H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "KARMØ" 1897 - 1911  
    Fortegnelse nr. P163  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     05.01.2013    
    PERIODE:     1897 - 1911 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J M V S 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Karmø" 4 -   4 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Aktieselskabet Karmø, Torvestad 5 1897 - 1911   5 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  6 Karl M. Johansen a/s, Skien 6 pr.1921 -   6 [P] "Skipet" 1/1992  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Byggeår   1897 7 -   7 [P] "Skipet" 3/1998  
  8 Byggenummer   1 8 -   8 [P] "Skipet" 3/1998  
  9 Skrog   Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger 9 -   9 [P] "Skipet" 1/1992  
  10 Utrustning   Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger 10 -   10 [P] "Skipet" 1/1992  
  11 Type   - 11 -   11 -  
  12 Skrogutforming   Konvensjonelt 12 -   12 -  
  13 Klasse   - 13 -   13 -  
  14 Materiale   Jern 14 -   14 [P] "Skipet" 1/1992  
  15 Maskinfabrikant   - 15 -   15 -  
  16 Maskin produsert   - 16 -   16 -  
  17 Maskin   1 x Compound 2 syl. damp 17 -   17 -  
  18 Effekt   10 nhk 18 -   18 -  
  19 Fart   - 19 -   19 -  
  20 Forbruk   - 20 -   20 -  
  21 Lengde   14.87 m 21 -   21 -  
  22 Bredde   8.72 m 22 -   22 -  
  23 Dybde   - 23 -   23 -  
  24 Brutto registertonnasje   26.16 t 24 -   24 -  
  25 Netto registertonnasje   7.28 t 25 -   25 -  
  26 Dødvekttonnasje   - 26 -   26 -  
  27 Bilkapasitet   0 27 -   27 HMI  
  28 Trailerkapasitet   0 28 -   28 HMI  
  29 Passasjersertifikat   75 29 -   29 -  
  30 Mannskap   - 30 -   30 -  
  31 Passasjerlugarer   0 31 -   31 HMI  
  32 Mannskapslugarer   - 32 -   32 -  
  33 Dekkshøyde   0 33 -   33 HMI  
  34 Akseltrykk   0 34 -   34 HMI  
  35 Tilleggsinformasjon   - 35 -   35 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  36 15.11.1897   Levert fra Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger til Aktieselskabet Karmø, Torvestad som "Karmø". Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 36 [P] "Skipet" 1/1992  
  37       Satt i trafikk Haugesund - Viken. 37 [P] "Skipet" 1/1992  
  38 1911     Solgt. 38 [P] "Skipet" 1/1992  
  39 pr.1921     Eier: Karl M. Johansen a/s, Skien. 39 -  
  40 22.06.1921     Kolliderte med annet fartøy ved Tjømø. 40 -  
  41 pr.1928     Innført i Signalregisteret. 41 -  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau