HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "KARMSUND" 1877-1904     D/s "KARMØ" 1904-1914     D/s "LYSEFJORD I" 1931-1941 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 09.03.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1877 - 1914 / 1931 - 1941     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LDWR 1874 - etter 1874 2  [P] "Skipet" 2/1991
3           LEKF etter 1874 - 1941 3  [P] "Skipet" 2/1991
4  IMO-NUMMER           4  
5  MMSI-NUMMER           5  
6  NAVN   "Mandal" 1874 - 1877 6  [P] "Skipet" 2/1982
7     "Karmsund" 1877 - 1904 7  [P] "Skipet" 2/1982
8     "Karmø" 1904 - 1914 8  [P] "Skipet" 2/1982
9     "Fryseri I" 1914 - 1916 9  [P] "Skipet" 2/1982
10     "Frost" 1916 - 1931 10  [P] "Skipet" 1/1989
11       "Lysefjord I" 1931 - 1941 11  [P] "Skipet" 2/1982
12  REDERI / EIERFORHOLD       Mandal & Omegns Dampskibsselskab a/s, Mandal 1874 - 1877 12  [P] "Skipet" 2/1982
13       Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund 1877 - 1914 13  [P] "Skipet" 2/1982
14       Haugesund Frysekompagni a/s, Haugesund 1914 - 1916 14  [P] "Skipet" 2/1982
15       Bergens Brislingskompagni a/s, Bergen 1916 - ca.1918 15  [P] "Skipet" 2/1991
16       Ludvig Fladmark Bjergningskompagni a/s, Aalesund ca.1918 - 1931 16  [P] "Skipet" 2/1982
17       Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle 1931 - 1937 17  [P] "Skipet" 2/1982
18           Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1937 - 1941 18  
19  BYGGEÅR       1874   19  [P] "Skipet" 2/1982
20  BYGGENUMMER       31   20  [P] "Skipet" 2/1982
21  SKROG       Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem   21  [P] "Skipet" 2/1982
22  UTRUSTNING       Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem   22  [P] "Skipet" 2/1991
23  TYPE           23  
24  SKROG       Konvensjonelt   24  Observasjon
25  KLASSE           25  
26  MATERIALE       Jern   26  [P] "Skipet" 1/1989
27  MASKINFABRIKANT   Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem   27  [P] "Skipet" 2/1982
28  MASKIN PRODUSERT       1874   28  [P] "Skipet" 2/1982
29  MASKIN   1 x Compound 14,6-31,5x21,5" 2 syl. damp   29  
30     41 x røkrørkjele, 8,9 x 9,5 fot 1899 - 1941 30  [P] "Skipet" 2/1982
31  EFFEKT       150 ihk   31  [P] "Skipet" 2/1982
32  FART       10.0 kn   32  
33  FORBRUK           33  
34  LENGDE   126.43 m 1874 - 1883 34  [P] "Skipet" 2/1982
35     332.34 m 1883 - 1941 35  [P] "Skipet" 2/1982
36  BREDDE       105.76 m 1874 - 1883 36  [P] "Skipet" 2/1982
37           305.73 m 1883 - 1941 37  [P] "Skipet" 2/1989
38  DYBDE   102.50 m 1874 - 1883 38  [P] "Skipet" 2/1989
39           302.44 m 1883 - 1941 39  [P] "Skipet" 2/1991
40  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 096.00 t 1874 - før 1877 40  [P] "Skipet" 2/1982
41     2 154.00 t før 1877 - 1883 41        
42     3 151.00 t 1883 - 1899 42  [P] "Skipet" 2/1989
43     4 154.00 t 1899 - 1914 43  [P] "Skipet" 2/1982
44     5 159.00 t 1914 - 1925 44  [P] "Skipet" 2/1982
45     6 149.54 t 1925 - 1931 45  
46     7 144.30 t 1931 - 1941 46  
47  NETTO REGISTERTONNASJE       1 065.50 t 1874 - før 1877 47  
48     2 081.00 t før 1877 - 1883 48        
49     3 102.00 t 1883 - 1914 49        
50     5 081.00 t 1914 - 1925 50        
51     6 083.41 t 1925 - 1931 51  
52           7 084.44 t 1931 - 1941 52  
53  DØDVEKTTONNASJE           53  
54  BILER   0   54  Observasjon
55  TRAILERE       0   55  Observasjon
56  PASSASJERER   1 282 1874 - 1914 56  [P] "Skipet" 2/1991
57     5 0 1914 - 1925 57  Observasjon
58     6 Ja 1925 - 1931 58  Observasjon
59           7 282 1931 - 1941 59  [P] "Skipet" 2/1989
60  MANNSKAP           60  
61  PASSASJERLUGARER   0   61  Observasjon
62  MANNSKAPSLUGARER       Ja   62  Observasjon
63  DEKKSHØYDE       0   63  Observasjon
64  AKSELTRYKK       0   64  Observasjon
65  TILLEGGSINFORMASJON           65      
66  STATUS       Forlist 1941 66  [P] "Skipet" 1/1989
67 05.1874   : Levert fra Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem til Mandal & Omegns Dampskibsselskab a/s, Mandal som "Mandal" 1►. Innført i Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Mandal.    67  [P] "Skipet" 2/1982
68    : Satt i trafikk Mandal - Christiansand. 68  [P] "Skipet" 3/1989
69 25.07.1875   : Satt i trafikk Mandal - Christiansand / Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 69  
70 1877   : Ombygget 2►. Satt i trafikk Christiansand - Christiania. 70  
71 09.10.1877   : Solgt til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Karmsund". Kjøpssum: 60 000 NOK. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 71  [P] "Skipet" 2/1982
72 10.1877   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 72  [P] "Skipet" 2/1989
73 1883   : Ombygget: forlenget, modernisert og ny dampkjele montert 3►. 73  [P] "Skipet" 2/1982
74 1899   : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: modernisert og ny dampkjele montert 4►. 74  [P] "Skipet" 2/1982
75 10.1904   : Omdøpt "Karmøy". 75  [P] "Skipet" 3/1989
76    : Lagt i opplag. 76  
77 06.1905   : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldastraumen. 77  [P] "Skipet" 3/1998
78 10.1906   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldastraumen. 78  Observasjon
79 12.11.1908   : Gikk prøvetur i den nye slusen, Skjoldastraumen. 79  [P] "Skipet" 3/1989
80 14.11.1908   : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold. 80  - / [P] "Skipet" 3/1989
81 1912   : Satt i trafikk Haugesund - Bergen. Tatt ut av ruten samme år. 81  
82 ca.06.1914   : Utleid til Det Midthordlandske Dampskibsselskab a/s, Os. Satt i trafikk Bergen - Tysnes. 82  
83 ca.08.1914   : Tilbakelevert. 83  
84 1914   : Solgt til Haugesund Frysekompagni a/s, Haugesund. Omdøpt "Fryseri I". Kjøpssum: 25 000 NOK. Ombygget til laste– og kjølefartøy 5►. 84  [P] "Skipet" 2/1982
85 1915   : Drift overført til Harald Nielsen, Haugesund. 85  [P] "Skipet" 1/1989
86 1916   : Solgt til Bergens Brislingskompagni a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 86  [P] "Skipet" 2/1991
87    : Omdøpt "Frost". 87  [P] "Skipet" 1/1989
88 12.01.1918   : Grunnstøtte og sank, Lepsøyrevet. 88  [P] "Skipet" 2/1991 / [P] "Skipet" 3/1989
89 01.1918    : Solgt til Ludvig Fladmark Bjergningskompagni a/s, Aalesund. 89  [P] "Skipet" 2/1982
90    : Brakt flott. 90  
91    : I opplag, Ålesund. 91  [P] "Skipet" 3/1989
92 1925   : Ombygget til passasjerfartøy ved Ludvig Fladmark a/s, Aalesund 6►. Satt i trafikk. 92  [P] "Skipet" 2/1991
93 28.05.1925   : Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 93  [P] "Skipet" 2/1989
94 06.06.1931   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 94  
95 12.06.1931   : Solgt til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle. Kjøpssum: 30 000 NOK. Til ombygging ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 95  [P] "Skipet" 2/1982
96 22.08.1931   : Omdøpt "Lysefjord I". 96  
97 12.09.1931   : Ferdig ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 7►. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 97  
98 ca.10.1932   : I opplag, Stavanger. 98  
99 ca.03.1933   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 99  
100 ca.10.1933   : I opplag, Stavanger. 100  
101 ca.03.1934   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 101  
102 ca.10.1934   : I opplag, Stavanger. 102  
103 ca.03.1935   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 103  
104 ca.10.1935   : I opplag, Stavanger. 104  
105 ca.03.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 105  
106 ca.10.1936   : I opplag, Stavanger. 106  
107 ca.03.1937   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 107  
108 27.05.1937   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 108  
109 ca.10.1937   : I opplag, Stavanger. 109  
110 ca.03.1938   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 110  
111 ca.10.1938   : I opplag, Stavanger. 111  
112 ca.03.1939   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 112  
113 ca.10.1939   : I opplag, Stavanger. 113  
114 ca.03.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 114  
115 ca.10.1940   : I opplag, Stavanger. 115  
116 ca.03.1941   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 116  
117 05.04.1941   : Grunnstøtte og sank på 35 favners dyp ved Sørskår på utleietur til Jøsenfjord Ruteselskap a/a, Stavanger. 117  [P] "Skipet" 2/1982 / -
118 14.02.1953   : Slettet fra Stavanger Skipsregisteret. 118  
119 1998   : Vraket funnet av Leif Bruntveit, Sørskår. 119