKIN   : 1 x Compound 14,6-31,5x21,5" 2 syl. damp / [4] 1 x røkrørkjele, 8,9 x 9,5 fot [1899]             25 -   [4] [P] Skipet 2/1982      
  26  EFFEKT   : 150 ihk                     26 -   [P] Skipet 2/1982      
  27  FART   : 10.0 kn                     27 -           
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 26.43 m [1874] [3] 32.34 m [1883]     29 -   [P] Skipet 2/1982      
  30  BREDDE   : [1] 05.76 m [1874] [3] 05.73 m [1883]                 30 -   [1] [P] Skipet 2/1982 [3] [P] Skipet 2/1989    
  31  DYBDE   : [1] 02.50 m [1874] [3] 02.44 m [1883]                 31 -   [1] [P] Skipet 2/1989 [3] [P] Skipet 2/1991    
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 96.00 t [1874] [2] 154 t [før 1877] [3] 151 t [1883] [4] 154 t [1899] [5] 159 t [1914] [6] 149.54 t [1925] [7] 144.30 t [1931]         32 -   [1] [4] [5] [P] Skipet 2/1982 [3] [P] Skipet 2/1989    
  33  NETTO REG. TONN : [1] 65.50 t [1874] [2] 081 t [før 1877] [3] 102 t [1883] [5] 081 t [1914] [6] 083.41 t [1925] [7] 084.44 t [1931]           33 -           
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 282 [1874] [5] 0 [1914] [6] Ja [1925] [7] 282 [1931]                 37 -   [1] [P] Skipet 2/1991 [5] [6] [O] [7] [P] Skipet 2/1989    
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Forlist                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
05.1874  44 : Levert fra Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem til Mandal & Omegns Dampskibsselskab a/s, Mandal som "Mandal" [1]. Innført i Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Mandal.     44 -   [P] Skipet 2/1982      
  45 : Satt i trafikk Mandal - Christiansand.                     45 -   [P] Skipet 3/1989      
25.07.1875  46 : Satt i trafikk Mandal - Christiansand / Frederikshavn, Danmark - Christiansand.                 46 -           
1877  47 : Ombygget [2]. Satt i trafikk Christiansand - Christiania.                   47 -           
09.10.1877  48 : Solgt til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Karmsund". Kjøpssum: 60 000 NOK. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund.     48 -   [P] Skipet 2/1982      
10.1877  49 : Satt i trafikk Stavanger - Bergen.                       49 -   [P] Skipet 2/1989      
1883  50 : Ombygget: Forlenget, modernisert og ny dampkjele montert [3].     50 -   [P] Skipet 2/1982      
1899  51 : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Modernisert og ny dampkjele montert [4].               51 -   [P] Skipet 2/1982      
10.1904  52 : Omdøpt "Karmøy" og lagt i opplag.     52 -   [P] Skipet 3/1989 | -      
06.1905  53 : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldastraumen.                   53 -   [P] Skipet 3/1998      
10.1906  54 : Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldastraumen.                     54 -   [O]        
12.11.1908  55 : Gikk prøvetur i den nye slusen, Skjoldastraumen.                     55 -   [P] Skipet 3/1989      
14.11.1908  56 : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold.                   56 -   - | [P] Skipet 3/1989      
1912  57 : Satt i trafikk Haugesund - Bergen. Tatt ut av ruten samme år.     57 -           
ca.06.1914  58 : Utleid til Det Midthordlandske Dampskibsselskab a/s, Os. Satt i trafikk Bergen - Tysnes.                 58 -           
ca.08.1914  59 : Tilbakelevert.                         59 -           
1914  60 : Solgt til Haugesund Frysekompagni a/s, Haugesund. Omdøpt "Fryseri I". Kjøpssum: 25 000 NOK. Ombygget til laste– og kjølefartøy [5].     60 -   [P] Skipet 2/1982      
1915  61 : Drift overført til Harald Nielsen, Haugesund.                     61 -   [P] Skipet 1/1989      
1916  62 : Solgt til Bergens Brislingskompagni a/s, Bergen. Omdøpt "Frost". Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.             62 -   [P] Skipet 2/1991 | -      
12.01.1918  63 : Grunnstøtte og sank, Lepsøyrevet.                     63 -   [P] Skipet 2/1991 | [P] Skipet 3/1989    
01.1918   64 : Solgt til Ludvig Fladmark Bjergningskompagni a/s, Aalesund. Brakt flott. I opplag, Ålesund.               64 -   [P] Skipet 2/1982 | - | [P] Skipet 3/1989    
1925  65 : Ombygget til passasjerfartøy ved Ludvig Fladmark a/s, Aalesund [6]. Satt i trafikk.                 65 -   [P] Skipet 2/1991      
28.05.1925  66 : Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund.                   66 -   [P] Skipet 2/1989      
06.06.1931  67 : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.                   67 -           
12.06.1931  68 : Solgt til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle. Kjøpssum: 30 000 NOK. Til ombygging ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger.     68 -   [P] Skipet 2/1982      
22.08.1931  69 : Omdøpt "Lysefjord I".                       69 -           
12.09.1931  70 : Ferdig ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger [7]. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.               70 -           
ca.10.1932  71 : I opplag, Stavanger.                       71 -           
ca.03.1933  72 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     72 -           
ca.10.1933  73 : I opplag, Stavanger.                       73 -           
ca.03.1934  74 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     74 -           
ca.10.1934  75 : I opplag, Stavanger.                       75 -           
ca.03.1935  76 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     76 -           
ca.10.1935  77 : I opplag, Stavanger.                       77 -           
ca.03.1936  78 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     78 -           
ca.10.1936  79 : I opplag, Stavanger.                       79 -           
ca.03.1937  80 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     80 -           
27.05.1937  81 : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger.                   81 -           
ca.10.1937  82 : I opplag, Stavanger.                       82 -           
ca.03.1938  83 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     83 -           
ca.10.1938  84 : I opplag, Stavanger.                       84 -           
ca.03.1939  85 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     85 -           
ca.10.1939  86 : I opplag, Stavanger.                       86 -           
ca.03.1940  87 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     87 -           
ca.10.1940  88 : I opplag, Stavanger.                       88 -           
ca.03.1941  89 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     89 -           
05.04.1941  90 : Grunnstøtte og sank på 35 favners dyp ved Sørskår på utleietur til Jøsenfjord Ruteselskap a/a, Stavanger.             90 -   [P] Skipet 1/1989 | -      
14.02.1953  91 : Slettet fra Stavanger Skipsregisteret.         91 -           
1998  92 : Vraket funnet av Leif Bruntveit, Sørskår.                     92 -