H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "JOHN SCHØNING" 1875 - 1915  
    Fortegnelse nr. P188  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     02.09.2020    
    PERIODE:     1875 - 1915 Status for fartøyet: KONDEMNERT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J T G L 1 -   1 [N] wikipedia.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "John Schøning" 4 1875 - 1891   4 [P] "Skipet" 1/1988  
  5     "Juno" 5 1891 - 1919   5 [P] "Skipet" 1/1988  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 D/s John Schønings Rederi, Grøtøy 6 1875 - 1877   6 [P] "Skipet" 1/1988  
  7 Henrik Dreyer, Bergen 7 1877 - 1878   7 [P] "Skipet" 1/1988  
  8 Det Bergensk-Nordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 8 1878 - 1884   8 [P] "Skipet" 1/1988  
  9 Det Bergenske Dampskibsselskab a/s, Bergen 9 1884 - 1919   9 [P] "Skipet" 1/1988  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Byggeår   1875 6 -   6 [P] "Skipet" 1/1988  
  7 Byggenummer   199 7 -   7 [P] "Skipet" 1/1988  
  8 Skrog   Caird & Co., Greenock, Storbritannia 8 -   8 [P] "Skipet" 1/1988  
  9 Utrustning   Caird & Co., Greenock, Storbritannia 9 -   9 [P] "Skipet" 1/1988  
  10 Type   - 10 -   10 -  
  11 Skrogutforming   Konvensjonelt 11 -   11 HMI  
  12 Klasse   - 12 -   12 -  
  13 Materiale   - 13 -   13 -  
  14 Maskinfabrikant   Caird & Co., Greenock, Storbritannia 14 -   14 [P] "Skipet" 1/1988  
  15 Maskin produsert   1875 15 -   15 [P] "Skipet" 1/1988  
  16 Maskin   1 x Compound 2 syl. damp 16 -   16 [P] "Skipet" 1/1988  
  17 Effekt   500 ihk 17 -   17 [P] "Skipet" 1/1988  
  18 Fart   10.0 kn 18 -   18 [P] "Skipet" 1/1988  
  19 Forbruk   - 19 -   19 -  
  20 Lengde   52.97 m 20 -   20 [P] "Skipet" 1/1988  
  21 Bredde   7.59 m 21 -   21 [P] "Skipet" 1/1988  
  22 Dybde   6.13 m 22 -     22 [P] "Skipet" 1/1988  
  23 Brutto registertonnasje   658 t 23 -     23 [P] "Skipet" 1/1988  
  24 Netto registertonnasje   393 t 24 -     24 -  
  25 Dødvekttonnasje   500 t 25 -   25 [N] sjohistorie.no  
  26 Bilkapasitet   0 26 -   26 HMI  
  27 Trailerkapasitet   0 27 -   27 HMI  
  28 Passasjersertifikat [ A ] 290 28 1875 - 1915   28 [N] sjohistorie.no  
  29   [ B ] 0 29 1915 - 1919     29 HMI  
  30 Mannskap   Ja 30 -   30 HMI  
  31 Passasjerlugarer   Ja 31 -   31 HMI  
  32 Mannskapslugarer   Ja 32 -   32 HMI  
  33 Dekkshøyde   0 33 -   33 HMI  
  34 Akseltrykk   0 34 -   34 HMI  
  35 Tilleggsinformasjon   Kapasitet lasterom: 18 344 cun.ft 35 -   35 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  36 06.1875     Levert fra Caird & Co., Greenock, Storbritannia til D/s John Schønings Rederi, Grøtø som "John Schøning" [ A ]. Hjemmehavn: Bodø. 36 [P] "Skipet" 1/1988  
  37     Satt i trafikk Tromsø - Christiania. 37 [P] "Skipet" 1/1988  
  38 1877     Solgt til Henrik Dreyer, Bergen. Samme trafikk. 38 [P] "Skipet" 1/1988  
  39 1878     Solgt til Det Bergens-Nordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 39 [P] "Skipet" 1/1988  
  40 1883     Havarerte. Senere reparert. 40 [P] "Skipet" 1/1988  
  41 04.1884     Solgt til Det Bergenske Dampskibsselskab a/s, Bergen.Salgssum: 205 000 NOK. Samme trafikk. 41 [N] sjohistorie.no  
  42 08.1891     Vedlikeholsarbeid utført ved Aker Mekaniske Verksted a/s, Christiania: Nye kjeler og ny innredning. Omdøpt "Juno". 42 [N] wikipedia.no  
  43 1900     Grunnstøtte, Rørvik. Reparert og opprustet med ny innredning og salong. 43 [N] wikipedia.no  
  44 1902     Ombygget med ny donkeykjele. 44 [N] sjohistorie.no  
  45 1904     Grunnstøtte, Valdersund. 45 [N] sjohistorie.no  
  46 1915     Ombygget til lastefartøy. Sertifikat endret [ B ]. 46 [N] sjohistorie.no  
  47 25.12.1919     Grunnstøtte, Svelvikstrømmen. Kondemnert. 47 [P] "Skipet" 1/1988  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau