H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "JOHN SCHØNING" 1872 - 1875  
    Fortegnelse nr. P187  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     02.09.2020    
    PERIODE:     1872 - 1875 Status for fartøyet: FORLIST  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   H M J P 1 1871 - 1875   1 [N] sjohistorie.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "John Schøning" 4 1871 - 1875   4 [N] sjohistorie.no  
  5     "Sydkysten" 5 1875 - 1904   5 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Arent Schønings Sønner, Grøtøy 6 1871 - 1875   6 [N] sjohistorie.no  
  7 Sydkysten Ångfartyg a/b, Karlshamn, Sverige 7 1875 - 1889   7 [N] sjohistorie.no  
  8 Carl Smidt, Karlshamn, Sverige+C88 8 1889 - 1893   8 [N] sjohistorie.no  
  9 Sødra Kustens Ångbåts a/b, Karlshamn, Sverige 9 1893 - 1894   9 [N] sjohistorie.no  
  10 Ångbåts a/b Sydkysten, Karlshamn, Sverige 10 1894 - 1899   10 [N] sjohistorie.no  
  11 Ångbåts a/b Stockholm - Lübeck, Stockholm, Sverige 11 1899 - 1904   11 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  12 Byggeår   1871 12 -   12 [N] sjohistorie.no  
  13 Byggenummer   65 13 -   13 [N] sjohistorie.no  
  14 Skrog   Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 14 -   14 [P] "Skipet" 1/1988  
  15 Utrustning   Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 15 -   15 [P] "Skipet" 1/1988  
  16 Type   - 16 -   16 -  
  17 Skrogutforming   Konvensjonelt 17 -   17 HMI  
  18 Klasse   - 18 -   18 -  
  19 Materiale   - 19 -   19 -  
  20 Maskinfabrikant   - 20 -   20 -  
  21 Maskin produsert   - 21 -   21 -  
  22 Maskin   1 x Compound 2 syl. damp 22 -   22 [N] sjohistorie.no  
  23 Effekt   60 nhk 23 -   23 [N] sjohistorie.no  
  24 Fart   8.0 kn 24 -   24 [N] sjohistorie.no  
  25 Forbruk   - 25 -   25 -  
  26 Lengde [ A ] 37.34 m 26 1871 - 1900   26 [N] sjohistorie.no  
  27   [ B ] 43.74 m 27 1900 - 1904   27 [N] sjohistorie.no  
  28 Bredde   6.65 m 28 -   28 [N] sjohistorie.no  
  29 Dybde   3.69 m 29 -     29 [N] sjohistorie.no  
  30 Brutto registertonnasje [ A ] 284 t 30 1871 - 1900   30 [N] sjohistorie.no  
  31   [ B ] 331 t 31 1900 - 1904   31 [N] sjohistorie.no  
  32 Netto registertonnasje [ A ] 172 t 32 1871 - 1900   32 [N] sjohistorie.no  
  33   [ B ] 236 t 33 1900 - 1904   33 [N] sjohistorie.no  
  34 Dødvekttonnasje   - 34 -   34 -  
  35 Bilkapasitet   0 35 -   35 HMI  
  36 Trailerkapasitet   0 36 -   36 HMI  
  37 Passasjersertifikat   560 37 -   37 [P] "Skipet" 4/1994  
  38 Mannskap   15 38 pr.1904   38 [N] sjohistorie.no  
  39 Passasjerlugarer   - 39 -   39 -  
  40 Mannskapslugarer   - 40 -   40 -  
  41 Dekkshøyde   0 41 -   41 HMI  
  42 Akseltrykk   0 42 -   42 HMI  
  43 Tilleggsinformasjon [ A ] Drektighet: 86  com. 43 1871 - 1900   43 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  44 11.1871   Levert fra Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Arent Schønings Sønner, Grøtøy som "John Schøning". Hjemmehavn: Bodø. 44 [N] sjohistorie.no  
  45 1872   Satt i trafikk Tromsø - Christiania. 45 [P] "Skipet" 1/1988  
  46 1875     Solgt til Sydkysten Ångfartyg a/b, Karlshamn, Sverige. Omdøpt "Sydkysten". 46 [N] sjohistorie.no  
  47 1889     Carl Smidt, Karlshamn, S. 47 [N] sjohistorie.no  
  48 12.1893     Solgt til Sødra Kustens Ångbåts a/b, Karlshamn, S. 48 [N] sjohistorie.no  
  49 07.04.1894     Grunnstøtte, Langgrundsrevet, S. 49 [N] sjohistorie.no  
  50 06.1894     Solgt til Ångbåts a/b Sydkysten, Karlshamn, S. 50 [N] sjohistorie.no  
  51 03.1899     Solgt til Ångbåts a/b Stockholm - Lübeck, Stockholm, S. 51 [N] sjohistorie.no  
  52 02.1900     Ombygget: Forlenget [ B ]. 52 [N] sjohistorie.no  
  53 30.12.1904     Forsvant etter avgang Lübeck, Tyskland. 53 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau