H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "IVAR AASEN" 1915 - 1916  
    Fortegnelse nr. P144  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     02.03.2016    
    PERIODE:     1915 - 1916 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J N K V 1 -   1 [N] sjohistorie.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Olaf Kyrre" 4 1867 - 1896   4 [N] sjohistorie.no  
  5     "Karmt" 5 1896 - 1897   5 [N] sjohistorie.no  
  6     "Ivar Aasen" 6 1897 - 1925   6 [N] sjohistorie.no  
  7     "Furu II" 7 1925 - 1927   7 [N] sjohistorie.no  
  8     "Varnes" 8 1927 -   8 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 A. Dedekam, Mandal 9 1867 - før 1873   9 [N] sjohistorie.no  
  10 O. N. Hiis, Arendal 10 før 1873 - 1874   10 [N] sjohistorie.no  
  11 Olaf Kyrre i/s, Kristiansand 11 1874 - 1877   11 [N] sjohistorie.no  
  12 Olaf Kyrre i/s, Arendal 12 1877 - 1884   12 [N] sjohistorie.no  
  13 Olaf Kyrre a/s, Kristiansand 13 1884 - 1895   13 [N] sjohistorie.no  
  14 Olaf Kyrre a/s, Tvedestrand 14 1895 - 1896   14 [N] sjohistorie.no  
  15 B. Stolt Nielsen, Haugesund 15 1896 - 1897   15 [N] sjohistorie.no  
  16 Nordfjord Dampskibsselskab a/s, Bergen 16 1897 - 1900   16 [N] sjohistorie.no  
  17 Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen 17 1900 - 1915   17 [N] sjohistorie.no  
  18 Fjordenes Dampskibsselskab a/s, Bergen 18 1915   18 [N] sjohistorie.no  
  19 Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen 19 1915 - 1916   19 [N] sjohistorie.no  
  20 P. Bruun & Co., Bergen 20 1916 - 1917   20 [N] sjohistorie.no  
  21 Kysttransport a/s, Bergen 21 1917 - 1922   21 [N] sjohistorie.no  
  22 Ragnvald Bjerva, Skien 22 1922 - 1923   22 [N] sjohistorie.no  
  23 Eterna Dampskibsselskab a/s, Kristiania 23 1923 - 1924   23 [N] sjohistorie.no  
  24 O. A. Karlsen, Fredrikstad 24 1924 - 1927   24 [N] sjohistorie.no  
  25 Varnes Dampskibsselskab a/s, Farsund 25 1927 - 1930   25 [N] sjohistorie.no  
  26 Elias Sandnes, Farsund 26 1930 -   26 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  27 Byggeår   1867 27 -   27 [N] sjohistorie.no  
  28 Byggenummer   - 28 -   28 -  
  29 Skrog   C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia 29 -   29 [N] sjohistorie.no  
  30 Utrustning   C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia 30 -   30 [N] sjohistorie.no  
  31 Type   - 31 -   31 -  
  32 Skrogutforming   Konvensjonelt 32 -   32 HMI  
  33 Klasse   - 33 -   33 -  
  34 Materiale   - 34 -   34 -  
  35 Maskinfabrikant   - 35 -   35 -  
  36 Maskin produsert   - 36 -   36 -  
  37 Maskin   1 x Compound 2 syl. damp 37 -   37 [N] sjohistorie.no  
  38 Effekt   50 nhk 38 -   38 [N] sjohistorie.no  
  39 Fart   10.5 kn 39 -   39 [N] sjohistorie.no  
  40 Forbruk   - 40 -   40 -  
  41 Lengde   37.70 m 41 -   41 [N] sjohistorie.no  
  42 Bredde   6.16 m 42 -   42 [N] sjohistorie.no  
  43 Dybde   2.99 m 43 -   43 [N] sjohistorie.no  
  44 Brutto registertonnasje   225 t 44 1867 - 1936   44 [N] sjohistorie.no  
  45 Netto registertonnasje   108 t 45 1867 - 1936   45 [N] sjohistorie.no  
  46 Dødvekttonnasje   300 t 46 1867 - 1936   46 [N] sjohistorie.no  
  47 Bilkapasitet   0 47 -   47 HMI  
  48 Trailerkapasitet   0 48 -   48 HMI  
  49 Passasjersertifikat   Ja 49 1867 - 1936   49 HMI  
  50 Mannskap   Ja 50 -   50 HMI  
  51 Passasjerlugarer   - 51 -   51 -  
  52 Mannskapslugarer   - 52 -   52 -  
  53 Dekkshøyde   0 53 -   53 HMI  
  54 Akseltrykk   0 54 -   54 HMI  
  55 Tilleggsinformasjon   - 55 -   55 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  56 08.1867   Levert fra C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia til A. Dedekam, Mandal som "Olaf Kyrre". 56 [N] sjohistorie.no  
  57 pr.1873     Eier: O. N. Hiis, Arendal. 57 [N] sjohistorie.no  
  58 1874     Drift og eierskap overført til Olaf Kyrre i/s, Kristiansand. 58 [N] sjohistorie.no  
  59 1877     Adresseendring: Arendal. 59 [N] sjohistorie.no  
  60 12.1884     Drift og eierskap overført til Olaf Kyrre a/s, Kristiansand. 60 [N] sjohistorie.no  
  61 1895     Adresseendring: Tvedestrand. 61 [N] sjohistorie.no  
  62 1896     Solgt til B. Stolt Nielsen, Haugesund. Omdøpt "Karmt". 62 [N] sjohistorie.no  
  63       Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 63 -  
  64 1897     Solgt til Nordfjord Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Ivar Aasen". 64 [N] sjohistorie.no  
  65       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 65 -  
  66 06.1900     Drift og eierskap overført til Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 66 [N] sjohistorie.no  
  67 1915     Solgt til Fjordenes Dampskibsselskab a/s, Bergen. 67 [N] sjohistorie.no  
  68 1915     Solgt til Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 68 [N] sjohistorie.no  
  69 20.06.1915     Satt i trafikk Stavanger - Kristiansund. 69 -  
  70 1916     Solgt til P. Bruun & Co., Bergen. 70 [N] sjohistorie.no  
  71 09.1917     Solgt til Kysttransport a/s, Bergen. 71 [N] sjohistorie.no  
  72 10.1922     Solgt til Ragnvald Bjerva, Skien. 72 [N] sjohistorie.no  
  73 06.1923     Solgt til Eterna Dampskibsselskab a/s, Kristiania. 73 [N] sjohistorie.no  
  74 10.1924     Solgt til O. A. Karlsen, Fredrikstad. 74 [N] sjohistorie.no  
  75 10.1925     Omdøpt "Furu II". 75 [N] sjohistorie.no  
  76 10.1927     Solgt til Varnes Dampskibsselskab a/s, Farsund. Omdøpt "Varnes". 76 [N] sjohistorie.no  
  77 07.1930     Drift og eierskap overført til Elias Sandnes, Farsund. 77 [N] sjohistorie.no  
  78 1936     Nedrigget til lekter. 78 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau