HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P69       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "JADARLAND" 1928 - 1940   FOTOGRAFI   OPPDATERT 20.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1928 - 1940   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LGRS 1927 - etter 1927 2  [P] "Skipet" 4/1991  
  3   LEER etter 1927 - 1940 3  [P] "Skipet" 4/1991  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Bürgermeister Eschenburg" 1918 - 1927 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7   "Jadarland" 1927 - 1940 7  [P] "Skipet" 1/1991  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Lübeck-Wyburger Dampschiffs-Gesellschaft, Lübeck, Tyskland 1918 - 1927 8  [P] "Skipet" 3/2014  
  9   Sandnæs Dampskibs Aktieselskab, Sandnes 1927 - 1940 9  [P] "Skipet" 4/1991  
 
  10  BYGGEÅR 1918   10  [P] "Skipet" 4/1991  
  11  BYGGENUMMER 234   11  [P] "Skipet" 4/1991  
  12  SKROG Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, Tyskland      12  [P] "Skipet" 4/1991  
  13  UTRUSTNING Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, Tyskland      13  [P] "Skipet" 4/1991  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE -   17    
  18  MASKINFABRIKANT O. Hensener Maschinefabrik GmbH, Altona, Tyskland   18  [P] "Skipet" 3/2014  
  19  MASKIN PRODUSERT 1915   19  [P] "Skipet" 3/2014  
  20  MASKIN 1 x Tripple expansion damp   20  [P] "Skipet" 4/1991  
  21  EFFEKT 600 ihk   21  [P] "Skipet" 4/1991  
  22  FART 10.0 kn   22  [P] "Skipet" 4/1991  
  23  FORBRUK -   23    
  24  LENGDE 59.44 m 1937 - 1957 24  [P] "Skipet" 4/1991  
  25  BREDDE 9.30 m   25  [P] "Skipet" 4/1991  
  26  DYBDE 4.00 m   26  [P] "Skipet" 4/1991  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  732 t 1918 - 1928 27  [P] "Skipet" 4/1991  
  28   [2]  938 t 1928 - 1940 28  [P] "Skipet" 4/1991  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  346 t 1918 - 1928 29  [P] "Skipet" 4/1991  
  30   [2]  569 t 1928 - 1940 30    
  31  DØDVEKTTONNASJE [1]  900 t 1918 - 1928 31  [P] "Skipet" 4/1991  
  32   [2]  1000 t 1928 - 1940 32  [P] "Skipet" 4/1991  
  33  BILER 0   33    
  34  TRAILERE 0   34    
  35  PASSASJERER [1]  0 1918 - 1928 35  Observasjon  
  36   [2]  Ja 1928 - 1940 36  [P] "Skipet" 1/1991  
  37  MANNSKAP -   37    
  38  PASSASJERLUGARER [1]  0 1918 - 1928 38  Observasjon  
  39   [2]  Ja 1928 - 1940 39  [P] "Skipet" 1/1991  
  40  MANNSKAPSLUGARER Ja   40  Observasjon  
  41  DEKKSHØYDE 0   41  Observasjon  
  42  AKSELTRYKK 0   42  Observasjon  
  43  TILLEGGSINFORMASJON -   43    
  44  STATUS Senket i krig 1940 44  [P] "Fjordabåtene"  
 
  45 28.08.1915   : Sjøsatt ved Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, Tyskland. Skroget lagt i opplag. 45  [P] "Skipet" 4/1991  
  46 29.05.1918   : Levert fra Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, D til Lübeck-Wyburger Dampschiffs-Gesellschaft, Lübeck, D som "Bürgermeister Eschenburg" [1]. 46  [P] "Skipet" 3/2014  
  47    : Klassifisert som lastefartøy. 47    
  48 15.12.1927   : Solgt til Sandnæs Dampskibs Aktieselskab, Sandnes. Omdøpt "Jadarland". Salgssum: £ 14 000. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 48  [P] "Skipet" 4/1991  
  49    : Ombygging påbegynt. 49    
  50 05.1928   : Ombygget til passasjerfartøy og utstyrt med kjølereom [2]. 50  [P] "Skipet" 1/1991  
  51    : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 51  [P] "Skipet" 2/1976  
  52 21.05.1940   : Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 52  [P] "Skipet" 4/1991  
  53 31.05.1940   : Gikk på en mine på Sletta og sank. 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54    : Minium 24 personer omkom. Minen ble lagt av den franske u-båten "Rubis" 27.05.1940. 54  [P] "Skipet" 3/2014  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau