EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "JADARLAND" 1928-1940   FOTOGRAFI   OPPDATERT 20.01.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1928 - 1940     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LGRS 1927 - etter 1927 2  [P] "Skipet" 4/1991  
  3   LEER etter 1927 - 1940 3  [P] "Skipet" 4/1991  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Bürgermeister Eschenburg" 1918 - 1927 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7       "Jadarland" 1927 - 1940 7  [P] "Skipet" 1/1991  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD       Lübeck-Wyburger Dampschiffs-Gesellschaft, Lübeck, Tyskland 1918 - 1927 8    
  9           Sandnæs Dampskibs Aktieselskab, Sandnes 1927 - 1940 9  [P] "Skipet" 4/1991  
 
  10  BYGGEÅR       1918   10  [P] "Skipet" 4/1991  
  11  BYGGENUMMER       234   11  [P] "Skipet" 4/1991  
  12  SKROG       Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, Tyskland      12  [P] "Skipet" 4/1991  
  13  UTRUSTNING       Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, Tyskland      13  [P] "Skipet" 4/1991  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE           17    
  18  MASKINFABRIKANT   O. Hensener Maschinefabrik GmbH, Altona, Tyskland   18     
  19  MASKIN PRODUSERT       1915   19    
  20  MASKIN       1 x Tripple expansion damp   20  [P] "Skipet" 4/1991  
  21  EFFEKT       600 ihk   21  [P] "Skipet" 4/1991  
  22  FART       10.0 kn   22  [P] "Skipet" 4/1991  
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   59.44 m 1937 - 1957 24  [P] "Skipet" 4/1991  
  25  BREDDE       09.30 m   25  [P] "Skipet" 4/1991  
  26  DYBDE       04.00 m   26  [P] "Skipet" 4/1991  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 0732 t 1918 - 1928 27  [P] "Skipet" 4/1991  
  28           [2] 0938 t 1928 - 1940 28  [P] "Skipet" 4/1991  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 0346 t 1918 - 1928 29  [P] "Skipet" 4/1991  
  30           [2] 0569 t 1928 - 1940 30    
  31  DØDVEKTTONNASJE   [1] 0900 t 1918 - 1928 31  [P] "Skipet" 4/1991  
  32           [2] 1000 t 1928 - 1940 32  [P] "Skipet" 4/1991  
  33  BILER   0   33    
  34  TRAILERE       0   34    
  35  PASSASJERER   [1] 0 1918 - 1928 35  Observasjon  
  36     [2] Ja 1928 - 1940 36  [P] "Skipet" 1/1991  
  37  MANNSKAP           37    
  38  PASSASJERLUGARER   [1] 0 1918 - 1928 38  Observasjon  
  39     [2] Ja 1928 - 1940 39  [P] "Skipet" 1/1991  
  40  MANNSKAPSLUGARER       Ja   40  Observasjon  
  41  DEKKSHØYDE       0   41  Observasjon  
  42  AKSELTRYKK       0   42  Observasjon  
  43  TILLEGGSINFORMASJON           43    
  44  STATUS       Senket i krig 1940 44  [P] "Fjordabåtene"  
 
  45 28.08.1915   : Sjøsatt ved Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, Tyskland. Skroget lagt i opplag. 45  [P] "Skipet" 4/1991  
  46 29.05.1918   : Levert fra Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, D til Lübeck-Wyburger Dampschiffs-Gesellschaft, Lübeck, D som "Bürgermeister Eschenburg" [1]. Klassifisert som lastefartøy. 46    
  47 15.12.1927   : Solgt til Sandnæs Dampskibs Aktieselskab, Sandnes. Omdøpt "Jadarland". Salgssum: £ 14 000. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 47  [P] "Skipet" 4/1991  
  48    : Ombygging påbegynt. 48    
  49 05.1928   : Ombygget til passasjerfartøy og utstyrt med kjølereom [2]. 49  [P] "Skipet" 1/1991  
  50    : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 50  [P] "Skipet" 2/1976  
  51 21.05.1940   : Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 51  [P] "Skipet" 4/1991  
  52 31.05.1940   : Gikk på en mine på Sletta og sank. 52  [P] "Fjordabåtene"  
  53    : 19 personer omkom. Minen ble lagt av den franske u-båten "Rubis" 27.05.1940. 53