HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P98       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "JØSENFJORD" 1917 - 1930     M/s "SAUDAFJORD" 1930 - 1946   FOTOGRAFI   OPPDATERT 11.01.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1917 - 1946   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL MPSQ 1916 - 1930 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  4   LHFI 1930 - 4  [P] "Skipet" 2/1991  
  5  IMO-NUMMER -   5    
  6  MMSI-NUMMER -   6    
  7  NAVN "Jøsenfjord" 1916 - 1930 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   "Saudafjord" 1930 - 1964 8  [N] sjofartsdir.no  
  9   "Birgit Sunnaas" 1964 - 1970 9  [N] sjofartsdir.no  
  10   "Hennesey" 1970 - 10  [P] "Skipet" 2/1991  
             
  11  REDERI / EIERFORHOLD P/r Åke Hauge, Johannes Hauge og Øystein Dahle, Jøsenfjorden 1916 - 1919 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12   Magnus Kalheim og Johan Kalheim, Stavanger, Ketil Førre, Ølesund og Johannes Hauge, Jøsenfjorden 1919 - 1920 12    
  13   Jøsenfjord a/s, Vadla 1920 - 1929 13    
  14   Saudafjord a/s, Sauda 1929 - 1933 14    
  15   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1933 - 1946 15    
  16   Dua a/l, Tromsø 1946 16    
  17   Melketransport a/l, Tromsøysund 1946 - 1962 17  [P] "Skipet" 2/1991  
  18   Rolf Sunnaas, Nesoddtangen 1962 - 1970 18    
  19   Frank Roger Korsviken Johansen og Tor Ellingsen, Nesbru 1970 - 1971 19  [N] sjofartsdir.no  
  20   Frank Roger Korsviken Johansen, Nesbru 2000 - 20  [N] sjofartsdir.no  
 
  21  BYGGEÅR 1916   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  BYGGENUMMER -   22    
  23  SKROG privat, Vadla   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  UTRUSTNING privat, Vadla   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  TYPE -   25    
  26  SKROG Konvensjonelt, rigget som kutter   26  Observasjon / -  
  27  KLASSE -   27    
  28  MATERIALE Tre   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  MASKINFABRIKANT [1]  J.V. Svenssons Motorfabrik, Stockholm, Sverige 1916 - 1933 29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30   [4]  De Forende Motorfabrikker a/s, Bergen 1933 - 1942 30  [P] "Skipet" 2/1991  
  31   [5]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1942 - 1971 31  [P] "Skipet" 2/1991  
  32  MASKIN PRODUSERT [1]  1916   32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33   [4]  1933   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34   [5]  1942   34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35  MASKIN [1]  1 x 2TEV Avance 1 syl. diesel 1916 - 1933 35    
  36   [4]  1 x 2TE Union 2 syl. diesel 1933 - 1942 36    
  37   [5]  1 x 2TEV Wichmann 2 syl. diesel 1942 - 1971 37    
  38  EFFEKT [1]  30 bhk 1916 - 1933 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39   [4]  60 bhk 1933 - 1942 39  [P] "Skipet" 2/1991  
  40   [5]  90 bhk 1942 - 1971 40  [P] "Skipet" 2/1991  
  41  FART -   41    
  42  FORBRUK -   42    
  43  LENGDE [1]  16.03 m 1916 - 1919 43  [P] "Skipet" 2/1991  
  44   [2]  19.72 m 1919 - 44  [P] "Skipet" 2/1991  
  45  BREDDE [1]  4.33 m 1916 - 1919 45  [P] "Skipet" 2/1991  
  46   [2]  4.36 m 1919 - 46  [P] "Skipet" 2/1991  
  47  DYBDE [1]  1.86 m 1916 - 1919 47  [P] "Skipet" 2/1991  
  48   [2]  2.33 m 1919 - 48  [P] "Skipet" 2/1991  
  49  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  26.77 t 1916 - 1919 49  [P] "Skipet" 2/1991  
  50   [2]  40.65 t 1919 - 1930 50  [P] "Skipet" 2/1991  
  51   [3]  41.30 t 1930 - 1942 51  [P] "Skipet" 2/1991  
  52   [5]  68.61 t 1942, reg. 1946 - 1977 52  [N] sjofartsdir.no  
  53  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  13.07 t 1916 - 1919 53  [P] "Skipet" 2/1991  
  54   [2]  27.09 t 1919 - 1930 54  [P] "Skipet" 2/1991  
  55   [3]  20.68 t 1930 - 1942 55  [P] "Skipet" 2/1991  
  56   [5]  42.84 t 1942, reg. 1946 - 1977 56  [N] sjofartsdir.no  
  57  DØDVEKTTONNASJE -   57    
  58  BILER 3   58    
  59  TRAILERE 0   59  Observasjon  
  60  PASSASJERER [1]  Ja 1916 - 1946 60  Observasjon  
  61   [6]  0 1946 - 61  Observasjon  
  62  MANNSKAP -   62  [P] "Fjordabåtene"  
  63  PASSASJERLUGARER 0   63  Observasjon  
  64  MANNSKAPSLUGARER -   64    
  65  DEKKSHØYDE Fri   65  Observasjon  
  66  AKSELTRYKK -   66    
  67  TILLEGGSINFORMASJON -   67    
  68  STATUS Vrak 68    
       
  69 1916   : Levert fra privat slipp, Vadla til Åke Hauge p/r, Johannes Hauge og Øystein Dahle, Jøsenfjorden som "Jøsenfjord" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. I bruk på sildefisket. 69  [P] "Skipet" 2/1991  
  70 27.04.1917   : Innført i Stavanger Skipsregister. 70  [N] sjofartsdir.no  
  71 1917   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 71    
  72 10.10.1919   : Ombygget ved Ola Furenes og Ansgar Sjursen, Sandnes: forlenget [2]. 72    
  73 1919   : Solgt til Magnus Kalheim og Johan Kalheim, Stavanger, Ketil Førre, Ølesund og Johannes Hauge, Jøsenfjorden. Samme trafikk. 73    
  74 28.10.1920   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 55 000 NOK. Samme trafikk. 74    
  75 sommer 1928   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Utåker - Fjæra. 75  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  76 høst 1928   : Tilbakelevert. 76  Observasjon  
  77 16.12.1929   : Solgt til Saudafjord a/s, Sauda. Salgssum: 10 000 NOK. Satt i trafikk Sauda - Ropeid. 77    
  78 31.03.1930   : Omdøpt "Saudafjord". 78    
  79 07.04.1930   : Ommålt [3]. 79    
  80 1931   : Satt i trafikk Sauda - Stavanger. 80    
  81 ca.1932   : Utleid til Engvald Oppedal, Odda. Brukt for personelltransport Odda - Eitrheimsneset. 81    
  82 ca.1932   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Sauda - Stavanger. 82    
  83 21.08.1933   : Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 5000 NOK. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg. 83    
  84 08.1933 ►   : Ombygget med ny maskin [4]. 84    
  85 1942   : Ombygget ved Johannes Naustvik, Vatlandsvåg: ny salong på dekk 2, svinerygg og to master, samt ny maskin ved M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset [5]. 85    
  86 22.05.1946   : Solgt til Dua a/l, Tromsø. 86  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  87    : Salgssum: 110 000 NOK. Satt i trafikk med melketransport på Tromsøysundet. 87    
  88 12.06.1946   : Ommålt [5]. 88  [N] sjofartsdir.no  
  89    : Omklassifisert til fritidsfartøy [6]. 89    
  90 30.06.1946   : Drift og eierskap overført til Melketransport a/l, Tromsøysund. 90  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  91 17.12.1946   : Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. 91    
  92 10.03.1962   : Solgt til Rolf Sunnaas, Nesoddtangen. Salgssum: 17 000 NOK. I bruk til fritidsturer for Sunnaas Sykehus, Nesoddtangen. 92    
  93 14.03.1964   : Omdøpt "Birgit Sunnaas". 93    
  94 03.04.1964   : Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Oslo. 94    
  95 22.12.1970   : Solgt til Frank Roger Korsviken Johansen og Tor Ellingsen, Nesbru. 95  [N] sjofartsdir.no  
  96    : Omdøpt "Hennesey". Oppussing påbegynt. 96    
  97 1971   : Solgt, Oslo. Motoren tatt ut. 97  [P] "Skipet" 2/1991  
  98 28.12.1972   : Sank, Bestumkilen. 98  [P] "Skipet" 2/1991  
  98 09.12.1977   : Sprengt av Park– og Idrettsvesenet i Oslo kommune. 99  [P] "Skipet" 2/1991  
  100 14.06.2000   : Registrert på Frank Roger Korsviken Johansen, Nesbru. 100  [N] sjofartsdir.no  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau