H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "JUPITER" 1874 - 1912  
    Fortegnelse nr. P190  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     02.09.2020    
    PERIODE:     1874 - 1912 Status for fartøyet: FORLIST  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J P D L 1 -   1 [P] "Skipet" 1/1988  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Jupiter" 4 -   4 [P] "Skipet" 1/1988  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Det Bergenske Dampskibsselskab a/s, Bergen 5 -   5 [P] "Skipet" 1/1988  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Byggeår   1856 6 -   6 [P] "Skipet" 1/1988  
  7 Byggenummer   46 7 -   7 [P] "Skipet" 1/1988  
  8 Skrog   Caird & Co., Greenock, Storbritannia 8 -   8 [P] "Skipet" 1/1988  
  9 Utrustning   Caird & Co., Greenock, Storbritannia 9 -   9 [P] "Skipet" 1/1988  
  10 Type   - 10 -   10 -  
  11 Skrogutforming [ A ] Konvensjonelt 11 1856 - 1886   11 HMI  
  12   [ C ] Konvensjonelt, stormdekker 12 1886 - 1912   12 [P] "Skipet" 1/2010  
  13 Klasse   - 13 -   13 -  
  14 Materiale   - 14 -   14 -  
  15 Maskinfabrikant [ A ] Caird & Co., Greenock, Storbritannia 15 1856 - 1871   15 [P] "Skipet" 1/1988  
  16   [ B ] Bergens Mekansike Verksted a/s, Bergen 16 1871 - 1912   16 [P] "Skipet" 1/1988  
  17 Maskin produsert   - 17 -   17 -  
  18 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp 18 1856 - 1871   18 [P] "Skipet" 1/1988  
  19   [ B ] 1 x Compound 2 syl. damp 19 1871 - 1912   19 [P] "Skipet" 1/1988  
  20 Effekt [ A ] 114 nhk 20 1856 - 1871   20 [P] "Skipet" 1/1988  
  21   [ B ] 120 nhk 21 1871 - 1912   21 [P] "Skipet" 1/1988  
  22 Fart [ B ] 12.0 kn 22 1871 - 1912   22 [P] "Skipet" 1/1988  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde [ A ] 54.96 m 24 1856 - 1886   24 [P] "Skipet" 1/1988  
  25 Bredde   7.92 m 25 -   25 [P] "Skipet" 1/1988  
  26 Dybde   6.12 m 26 -   26 [P] "Skipet" 1/1988  
  27 Brutto registertonnasje [ A ] 532 t 27 1856 - 1886   27 [P] "Skipet" 1/2010  
  28   [ C ] 648 t 28 1886 - 1912   28 [P] "Skipet" 1/2010  
  29 Netto registertonnasje   390 t 29 -   29 [P] "Skipet" 1/1988  
  30 Dødvekttonnasje   450 t 30 -   30 [N] sjohistorie.no  
  31 Bilkapasitet   0 31 -   31 HMI  
  32 Trailerkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Passasjersertifikat   69 [47 1.ste plass, 22 2.dre plass] 33 -   33 [N] sjohistorie.no  
  34 Mannskap   Ja 34 -   34 HMI  
  35 Passasjerlugarer   Ja 35 -   35 HMI  
  36 Mannskapslugarer   Ja 36 -   36 HMI  
  37 Dekkshøyde   0 37 -   37 HMI  
  38 Akseltrykk   0 38 -   38 HMI  
  39 Tilleggsinformasjon   Lasteromskap.: 21 075 cub.ft. 39 -   39 [N] sjohistorie.no  
  40     Drektighet: 194 com. 40 -   40 [P] "Skipet" 1/2010  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  41 1856   Levert fra Caird & Co., Greenock, Storbritannia til Det Bergenske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Jupiter" [ A ]. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 69 187 spd. 41 [N] sjohistorie.no  
  42     Satt i trafikk Hamburg, Tyskland - Bergen. 42 [P] "Skipet" 1/1988  
  43 1871   Maskin ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [ B ]. 43 [P] "Skipet" 1/2010  
  44 07.03.1874   Satt i trafikk Tromsø - Christiania. 44 [P] "Skipet" 1/1988  
  45 1885     Havarerte. Til Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen for reparasjon og ombygging. 45 [P] "Skipet" 1/2010  
  46 1886     Ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Clipperbaugen byttet ut med rett baug og ellers bygget om til stormdekker [ C ]. 46 [P] "Skipet" 1/2010  
  47       Satt i trafikk Tromsø - Christiania. 47 HMI  
  48 1905     Omfattende vedlikeholdt ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Nye dekkshus og innredning. Elektrisk lys installert. 48 [P] "Skipet" 1/2010  
  49 04.12.1912     Grunnsøtte og sank, Rautingkalven. 49 [P] "Skipet" 1/1988  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau